Anda di halaman 1dari 30

PENGENALAN

Ciri-ciri iklim Malaysia ialah mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yang

tinggi dan hujan yang banyak. Angin pada amnya lemah. Malaysia yang terletak di

kawasan doldrum khatulistiwa amat jarang sekali mempunyai keadaan langit tidak

berawan langsung meski pun pada musim kemarau teruk. Malaysia juga jarang sekali

mempunyai satu tempoh beberapa hari dengan tidak ada langsung cahaya matahari

kecuali pada musim monsun timur laut.

Malaysia juga mempunyai pelbagai faktor yang mempengaruhi iklim di Malaysia.

Antara faktor – faktor iklim ini akan dibincangkan sepanjang topik atau di dalam tugasan

ini

DEFINISI CUACA

1
Cuaca adalah istilah yang digunakan untuk menghuraikan semua fenomena yang

banyak dan pelbagai yang boleh berlaku dalam atmosfera planet. Istilah ini biasanya

digunakan untuk memaksudkan aktiviti fenomena ini selama tempoh masa yang

pendek, biasanya tidak lebih dari beberapa hari panjangnya. Purata keadaan atmosfera

untuk tempoh yang lebih panjang dikenali sebagai iklim. Penggunaan dua istilah ini

selalu bertindih dan konsep ini jelas berhubungkait rapat.

DEFINISI METEOROLOGI

Meteorologi atau kajicuaca merupakan pengajian saintifik tentang keadaan atmosfera

terutamanya berkenaan cuaca dan ramalannya. Cuaca memainkan peranan penting

dalam mencorakkan cara hidup kita. Ia digolongkan dengan klimatologi,

Meteorologi juga mengkaji interaksi atmosfera Bumi dengan Lautan. Kajian meteorologi

membolehkan ahli sains meramal cuaca dan membekalkan maklumat penting untuk

bidang-bidang ketenteraan, penjanaan tenaga, pertanian, perkapalan dan pembinaan.

Ahli meteorologi mengkaji arah dan halaju angin, suhu, tekanan, wap air dan interaksi

pemboleh ubah ini, dan bagaimana mereka berubah dengan masa. Di Malaysia,

meteorologi tidak begitu menonjol jika dibandingkan dengan cabang ilmu sains yang

lain. Hakikatnya, bertitik tolak dari meteorologi, ia menghasilkan pelbagai kajian sains

seperti climatology (kajian tentang iklim), hidrologi, strata vegetasi, botani, zoologi dan

biogeografi.

IKLIM DAN CUACA

2
Secara mudah, cuaca adalah satu pergabungan kejadian di atmosfera dan Iklim pula

adalah cuaca yang dialami sepanjang satu jangkamasa di sesuatu lokasi.

Tidak ada suatu batas pemisah tepat antara apa yang dikatakan iklim dan apa yang

dikatakan Cuaca. Ia bergantung kepada kegunaan. Umpamanya, fenomena El Nino

adalah satu fenomena cuaca untuk segolongan pemerhati, tetapi untuk segolongan

yang lain, ia suatu ciri perubahan iklim.

Bila konsep iklim sebagai satu purata sistem cuaca dikemukakan pada akhir kurun ke–

19, jangkamasa 30 tahun merupakan satu jangkamasa yang munasabah. Tetapi,

dengan adanya perolehan arah aliran cuaca bagi satu jangkauan masa yang panjang

meliputi rekod-rekod suhu, hujan dan sebagainya, keupayaan mendapatkan takrifan

yang menyeluruh untuk “iklim” menjadi lebih sukar kerana dalam jangkamasa 30 tahun

tersebut, purata suhu, taburan hujan dan sebagainya boleh berubah, dan dalam satu

jangkamasa singkat, perolehan statistik kurang stabil.

Untuk sesuatu lokasi geografi, iklim tidak berubah semasa hayat seseorang insan.

Dalam jangkamasa geologi (jutaan tahun), iklim boleh berubah untuk sesuatu lokasi.

Antara faktor yang mempengaruhi iklim dan cuaca ialah:

1) Mekanisme asas

3
Fenomena cuaca terhasil akibat dari perbezaan suhu seluruh dunia, yang timbul

sebahagian besarnya kerana kawasan yang lebih dekat kepada tropika, di sekitar

khatulistiwa, menerima lebih tenaga dari Matahari berbanding bahagian utara dan

selatan, lebih dekat kepada kutub Bumi.

Sebab kedua perbezaan suhu pada Bumi adalah kelainan permukaan tempat (seperti

air lautan, tanah berhutan, dan kepingan ais) mempunyai kebolehpantulan berbeza

(albedo), dan dengan itu menyerap dan menyinarkan kadar berbeza tenaga suria yang

diterima.

Perbezaan suhu permukaan mengakibatkan arus angin menegak. Permukaan panas

akan memanaskan udara di atasnya, menyebabkan ia mengembang dan naik ke atas,

menurunkan tekanan udara dan menarik udara yang lebih sejuk ke tempat tersebut.

Udara panas yang mengembang dan naik itu akan kehilangan haba dan menyejuk,

yang menyebabkannya mengecut dan turun ke bawah, meningkatkan tekanan udara

dan menggantikan udara yang berada di bawahnya.

Arus angin melintang terbentuk di sempadan kawasan yang berbeza kepanasan dan

boleh menjadi-jadi jika terdapat permukaan cerun. Sistem ringkas ini boleh

menimbulkan tingkah laku yang menghasilkan sistem yang lebih rumit dan demikian

semua fenomena cuaca. Contoh skala besar proses ini boleh dilihat di sel Hadley dan

bentuk lain peredaran atmosfera. Contoh kecilan pula dalah seperti bayu laut. Kesan

Coriolis penting dalam menjadi punca putaran besar asing yang dikenali sebagai siklon.

Jadi punca asas cuaca adalah suhu permukaan, dan boleh juga ketinggian.

