Anda di halaman 1dari 12

2 1 Apakah tujuan pendidikan dalam kerajaan Mesir Purba?

A B C D 2 Memajukan ekonomi negara Melahirkan pegawai kerajaan Memantapkan institusi agama Memperkukuh pertahanan awam

Bagaimanakah raja-raja Dinasti Chan mengawal kuasa golongan pembesar tempatan di setiap wilayah? A B C D Memberi hadiah Membayar gaji tetap Melantik ketua tentera Melaksanakan angkat sumpah

Apakah kesan peristiwa berikut terhadap tamadun India? Peristiwa Perang Kalinga A B C D Pemberontakan puak Aryan Pengukuhan angkatan tentera Penguasaan golongan pendeta Perluasan agama Buddha Tahun 261 S.M.

Mengapakah Sukan Olimpik dianjurkan dalam tamadun Yunani? A B C D Memantapkan pengaruh pembesar Menentukan kekuatan negara Menghormati Tuhan Zeus Menyatukan masyarakat Athens

Kerajaan Kedah Tua berperanan sebagai pelabuhan entrepot sebelum Melaka Apakah buktinya? A B C D Tinggalan candi Jumpaan syiling emas Penemuan arca logam Penemuan tembikar

Kemasukan pengaruh Hindu-Buddha turut membawa kepada kewujudan Bahasa Sanskrit Apakah kepentingan penggunaan bahasa berikut bagi masyarakat Asia Tenggara? A B C D Memajukan perdagangan Menyatukan penduduk Meningkatkan daya intelek Mengukuhkan kuasa pembesar

3 7 Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah? I II III IV A B C D 8 Kegiatan riba dibenarkan Ekonomi sara diri dijalankan Wanita mewarisi harta pusaka Semangat assabiyah diamalkan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Mengapakah peperangan berikut berlarutan selama 40 tahun pada zaman Jahiliyah? Peperangan al-Basus A B C D Semangat kesukuan melampau Perebutan kawasan sempadan Campur tangan kuasa asing Penglibatan banyak puak

Cara Nabi Muhammad s.a.w. membentuk sebuah kerajaan berbeza daripada cara yang digunakan oleh pemimpin lain di dunia Apakah perbezaan yang dimaksudkan? A B C D Mengadakan musyawarah dengan ketua kaum Menyusun perlembagaan terlebih dahulu Membentuk pasukan tentera yang kuat Melantik pegawai yang berwibawa

10

Senarai berikut merupakan beberapa siri peperangan yang berlaku antara orang Islam Madinah dengan Quraisy Makkah Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak

Mengapakah orang Islam terlibat dalam peperangan tersebut? A B C D Menyebarkan agama Meluaskan empayar Mempertahan maruah Mempertingkat ekonomi

4 11 Tokoh berikut merupakan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin. KHALIFAH Abu Bakar al -Siddiq GELARAN Penyelamat umat Islam

Mengapakah beliau diberi gelaran tersebut? A B C D 12 Mendamaikan suku Aus dan Khazraj Membanteras gerakan al-Riddah Membentuk sistem ketenteraan Islam Mengembangkan pengajaran al-Quran

Kerajaan Uthmaniyah mengamalkan dasar diplomasi dan toleransi di kawasan jajahan takluknya di Eropah. Apakah buktinya? A B C D Menubuhkan majlis syura Melaksanakan sistem hijabah Menyokong gerakan Reformation Mengiktiraf kedudukan gereja Ortodok

13

Senarai berikut merupakan kawasan-kawasan baru yang berjaya dikuasai oleh Tun Perak pada abad ke-15 Siak Rokan Kampar

Apakah kesan daripada penguasaan kawasan-kawasan tersebut? A B C D 14 Perluasan syiar Islam Penyebaran adat istiadat Melaka Warisan kesultanan diperkukuh Kepesatan ilmu pengetahuan

Ulama berikut memainkan peranan penting semasa kegemilangan Islam di Acheh Hamzah al- Fansuri Syamsudin al- Sumaterani

Apakah sumbangan mereka? A B C D Menguruskan majlis pertabalan Mengetuai protokol istana Menjadi penasihat raja Melantik pembesar

5 15 Konsep daulat diamalkan dalam pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka? Apakah kepentingan konsep tersebut? I II III IV A B C D 16 Memperkukuh kedudukan raja Memupuk perpaduan masyarakat Menjamin kelangsungan ekonomi Mendapat penghormatan rakyat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Gambar di bawah merupakan mata wang timah Kedah berbentuk seekor ayam jantan yang hinggap di atas beberapa cincin.

