Anda di halaman 1dari 7

FORMAT PERSEDIAAN MENGAJAR PENDIDIKAN SENI VISUAL JABATAN PENDIDIKAN SENI VISUAL INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS, KUALA

LUMPUR.

Matapelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas/ Tahap : 3 Gigih / Tahap 1 Tarikh : 25 Mac 2011 (Jumaat) Masa : 10.20 11.20 pagi (1 jam) Bil. Murid : 39 orang Bidang Kegiatan : Membentuk dan Membuat Binaan Tajuk : Origami (Burung)
Hasil Pembelajaran : ( Rujuk HSP Tahun 3 PSV) Aras 2 1. Membentuk dan membuat binaan dengan menggunakan bahan dan teknik berbeza dalam penghasilan Aras 3 1. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif.

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat:


1. Memahami konsep origami. 2. Menggunting dan melipat kertas dengan betul untuk menghasilkan origami burung. 3. Menghasilkan origami bentuk burung secara kreatif. 4. Melukis dan mewarna origami tersebut dengan kemas dan teliti. 5. Menghias origami burung mengikut kreativiti masing-masing. Pengetahuan sedia ada murid: 1. Murid pernah melihat origami di sekolah, kedai-kedai, buku atau di televisyen. 2. Murid pernah melukis, menggunting dan mewarna

Nilai Murni : Bekerjasama, ketekunan, ketelitian dan kekemasan Alat : Pembaris, gunting,

Bahan : pensel warna, pensel, pen magik, kertas warna Kemahiran Berfikir : Kemahiran belajar, pemudahcara Strategi Pembelajaran : Direktif, Pemerhatian, Kontekstual, Kecerdasan Pelbagai Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Contoh origami hasil kerja guru, Video langkah-langkah membuat origami

Peringkat Penyampaian Langkah Pengajaran/Masa Set Induksi (5 minit) Perkembangan Isi pelajaran Guru menayang video dan memperdengarkan lagu Burung Kakak Tua kepada muridmurid ...\Burung Kakak Tua.mp4 Aktiviti P&P Murid mendengar dan menyanyikan lagu Burung Kakak Tua beramai- ramai. Strategi/Gambarajah /Nilai/ Catatan Kecerdasan Pelbagai- Muzik dan linguistik Lagu Burung Kakak Tua Nilai - Kerjasama

Guru mengarahkan murid menyanyi bersama-sama Murid mendengar penerangan guru dengan penuh minat. Strategi: Kontektual

Langkah 1 (10 minit)

Memperkenalkan tajuk pelajaran pada hari ini iaitu membuat origami burung. Menyoal murid-murid tentang origami. Soalan : 1. Apa itu Origami? 2. Pernahkah mereka melihat kertas yang berlipat-lipat dan akhirnya menjadi bentuk tertentu? Guru menerangkan definisi origami kepada murid-murid. Definisi : Origami merupakan satu teknik lipatan sama ada dengan menggunakan kain ataupun kertas yang dapat menghasilkan sesuatu bentuk atau objek.

Kecerdasan Pelbagai Verbal Linguistik Murid menjawab soalan guru dengan pelbagai jawapan yang mereka tahu.

ABM maujud (origami yang telah siap dihasilkan)

Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru mengenai definisi origami Sekali sekala murid bersoal jawab.

Langkah 2 ( 5 minit)

Guru menunjukkan contoh-contoh origami.

Murid murid melihat dengan penuh minat.

Strategi: Koperatif Konstruktivisme

Guru menerangkan jenis alat dan bahan yang hendak digunakan.

Murid memberi perhatian terhadap penerangan guru.

1) 2) 3) 4)
Langkah 3 (10 minit)

Kertas Warna Pensil Warna Pen magik Gunting

Murid mengambil alat dan bahan dari guru.

Guru menunjukkan video demonstrasi cara menghasilkan origami bentuk burung. ..\origami bird instructions-1.mp4 Menunjukkan cara melipat kertas dengan betul kepada muridmurid. Langkah-langkah:

Murid melihat aktiviti melipat kertas seperti yang ditunjukkan oleh guru.

Kecerdasan Pelbagai Intrapersonal Ruang Nilai: tekun, berhatihati

1) Lipatkan hujung
kertas menjadi 2 bahagian hingga membentuk garis tengah.

2) Lipat sisi kiri dan


kanan ke arah garis tengah.(rajah 1)

3) Terbalikkan kertas.
Lipat bucu atas ke bawah. (rajah 2)

4) Terbalikkan kertas
sekali lagi dan lipat sudut kiri dan kanan atas kearah tengah.(rajah 3)

5) Buka kedua sisi


lipatan kemudian lipat ke arah dalam membentuk kantung segitiga mengikuti garisan bekas lipatan. (rajah 4)

6) Lipat sisi kanan


dan kiri ke arah bawah.(rajah 5)

7) Lipat ke garisan sisi


dalam kedua-dua sisi lipatan. Lipat hujung bucu kearah dalam membentuk lekuk untuk dijadikan kepala.

8) Bahagian ekor
boleh dibuat dengan mengguntingkan sebahagian kertas.(rajah 6). Lipat bahagian ekornya keluar.

9) Bahagian kepala
juga boleh diguntingkan sedikit untuk menghasilkan bulu leher.(rajah 7)

10) Lipat kedua sudut


bahagian bawah ke arah dalam untuk membentuk kaki.

11) Hias origami


mengikut kreativiti masing-masing

Langkah 4 (15 minit)

Guru mengarahkan murid melakukan aktiviti gerak kerja seperti yang telah ditunjukkan. Guru membimbing dan memantau murid-murid di dalam kelas semasa aktiviti gerak kerja dijalankan.

Murid melakukan gerak kerja yang diberikan. Murid mula membuat lipatan untuk menghasilkan origami bentuk burung.

Pembelajaran Akses Kendiri Bertanggung jawab ke atas pembelajaran sendiri untuk menghasilkan tugasan

Langkah 5 (10 minit)

Guru menunjukkan cara-cara menghias origami burung. Guru mengarahkan murid memperkemaskan hasil lipatan origami burung dan membuat kemasan mengikut kreativiti masingmasing.

Murid mula mewarnakan bahagian-bahagian tertentu pada burung. Murid menghias origami mengikut kreativiti mereka yang tersendiri.

Kecerdasan Pelbagai Intrapersonal Visual

Penutup (5 minit) Penilaian Hasil Pembelajaran : Apresiasi dan refleksi :

Guru mengambil beberapa hasil karya murid untuk dipamerkan. Guru meminta beberapa orang murid untuk membuat sesi apresiasi dengan memberikan komen terhadap hasil karya rakan-rakan yang lain. Guru bertanyakan beberapa soalan kepada murid-murid. 1.Adakah kamu sudah faham apa itu origami? 2.Bagaimanakah perasaan kamu sepanjang menghasilkan origami bentuk burung? Memberi pujian kerana murid dapat memahami tajuk hari ini.

Murid memberikan kerjasama kepada guru dengan memberikan hasil kerja mereka untuk dijadikan contoh dalam sesi apresiasi. Murid memberikan komen terhadap origami yang dihasilkan oleh rakan-rakan mereka.

Kecerdasan Pelbagai

Murid menjawab soalan guru dengan pelbagai jenis jawapan.

kemahiran interpersonal dan intrapersonal Linguistik

Murid dapat menghargai tentang ilmu dan kemahiran yang mereka perolehi.

Membuat sesi refleksi dan membuat penilaian objektif pengajaran pada hari ini.

Refleksi Guru Pelatih : Kekuatan/Kelemahan/Cadangan/Penambahbaikan:

Catatan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

LAMPIRAN 1
Burung kakak tua Hinggap di jendela Nenek sudah tua Giginya tinggal dua

Crek dung Crek dung Crek dung la la la (3x)

Burung kakak tua

Burung kakak tua Hinggap di jendela Nenek sudah tua Giginya tinggal dua

Crek dung Crek dung Crek dung la la la (3x)

Burung kakak tua.

Crek dung Crek dung Crek dung la la la (3x)

Burung kakak tua..

Crek dung Crek dung Crek dung la la la Burung kakak tua..