4
Oleh kerana paksi Bumi miring sedikit (tidak berserenjang dengan satah orbitnya),

cahaya matahari sampai pada sudut yang berbeza pada waktu yang berbeza dalam

setahun. Semasa Jun, Hemisfera Utara condong ke arah matahari, jadi pada mana-

mana latitud cahaya matahari akan jatuh lebih menegak berbanding pada Disember

(lihat kesan sudut matahari pada iklim). Ini menghasilkan musim. Sebarang liukan

dalam orbit planet akan mengubah jumlah tenaga yang diterima di suatu tempat

sepanjang tahun dam mungkin mempengaruhi pola cuaca jangka panjang.

Lihat kitaran Milankovitch.

(Kewujudannya juga disumbangkan oleh kerana perubahan orbit bumi mengelilingi


matahari)

2) Cuaca bumi

Awan kumulus humilis

Di Bumi, fenomena cuaca yang sering berlaku termasuklah angin, awan, hujan, salji,

kabus dan ribut pasir. Perkara lain yang lebih jarang termasuklah bencana alam seperti

5
puting beliung, ribut taufan dan ribut ais. Hampir semua fenomena cuaca di Bumi terjadi

di troposfera (bahagian bawah atmosfera). Ada juga yang berlaku di stratosfera dan

mempengaruhi cuaca di troposfera, namun mekanismanya masih belum difahami.

Atmosfera Bumi adalah satu sistem The Earth's atmosphere is one large chaotic system

yang pertukaran kecil pada satu bahagian mampu memberi kesan besar dikawasan

yang lain. Ini menjadikan ia sukar bagi mejangka dengan tepat pertukaran cuaca jangka

pendek lebih dari beberapa hari awal, sungguhpun kajian cuaca terus meningkatkan

had ini melalui sains kajian cuaca, Meteorologi.

Teori Chaos menjelaskan bahawa terdapat pemboleh ubah infiniti yang mampu

memberi pengaruh kepada cuaca. Perbezaan kecil pada pergerakan sebarang molekul

di udara memberi kesan kepada keadaan atmospherik. Perbezaan kecil mampu

memberi kesan kepada troposphere cukup untuk mendorong kepada keadaan berbeza

sepenuhnya. Dengan itu ia tidak mungkin untuk menjangka dengan tepat.

3) Penentu iklim

Dalam satu jangka masa yang lama, terdapat beberapa pembolehubah statik yang

menentukan iklim, seperti latitud dan altitud, nisbah darat berbanding permukaan air,

gunung-ganang dan jarak ke kawasan laut berdekatan. Penentu iklim yang lain lebih

dinamik: aliran lautan yang mengagihkan tenaga haba antara kawasan-kawasan

khatulistiwa dan kutub, dan juga agihan haba antara laut dan bumi di peringkat

tempatan, yang dipengaruhi oleh lain-lain aliran laut. Darjah liputan tumbuh-tumbuhan

juga menjejaskan darjah penerapan haba suria, pengekalan serapan air, dan juga kadar

hujan di peringkat serantau. Perubahan pada tahap gas-gas atmosfera, khususnya gas

rumah hijau mempengaruhi suhu dan jumlah tenaga suria yang ditahan di atmosfera,

6
dan membawa kepada pemanasan sejagat secara perlahan. Pembolehubah yang

menentukan iklim terlalu banyak, dan satu perubahan pembolehubah akan

mengakibatkan interaksi yang amat kompleks dan menyeluruh. Jika Amerika Syarikat

enggan mengurangkan pengeluaran gas "rumah hijau" khususnya sisa daripada

kenderaan bermotor, kesannya bukan hanya terhadap iklim di sana sahaja, tetapi

mempengaruhi keadan iklim seluruh dunia.

4) Indeks iklim

Pengkaji iklim menggunakan indeks iklim dalam percubaan mereka mencirikan dan

memahami dengan lebih mendalam mengenai iklim, khususnya mekanisme yang

mempengaruhi kebolehan kita membuat ramalan cuaca setiap hari. Seperti indeks

bursa saham, indeks iklim digunakan untuk mewakilkan naik turun unsur-unsur penting

yang mempengaruhi iklim. Indeks iklim dirumus dengan objektif berkembar: mudah dan

sempurna. Mengikut fitrahnya, indeks adalah mudah dan menggabungkan banyak

butiran iklim ke dalam satu keterangan umum dan menyeluruh bagi atmosfera ataupun

lautan boleh digunakan untuk mencirikan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem

cuaca secara sejagat. Oleh kerana iklim indeks umumnya ditentukan dari pengukuran-

pengukuran dibuat dalam kawasan setempat, ia boleh memberi kesan di kawasan lain

sekitar dunia, melalui proses kadangkala dipanggil hubungan jauh ataupun

teleconnection.

5) Iklim mikro

Iklim mikro merujuk kepada keadaan iklim bagi suatu kawasan kecil atau iklim

tempatan. Iklim satu lokasi adalah satu rantaian kepada sistem iklim yang lebih besar,

7
maka perubahan dalam sesuatau iklim akan mengakibatkan perubahan kepada sistem

iklim yang lebih besar.

- Iklim Malaysia

Ciri - ciri iklim Malaysia ialah mempunyai suhu yang seragam, kelembapan yang tinggi

dan hujan yang banyak. Angin pada amnya lemah. Malaysia yang terletak di kawasan

doldrum khatulistiwa amat jarang sekali mempunyai keadaan langit tidak berawan

langsung meski pun pada musim kemarau teruk. Malaysia juga jarang sekali

mempunyai satu tempoh beberapa hari dengan tidak ada langsung cahaya matahari

kecuali pada musim monsun timur laut

Gambar satelit menunjukkan sistem cuaca sekitar Malaysia, gambar Jabatan Kajicuaca

Malaysia

6) Angin

Walaupun angin di Malaysia pada amnya lemah dan arahnya berubah-ubah, terdapat

perubahan bertempoh dalam corak tiupan angin. Berdasarkan kepada perubahan ini,

8
empat musim boleh dibezakan iaitu monsun barat daya, monsun timur laut dan dua

musim peralihan monsun yang lebih pendek.