Apakah keistimewaan mata wang tersebut? A B C D 17 Tertulis nama sultan yang memerintah Boleh digunakan secara berasingan Nilai berdasarkan timbangan Tercatat tarikh dikeluarkan

Maklumat berikut berkaitan penyelewengan golongan penguasa gereja sejak abad ke 10. Penjualan sijil Indulgences Mengamalkan gaya hidup pemerintah

Apakah tindakan yang diambil oleh Martin Luther untuk mengatasi situasi tersebut? A B C D Menguasai Gereja Katolik Menyebar idea pembaharuan Memperkenal Mazhab Protestan Mempengaruhi pemikiran cendekiawan

6 18 Maklumat berikut merupakan gerakan golongan buruh yang berlaku di Britain pada abad ke 19. Pergerakan Luddite Mengapakah peristiwa di atas berlaku? A B C D 19 Menuntut kenaikan gaji Melindungi buruh wanita Mewujudkan kesatuan sekerja Mempertahan kaedah tradisional

Jadual berikut menunjukkan jumlah eksport getah di Tanah Melayu mengalami kemerosotan antara tahun 1929 hingga tahun 1932 Tahun 1929 1931 1932 Nilai (pound sterling) 50 785 000 13 806 000 9 077 000

Mengapakah berlakunya keadaan tersebut? A B C D 20 Kemelesetan ekonomi dunia Musim kemarau melampau Kekurangan tenaga kerja Serangan penyakit

Jadual berikut merupakan sistem pendidikan yang dilaksanakan di Tanah Melayu pada abad ke 20 Tahun 1920 Maklumat Kewujudan sekolah China mendorong kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah di Tanah Melayu

Mengapakah British mewartakan enakmen tersebut ? A B C D Mengatasi masalah kekurangan guru Menghapuskan kadar buta huruf Melahirkan golongan profesional Menyekat pengaruh komunis

21

Akta berikut dilaksanakan sewaktu penjajahan British di Burma.

7 Akta Kampung Ulu Buma Akta Perkampungan Burma Apakah kesan pengenalan akta tersebut? A B C D 22 Golongan bawahan tertindas Raja mengukuhkan kedudukan Fungsi institusi agama mantap Pentadbiran tradisional terhapus

Apakah peranan Raden Adjeng Kartini dalam gerakan nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-19? A B C D Mengukuhkan pentadbiran daerah Mengetuai kebangkitan penduduk Memajukan pendidikan golongan wanita Menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat

23

Rajah berikut menerangkan faktor kebangkitan di Naning terhadap British. Kebangkitan Dol Said Naning sebagai wilayah takluk X Apakah X? A B C D Paksaan bayaran ufti Pembinaan balai polis Pencabulan adat tradisi Pengenalan pelbagai cukai

24

Senarai berikut merupakan novel yang terdapat di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Putera Gunung Tahan Anak Mat Lela Gila

Mengapakan novel tersebut penting dalam perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu? A B C D 25 Mendesak pemulihan agama Mempertahan maruah bangsa Melindungi kepentingan wanita Mempelopori penubuhan parti politik

Bagaimanakah tokoh berikut menyatukan negara Jerman pada abad ke-19?

Otto Eduard von Bismarck A B C D 26 Mempraktikkan real politik Menggantung kuasa parlimen Menghapuskan institusi beraja Mengadakan pungutan suara

Golongan Nik dan Wan telah membantu dalam mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II ( 1836-1886 ) di Kelantan ? Apakah sumbangan mereka? A B C D Menjadi pembesar di peringkat jajahan Memegang jawatan penting dalam kerajaan Menjadi penasihat dalam pentadbiran negeri Memberikan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi

27

Senarai berikut merupakan organisasi yang menyokong pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu. Angkatan Pemuda Insaf Angkatan Wanita Sedar Parti Kebangsaan Melayu Malaya

Mengapakah mereka bertindak demikian? A B C D Membendung fahaman berhaluan kiri Melindungi kepentingan peribumi Menghapuskan sistem beraja Melicinkan pentadbiran

9 28 Apakah reaksi kakitangan awam di Sarawak terhadap tindakan British mengeluarkan pekeliling di bawah? Surat Pekelilng No 9 A B C D 29 Menganjurkan kongres Meletakkan jawatan Melancarkan mogok Mengadakan demonstrasi

