Anda di halaman 1dari 1

BAHAGIAN B 1.

Pengamatan adalah satu proses utk mengenal maklumat dpd tindak balas pancaindera dgn bantuan kuasa intelek. (a) Nyatakan dua jenis pengamatan (b) Senaraikan tiga punca kelemahan pengamatan 2. Peringkat pratulisan ialah tempoh masa murid-murid disediakan dgn aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dgn kemas dn betul. (a) Nyatakan tiga aktiviti kemahiran pratulisan mengikut urutannya. (b) Nyatakan dua objektif pelaksanaan aktiviti pratulisan kepada murid-murid 3. Penggunaan boneka dalam bilik darjah perlu dirancang dengan teliti agar aktiviti tersebut dapat membantu dalam perkembangan bahasa dan sahsiah murid. (a) Nyatakan tiga persediaan murid sebelum terlibat dalam pengajaran menggunakan boneka 4. (a) Nyatakan kriteria penting sesuatu bahan dalam pengajaran membunyikan huruf dan asosiasi benda dengan bunyi huruf. (b) Nyatakan faktor penting yang perlu ada kepada pelajar dalam pengajaran membunyikan huruf dan asosiasi benda dengan bunyi huruf. 5. Jelaskan DUA objektif utama mengadakan pameran literasi. 6. Nyatakan DUA perkara yang ada hubungkait dengan kaedah fonik 7. Kemahiran menulis sangat dititikberatkan terhadap pelajar-pelajar (a) Senaraikan DUA aktiviti pramenulis yang telah dipelajari dalam literasi bahasa Melayu 8. Kemahiran mengenal huruf kecil a-z memerlukan persediaan guru dengan alat bantu mengajar yang sesuai (a) Nyatakan DUA alatan tersebut 9. Proses Asosiasi bunyi dengan abjad vokal dan konsonan dapat dilaksanakan berdasarkan...... (a) Nayatakan DUA aspek yang dapat dilaksanakan berdasarkan proses tersebut 10. Mengadakan seminar dalam bilik kuliah merupakan salah satu aspek bagi subjek literasi bahasa Melayu (a) Nyatakan DUA perkara penting yang perlu ada sebelum mengadakan kuliah tersebut