Monsun barat daya biasanya bermula pada setengah terakhir bulan Mei atau awal

bulan Jun dan tamat pada akhir September. Angin lazim pada amnya dari arah barat

daya dengan kelajuan yang lemah iaitu di bawah 15 knot. Monsun timur laut biasanya

bermula pada awal November dan berakhir pada Mac. Semasa musim ini, angin lazim

adalah dari arah timur atau timur laut dengan kelajuan antara 10 dan 20 knot. Negeri--

negeri pantai timur Semenanjung Malaysia lebih terjejas dengan tiupan angin ini di

mana kelajuannya boleh mencapai 30 knot atau lebih semasa luruan kuat udara sejuk

dari utara (luruan sejuk). Semasa musim-musim peralihan monsun, angin pada amnya

berkelajuan lemah dan arahnya berubah-ubah. Pada kedua-dua musim ini, palung

khatulistiwa merentangi Malaysia. Perlu juga dinyatakan di sini bahawa dalam tempoh

dari April hingga November bila mana taufan kerap kali terbentuk di barat Pasifik dan

bergerak ke arah barat merentasi Filipina, angin barat daya di kawasan barat laut pantai

Sabah dan kawasan Sarawak menjadi lebih kuat dan boleh mencapai 20 knot atau

lebih.

Sebagai negara dikelilingi laut, kesan bayu laut dan bayu darat ke atas corak tiupan

angin adalah besar terutamanya semasa hari tidak berawan. Pada keadaan petang

yang terang cahaya matahari, bayu laut dengan kelajuan antara 10 dan 15 knot

selalunya terjadi dan bayu ini boleh mencapai beberapa puluh kilometer ke dalam

kawasan pendalaman. Dalam keadaan malam langit terang, proses sebaliknya berlaku

di mana bayu darat yang lebih lemah kelajuannya boleh terjadi di kawasan pantai.

7) Taburan Hujan

9
Corak tiupan angin bermusim bersama sifat topografi lokal menentukan corak taburan

hujan di Malaysia. Semasa musim timur laut, kawasan yang terdedah seperti kawasan

Pantai Timur Semenanjung Malaysia, kawasan Sarawak Barat dan kawasan pantai

timur laut Sabah mengalami beberapa tempoh hujan lebat. Sebaliknya, kawasan

pendalaman atau kawasan yang dilindungi banjaran gunung adalah secara relatifnya

bebas dari pengaruh ini. Adalah lebih baik taburan hujan di Malaysia diterangkan

mengikut musim.

8) Sejatan

Di antara kesemua faktor-faktor yang mempengaruhi kadar sejatan, keadaan berawan

dan suhu adalah merupakan dua faktor terpenting yang saling berkait. Hari yang

berawan bermakna kurangnya cahaya matahari seterusnya kurang sinaran matahari

menyebabkan suhu menjadi rendah. Ujian daripada data-data sejatan menunjukkan

bahawa bulan-bulan berawan atau hujan mempunyai kadar sejatan yang rendah

sementara bulan kering adalah bulan yang mempunyai kadar sejatan yang tinggi.

Stesen Senai , salah satu dari stesen yang letaknya di tanah rendah mempunyai purata

sejatan terendah dalam sehari iaitu 2.6mm dalam bulan November, sementara Kota

Kinabalu pula mempunyai purata sejatan tertinggi iaitu 6.0mm sehari dalam bulan April.

Bagi kawasan tanah tinggi seperti Cameron Highlands di mana suhu udaranya adalah

rendah, kadar sejatannya juga rendah. Sementara kawasan tanah rendah mempunyai

purata sejatan tahunan 4mm hingga 5mm sehari, Cameron Highlands mempunyai

kadar yang hanya lebih kurang 2.5mm sehari

9) Taburan suhu

Sebagai sebuah negara yang terletak di khatulistiwa, Malaysia mengalami suhu yang

sekata sepanjang tahun. Perbezaan tahunan suhunya adalah kurang daripada 2oC

10
kecuali bagi kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia yang kerap dipengaruhi oleh

luruan angin sejuk dari Siberia semasa monsun timurlaut. Walaubagaimana pun

perubahan suhu tahunannya kurang daripada 3oC.

Julat suhu harian adalah besar, 5oC hingga 10oC bagi stesenstesen berhampiran pantai

dan antara 8oC hingga 12oC bagi stesenstesen dipendalaman tetapi suhu harian yang

tinggi seperti yang terdapat di kawasan benua tropika tidak pernah dialami. Walaupun

siang selalunya panas, tetapi di waktu malam ianya sejuk di manamana.

Walaupun perubahan bermusim dan bertempat suhu secara perbandingan adalah kecil,

tetapi dalam beberapa hal ia dapat ditentukan. Bagi Semenanjung Malaysia, terdapat

perubahan suhu yang jelas semasa monsun dan ini terdapat di kawasan pantai timur.

Bulan April dan Mei adalah bulan di mana suhu purata bulanan adalah paling tinggi

sementara Disember dan Januari pula adalah bulan di mana suhu purata bulanannya

paling rendah.

Purata suhu harian dikebanyakan daerah di timur Banjaran Besar adalah rendah

berbanding dengan daerah di barat. Perubahanperubahan nilai ini adalah disebabkan

suhu harian yang rendah yang dialami di kawasan daerah timur semasa monsun timur-

laut hasil daripada hujan dan litupan awan yang luas. Di Kuala Terengganu, sebagai

contoh semasa monsun timurlaut suhu pada waktu siang jarang mencapai 32oC dan

kerapkali tidak mencapai 27oC. Beberapa keadaan telah direkodkan di mana suhu tidak

melebihi 24oC iaitu suhu terendah dicapai pada waktu malam dikebanyakan tempat.

Purata suhu pada waktu malam biasanya di antara 21oC hingga 24oC. Tetapi nilai suhu

dihampir semua stesen boleh menurun jauh lebih rendah daripada suhu tersebut ,

malam yang sejuk biasanya diikuti dengan siang yang panas.

