Anda di halaman 1dari 2

SULIT

1249/1

1249/1
Sejarah
Kertas 1
September
1 Jam

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA


CAWANGAN MELAKA
__________________________________________________
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
TINGKATAN LIMA
2011

MATA PELAJARAN
SEJARAH ( Set 2 )
Kertas 1
PERATURAN PEMARKAHAN

Kertas JAWAPAN ini mengandungi 2 halaman bercetak

1249/1

SEJARAH KERTAS 1 (SPM)


No Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Jawapan
B
A
D
C
D
C
B
A
B
C
B
D
A
C
B
B
C
D
A
D
D
C
A
B
A
D
C
B
A
D
A
B
C
D
C
D
B
B
C
A

Tingkatan
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Bab
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9

Helaian Buku Teks


MS 22
MS 31
MS 45
MS 64
MS 81
MS 92
MS 101
MS 102
MS 128
MS 130
MS 146
MS 163
MS 181
MS 184
MS 197
MS 210
MS 221
MS 236
MS 250
MS 265
MS 11
MS 19
MS 30
MS 53
MS 69
MS 83
MS 100
MS 111
MS 121
MS 122
MS 124
MS 138
MS 148
MS164
MS 187
MS 206
MS 207
MS 234
MS 241
MS 244

1249/1