Anda di halaman 1dari 35

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

PKP 3106

NAMA KURSUS

PENTAKSIRAN DALAM PEND PEMULIHAN

NAMA PENSYARAH

CIK HASLINDA BINTI MOHAMAD SAAD

ISI KANDUNGAN Kandungan


Butir Am Pro forma Kursus Rancangan Semester Independent Students Learning (ISL) Tutorial Nota Refleksi Rujukan Lampiran

Indeks
1 2 3 4

5 6 7 8 9

BUTIR AM

PRO FORMA KURSUS

RANCANGAN SEMESTER

INDEPENDENT STUDENTS LEARNING (ISL)

TUTORIAL

NOTA

REFLEKSI

RUJUKAN

LAMPIRAN

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

MINGGU 5

MINGGU 6

MINGGU 7

MINGGU 8

MINGGU 9

MINGGU 10

MINGGU 11

MINGGU 12

MINGGU 13

MINGGU 14

MINGGU 15

PROFIL DIRI

NAMA NO K/PENGENALAN ALAMAT KURSUS AMBILAN KUMPULAN E-MAIL NO. TELEFON

: : : : : : : : PISMP SEMESTER 3 JANUARI 2011 PEMULIHAN BAHASA MELAYU

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

WAJ 3110

NAMA KURSUS

KURIKULUM UNIT BERUNIFORM

NAMA PENSYARAH

CIK HASLINDA BINTI MOHAMAD SAAD

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

EDU 3104

NAMA KURSUS

PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU

NAMA PENSYARAH

PN NORHAYATI BINTI HASHIM

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

BMM 3117

NAMA KURSUS

PEDAGOGI BAHASA MELAYU SEK REN

NAMA PENSYARAH

EN ROSLE BIN MOHD SAID

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

PKP 3105

NAMA KURSUS

PENDIDIKAN DISLEKSIA

NAMA PENSYARAH

PN FAUZIAH BINTI HASHIM

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

WAJ 3106

NAMA KURSUS

HUBUNGAN ETNIK

NAMA PENSYARAH

PN AJURUN BEGUM BINTI AHAMED

IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK, JALAN YAACOB LATIFF, 56000, KUALA LUMPUR

NAMA

ANGKA GILIRAN

NO K/PENGENALAN

KUMPULAN / UNIT

3 PISMP PEMULIHAN BAHASA MELAYU

KOD KURSUS

MTE 3102

NAMA KURSUS

KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

NAMA PENSYARAH

PN WAN NOOR ADZMIN BINTI MOHD SABRI

TABLE of CONTENTS Content


Biodata Course Pro forma Scope & Sequence Students Learning Time (SLT) & Independent Students Learning (ISL) Tutorial Notes Reflection References Appendix

Index
1 2 3 4

5 6 7 8 9

FOLIO PELAJAR JABATAN ILMU PENDIDIKAN PISMP AMBILAN 2011