11
10)Kelembapan bandingan

Seperti yang diperkatakan, Malaysia mempunyai kelembapan yang tinggi. Purata

kelembapan bandingan bulanannya adalah diantara 10% hingga 90%, berubah

mengikut tempat dan bulan. Bagi sesuatu kawasan yang khusus, julat purata

kelembapan bandingannya berubah dari minimum 3% (Bintulu) ke maksimum lebih

kurang 5% (Alor Star). Di Semenanjung Malaysia, julat minimum terdapat di Sitiawan di

mana purata kelembapan bandingan berubahubah dari nilai serendah 80% dalam bulan

Februari ke setinggi hanya 88% dalam bulan Februari.

Julat maksimum pula terdapat di kawasan baratlaut Semenanjung (Alor Star) di mana

purata kelembapan bandingan berubahubah dari 72% hingga 87% pada bulan Februari.

Adalah diperhatikan bahawa di Semenanjung Malaysia, kelembapan bandingan

minimum biasanya terdapat pada bulan Januari dan Februari kecuali bagi negerinegeri

pantai timur iaitu Kelantan dan Trengganu di mana kelembapan bandingan

minimumnya adalah pada bulan March. Kelembapan bandingan maksimum pula

lazimnya adalah pada bulan November.

Seperti dalam kes suhu, perubahan harian kelembapan bandingan adalah lebih besar

berbanding dengan perubahan tahunan. Purata minimum hariannya boleh serendah

42% semasa bulanbulan kering dan menghampiri setinggi 70% semasa bulan - bulan

lembab. Bagaimanapun purata harian maksimumnya pula tidak banyak berubah dari

tempat ke setempat iaitu melebihi 94%.Ia mungkin mencapai setinggi 100%. Negeri-

negeri di baratlaut iaitu Kedah dan Perlis mempunyai perubahan kelembapan

bandingan harian terbesar

11) Cahaya dan sinaran matahari

12
Sebagai sebuah negara yang dikelilingi laut dan terletak berhampiran khatulistiwa,

Malaysia secara semulajadi menerima cahaya matahari yang banyak dan seterusnya

sinaran matahari. Bagaimanapun adalah jarang terdapat dalam sepanjang hari tidak

diliputi awan langsung walaupun ketika tempoh kemarau. Litupan awan dapat

mengurangkan kandungan cahaya matahari dan seterusnya sinaran matahari. Secara

purata, Malaysia menerima sebanyak 6 jam cahaya matahari sehari.

Walau bagaimana pun, terdapat perbezaan mengikut musim dan tempat jumlah cahaya

matahari yang diterima. Secara purata, Alor Star dan Kota Bharu menerima lebih

kurang 7 jam cahaya matahari sehari sementara kuching menerima hanya secara

purata 3.7 jam sehari dalam bulan Januari.

Sementara Alor Star secara purata menerima nilai maksima sebanyak 8.7 jam sehari

pada bulan yang sama. Sinaran matahari adalah berkaitan rapat dengan tempoh

cahaya matahari. Perubahan bermusim dan bertempatnya adalah lebih kurang sama

dengan cahaya matahari.

PERUBAHAN HUJAN BERMUSIM

-Di Semenanjung Malaysia

Perubahan hujan bermusim di Semenanjung Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga

jenis utama:

(a) Bagi negeri-negeri di pantai timur Semenanjung Malaysia, November, Disember dan

Januari merupakan bulan yang mempunyai hujan maksimum manakala Jun dan Julai

merupakan bulan kering di kebanyakan negeri.

13
(b) Kawasan selain kawasan pantai barat daya Semenanjung Malaysia, corak hujan

menunjukkan terdapatnya dua tempoh hujan maksimum dengan dipisahkan oleh dua

tempoh hujan minimum. Maksimum primer biasanya berlaku pada bulan Oktober-

November manakala maksimum skunder berlaku pada bulan April-May. Di kawasan

barat laut, minimum primer berlaku pada bulan Januari-Februari manakala minimum

skunder berlaku pada bulan Jun-Julai. Di lain-lain tempat, minimum primer berlaku pada

bulan Jun-Julai manakala minimum skunder berlaku pada bulan Februari.

(c) Corak hujan di kawasan pantai barat daya Semenanjung Malaysia lebih dicorakkan

oleh kejadian 'Sumatras' pagi pada bulan Mei Ogos di mana corak maksima dan

minima berganda tidak wujud. Oktober dan November adalah bulan yang mempunyai

hujan maksimum manakala Februari adalah bulan yang mempunyai hujan minimum.

Maksimum Mac-April-Mei dan minimum Jun-Julai tidak wujud atau kurang jelas

- Di Sabah Dan Sarawak

Perubahan hujan bermusim di Sabah dan Sarawak boleh dibahagikan kepada lima

jenis utama:

(a) Kawasan pantai Sarawak dan timur laut Sabah mengalami regim corak hujan satu

maksimum dan satu minimum. Kedua-dua kawasan mengalami hujan maksimum pada

bulan yang sama iaitu Januari manakala hujan minimum pada bulan yang berbeza. Di

kawasan pantai Sarawak, hujan minimum berlaku pada bulan Jun atau Julai manakala

kawasan timur laut pantai Sabah hujan minimum berlaku pada bulan April. Di bawah

14
regim ini, kebanyakan hujan diterima pada bulan-bulan monsun timur laut iaitu

Disember hingga Mac. Sesungguhnya, lebih dari separuh dari hujan tahunan diterima di

kawasan barat Sarawak.

(b) Kawasan pendalaman Sarawak pada amnya mengalami taburan hujan tahunan

yang agak sekata. Walau pun begitu, agak kurang sedikit hujan diterima semasa

tempoh Jun hingga Ogos sesuai dengan kejadian angin lazim barat daya. Perlu di

nyatakan di sini bahawa hujan tahunan tertinggi di Malaysia berlaku di cerun bukit

kawasan pendalaman Sarawak. Longgo kan menerima hujan tahunan purata melebihi

5000 mm.

(c) Kawasan barat laut pantai Sabah mengalami regim corak hujan dua maksima dan

dua minima. Maksimum primer berlaku pada bulan Oktober dan maksimum skunder

berlaku pada bulan Jun. Minimum primer berlaku pada bulan Februari manakala

minimum skunder berlaku pada bulan Ogos. Walau pun perbezaan jumlah hujan yang

diterima pada dua bulan maksimum adalah kecil, namun perbezaan jumlah hujan yang

diterima pada minimum primer adalah jelas lebih rendah berbanding skunder minimum.

