RPH PSK TAHUN 6

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran Tahun Topik Tajuk   Harta benda sekolah Kemudahan awam Masa Hasil pembelajaran (objektif)

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. : 6 Bijak : Hidup bersama di sekolah dan masyarakat. : Tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran

: 60 minit. : Pada akhir pembelajaran murid dapat, i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya empat kepentingan kemudahan awam kepada masyarakat. ii. Menghuraikan sekurang-kurangnya satu cara menghargai dan menjaga kemudahan awam dan kawasan persekitaran. iii. Melakonkan tanggungjawab masyarakat dalam menjaga kawasan persekitaran. Deduktif , kemahiran berfikir

Pendekatan pengajaran : Kaedah dan teknik pengajaran

i.: Kecerdasan pelbagai : - Kinestetik - Verbal- linguistik - Intrapersonal - Interpersonal - Visual ruang ii. Koperatif iii. Lakonan i.: Murid menyedari kepentingan menjaga hak bersama harta benda awam. ii. Meningkatkan kesedaran untuk menghargai melibatkan diri dalam menjaga kemudahan awam. i.: Kerjasama ii. Berbangga iii. Menghargai iv. Tanggungjawab Bertanggungjawab terhadap kemudahan awam.

Penyerapan ilmu

Penerapan nilai

Unsur-unsur patriotisme : i.

: : Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran. laptop LCD.Kemahiran tadi. Kertas edaran. menghubungkait Murid memberi respon terhadap soalan guru. Murid menyenaraikan kepentingan Bahan Bantu Mengajar : Buku rujukan.Kemudahan awam 2) 3) Guru memberi penerangan secara terperinci tentang tanggungjawab terhadap kawasan persekitaran menggunakan MS power point. Power Point. MS. : ii.Harta benda sekolah . buku rujukan.Kemudahan awam 3) Guru menunjukkan video tayangan Bahan Bantu Mengajar: berkaitan dengan gejala vandalisme . Video.Harta benda sekolah . Kemahiran Generik KBKK Kecerdasan Pelbagai : i. Aktiviti P&P Catatan Bahan Bantu Mengajar Pengetahun sedia ada Langkah / Masa Set induksi ( 5 minit ) Isi Pelajaran Tanggungjawab 1) terhadap kawasan persekitaran : 2) . Guru meminta setiap murid menyenaraikan kepentingankepentingan menjaga harta benda awam di sekolah dan di tempat lain.Kemudahan awam 2) . Murid mendengar penerangan guru. Kecerdasan pelbagai: . Guru bersoal jawab dengan murid KBKK : tentang video yang dipertontonkan .Harta benda sekolah . KBKK : Kemahiran merumus Kecerdasan pelbagai: Intrapersonal interpersonal Media pengajaran : Buku rujukan. iv.Intrapersonal Langkah 1 ( 10 minit ) Tanggungjawab 1) terhadap kawasan persekitaran : .ii. v. Kemahiran merumus Kemahiran menghubungkait Kinestetik Verbal-linguistik Interpersonal Intrapersonal Visual ruang Video. LCD. Murid mengetahui bahawa terdapat banyak kemudahan dan perkhidmatan awam di sekeliling mereka terutamanya di kawasan sekolah. iii. 1 laptop. projector LCD.Interpersonal . Laptop. Murid mencatat nota-nota penting di dalam buku. KBKK : Kemahiran Langkah 2 ( 10 minit ) Tanggungjawab 1) terhadap kawasan persekitaran : .

perbincangan kumpulan.menjaga harta benda awam. kertas edaran. Langkah 3 ( 10 minit ) Tanggungjawab 1) terhadap kawasan persekitaran : 2) . di dalam kelas ii. Setiap kumpulan dibahagikan kepada empat tajuk yang berlainan iaitu : i. Kecerdasan pelbagai : Interpersonal Intrapersonal Verbal-linguistik Langkah 4 ( 20 minit ) Tanggungjawab terhadap kawasan 1) persekitaran : . 4) Guru meminta setiap wakil kumpulan i. Unsur patriotisme : Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran. KBKK : Kemahiran menghubungkaitkan Kecerdasan pelbagai : Interpersonal Intrapersonal Verbal-linguistik Koperatif Penerapan nilai : Kerjasama. Media pengajaran : Buku rujukan. Guru menugaskan setiap kumpulan menyenaraikan jenis kemudahan awam dan menghuraikan cara menjaga dan menghargai kemudahanawam tersebut. di kawasan perumahan iii. - menghubungkait Kecerdasan pelbagai : Intrapersonal Verbal-linguistik Penerapan nilai : Menghargai. KBKK : Kemahiran menghubungkait. - .Harta benda sekolah . 5) Wakil kumpulan membentangkan hasil ii.Kemudahan awam Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. 3) Guru meminta beberapa orang murid untuk membentangkan hasil tugasan di hadapan kelas secara lisan.Kemudahan awam Dalam kumpulan yang sama. di taman permainan iv. di kawasan sekolah 3) Murid-murid berbincang sesama ahli kumpulan mengenai jenis kemudahan awam dan cara menjaganya mengikut tajuk yang diberikan sambil merujuk buku rujukan dan nota yang dicatat semasa penerangan guru dalam langkah 1.Harta benda sekolah . berbanga menghargai Unsur patriotisme : Bertanggungjawab terhadap kemudahan awam. guru menugaskan setiap kumpulan untuk membuat lakonan ringkas tentang tanggungjawab dan tindakan masyarakat dalam menjaga kemudahan awam jika terlihat aktiviti vandalisme berlaku di hadapan mata. Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran. untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan.

Guru membantu murid membuat rumusan tentang pembelajaran pada hari ini dengan menyuruh murid membayangkan keadaan yang akan berlaku jika semua orang tidak menjaga harta benda awam dengan baik. . ii. di kawasan sekolah 3) Murid-murid berbincang bersama ahli kumpulan untuk membuat lakonan di hadapan kelas berdasarkan situasi yang diperolehi. Menghargai kemudahan awam dan keceriaan persekitaran. Penutup ( 5 minit ) Rumusan dan refleksi. KBKK: Kemahiran merumus Kajian Masa Depan. di kawasan perumahan iii.2) Setiap kumpulan diberikan situasi yang berlainan mengikut tajuk di langkah 3 iaitu : i. 4) Murid-murid membuat lakonan di i. berbanga menghargai tanggungjawab Unsur patriotisme : Bertanggungjawab terhadap kemudahan awam. di dalam kelas ii. hadapan kelas. di taman permainan iv. Visual ruang Kinestetik Koperatif Penerapan nilai : Kerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful