Anda di halaman 1dari 7

selasa Tema Tajuk Objektif : Menyiasat Alam Kehidupan ( Ulangkaji ) : Cara haiwan melindungi diri dari musuh : Pada

akhir pelajaran pelajar dapat: a.Cara penyesuaian haiwan untuk mempertahankan diri dari musuh b.Cara haiwan menyesuaikan diri dari cuaca melampau.

Tahun 4 8.10-9.10 Sains

Strategi : Peebincangan,sumbasaran Pengetahuan sedia ada : Murid mengetahui cara haiwan melindungi diri dari musuh Aktiviti : 1.Guru meminta murid-murid menyatakan cara haiwan menyesuaikan /melindungi Diri dari musuh yang mereka tahu. 2.Murid berbincang cara untuk menyenaraikan kesemua cara bagaimana haiwan melindungi diri dari musuh secara keseluruhannya. 4.Menjawab soalan bahagian A dan B. 5.perbincangan.

Kemahiran berfikir :membanding dan membeza,bekerjasama,berkomunikasi. Bahan/Alatan : Lembaran kerja,buku praktikal. Refleksi/impak : 8/11 pelajar boleh menguasai objektif

Tema Tajuk Objektif Tahun 4 10.40-11.10 Sains

: Menyiasat Alam Bahan : Pengukuran : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a.Menyukat isipadu pepejal dan cecair b.Pengiraan isipadu

Strategi : Pemerhatian,eksperimen,perbincangan Pengetahuan sedia ada : Murid boleh menyukat isipadu pepejal dan cecair berdasarkan unit Standard. Aktiviti : 1.Mengira isipadu kiub dan kuboid yang diberikan. 2.Berbincang mengenai cara yang berbeza untuk menyukat isipadu cecair.seperti Menggunakan cawan,tudung botol,bikar dan silinder penyukat. 3.memilih peralatan/radas yang sesuai utk menyukat isipadu. 4.Mengambil bacaan mengikut teknik Meniskus.

Kemahiran berfikir : memerhati,membanding dan membeza,bekerjasama,berkomunikasi. Bahan/Alatan : cawan,bikar,silinder penyukat. Refleksi/impak : /11 pelajar boleh menguasai objektif rabu

Tahun 4 11.40-12.10 Sains

Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Pengukuran Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.5 .memahami cara menyukat jisim Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1.5.1 .Menyatakan alat-alat untuk mengukur jisim 1.5.2 Menyatakan unit piawai jisim dalam system metric Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a.Cara untuk mengukur jisim b.Unit standard untuk ukuran jisim dalam system metric c.Peralatan untuk mengukur jisim

Fasa-fasa Pembelajaran : Penyelesaian Masalah 1.Persediaan : Murid di minta memerhati gambar alat-alat untuk mengukur jisim 2.Imaginasi : Penjanaan idea Memilih/menyatakan alatan yang sesuai utk menimbang berat Murid dan benda-benda yang lebih kecil. 3.Perkembangan : Situasi Alat yang manakah sesuai untuk menimbang objek seperti yg. Nyatakan. 4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- Murid membuat keputusan alat yang paling sesuai Untuk menimbang jisim manusia. Pentaksiran Refleksi : 10/13 boleh menanakan unit piawai bagi mengukur jisim Nilai dan sikap : Bekerjasama,jujur Selasa Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Pengukuran Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.5 .memahami cara menyukat jisim Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1.5.3 .Mengukur jisim objek menggunakan teknik yang betul 1.5.4 Merekod bacaan menggunakan unit piawai. Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a.Boleh menyatakan unit-unit piawai utk mengukur jisim b.Mengukur jisim dengan teknk yang betul. Fasa-fasa Pembelajaran :Kontruktivisme 1.Persediaan : Murid di minta memerhati gambar alat-alat untuk mengukur jisim berasaskan Pengetahuan sedia ada. 2.Imaginasi : Penjanaan idea bersoal-jawab dengan murid mengenai jisim . 3.Perkembangan : Situasi Penambahbaikan,penjelasan lanjut/mengeksperimen . 4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- pembentangan hasil kumpulan perbincangan Pentaksiran Refleksi : 11/13 dapat merekod bacaan jisim objek Nilai dan sikap : Bekerjasama,jujur

Tahun 4 11.40-12.10 Sains

Tahun 4 11.40-12.10 Sains

Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Sifat bahan Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.1 .memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1.1.1 mengelaskan objek ke dalam kumpulan berdasarkan bahan yang di perbuat 1.1.2 mengenalpasti bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a.menyatakan bahan yang diperbuat daripada apa b.mengelaskan bahan mengikut jenis bahan yang diperbuat. c.menamakan bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik.

Fasa-fasa Pembelajaran : Penyelesaian Masalah 1.Persediaan : Murid di minta memerhati gambar gambar pelbagai jenis objek. 2.Imaginasi : Penjanaan idea Memilih/menyatakan jenis bahan yang diperbuat bagi setiap objek Yang ditunjukkan. .3.Perkembangan : Situasi Mengelaskan objek-objek mengikut kumpulan yang boleh dan tidak Boleh mengalirkan arus elektrik. . 4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- menyenaraikan bahan-bahan/objek yang terdapat Di persekitaran kawasan sekolah/rumah. Pentaksiran Refleksi : 10/13 boleh menamakan dan mengelas bahan mengikut kebolehan mengalirkan Arus elektrik. Nilai dan sikap : Bekerjasama,jujur Selasa

