Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pelajaran Harian Hari Tarikh Masa Kelas Bilangan Pelajar : Mata pelajaran Tema Topik/subtopik Objektif Pembelajaran

(standard kandungan)

: : :

Isnin 09 September 2011 8:30- 9:30 pagi 5 cemerlang 10/10 orang Sains Menyiasat Daya dan Tenaga. Memahami rantai makanan. Murid dapat memahami Rantai Makanan sebagai

: : :

hubungan makanan antara hidupan. : Di akhir pelajaran ini, murid dapat: 1. Membina sekurang-kurangnya tiga contoh rantai makanan. 2. Memberi secara lisan sekurang-kurangnya tiga contoh pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertiar. 3. Membuat ramalan terhadap situasi yang diberikan oleh guru mengenai rantai makanan.

Hasil Pembelajaran
(Standard pembelajaran)

Pengetahuan ada murid Strategi P&P

sedia : :

Murid telah mengetahui tabiat makan haiwan. Penggunaan bahan teknologi, video, perbincangan dan penyoalan.

Kemahiran Saintifik Kemahiran berfikir Nilai saintifik : :

Memerhati, meramal, dan membuat inferens Menjana idea, menghubungkait. Kerjasama.

Hormat- menghormati Teliti Mendengar arahan Yakin diri Berani mencuba bersyukur Komputer riba, LCD, video lagu Bangau Oh Bangau, kad gambar haiwan, lembaran kerja.

Sumber P&P/Bahan:

Penilaian : Elemen Merentas Kurikulum:

Fasa pengajaran Orientasi (10 minit)

Isi kandungan Pengenalan kepada tajuk: Rantai Makanan berlaku benda benda

Aktiviti Murid dibahagikan kepada dua

Catatan / impak

kumpulan dan diminta mencari Kemahiran Saintifik: kad gambar haiwan yang telah Memerhati dilekatkan di bawah meja. Setiap mendapat kumpulan 3 kad video Bangau akan gambar Kemahiran berfikir: Menjana idea lagu dan Nilai: Oh diminta dan kad jawab Meramal

apabila suatu haiwan. hidup Pasangkan hidup murid meneliti memegang tersebut. Minta : 1) Haiwan 2) Apakah bangau? 3) Apakah makanan ular? Kemudian, murid diminta ke haiwan tersebut. Guru menceritakan satu cerita menggunakan Microsoft office powerpoint dan murid diminta untuk mendengar dan meneliti apakah makan rumput? makanan murid dimakan oleh Bangau yang lain.

mendengar, Hormat menghormati menyanyi Teliti sambil Mendengar arahan haiwan Alat soalan Mengajar Komputer riba yang LCD Kad gambar haiwan Bantu

bersama-sama

berikut berdasarkan video lagu Video lagu

haiwan Guru

apa

yang

terdapat soalan

dalam cerita tersebut. bertanya berdasarkan cerita tersebut. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran hari ini iaitu Rantai Makanan. Pencetusan idea (15 minit) Penerangan mengenai Guru membuat perkaitan

tentang lagu tadi dengan tajuk Kemahiran Saintifik

hidupan yang bagi menjelaskan tumbuhan Meramal terlibat dalam hijau (rumput) yang dimakan Rantai Makanan. Istilah: Herbivor Karnivor Omnivor Minta murid tulis di papan tulis satu jenis tumbuhan dan Alat Papan tulis Bantu haiwan mengikut tabiat makan Mengajar yang terlibat dalam lagu. Minta murid pula memberi Yakin Diri Berani mencuba oleh haiwan herbivor (kerbau). Kemahiran berfikir: Menjana idea menghubungkait contoh haiwan yang makan Nilai: herbivor (kerbau) secara lisan.

Penstruktur an idea (20 minit)

Pengenalan terdapat Makanan.

Guru memperkenalkan istilah Kemahiran saintifik dan haiwan berdasarkan kad yang Kemahiran Berfikir Menjana idea 1)Rumput - pengeluar . ditunjukkan:

semula istilah

yang berdasarkan contoh tumbuhan Mentafsir data

dalam Rantai gambar/imbasan

2)Kerbau pengguna pertama Nilai: (primer) 3)Ular pengguna (sekunder) 4)Helang-pengguna Pembinaan rantai makanan. (tertiar) Guru diminta hidupan perkaitan membahagikan memberikan antara ketiga Alat Mengajar: Kad imbasan murid Lembaran contoh kerja 1 dalam 2 kumpulan dan murid dan 2 lain dan membina pengeluar, Bantu Hormat-menghormati kedua Bekerjasama

pengguna primer, pengguna skunder dan pengguna tertiar secara lisan. Murid soalan kerja diminta di yang dalam telah menjawab lembaran diberikan

sebagai pengukuhan

Aplikasi idea (10 minit)

Perbincangan dalam kumpulan: Membina Rantai Makanan

Murid diminta membentuk lima kumpulan dan melantik Kemahiran Saintifik Membuat inferens setiap Kemahiran berfikir: Rantai Menjana idea Nilai: Bekerjasama Guru satu bertindak kumpulan sebagai Mengikut arahan ke satu Mengajar Gambar haiwan dikehendaki jawapan fasilitator dan bergerak dari Alat Bahan Bantu kumpulan lain. Murid membentangkan seorang ketua. Murid kumpulan diarahkan bina tiga

Makanan berdasarkan gambar yang diberikan.

mereka di hadapan kelas.

Refleksi (5 minit)

Kesimpulan Rumusan pelajaran -Rantai makanan ialah hubungan makanan antara kehidupan. -Herbivorehaiwan makan

Guru melakukan aktiviti kuiz bagi Guru soalan: 1. Apakah maksud rantai makanan? 2. Siapa makan siapa? 3. Istilah-istilah yang terdapat rantai makanan? penting dalam Nilai: Mengikut arahan Bersyukur merumuskan bertanya pelajaran Kemahiran saintifik berkomunikasi beberapa pada hari tersebut.

tumbuhan -Karnivorhaiwan makan haiwan -Omnivorehaiwan makan tumbuhan dan haiwan. -Pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier.