Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran

Pendidikan Seni Visual

Tarikh

11 Julai 2012 (Khamis)

Tahun

6 Tekun

Masa

8.00 pagi 9.00 pagi (60 minit)

Bilangan Murid

23 Orang

Bidang

Membuat Corak dan Rekaan

Tajuk

Kad Ucapan Hari Raya untuk ibu bapa dan guru

Teknik

Hiasan Permukaan 2D dan 3D

Objektif

Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat :


i.

Mengenali motif geometri yang boleh digunakan untuk PSV

ii.

Memahami teknik lipatan dan guntingan bagi menghasilkan corak yang menarik

iii.

Dapat menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan corak lipatan dan guntingan

ABM

Laptop, LCD Projector,

BBM

kertas warna, kertas bunga, riben, warna crayon, bunga telur, pen, pisau, pensil, gam, double sided

Pengetahuan sedia ada murid:


i.

Murid pernah melihat corak-corak terancang pada pembalut hadiah, penanda buku dan
sebagainya.

ii.

Murid mahir menampal kertas dalam menyiapkan kad ucapan berkonsepkan kolaj.

iii.

Murid pernah melihat kad-kad ucapan dalam buku-buku, majalah dan dalam kehidupan mereka.

LANGKAH/MASA
Set Induksi
(10 minit)

ISI PELAJARAN/

AKTIVITI PENGAJARAN DAN

KEMAHIRAN

PEMBELAJARAN

1. Menyaksikan

video

Iklan Raya Petronas


2011

CATATAN

1. Guru meminta murid untuk menyaksikan Kecerdasan pelbagai:


video terlebih dahulu.

Verbal linguistik,

2. Guru menanyakan apa yang pelajar Inter/ intrapersonal video


faham tentang iklan tersebut.
3. Guru menyatakan kepada pelajar tentang
nilai moral yang kita dapat dalam video
tersebut
4. Guru mengaitkan set induksi dengan
pembelajaran hari ini.

Langkah 1
(20 minit)

1. Guru

memperkenalkan

konsep

kad

ucapan

kepada murid.
2. Guru
konsep

Menggunakan

motif

geometri

untuk Verbal linguistik,

menghasilkan corak

menerangkan
kad

ucapan

menggunakan
tampalan,

Kecerdasan pelbagai:

Aras 1

teknik

lipatan

dan

ABM/BBM:
Guru membuat langkah tunjuk cara untuk Hasil kerja guru.
menghasilkan corak dengan menggunakan Kertas warna, kertas bunga,
konsep kolaj.

guntingan
3. Memperkenalkan bahanbahan
menghasilkan

Guru mengarahkan murid untuk membentuk

untuk

5 kumpulan, 4 kumpulan terdapat 4 orang

mobail

ahli manakala 1 kumpulan terdapat 5 orang

mudah
4. Membuat tunjuk cara.

ahli.

gunting, gam, dan pisau.

Langkah 2

Menghasilkan

(20 minit )

rekaan

corak

dan

Aras 2

Kecerdasan pelbagai:-

Mengetahui

langkah-langkah

menghasilkan

kesan

corak

untuk Kinestetik,
dengan

menggunakan gunting dan kertas warna

KBKK:
Membanding beza, Menjana

Aras 3

idea

Menampal corak pada kad ucapan dengan


kemas dan tepat

ABM/BBM:
Kertas warna, kertas bunga,

Murid menggunting kertas dengan bentuk gunting, gam, dan pisau.


seperti bulat,segi empat dan sebagainya.
Murid menggunakan konsep kolaj untuk Nilai:
mereka dan membentuk kad hari raya
Kreatif, keseronokan, kasih
Guru membimbing murid menghasilkan kad.
sayang terhadap ibu bapa dan
guru, kepatuhan,

ketelitian,

kekemasan.

Langkah 3
( 5 minit )

Peneguhan dan penilaian

Aras 4

Kecerdasan pelbagai:-

Mempamerkan hasil kerja

Intra/

interpersonal,

linguistik
Guru meminta murid membentangkan hasil
kerja masing- masing.

Nilai:
Keyakinan, Keberanian

verbal

Penutup

Penutup

Murid menyanyikan lagu hari raya secara Kecerdasan Pelbagai:

( 5 minit )

Menyanyikan lagu hari raya

beramai-ramai dengan iringan muzik

Muzik

Refleksi Pencapaian Hasil Pembelajaran:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kekuatan dan faktor penyebab:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kelemahan dan faktor penyebab:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cadangan memperbaiki proses P&P:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------