Anda di halaman 1dari 4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS Teknik
JURUSAN Perencanaan Wilayah dan Kota
---------------------------------------------------------

PRESENSI UJIAN AKHIR


Semester Genap 2011

Mata
Kelas
Dose

:
:
:

No.

Nama

NIM

A YUSUF FAJAR
ADITIO RIDWAN R P
AGIL DEWANGGA K.P.
AINUN RAHMAWATI
AJI FIRMANA L
APRIANI YENITJE
ARIO NUGROHO
CHERLLY VIANNY
DIAN PRATIWI
DIKA LUVI WIDAWATI
DRAJAT NAVIDA N
EKA WALI PUTRA
FAHRUL MAARIF
FATIA MUFIEDA
FATIN HAMAMAH
FIKRI ZEA RAHMAN
GLORY LEONARD
HAKIM AGUNG
HARIMAS CATUR
HENDRI FAUZI
INDRA RIZKY R
INGGITA KEN SARITI
JEFFRY EKA
JEFFRY PANDU
JUWITA NIRMALA
MAYA MITAPUTRI
MIRZA FAIKA
MUHAMMAD
NOVIA ASWITA
PURBA KARENKA
RAGIL YOKEBET
RATIH NOVI
RHEINDRA RIZKY
RIKA AMALIA RIZKI
RINDANG ALFIAH

105060607111028
105060600111019
105060600111046
105060600111053
105060607111030
105060607111038
105060600111050
105060606111002
105060601111031
105060607111031
105060600111058
105060601111029
105060600111054
105060600111047
105060613111001
105060600111048
105060600111039
105060603111003
105060601111030
105060600111061
105060607111032
105060601111033
105060600111044
105060600111049
105060600111060
105060601111026
105060605111002
105060600111055
105060607111037
105060602111001
105060607111034
105060600111051
105060601111034
105060601111025
105060601111027

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

TKW4208 C
KES/MA/AS
UTS
KES
AS
92
70
80
78
72
72
94
72
100
60
90
72
61
70
82
84
100
76
41
65
71
60
83
75
100
75
75
68
95
81
90
60
60
72
81
69
85
71
93
80
81
85
100
90
0
71
80
91
95
84
83
83

70
64
81
68
62
70
74
65
0
64
64
68
78
70
75
65

TUGAS
UAS
Nilai Akhir
KA
ANDAL (PRESE Angka Huruf
80
77,0
79
79,40 B+
80
78,0
80
79,30 B+
80
77,0
79
76,70 B+
83
79,0
80
81,30 A
80
74,0
54,80 D+
81
77,3
78
79,37 B+
78
77,0
78
74,05 B
80
77,3
80
80,37 A
80
77,7
80
81,93 A
80
76,7
78
70,63 B
80
76,7
79
74,68 B
81
77,3
80
79,37 B+
80
78,7
78
81,38 A
85
80,0
81
78,75 B+
80
76,7
80
81,73 A
81
78,0
79
78,00 B+
80
77,0
78
74,60 B
80
77,0
78
77,30 B+
74,0
14,80 E
84
78,7
83
80,68 A
85
77,3
82
77,32 B+
80
77,3
79
81,27 A
80
78,0
78
77,20 B+
82
77,7
79
77,08 B+
87
77,3
79
79,82 B+
80
78,0
80
81,70 A
78
77,3
78
77,72 B+
0 #DIV/0!
0 #DIV/0! #DIV/0!
78
77,0
79
74,95 B
78
77,3
78
76,07 B+
80
77,3
81
79,62 B+
78
78,0
81
81,45 A
78
77,3
81
78,47 B+
83
77,7
82
80,43 A
80
77,0
80
77,60 B+

36
37
38
39
40

SITI NURISKA
TIA PRADIPTA
TRI YUNITA
YULITA URI ATA
YURISTA HARDIKA D

Q1
nilai UTS
Q2 NILAI KA + PRESENTASI
Q3
NILAI ANDAL
Q4
NILAI RKL
TU
NILAI RPL
UAS NILAI PRESENTASI UAS

105060600111043
105060601111028
105060600111056
105060607111033
105060607111027

81
60
100
80
62

70
68
80
60
73

82
80
80
83
80

77,3
78,3
76,7
76,7
77,0

80
78
78
78
81

78,52
74,27
81,73
76,33
75,95

B+
B
A
B+
B+

30%
keS+AS
24,3
23,7
21,6
24,9
24
24,3
19,65
24,9
26,4
15,9
19,65
23,7
26,25
21,45
26,4
22,5
19,8
22,5
0
23,25
20,25
26,1
22,2
21,45
23,25
26,1
23,25
0
20,25
21,6
23,85
25,95
23,1
23,7
22,2

40%
ka+andal
31,4
31,6
31,4
32,4
30,8
31,66667
31
31,46667
31,53333
31,33333
31,33333
31,66667
31,73333
33
31,33333
31,8
31,4
31,4
14,8
32,53333
32,46667
31,46667
31,6
31,93333
32,86667
31,6
31,06667
#DIV/0!
31
31,06667
31,46667
31,2
31,06667
32,13333
31,4

30%
100%
UAS
TOTAL
23,7
79,40
B+
24
79,30
B+
23,7
76,70
B+
24
81,30
A
0
54,80
D+
23,4
79,37
B+
23,4
74,05
B
24
80,37
A
24
81,93
A
23,4
70,63
B
23,7
74,68
B
24
79,37
B+
23,4
81,38
A
24,3
78,75
B+
24
81,73
A
23,7
78,00
B+
23,4
74,60
B
23,4
77,30
B+
0
14,80
E
24,9
80,68
A
24,6
77,32
B+
23,7
81,27
A
23,4
77,20
B+
23,7
77,08
B+
23,7
79,82
B+
24
81,70
A
23,4
77,72
B+
0 #DIV/0! #DIV/0!
23,7
74,95
B
23,4
76,07
B+
24,3
79,62
B+
24,3
81,45
A
24,3
78,47
B+
24,6
80,43
A
24
77,60
B+

22,65
19,2
27
21
20,25

31,86667
31,66667
31,33333
31,93333
31,4

24
23,4
23,4
23,4
24,3

78,52
74,27
81,73
76,33
75,95

B+
B
A
B+
B+