Apakah tujuan Dato Onn Jaafar menubuhkan parti politik berikut? Parti Kemerdekaan Malaya A B C D Mewujudkan kerjasama kaum Menuntut kebebasan bersuara Membentuk kerajaan pusat Menentang penjajah luar

30

Jadual di bawah menunjukkan keputusan pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Parti Perikatan PAS Bilangan Kerusi Yang Dimenangi 51 1

Apakah menifesto Parti Perikatan sehingga membawa kepada kemenangan tersebut? A B C D Pengukuhan institusi beraja Peningkatan taraf hidup rakyat Pengawalan kemasukan imgran Perjuangan memerdekakan negara

10 31 Gambar di bawah menunjukkanTunku Abdul Rahman sedang diarak di Bandar Hilir, Melaka pada 26 Februari 1956.

Apakah kepentingan peristiwa tersebut? A B C D 32 Pengisytiharan tarikh kemerdekaan Pertemuan pemimpin negara Perhimpunan kempen pilihan raya Persidangan tahunan parti politik

Pernyataan berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia. Tokoh Tarikh Idea Tuanku Abdul Rahman 27 Mei 1961 Penggabungan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei

Mengapakah tokoh di atas mengemukakan idea penggabungan tersebut? I II III IV A B C D Mengembangkan ekonomi Mengukuhkan institusi beraja Menyediakan kemudahan sosial Menamatkan era penjajahan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

11 33 Jadual berikut merujuk kepada peristiwa penting perkembangan sejarah negara. Tarikh Peristiwa 16 September 1963 Pembentukan Malaysia

Mengapakah Filipina menentang usaha penggabungan tersebut? A B C D 34 Mempertikai keputusan Suruhanjaya Cobbold Melindungi kepentingan ekonomi Menuntut hak terhadap Sabah Memenuhi desakan rakyat

Perkara 25 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa seseorang warganegara boleh dilucutkan kerakyatannya. Apakah perkara yang membolehkan keadaan tersebut berlaku? A B C D Melanggar undang-undang Menjadi pemimpin pembangkang Mempertikai keistimewaan peribumi Menunjukkan ketidaksetiaan kepada negara

35

Senarai berikut merupakan lambang-lambang negara bagi Malaysia. Jata Negara Lagu Negaraku Bendera Jalur Gemilang

Mengapakah lambang tersebut amat penting kepada rakyat Malaysia? I II III IV A B C D 36 Meningkatkan taraf hidup Menyuburkan sifat taat setia Menerapkan semangat patriotisme Menghadapi cabaran globalisasi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Program pembangunan in-situ dirancang di bawah Dasar Pertanian Negara yang dilancarkan pada 21 Januari 1984. Apakah tujuan program tersebut dilaksanakan? A B C D Meningkatkan sektor penternakan Memperluas aktiviti perniagaan Menyediakan modal kepada industri kecil Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

12 37 Tokoh berikut merupakan pemimpin yang bertanggungjawab memperkenalkan Dasar Penswastaan di Malaysia pada tahun 1983.

Tun Mahathir bin Mohamad Apakah tujuan dasar tersebut dilaksanakan? A B C D 38 Menggalakkan penyelidikan Meningkatkan mutu perkhidmatan Menambah pemilikan kerajaan Memperluas industri desa

Apakah punca yang menyebabkan dunia terpaksa berdepan dengan konflik berikut? Jangkamasa Peristiwa A B C D Selepas Perang Dunia Kedua hingga 1989 Perang Dingin

Perebutan tanah jajahan Perbezaan ideologi politik Persaingan menguasai bahan mentah Perlumbaan penggunaan senjata nuklear

39

Rajah berikut menunjukkan perubahan dalam pendekatan dasar luar Malaysia. Sebelum 1971 Dasar Pro- Barat Mengapakah perubahan tersebut berlaku? A B C D Peralihan pucuk pimpinan Kepentingan ekonomi Pergolakan di Vietnam Permintaan negara Komanwel Selepas 1971 Dasar Berkecuali

13 40 Perkara berikut merujuk kepada pengisytiharan yang dibuat dalam Mesyuarat CHOGM yang berlangsung di Malaysia pada tahun 1989. Deklarasi Langkawi Apakah tanggungjawab negara-negara anggota seperti yang telah dipersetujui melalui deklarasi tersebut? A B C D Mengatasi masalah pencemaran Menangani ancaman nuklear Melindungi kepentingan pelarian Memastikan kedamaian dunia

KERTAS SOALAN TAMAT