Di sesetengah tempat, perbezaan mencapai setinggi empat kali ganda.

(d) Di kawasan tengah Sabah di mana keadaannya berbukit dan terlindung oleh

banjaran gunung, hujan yang diterima adalah lebih rendah secara relatif berbanding

dengan kawasankawasan lain serta taburannya agak sekata. Akan tetapi, dua maksima

dan dua minima boleh diperhatikan. Pada amnya, dua minima berlaku pada bulan

Februari dan Ogos manakala dua maksima berlaku pada bulan Mei dan Oktober.

15
(e) Kawasan selatan Sabah mengalami taburan hujan sekata. Jumlah hujan tahunan

yang diterima boleh diperbandingkan dengan bahagian tengah Sabah. Februari hingga

April adalah tempoh agak kering berbanding bulan-bulan lain

KESAN PERUBAHAN CUACA DUNIA

Manusia, Iklim dan Cuaca

Unsur-unsur cuaca dan iklim boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu unsur-

unsur ‘positif’ dan unsur-unsur ‘negatif’. Ciri-ciri positif cuaca dan iklim lazimnya

dipanggil ‘sumber alam’, sementara ciri-ciri yang negatif lebih dikenali sebagai ‘ bahaya

alam’. Interaksi antara manusia dengan sistem bumi atmosfera, khasnya yang

melibatkan cuaca dan iklim, telah banyak membawa kepada pertambahan bahaya alam

berbanding dengan sumber-sumber alam. Misalnya, kepadatan penduduk,

perindustrian dan kenderaan yang padat di kawasan bandaraya telah mengakibatkan

pencemaran udara yang membawa kepada perubahan unsur – unsur cuaca dan iklim.

Selain itu, unsur-unsur yang positif pada suatu masa di suatu tempat mungkin juga

akan berubah menjadi unsur yang negatif pada masa dan tempat yang lain. Contohnya,

hujan lebat di kawasan gurun adalah suatu sumber yang amat penting, tetapi jika ianya

berlaku di kawasan lembab seperti kawasan monsun yang membawa kepada banjir,

maka ianya dikelaskan sebagai bahaya alam. Manusia di bandar mahupun di

pendalaman telah berinteraksi dengan udara semulajadi untuk menghasilkan kejadian-

kejadian bahaya alam seperti udara kotor, jerebu, hujan asid, kenaikan suhu dan lain-

lain perubahan cuaca dan iklim. Oleh hal yang demikian, kenyataan yang mengatakan

bahawa kejadian banjir, tanah runtuh dan seumpamanya yang disebabkan oleh

16
keadaan semulajadi adalah tidak benar, kerana dalam bencana yang sebegini tiada

bencana alam yang boleh dikatakan benar-benar semulajadi melainkan elemen

manusia turut terlibat dan memainkan peranan penting di dalam setiap kejadian

bencana tersebut.

Udara, Cuaca Dan Iklim

Sehingga dekad kebelakangan ini, unsur-unsur cuaca dan iklim jarang dianggap

sebagai sumber semulajadi. Kebanyakan unsur yang menjadikan cuaca dan iklim dilihat

sebagai sumber yang tidak terhad dan oleh itu sering disalah-tafsirkan. Hakikatnya,

udara yang dinikmati selama ini boleh dicemari dan kadar pencemaran udara semakin

meningkat di merata tempat didunia ini. Pencemaran udara, pemanasan global,

penipisan dan pembocoran lapisan ozon, jerebu, hujan asid, banjir tanah runtuh, taufan

dan lain-lain bahaya alam yang berpunca dari unsur-unsur cuaca dan iklim telah

mengancam hidupan flora, fauna, alam sekitar dan manusia sendiri. Kesan dari

keadaan tersebut telah banyak membawa kepada pemupusan dan kemusnahan

banyak spesis hidupan flora dan fauna dalam biosfera. Mengenai cuaca dan iklim, al-

Quran juga tidak ketinggalan memberikan penerangan tentang perubahan-perubahan

yang berlaku di mukabumi disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan angina,

peranan air dan awan seperti yang dinyatakan dlam surah al-Baqarah, ayat 164;

“Sesungguhnya dalan penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang,

kapal yang belayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang

Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah

matinya (kering), dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran

angin dan awam yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-

tanda Keesaan dan Kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan,”

17
APAKAH PERUBAHAN CUACA DUNIA?

Perubahan cuaca dunia biasanya dikaitkan dengan peningkatan suhu dunia atau lebih

dikenali sebagai pemanasan global. Pemanasan global merupakan satu indikasi atau

tanda-tanda meningkatnya suhu permukaan baik di atas daratan, lautan, ataupun

kombinasi keduanya secara menyeluruh. Pemanasan global berpunca daripada

pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, minyak dan gas menyebabkan

peningkatan mendadak gas rumah hijau seperti karbon dioksida, metana dan

klorofluorokarbon (CFC) dalam atmosfera. Gas rumah hijau yang terkumpul tidak dapat

dibebaskan dan terperangkap dalam atmosfera menyebabkan bumi menjadi lebih

panas.

ANCAMAN PERUBAHAN CUACA DAN IKLIM DUNIA

Perubahan cuaca dunia merupakan ancaman yang mungkin tidak disedari dan kurang

diberi perhatian oleh masyarakat kini. Di Malaysia, masih terdapat segelintir masyarakat

yang memandang mudah permasalahan ini. Perubahan cuaca dunia biasanya dikaitkan

dengan peningkatan suhu dunia yang merupakan satu proses kompleks serta

memakan masa yang panjang.

Namun begitu, fenomena kesan perubahan cuaca dunia semakin jelas dan dapat

dirasai oleh masyarakat dunia rentetan berlakunya peningkatan suhu dunia.

Peningkatan suhu dunia atau lebih dikenali sebagai pemanasan global merupakan satu

ancaman baru kepada keselamatan rakyat dan negara malahan dikatakan boleh

menjadi lebih dahsyat daripada senjata pemusnah masa. Ini adalah kerana fenomena

18
pemanasan global tidak mengenal warna kulit dan sempadan negara.

