Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Bidang pembelajaran Objektif Pembelajaran

: Matematik : 5 Amanah : 29 Mac 2012 (Khamis) : 60 minit (11.40 am 12.40 pm) : .. orang : Perpuluhan : Nombor Perpuluhan : a) Murid dapat menukarkan pecahan kepada nombor perpuluhan. b) Murid dapat menukarkan nombor perpuluhan kepada Pecahan. Hasil pembelajaran : Pada akhir bab ini, murid harus dapat : i. ii. iii. iv. Membezakan pecahan dan perpuluhan. Menukarkan pecahan kepada perpuluhan Menukarkan perpuluhan kepada pecahan Menjawab 3 daripada 5 soalan.

Pengetahuan sedia ada

: Murid tahu bagaimana a) Menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan. b) Mengenalpasti nilai tempat titik perpuluhan perseribu

Sumber : Kertas A4, kad imbasan,

Kemahiran berfikir : 1. Pengetahuan prosedur. 2. Kemahiran memadankan

Nilai murni : Tolong-menolong, bekerjasama.

Langkah Masa Set induksi (10 minit)

/ Kandungan

Langkah-langkah/ aktiviti

Catatan

Membanding beza antara pecahan dan nombor perpuluhan.

Guru menunjukkan kad imbasan KBKK: yang menunjukkan nombor pecahan. -membanding beza.

Guru menunjukkan kad imbasan yang menunjukkan nombor perpuluhan. ABM: -Kad imbasan.

Pelajar mengenal pasti persamaan antara nombor pecahan dan perpuluhan.


0.1 1/10

0.50

5/100

0.356

356/1000

23.767

23 767/1000

Pengenalan konsep (10 minit)

Lompat Katak Lompat

Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor perpuluhan boleh ditukar kepada pecahan.

Kemahiran : Penjanaan idea Sintesis idea

Guru meminta murid memerhati berapa kali bilangan lompatan kotak dari titik perpuluhan. Nilai :

Sekiranya katak lompat sebanyak 1 kali maka perpuluhan itu ditukar kepada pecahan penyebut 10.

Menghormati

Sekiranya katak lompat sebanyak 2 kali maka perpuluhan itu ditukar kepada pecahan penyebut 100.

Sekiranya katak lompat sebanyak 3 kali maka perpuluhan itu ditukar kepada pecahan penyebut 1000.

Perkembangan konsep (10 minit)

Ular pulang ke Sarang

Guru menerangkan kepada murid bahawa nombor pecahan boleh ditukar kepada nombor perpuluhan.

Nilai : Bersemangat Berkerjasama

Guru meminta murid memerhati berapa banyak digit selepas titik perpuluhan.

Sekiranya terdapat satu sahaja digit selepas titik perpuluhan, maka perpuluhan tersebut adalah persepuluhan.

Sekiranya terdapat dua atau tiga digit selepas titik perpuluhan, maka perpuluhan tersebut adalah perseratus dan perseribu.

Perkembangan (20 minit)

Aktiviti sampul kejayaan

Seterusnya, guru membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 6 orang murid.

Nilai : Bersemangat Berkerjasama

Setiap kumpulan diminta menjawab soalan aktiviti dengan mengenalpasti nilai tempat yang digariskan, menukarkan nombor perpuluhan kepada nombor pecahan, dan nombor perpuluhan kepada pecahan.

Kemahiran : Penjanaan idea Sintesis idea

a) 77.777 & 43 746/1000 b) 48.781 & 65 934/1000 c) 33.333 & 14 270/1000 d) 37.261& 22 222/1000 e) 21.321 & 5 234/1000

Kemudian, guru meminta ketua kumpulan untuk menulis jawapan di papan hitam.

Penutup (10 minit)

Lembaran kerja rumah Guru memberikan pengukuhan dan galakan kepada murid. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid.

Nilai : Menghargai