Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 5

MINGGU

BIDANG/ TAJUK/ SUB TAJUK 1.NOMBOR BULAT 1.1 Nombor 1 000 000

OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN/ PEMBELAJARAN/ STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 1.1.1 Mengembangkan i. Namakan dan menulis nombor nombor yang melibatkan 1000 000. nombor hingga 1 000 000. ii. Menentukan nilai tempat bagi digit di mana-mana nombor sehingga 1000 000. iii. Bandingkan nilai nombor sehingga 1 000 000. iv. Bundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu,puluh ribu dan ratus ribu terdekat 1.2.1 Penambahan nombor hingga 1 000 000 i. Tambah mana-mana dua hingga empat nombor sehingga 1 000 000. ii. Menyelesaikan masalah tambah. i. Tolak satu nombor dari nombor yang lebih besar kurang daripada 1000 000. ii. Tolak berturut-turut dari bilangan yang lebih besar kurang daripada 1

CATATAN

1.2 Penambahan Dengan Jumlah Tertinggi hingga 1000 000.

1.3 Penolakan Dalam Julat 1.3.1 Tolak nombor kurang daripada 1 000 000 1 000 000.

000 000. ii. Menyelesaikan masalah penolakan.

1.4 Pendaraban Dengan Hasil Yang Tertinggi Sehingga 1 000 000

1.4.1 Darab sebarang dua nombor dengan hasil darab tertinggi sehingga 1 000 000.

i. mendarab sehingga lima digit nombor dengan nombor tiga digit dengan: a) nombor satu digit, b) nombor dua digit, c) 10, 100 dan 1 000. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban.

4 5 1.5 Pembahagian melibatkan hasil tertinggi sehingga 1 000 000

CUTI 1.5.1 Bahagi nombor kurang dari 1000 000 dengan nombor dua digit i. bahagi sehingga enam digit nombor dengan: a) satu nombor digit b) 10,100 dan 1000 dan c) dua nombor digit ii. menyelesaikan masalah yang melibatkan bahagi.

1. 6 Operasi Bercampur

1.6.1 Melaksanakan operasi bercampur yang melibatkan pendaraban dan pembahagian.

i. Kira operasi campuran nombor bulat yang melibatkan pendaraban dan pembahagian. ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bercampur pembahagian dan pendaraban.

2.PECAHAN 2.1 Pecahan Tak Wajar

2.1.1 Memahami pecahan tidak wajar.

i. Nama dan menulis pecahan tidak wajar dengan penyebut sehingga 10. ii. Bandingkan nilai dua pecahan tidak wajar i. Namakan dan menulis nombor bercampur dengan penyebut sehingga 10. ii. Menukar pecahan tidak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. i. Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut sama sehingga hingga 10. ii. Tambah dua nombor bercampur dengan penyebut berbeza hingga 10.

2.2 Nombor Bercampur

2.2.1 Memahami nombor bercampur.

2.3 Penambahan Pecahan

2.3.1 Tambah dua nombor bercampur.

iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bercampur. 7 2.4 Penolakan Pecahan 2.4.1 Tolak nombor bercampur. i. Tolak dua nombor bercampur dengan penyebut sama hingga 10. ii. Tolak dua nombor bercampur dengan penyebut berbeza sehingga 10 iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bercampur i. Darabkan nombor dengan pecahan wajar. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban pecahan.

2.5 Pendaraban Pecahan

2.5.1 Darab sebarang pecahan wajar dengan nombor bulat hingga 1 000.

9 10 11 3 PERPULUHAN 3.1 Nombor Perpuluhan

MINGGU ULANGKAJI UJIAN SETARA 3.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan nombor perpuluhan i. Namakan dan menulis nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. ii. mengenali nilai tempat bagi ribu. iii. Menukar pecahan ribu kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya iv. Bundarkan nombor perpuluhan

3.2 Penambahan Nombor Perpuluhan

3.2.1 Tambah nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

kepada: a) puluh, b) ratus i. Tambah mana-mana dua hingga empat nombor perpuluhan hingga tiga perpuluhan melibatkan: a) nombor perpuluhan dan nombor perpuluhan, b) nombor bulat dan nombor perpuluhan. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor perpuluhan. i. Tolak nombor perpuluhan daripada perpuluhan lain sehingga tiga tempat perpuluhan. ii. Tolak berturut-turut sebarang dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor perpuluhan. i. Darab sebarang nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan a) nombor satu digit