Di Malaysia, tanda-tanda perubahan cuaca akibat pemanasan global dapat dilihat

menerusi beberapa kejadian bencana dan juga simptom-simptom yang melanda

beberapa kawasan di seluruh negara seperti kenaikan paras air laut, jerebu,

banjir,tanah runtuh dan kekurangan sumber air. Perubahan cuaca yang berlaku tidak

hanya melibatkan Malaysia sahaja, malah ia merupakan permasalahan global yang

harus ditangani secara bersama oleh semua negara di dunia.

PUNCA DAN FAKTOR PENYUMBANG KEPADA PERUBAHAN CUACA

Sememangnya punca dan faktor sebenar yang menyumbang kepada perubahan cuaca

dunia masih menjadi pertikaian sesetengah pihak. Namun hakikatnya, apa yang jelas

bukti menunjukkan bahawa perubahan cuaca berpunca daripada aktiviti dan cara hidup

manusia sendiri. Kerakusan manusia menjadi punca utama kepada perubahan cuaca

dunia. Pembangunan, pemusnahan hutan, perindustrian, perkilangan dan

pengangkutan merupakan antara aktiviti yang menyumbang kepada perubahan cuaca

dan iklim sejagat.

Perubahan cuaca dunia yang berlaku adalah kesan peningkatan mendadak gas rumah

hijau di atmosfera yang disebabkan oleh kepesatan dalam industri perkilangan,

pembalakan, pertanian, pengangkutan dan industri lain di dunia tanpa adanya

keseimbangan dengan alam sekitar. Ini seterusnya telah menyumbang kepada

19
pertambahan gas-gas tersebut dan secara langsung meningkatkan suhu bumi.

Peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera berlaku kesan daripada pembakaran

bahan api fosil seperti penggunaan petrol, arang batu dan gas.

Menerusi Laporan Penilaian Ke-4 (Perubahan Iklim 2007) Panel Antara Kerajaan

Perubahan Iklim (IPCC), menunjukkan 98 peratus daripada kenaikan suhu bumi kini

disebabkan oleh pembebasan gas karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida di

atmosfera meningkat daripada 280 bahagian sejuta (ppm) yang dicatat pada kurun ke-

18 (sebelum era revolusi perindustrian) kepada 379 ppm pada 2005. Pada 2099,

sekiranya manusia masih mengekalkan momentum penggunaan bahan api fosil

sepertimana sekarang, kepekatan gas ini di atmosfera dijangka meningkat sebanyak

700 ppm. Keadaan ini akan mengakibatkan persekitaran bumi tidak lagi sesuai untuk

didiami oleh manusia. Secara relatifnya, pembebasan gas rumah hijau oleh Malaysia

masih kecil berbanding beberapa negara lain di dunia. Negara maju seperti Jepun dan

Amerika Syarikat merupakan antara penyumbang utama kepada pembebasan gas

rumah hijau. Namun begitu, satu sistem kawalan diperlukan bagi mengurangkan

pelepasan gas rumah hijau ke atmosfera.

Negara Tahun Pembebasan gas rumah


hijau (juta tan)
Malaysia 1990 138.0

1994 144.0

Thailand 1990 225.0

Australia 1990 572.0

Jepun 1990 1,215.9

1994 1,276.1

Amerika Syarikat 1990 5,895.9


20
1994 6130.
Pembebasan gas rumah hijau oleh negara-negara terpilih

Sumber: Malaysia Initial National Communication (INC), 2000

IMPAK/KESAN PERUBAHAN CUACA DUNIA

KIRA-KIRA 160,000 manusia mati setiap tahun akibat kesan sampingan kepanasan

dunia disebabkan penyakit seperti malaria sehingga kurang khasiat dengan jangkaan

jumlah itu akan meningkat dua kali ganda menjelang 2020, kata sekumpulan saintis.

Kajian oleh saintis-saintis di Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan London School

of Hygiene and Tropical Medicine menyatakan kanak-kanak di negara sedang

membangun merupakan golongan paling teruk terjejas.

``Kami menjangka perubahan cuaca telah menyebabkan kira-kira 160,000 kematian

setahun,’’ kata Professor Andrew Haines of the London School of Hygiene and Tropical

Medicine pada persidangan perubahan cuaca di Moscow.

Banyak penyakit merebak disebabkan oleh masalah perubahan cuaca yang ketara dan

jumlahnya akan meningkat dua kali ganda menjelang 2020. Kebanyakan kematian

direkodkan di negara-negara sedang membangun seperti Afrika, Amerika LAtin dan

Asia Tenggara disebabkan oleh masalah kekurangan makanan berkhasiat, cirit-birit dan

malaria yang mempunyai kesan daripada masalah kepanasan. Penduduk yang

21
mendapat iklim yang sederhana sejuk seperti di Eropah dan Amerika Utara

sememangnya dapat menjalani kehidupan lebih selesa, bagaimanapun musim panas

melampau yang melanda Eropah baru-baru ini telah menyebabkan kira-kira 15,000

kematian di Perancis. Haines berkata, perubahan cuaca ada juga memberi kesan

kebaikan seperti peningkatan dalam hasil tuaian di sesetengah kawasan tetapi ia juga

boleh menyebabkan peningkatan kadar merebaknya penyakit. Rusia baru-baru ini

mengadakan persidangan perubahan cuaca dunia bagi membincangkan bagaimana

mengawal kadar pencemaran gas seperti karbon oksida dari kilang dan kenderaan

yang dikatakan punca peningkatan suhu dunia. Jika dahulu, kita tahu bila musim panas

mahupun musim hujan akan turun dan hadir menjelma. Ketetapan dan konsistensi

taburan mengikut jadual yang diramalkan. Namun, ketidaktentuan cuaca kini melanda

dengan hebat sekali hingga membawa bencana besar yang menggerunkan dan

memusnahkan kawasan setempat.

Perubahan cuaca dunia yang ketara telah menimbulkan bencana alam seperti angin

kencang, ribut taufan yang ganas, banjir kilat akibat hujan lebat dan kemarau yang

berpanjangan sehingga kering kontang. Fenomena peralihan cuaca yang

mengakibatkan suhu, lembapan, tekanan, udara dan sebagainya menurun atau

meningkat dengan keadaan tiba-tiba, dan seterusnya iklim dunia juga mengalami dan

menerima kesan perubahan yang amat ketara sekali.

IMPAK/KESAN PERUBAHAN CUACA DUNIA KEPADA NEGARA

Perubahan cuaca dunia dilihat mengancam keselamatan manusia dan negara iaitu dari

aspek fizikal dan psikologi. Gabungan keduanya sudah tentu menimbulkan krisis

22
kepada kesejahteraan rakyat, keselamatan/ketenteraman awam, kestabilan politik dan

keutuhan ekonomi sekiranya tidak diuruskan dengan baik.

Antara kesan fizikal perubahan cuaca dunia kepada negara adalah seperti berikut:-

a) Bencana Alam

Perubahan arah tiupan angin monsun, peningkatan paras air laut, kadar taburan hujan

yang tidak menentu merupakan antara fenomena perubahan iklim. Suhu bumi yang

kian meningkat mengakibatkan kehidupan manusia menghadapi satu ancaman besar

berikutan berlakunya bencana alam lebih kerap dengan tempoh yang semakin meluas.

Taufan, banjir, kemarau dan wabak penyakit berkaitan alam sekitar merupakan antara

bencana alam yang berlaku kesan perubahan iklim yang semakin sukar dijangka.

Dengan 9% daripada kawasan daratan di Malaysia (29,000 sq.km) terdedah kepada

fenomena banjir, sejumlah 2.7 juta masyarakat negara ini mungkin menjadi mangsa.

Keadaan cuaca yang tidak menentu mengakibatkan negara berhadapan dengan

kejadian bencana. Contoh terbaik adalah kejadian bencana banjir yang melanda Johor,

pada Januari 2007 telah melumpuhkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat

setempat dan mengakibatkan kemusnahan yang besar.

b) Sumber air

Pembangunan pesat proses urbanisasi dan industri meningkatkan permintaan terhadap

sumber air terutamanya bagi sektor perindustrian, pertanian dan juga kegunaan isi

rumah. Perubahan iklim telah mengakibatkan dua kemungkinan berlaku iaitu Malaysia

mengalami peningkatan taburan hujan dan penurunan taburan hujan. Peningkatan

taburan hujan bermakna Malaysia terdedah kepada fenomena banjir yang

mengakibatkan kemusnahan infrastruktur, harta benda dan kehilangan nyawa.

23
Dalam pada itu, Malaysia turut terkesan dengan penurunan taburan hujan yang

mengakibatkan kekurangan sumber air bersih bagi kegunaan isi rumah, sektor

pertanian dan industri.

c) Ekonomi

Kesan perubahan cuaca dunia sudah pasti memberi kesan kepada ekonomi negara.

Kerugian yang dialami oleh negara akibat daripada fenomena banjir misalnya

dianggarkan berjumlah RM 100 juta setiap tahun. Ini sudah tentu mengakibatkan

kegawatan serta menjejaskan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam pada itu, aktiviti ekonomi dalam negara akan turut terjejas dan mencalarkan imej

negara. Kegagalan menguruskan bencana alam dan persekitaran yang tidak kondusif

untuk kegiatan ekonomi akan menyebabkan negara berhadapan dengan kesukaran

menarik minat para pelabur asing untuk melabur di negara ini.

d) Kesihatan

Kesan perubahan iklim dan pemanasan global turut mengancam keselamatan dan

kesihatan manusia. Menurut WHO, perubahan cuaca dunia secara langsung atau tidak

langsung menyebabkan kira-kira 77,000 kematian setiap tahun di rantau Asia Pasifik.

Walaupun negara tidak terkesan secara jelas, namun rakyat negara ini terdedah

kepada ancaman lain yang turut mengancam nyawa manusia.

Tekanan cuaca panas mengakibatkan rakyat negara ini terdedah kepada penyakit

katarak dan kanser kulit. Malah, perubahan cuaca yang ekstrem kesan daripada

perubahan iklim menyebabkan pertambahan kes wabak penyakit yang berpunca

daripada haiwan pembawa ataupun vektor seperti malaria dan denggi. Perubahan

suhu turut menyebabkan heatwave di beberapa tempat dan ini mengakibatkan

24
penduduk terutamanya warga tua mudah mengalami heatstroke yang boleh

mengakibatkan kematian.

e) Ekosistem

Peningkatan aras laut pula mampu menghasilkan gelombang ganas yang mengancam

garis pantai dan struktur hakisan pantai serta memusnahkan zon penampan paya

bakau yang mengakibatkan kerosakan habitat asli serta kehidupan akuatik. Kelemahan

urus tadbir sumber hutan negara turut mempercepatkan lagi kesan perubahan iklim

terhadap ekosistem. Pembalakan haram, pemusnahan hutan dan pembukaan kawasan

baru bagi tujuan pembangunan merupakan antara kegiatan yang menjejaskan kitaran

karbon yang merupakan proses semulajadi pengurangan karbon dioksida di atmosfera.

Ini kerana tumbuhan hijau berperanan sebagai perangkap dan pengguna utama karbon

dioksida bagi proses fotosintesis. Penjejasan kepada ekosistem akibat kerakusan

manusia akhirnya akan memakan diri dan membawa bencana kepada manusia sendiri.

Tanah runtuh, banjir lumpur dan kekurangan sumber merupakan antara kesan

penjejasan ke atas ekosistem dan tidak mustahil pada masa akan datang negara

berhadapan dengan krisis yang lebih besar. Kegiatan harian dan penempatan manusia

terganggu. Pemindahan zon-zon iklim dan gerakan air laut serta kejadian banjir boleh

menjejaskan kegiatan manusia misalnya aktiviti penangkapan ikan dan haiwan akuatik

lain.

Bencana alam seperti ribut dan kemarau juga mengakibatkan gangguan bekalan

elektrik. Ini secara tidak langsung memberi kesan kepada manusia bagi menjalankan

rutin harian mereka. Penempatan penduduk di kawasan rendah turut terjejas sekiranya

berlaku peningkatan aras air laut yang mungkin akan menghakis dan menenggelamkan

kawasan pinggir pantai. Fenomena ini tidak mustahil akan mengakibatkan beberapa

25
kawasan pinggir pantai negara akan hilang daripada peta Malaysia dalam tempoh 50

akan datang.

KESAN BURUK AKIBAT PERUBAHAN CUACA DAN IKLIM DUNIA KEPADA

NEGARA

Kesan perubahan iklim global turut memberi kesan psikologi kepada masyarakat

negara ini. Fenomena kesan perubahan iklim sudah pasti menjejaskan kehidupan dan

keselamatan manusia dan tidak terkecuali turut menimpa masyarakat negara ini.

Krisis dan bencana alam yang berlaku kesan perubahan iklim harus ditangani dengan

sewajarnya kerana ia merupakan elemen penting menguruskan keresahan rakyat.

Perkara ini jika tidak ditangani akan mengundang permasalahan yang lebih besar. Tidak

mustahil kegagalan menangani krisis dan bencana mungkin mengakibatkan kepada

keruntuhan dan menimbulkan kegawatan kepada institusi keluarga, masyarakat

seterusnya melemahkan sistem pentadbiran negara.

Kejadian bencana alam yang berlaku sudah pasti mengundang krisis kemanusiaan

yang serius. Kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan tempat tinggal serta

kehilangan mata pencarian secara tidak langsung memberi kesan psikologi kepada

masyarakat.

26
Dalam pada itu, tekanan psikologi yang dihadapi oleh masyarakat akan mengundang

kepada permasalahan lain antaranya pengangguran, gejala sosial dan turut

menjejaskan perkembangan pendidikan penduduk.Tekanan yang dihadapi sedikit

sebanyak akan menjejaskan kitaran sosial masyarakat dalam menjalani aktiviti dan

kehidupan seharian.

CABARAN-CABARAN YANG DIHADAPI

Secara global, cabaran yang dihadapi amat besar kerana ancaman perubahan cuaca

dunia adalah masalah sejagat dan usaha menangani secara berkesan perlu

membabitkan komuniti antarabangsa, penduduk dunia dan Kerajaan, terutamanya

melibatkan negara maju yang menjadi pengeluar utama gas rumah hijau. Negara maju

seperti Amerika Syarikat (AS) yang merupakan pengeluar gas rumah hijau utama

dengan sumbangan melebihi 36 peratus jumlah pengeluaran dunia dilihat tidak komited

dan enggan menandatangani Protokol Kyoto bagi mengekang tahap pengeluaran gas

rumah hijau.

Ternyata negara maju seperti AS bimbang pengehadan pengeluaran gas rumah hijau

akan mendatangkan mudarat kepada ekonomi mereka. Malangnya, impak pemanasan

global akan lebih mendatangkan mudarat kepada negara dunia ketiga yang miskin

seperti negara di Benua Afrika, Bangladesh dan negara di Asia Tenggara.

27
Sememangnya ada pihak yang berpengaruh terus menafikan bahawa ancaman

perubahan iklim itu datang daripada penggunaan bahan api yang membebaskan

karbon dioksida ke udara.

Pengaruh inilah yang menyebabkan selama ini AS tidak menerima Protokol Kyoto

hingga melewatkan tindakan menghadapi ancaman perubahan iklim ini. Mereka

berbuat demikian kerana tidak mahu menjejaskan perkembangan industri masing-

masing.

Bagi Malaysia, cabaran utama dalam menghadapi kesan perubahan iklim adalah untuk

memperkenalkan langkah adaptasi dalam sektor-sektor tertentu bagi mengurangkan

kesan jangka panjang fenomena ini. Di samping itu, terdapat keperluan untuk

menyedarkan rakyat diperingkat akar umbi tentang ancaman perubahan iklim menerusi

program dan aktiviti kerana sukar untuk meyakinkan rakyat mengenai ancaman

perubahan iklim. Sebagaimana diketahui kesan perubahan iklim tidak dapat dilihat

dengan mata kasar dan perubahan berlaku secara begitu perlahan.

28
KESIMPULAN

Kesedaran manusia untuk melindungai alam sekitar yang melibatkan udara, cuaca,

iklim dan semua unsur-unsurnya adalah sangat penting. Lebih-lebih lagi, kesedaran ini

akan menimbulkan dalam diri manusia sifat cintakan alam dan kefahaman tentang

‘kerapuhan’ sistem semulajadi jika diganggu oleh manusia dengan sesuka hati.

Manusia perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk melindungi dan memelihara

keadaan semulajadi atmosfera dan segala unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Islam juga telah mengingatkan kita supaya sentiasa menjaga alam sekitar. Perkara ni

sering diberi peringatan dalam bentuk mengajak manusia berfikir akan kejadian alam

dan dikaitkan dengan apakah kesudahan yang akan menimpa manusia di kemudian

hari, seperti yang terdapat dalam surah al-A’raf, ayat 57;

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai berita gembira sebelum kedatangan

rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami

halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami

keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan, Seperti itulah Kami

29
membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil

pelajaran.”

Di samping itu setiap negara perlu bekerjasama di dalam usaha mengurangkan impak

aktiviti manusia terhadap sistem atmosfera bumi. Semua pihak, baik pada skala global,

nasional, tempatan, mahupun individu perlu memainkan peranan masing-masing untuk

menjamin sistem atmosfera bumi tidak dimusnahkan pada masa akan datang.

Atmosfera dan segala unsur yang terkandung didalamnya mestilah diambil-kira sebagai

komponen penting yang perlu dipelihara didalam setiap projek pembangunan.

RUJUKAN

1. Laman Web Jabatan Meteorologi Malaysia

2. Wikipedia Bahasa Melayu

3. Risalah Pusat Angkasa Banting Selangor

4. Buku rujukan Geografi SPM terbitan Preston Publisher

30