khamis Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Sifat bahan Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.1 .memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1.1.3. Mengenalpasti bahan yang boleh terapung atas air 1.1.4. Mengenalpasti bahan yang boleh menyerap air 1.1.5 Mengenalpasti bahan yang boleh diregang . Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a.Boleh menyatakan bahan yang boleh terapung dan tenggelam b.Boleh menyatakan bahan yang boleh menyerap air c. menyatakan bahan yang boleh diregang. Fasa-fasa Pembelajaran :Kontruktivisme 1.Persediaan : Murid di minta memerhati objek-objek yang terapung dalam bekas yang disediakan. 2.Imaginasi : Penjanaan idea bersoal-jawab dengan murid mengenai bahan yang trapung dan Tenggelam. . 3.Perkembangan : Situasi Penambahbaikan,penjelasan lanjut/meneksperimen bahan yang boleh Menyerap air dan bahan yang boleh diregang. . 4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- pembentangan hasil kumpulan perbincangan Pentaksiran Refleksi : 11/13 dapat bahan yang boleh terapung,menyerap air dan boleh diregang. Nilai dan sikap : Berkomunikasi dan membuat kesimpulan.

Tahun 4 Sains

selasa Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Sifat bahan Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.1 .memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1.1.5 Mengenalpasti bahan yang boleh terapung di atas air 1.1.6 mengenal pasti bahan yang membenarkan cahaya menlaluinya Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a. menyatakan bahan yang boleh terapung dan tenggelam b. Menyatakan bahan yang membenarkan cahaya menlaluinya. Fasa-fasa Pembelajaran :Kontruktivisme 1.Persediaan : Murid di minta memerhati objek-objek yg.dibawa ada sekeliling mereka dalam Makmal sains. 2.Imaginasi : Penjanaan idea bersoal-jawab dengan murid mengenai bahan yang terapung dan Bahan yang Cahaya boleh menenbusinya. .3.Perkembangan : Situasi Penambahbaikan,penjelasan lanjut/mengenai eksperimen bahan yang bahan yang boleh terapung dan membenarkan cahaya menlaluinya. .4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- menyenaraikan ,mengelas dan menguji bahan Yang di bawa. Pentaksiran Refleksi : 11/13 dapat mengenalpasti bahan yang boleh boleh terapung dan bahan yang Membenarkan cahaya menlalui. Nilai dan sikap : Berkomunikasi,memerhati mengelas dan membuat kesimpulan.

Tahun 4 9.10-10.10 Sains

Tahun 4 9.10-10.10 Sains

Perbincangan soalan Ujian Penilaian 2/2012 Bahagian A dan Bahagian B Pembetulan soalan bahagian A dan B

Tahun 3 10.40-12.10 Matematik

Perbincangan soalan Ujian Penilaian 2/2012 Bahagian A dan Bahagian B Pembetulan soalan bahagian A dan B

khamis Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Sifat bahan Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.1 .memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1.1.10 .mengelaskan bahan bergantung kepada kebolehan cahaya Menembusinya. a.Bahan lut sinar b.bahan lut cahaya c.bahan legap Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a. Mengelaskan bahan mengikut kebolehan bahan membenarkan cahaya Menembusinya. Fasa-fasa Pembelajaran : Model Inkuiri Penemuan 1.Persediaan : Guru menunjukkan dua bahan yang berbeza dan mencungkil pengetahuan Sedia ada murid mengenai bahan tersebut. 2.Imaginasi : Penjanaan idea Guru menunjukkan gambar bahan yang berkaitan dengan bahan lut Sinar,lut cahaya dan bahan legap Murid mengelaskan bahan-bahan Bahan tersebut mengikut sifat-sifat di atas .3.Perkembangan : Situasi Penambahbaikan,penjelasan lanjut/mengenai eksperimen bahan lut Sinar,lut cahaya dan bahan legap. 4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- menyenaraikan ,mengelas dan Menguji bahan yang di bawa./perbincangan Pentaksiran Refleksi : 12/13 dapat menyatakan bahan lut sinar,lut cahaya dan bahan legap. Nilai dan sikap : Berkomunikasi,memerhati mengelas dan membuat kesimpulan. Tema : Menyiasat Alam Bahan Tajuk : Sifat bahan Standard Kandungan : Murid di bimbing untuk ; 1.1 .memahami sifat bahan Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk: 1..1.11 : menggunakan pengetahuan tentang sifat bahan dalam kehidupan seharian. .

Tahun 4 11.40-11.10 Sains

Jumaat

Tahun 4 7.40-8.40 Sains

Objektif

: Pada akhir pelajaran pelajar dapat: a. Mengaplikasikan sifat bahan dalam kehidupan seharian. Fasa-fasa Pembelajaran : pembelajaran membuat keputusan 1.Persediaan : Murid melihat video mengenai kegunaan pelbagai bahan dalam kehidupan seharian 2.Imaginasi : Penjanaan idea Murid menyenaraikan kegunaan bahan mengikut sifat bahan 3.Perkembangan : Murid membuat ramalan kegunaan objek yang ditunjukkan dengan mengaitkan Dengan sifat bahan. 4.Tindakan : Pelaksanaan amalan berterusan- Murid membuat keputusan yang manakah bahan yang lebih sesuai dan mencadangkan penggunaan bahan tersebut untuk Tujuan tertentu. ( baju hujan,payung,dan lain-lain ). Pentaksiran Refleksi : 11/13 dapat menyatakan kegunaan bahan dalam kehidupan seharian. Nilai dan sikap : Berkomunikasi,memerhati dan membuat kesimpulan.