12

3.3 Penolakan Nombor Perpuluhan

3.3.1 Penolakan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

13

3.4 Pendaraban Nombor Perpuluhan

3.4.1 Darab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat.

b) nombor dua digit, b) 10, 100 dan 1 000. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban bagi nombor perpuluhan. 14 3.5 Pembahagian Nombor Perpuluhan 3.5.1 Bahagikan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan nombor bulat. i. Bahagikan nombor bulat dengan : a) 10 b) 100 c) 1000 ii. Bahagikan nombor bulat dengan : a) nombor satu digit, b) nombor dua digit nombor bulat. iii. Bahagikan nombor perpuluhan tiga tempat perpuluhan dengan: a) nombor satu digit, b) nombor dua digit nombor bulat. c) 10 d) 100 iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor perpuluhan.

15

4.PERATUSAN 4. 1 Peratus.

4.1.1 Memahami dan menggunakan peratusan

i. menamakan dan menulis simbol bagi peratusan. ii. menyatakan pecahan seratus dalam bentuk peratusan. iii. Menukar pecahan seratus kepada peratusan dan sebaliknya. i. Menukar pecahan persepuluh kepada peratusan. ii. Menukar pecahan wajar dengan penyebut 2, 4, 5, 20,25 dan 50 kepada peratus. iii. Menukar peratusan kepada pecahan dalam bentuk termudah. iv. Menukar peratusan kepada nombor perpuluhan dan sebaliknya.

16

4.2 Menukar Pecahan Dan Perpuluhan Kepada Peratus.

4.2.1 Hubungkaitkan pecahan dan perpuluhan kepada peratus.

17 & 18

5. WANG 5.1 Wang Sehingga RM 100 000 5.1.1 Memahami dan menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan wang. i. Membaca dan menulis nilai wang dalam ringgit dan sen 5.1.2 menggunakan dan mengaplikasi konsep Matematik apabila anda berurusan dengan wang sehingga RM100 000. i. Tambah wang dalam ringgit dan sen sehingga RM100 000. ii. Tolak wang dalam ringgit dan sen dalam julat RM100 000. iii. Darab wang dalam ringgit dan sen dengan nombor bulat,pecahan atau perpuluhan dengan hasil hingga RM100 000. iv. Membahagikan wang dalam ringgit dan sen dengan hasil bahagi sehingga RM10 000. v. Melaksanakan operasi bercampur pendaraban dan pembahagian yang melibatkan wang dalam ringgit dan sen sehingga RM100 000. vi. Menyelesaikan masalah dalam

19

konteks yang sebenar membabitkan wang dalam ringgit dan sen sehingga RM100 000. MINGGU ULANGKAJI

20 21 6. MASA DAN WAKTU 6.1 Membaca Dan Menulis Masa Dan Waktu

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

6.1.1 Memahami perbendaharaan kata yang berkaitan dengan masa.

i. Membaca dan menulis masa dalam sistem 24-jam. ii. Hubungkaitkan masa dalam sistem 24-jam untuk sistem masa 12 jam iii. Tukarkan waktu dari sistem 24jam untuk sistem 12-jam dan sebaliknya.

6.2 Hubungan Antara Unit-Unit Masa 6.2.1 Memahami hubungan antara unit-unit masa. i. Menukar masa dalam pecahan dan perpuluhan satu minit untuk saat. ii. Menukar masa dalam pecahan

dan perpuluhan satu jam untuk minit dan saat. iii. Menukar masa dalam pecahan dan perpuluhan hari ke jam, minit dan saat. iv. Menukar unit masa dari: a) abad ke tahun-tahun dan sebaliknya. b) abad ke dekad dan sebaliknya. 22 6.3 Operasi Asas Yang Melibatkan Masa Dan Waktu 6.3.1 Tambah, tolak,darab dan bahagi unit-unit masa i.Tambah masa dalam jam, minit dan saat. ii. Tolak masa dalam jam, minit dan saat. iii. Darab masa dalam jam, minit dan saat. iv. Membahagikan masa dalam jam, minit dan saat. i. Mengenal pasti masa mula dan masa akhir sesuatu acara. ii. Mengira tempoh masa yang melibatkan: a) jam, minit dan saat. b) hari dan jam.

23

6.4 Tempoh

6.4.1 Gunakan dan menggunakan pengetahuan masa untuk mencari tempoh.

iii. Menentukan masa permulaan atau masa berakhir sesuatu peristiwa daripada tempoh masa yang diberikan. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pecahan dan / atau perpuluhan jam, minit dan saat.

i. Menukar masa dalam pecahan dan perpuluhan dari minit kepada saat. ii. Menukar masa dalam pecahan dan perpuluhan dari satu jam kepada minit dan saat. iii. Menukar masa dalam pecahan dan perpuluhan sehari kepada minit dan saat. iv. Menukar unit masa dari: a) abad ke tahun dan sebaliknya. b) abad ke dekad dan sebaliknya. i.Tambah masa dalam jam, minit dan saat. ii. Tolak masa dalam jam, minit dan saat. iii. Darab masa dalam jam, minit dan saat.

iv. Membahagikan masa dalam jam, minit dan saat.

24

7. PANJANG 7.1 Mengukur Panjang

7.1.1 Mengukur dan membandingkan jarak.

i. menerangkan dengan perbandingan jarak satu kilometer. ii. Mengukur menggunakan skala jarak antara tempat-tempat.

7.2 Hubungan antara Unitunit bagi Panjang

7.2.1 Memahami hubungan antara unit panjang.

i. Menghubungkaitkan meter dan kilometer. ii. Menukarkan meter kepada kilometer dan sebaliknya. i.Tambah dan tolak unit panjang, yang melibatkan penukaran unit dalam; a. kilometer, b. kilometer dan meter. ii. Memdarab dan membahagikan unit panjang dalam kilometer yang melibatkan penukaran unit; a nombor satu digit, b. 10, 100 dan 1 000.

25

7.3 Operasi asas Melibatkan Panjang

7.3.1 Tambah, tolak, darab dan bahagi unit panjang.

iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas pada panjang. 26 8. JISIM 8.1 Membandingkan Jisim

8.1.1 Membandingkan Jisim Objek

i.Mengukur dan merekod jisim objek dalam kilogram dan gram. ii. Membandingkan jisim dua objek menggunakan kilogram dan dan gram, menyatakan perbandingan dalam gandaan atau pecahan. iii. Menganggar jisim objek menggunakan kilogram dan gram. i. Menukarkan unit jisim daripada pecahan dan perpuluhan kilogram kepada gram dan sebaliknya. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penukaran unit beramairamai dalam pecahan dan / atau perpuluhan.

8.2 Hubungan antara Unitunit Jisim

8.2.1 Memahami hubungan antara unit-unit jisim.

27

8.3 Operasi Asas

8.3.1 Tambah, tolak, darab

i. Menambah unit jisim yang

Melibatkan Masa

dan unit pembahagian jumlah.

melibatkan perpuluhan campuran dalam kilogram, gram, kilogram dan gram. ii. Menambah unit jisim yang melibatkan perpuluhan campuran dalam kilogram, gram, kilogram dan gram. iii. Mendarab unit yang melibatkan perpuluhan campuran dengan: a) suatu nombor satu digit b) 10, 100, 1000 yang melibatkan penukaran unit. iv. Membahagikan unit jisim dengan: a) suatu nombor satu digit b) 10, 100, 1000 yang melibatkan penukaran unit.

28

9.Isipadu Cecair 9.1 Membandingkan Isipadu Cecair 9.1.1 Mengukur dan membandingkan isipadu cecair menggunakan unit piawai. i.Mengukur dan merekodkan isi padu cecair dalam unit metrik yang lebih kecil yang diberi ukuran dalam pecahan dan / atau perpuluhan unit yang lebih besar. ii. Menganggarkan isipadu cecair

yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan mililiter. iii. Membandingkan jumlah cecair yang melibatkan pecahan dan perpuluhan menggunakan liter dan mililiter. 9.2 Hubungan antara unitunit Isipadu 9.2.1 Memahami hubungan antara unit-unit isipadu i.Menukarkan unit dalam isipadu yang melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam unit liter dan sebaliknya. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu di dalam cecair. 29 9.3 Operasi melibatkan Isipadu Cecair 9.3.1 Tambah dan tolak unit isipadu. i. Unit tambah isipadu yang melibatkan perpuluhan campuran dalam a. liter, b. mililiter; c. liter dan mililiter. ii. Unit tolak isipadu yang melibatkan perpuluhan campuran dalam a. liter, b. mililiter; c. liter dan mililiter.

30 31

UJIAN SETARA 9.3.2 Mendarab dan membahagi unit isipadu i)Mendarab unit isipadu melibatkan nombor bercampur menggunakan: a) Nombor satu digit dan b) 10, 100 dan 1 000 melibatkan penukaran unit ii. Membahagi unit isipadu cecair menggunakan: a) Nombor satu digit b) 10, 100 dan 1 000, melibatkan penukaran unit. iii. Membahagi unit isipadu menggunakan: a) Nombor satu digit b) 10,100, 1 000 melibatkan penukaran unit. iv. Menyelesaikan masalah melibatkan isipadu cecair. i. Mengukur perimeter bentuk 2D yang barikut: a)segi empat sama dan segi empat sama. b) Segi empat tepat dan segi empat tepat., c) segi tiga dan segi tiga d) Segi empat sama dan segi empat

32

10. Bentuk dan ruang 10.1 Bentuk dua dimensi

10.1.1 Mencari perimeter bagi bentuk 2D. 10.1 Bentuk dua dimensi berikut:

tepat. e) Segi empat sama dan segi empat tepat. f) Segi empat tepat dan segi tigs. ii. Mengira perimeter bentuk 2-D yang berikut: a)segi empat sama dan segi empat sama. b) Segi empat tepat dan segi empat tepat., c) segi tiga dan segi tiga d) Segi empat sama dan segi empat tepat. e) Segi empat sama dan segi empat tepat. f) Segi empat tepat dan segi tigs. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan perimeter bentuk 2 D.

10.2.1 Mencari luas bentuk 2D.

i. Mengukur luas bentuk 2D yang berikut: a)segi empat sama dan segi empat sama. b) Segi empat tepat dan segi empat tepat., c) segi tiga dan segi tiga

ii. Mengira luas bentuk 2D yang berikut: a)segi empat sama dan segi empat sama. b) Segi empat tepat dan segi empat tepat., c) segi tiga dan segi tiga iii. Menyelesaikan masalah melibatkan luas bentuk 2D. PEPERIKSAAN UPSR 10.2 Bentuk 3D 10.2.1 Mencari isipadu bentuk 3D. i. Mengukur isipadu bentuk 3D yang berikut: a) kiub dan kiub b) kuboid dan kuboid c) kiub dan kuboid ii. Mengira isipadu bentuk 3D yang berikut: a) kiub dan kiub b) kuboid dan kuboid c) kiub dan kuboid iii. Menyelesaikan masalah melibatkan isipadu bentuk 3D. i. Menyatakan maksud purata. ii. Menyatakan purata bagi dua atau tiga kuantiti.

33 34

35

11 pengendalian data 11.1 Purata

11.1.1 Memahami dan menggunakan kosa kata berkaitan purata.

Iii Mengenali formula bagi purata. i. Mengira purata menggunakan formula. ii. Menyelesaikan masalah melibatkan situasi sebenar. i. Mengenal frekuensi, mod, anggaran, maksimum dan nilai minimum daripada graf bar, ii. Membina satu graf bar daripada set data yang diberi. iii. Mengenal pasti frekuensi, mod, anggaran, maksimum, dan nilai minimum daripada graf yang diberi.

11.1.2 Mengguna dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan purata. 36 11.2 Mengorganisasi terjemahan data. 11.3 Mengorganisasi dan menterjemah data daripada graf serta jadual diberi. 11.2.1 Memahami kosa kata berkaitan mengorganisasi data graf..

37 38 39

Minggu ulangkaji Peperiksaan akhir tahun Semakan kertas