Nama :...................................

Tarikh :...................

Kelas...................

Arahan : Melekat cebisan-cebisan kertas di atas modul huruf yang diberi dan
menghasilkan kolej

Nama :...................................
Tarikh :...................

Kelas...................

Arahan : Melekat cebisan-cebisan kertas di atas modul huruf yang diberi dan
menghasilkan kolej

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Nama :...................................
Kelas...................
Arahan : Tulis huruf-huruf kecil dengan betul

m
m

n

o
n

p

o

p

t
q

r

s

Nama :...................................
Kelas...................
Arahan : Tulis huruf-huruf besar dengan betul

M
M

N

O
N

P

O

P

T
Q

R

S

NAMA
: ............................................................
KELAS:.........................
ARAHAN

:

Menulis huruf-huruf kecil dibawah

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

NAMA
: ............................................................
KELAS:.........................
ARAHAN

:

Menulis huruf-huruf kecil dibawah

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

d

Nama :...................................
Kelas.....................
Tarikh :..........................
Arahan : Mencari dan mewarnakan huruf b,d,f,g,h,j
yang terdapat dalam gambar di bawah
berdasarkan penunjuk warna yang diberi.

b

g

d

j

h

f

j
h
f
g
b
f
g
h
f
g
j
h
j
d
b
b
g
h
d
b

f
g

h

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful