Anda di halaman 1dari 3

BANDING

BEZA

CABANG-CABANG

DALAM

Tutorial 4
(Rabi + Mau)

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT

tergolong dalam Falsafah Pendidikan Tradisional

bersifat konservatif (mengekalkan sesuatu)

guru sebagai orang yang berwibawa dan perlu dihormati

pengaruh datang daripada fahaman realisme

PERSAMAAN antara Perenialisme dengan Esensialisme

pendidikan berpusatkan guru

BANDING

BEZA

CABANG-CABANG

DALAM

Tutorial 4
(Rabi + Mau)

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

FALSAFAH PENDIDIKAN TRADISIONAL BARAT

Perenialisme

PERBEZAAN

Esensialisme

R.M. Hutching

TOKOH

Thomas Briggs Frederick Breed Isaac L. Kandel

Menggalakkan perkembangan intelek

TUJUAN

Menggalakkan perkembangan personaliti

Perlu menguasai ilmu yang diajarkan (suka atau tidak)

PELAJAR

Ilmu yang diperoleh bergantung dengan kerajinan pelajar

Berpusatkan Mata Pelajaran Sama untuk semua pelajar (matematik, ilmu kemanusiaan, bahasa, sejarah.)

KURIKULUM

Focus kepada masa hadapan Kemahiran asas 3M diberi di Sekolah rendah

MP seperti matematik, ilmu kemanusiaan, bahasa dan kesusasteraan

BANDING

BEZA

CABANG-CABANG

DALAM

Tutorial 4
(Rabi + Mau)

FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

diajarkan di Sekolah Menengah

Menyediakan pembelajaran yang dapat memberikan masa depan kepada pelajar kelak.

PERANAN SEKOLAH

Menyebarkan dan mengekalkan sesuatu budaya