Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk

: : : : : : :

Bahasa Melayu 2 Bahagia 14 Oktober 2011 8.15 - 9.15 pagi 25 orang Destinasi Pelancongan Mari Melancong

Fokus Utama : 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 (i) Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan: 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara Aras 1 (ii) Memberi jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Objektif : Pada akhir pelajaran,murid-murid dapat : i) Bercerita cerita yang didengar dan ditonton dengan sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. ii) iii) Memberi jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan Melengkapkan tempat kosong dengan Kata Tanya yang sesuai.

Sistem Bahasa : i) Tatabahasa : Kata Tanya, Kata Nama Khas,Kata Nama Am ii) Kosa kata : Disediakan oleh guru : destinasi,istirehat,percutian,pelancongan Dinyatakan dalam teks : melawat,Terengganu,bercuti,batik Pengisian Kurikulum : i) Ilmu : Pendidikan Kajian Tempatan,Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ii) Nilai : Mengisi masa lapang dengan sesuatu yang berfaedah, patriotisme,semangat bermasyarakat dan hormat menghormati. iii) Kemahiran Bernilai Tambah(KBT): KB- Menjana idea,membuat inferens,menghubungkait, mencirikan, BCB- Kontruktivisme, kemahiran mengingat KP - Verbal-linguistik,naturalis,interpersonal. Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melancong,murid pernah menyertai pertandingan bercerita,murid pernah bersoal jawab. Bahan Bantu Belajar: Komputer riba, slaid power point,carta,risalah,kad dan lembaran .

Langkah/Masa

Isi pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set induksi (5 minit)

Bercerita mengenai suasana di stesen teksi,stesen bas, jeti bot, dan lapangan terbang. 1. Apakah rakaman tersebut? 2. Siapakah yang kamu lihat di jeti, di stesen bas,stesen teksi?

1.Murid diminta untuk mengelik pautan rakaman suasana di stesen teksi, stesen bas, di jeti bot dan lapangan terbang 2.Murid disoal tentang paparan rakaman tersebut. 3.Guru menjelaskan tentang paparan rakaman tersebut, 4.Guru menjelaskan tajuk pengajaran yang akan diajar pada hari itu.

KBmenghubungkait /infrens. BCB-mendengar dan menonton secara aktif. TMK-visual ruang.

Langkah 1 (10 minit)

Melihat gambar-gambar tempat pelancongan 1.Pamplet atau risalah pelancongan. 2.Poster pelancongan

Gur u mempamerkan gambar tempat pelancongan contoh:Kalendar/pelancongan 1.Murid disoal tentang gambar tersebut. 2.Apakah nama tempat pelancongan tersebut. 3.Murid member maklumat tentang gambar.

KB-menghubungkait BCB-menjana idea KP-visual ruang Kaustruktivisme

Langkah2 (20 minit)

Guru memberi teks cerita yang bertajuk Bercuti ke Terengganu melalui power point. 1.Negeri manakah yang saya lawati? 2.Berapa harikah saya disana? 3.Dua tempat menarik yang saya lawati? 4.Bagaimanakah saya ke sana? 5.Siapakah yang bersama saya? 6.Apakah perasaan saya?

Murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan

KB-membuat infrens BCB-membaca dan menceritakan cerita

1.Murid diminta membaca petikan yang ditonton. secara individu dengan kuat. 2.Murid mendengar sambil tersebut. 3.Bersoal jawab tentang petikan 4.Matikan paparan 5.Murid bercerita semula cerita tadi lain dan dikehendaki meneliti teks TMK-visual ruang

memahami

petikan

Langkah 3 (15 minit)

Perbincangan kumpulan sama ada pernyataan benar atau salah.

1.Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2.Murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan.

KB-menghubungkait BCB-memproses maklumat dan melaporkan maklumat. KP-Verballiguistik,intrapersona l.interpersonal Nilai:kerjasama,hor mat-menghormati. KB-mengenal pasti salah/benar

1.Saya melawat ke Negeri Terengganu. 2.Saya melawat bersama-sama ibu dan ayah saya. 3.Kami ke sana menaiki keretapi.

3.Murid dikehendaki mengkelaskan pernyataan benar atau salah dan menanda dengan tanda benar dan salah. 4.Membentangkan hasil perbincangan.

4.Semasa di Terengganu kami melawat dua tempat menarik. 5.Hanya saya berasa gembira pada masa itu.

5.Rumusan hasil perbincangan oleh guru .

6.Kami berada di Terengganu selama tiga hari.

Langkah 4 (7 minit)

Latihan bertulis melengkapkan kata tanya.


Apakah,Siapakah,Bilakah, Kemanakah

1.Murid diedarkan lembaran kerja. KB-menjana idea 2.Murid mengisi tempat kosong. 3.Guru membimbing murid yang lemah menyalin ayat tanya. BCB-menjawab soalan KP-verbal linguistik

1. .yang melancong ke Taman Negara? 2Siti melancong? 3Mei Lan melancong ke Sabah?

Penutup (3 minit)

1.Permainan Bahasa J r r x s v z r k f

1.Murid merujuk carta permainan bahasa. 2.Murid mengesan/mencari perkataan bermakna. 3.Menyebut dan mengeja perkataan yang dikesan.

KB-mengumpul -mengesan Konstruktivisme

e b y t i r

e y r p

p s

h g i s

a e i y

d f y t

e m t

p g q a z

*kereta *jeti *gembira *seronok *feri

Disediakan oleh :Mashitoh binti Hj.Ishak

Refleksi/catatan: ..

Lampiran A petikan cerita Dengar dan baca cerita ini dengan teliti

Bercuti ke Terengganu
Pada cuti sekolah yang lalu, saya telah melawat ke negeri Terengganu. Saya melawat bersamasama ayah dan ibu. Adik perempuan saya pun ikut sama. Kami ke sana dengan menaiki kereta. Semasa di sana, kami melawat ke tempat penyu bertelur. Kami juga melawat ke tempat membuat batik. Kami berada di negeri itu selama tiga hari. Saya berasa sangat gembira.Kami pasti akan ke sana lagi.

Lampiran B

A.Tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. 1. Saya melawat ke negeri Terengganu. 2. Saya melawat bersama-sama ibu dan ayah saya. 3. Kami ke sana menaiki kereta api. 4. Semasa di sana, kami telah melawat dua tempat menarik. 5. Hanya dua adik saya gembira pada masa itu. 6. Kami berada di Terengganu selama tiga hari.

B.Lengkapkan ayat kosong dengan kata tanya yang sesuai.

Apakah

Siapakah

Bilakah

Berapakah

Ke manakah

1. ......................... yang melancong ke Taman Negara. 2. ... Siti melancong pada bulan November. 3. ... Mei Lan melancong ke Sabah.

4. ... jumlah kawan kamu yang melancong ke luar negara? 5. yang dilakukan oleh Jabit pada bulan Februari? Lampiran C

Dapatkah kamu mencari perkataan ini? bercuti * seronok * keluarga *melawat * gembira *feri

*kereta *Malaysia

s e r o n o k s f e

e n o r k m e l a w

r o p j x g s c t k

k p e f k e l u a r

y t r o v m f k m b

i d g h t b v w z o
9

c a s w m i p r x z

m y d b e r c u t i

a y k z w a y i p m

m a l a y s i a i s

r i

a t

d r

g a

a k

s e

d r

k e

b t

r a

10