Anda di halaman 1dari 9

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

FAIL MEJA

GURU KELAS 3 AMANAH

NAMA PEGAWAI SMK BANGGI PETI SURAT 190, 89058 KUDAT, SABAH No. Telefon No. Fax E-Mail Tarikh kemaskini : : : : 088 - 677431 088 - 677431 30 JUN 2011

3.1 CARTA ORGANISASI GURU KELAS


(Kedudukan Pegawai)

PENGETUA EN. ROZLAN BIN HASHIM

PENOLONG KANAN HEM

PENOLONG KANAN 1

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

GURU KELAS TINGKATAN 1

GURU KELAS TINGKATAN 2

GURU KELAS TINGKATAN 3 AMANAH (EN. NORALLYSHAM STOH)

GURU KELAS TINGKATAN 4

GURU KELAS TINGKATAN 5

3.2 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN


Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. PENGETUA Semua perkara berkaitan dengan pelajar termasuk menandatangani keputusan pelajar , surat-surat amaran , pengambilan pelajar. 2. PK1 Semua perkara berkaitan dengan kelas dan pelajar termasuk jadual waktu kelas. 3. PKHEM Semua perkara berkaitan dengan pelajar termasuk keceriaan kelas, disiplin, kebajikan pelajar. 4. KETUA GURU DISIPLIN Semua perkara berkaitan dengan masalah disiplin pelajar termasuklah penggantungan pelajar. Tugas dan Tanggungjawab Membentuk J/Kuasa kelas Menjaga kebajikan pelajar Mengambil kedatangan pelajar setiap hari Mengawal disiplin pelajar Menjaga keceriaan kebersihan dan peralatan kelas dalam keadaan yang baik. Mengisi kad 001 M Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang ponteng Mengurus surat berhenti dan testimonial pelajar Mengagih dan mengutip balik buku teks Mengutip yuran pendaftaran pelajar Mengutip yuran peperiksaan SPM pelajar Membuat pendaftaran pelajar. Kuasa Yang diberi Tugas Pegawai Lain Yang ada Hubungan Menasihati 1. Pembantu pelajar yang Tadbir melanggar Menghantar peraturan surat sekolah amaran Mengeluarkan pelajar ke surat amaran PPD kepada pelajar yang ponteng sekolah Memberi komen kepada keputusan dan testimonial pelajar Berbincang dengan ibubapa mengenai apaapa perkara berhubung dengan pelajar.

3.3 PERATURAN PERATURAN PENTADBIRAN


Mencatat / menulis / melengkapkan maklumat pelajar pada Jadual Kedatangan Pelajar. Mencatat kehadiran pelajar setiap hari persekolahan Menutup dan menganalisis kehadiran pelajar pada Jadual Kedatangan Pelajar setiap bulan. Mengeluarkan surat amaran pertama kepada pelajar yang ponteng 3 hari berturut-turut atau 10 hari secara berselang tanpa sebab. Mengeluarkan surat amaran kedua kepada pelajar yang ponteng 7 hari berturut-turut atau 10 hari secara berselang selepas surat amaran pertama. Mengeluarkan surat amaran ketiga kepada pelajar yang ponteng 7 hari berturut-turut atau 20 hari secara berselang selepas surat amaran kedua. Mengisi kad 001M pelajar pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Menjaga disiplin dan kebajikan pelajar. Menjaga kebersihan dan keceriaan kelas. Melaporkan kerosakan peralatan bilik darjah kepada guru pembangunan. Mengagih dan mengutip semula buku teks. Mengisi borang skim pinjaman buku teks.

3.4 PROSES KERJA GURU KELAS


BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. TINDAKAN Mendaftar pelajar dan mengutip yuran pendaftaran. Melengkapkan maklumat pelajar pada Jadual Kedatangan Pelajar. Mencatat kehadiran pelajar setiap hari persekolahan. Membentuk J/Kuasa Kelas. Menetapkan peraturan peraturan kelas. Menjaga kebersihan dan keceriaan kelas. Melaporkan kerosakan peralatan bilik darjah jika ada. Mengambil tindakan dan membantu pelajar yang bermasalah. Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang ponteng. Mengagih buku teks kepada pelajar yang layak. Mengutip semula buku teks pada hujung tahun. Membuat analisis dan laporan kepada guru buku teks. Memberi komen terhadap keputusan peperiksaan pelajar. Menyerahkan slip keputusan pelajar kepada Pengetua untuk disemak dan ditandatangani. Menyerahkan slip keputusan pelajar kepada kepada ibubapa pelajar dan berbincang berhubung dengan apa-apa perkara mengenai pelajar. Memberikan komen pada testimonial dan sijil berhenti sekolah pelajar PEG YG MELULUSKAN /DIRUJUK Juruwang PKHEM PKHEM PKHEM PKHEM PKHEM Guru pembangunan PKHEM/KGD PKHEM/KGD SPBT PK1 Pengetua SAKSI UNDANGUNDANG/ PERATURAN Undangundang dan peraturan sekolah.

PK1 PK1/ PKHEM/ PKKokum

3.5 CARTA ALIRAN KERJA GURU KELAS


Mula Semak dokumen dan yuran Tidak Minta dokumen tambahan / yuran Lengkap ? YA Mendaftarkan pelajar dan mengutip yuran Melengkapkan maklumat pelajar pada Jadual Kedatangan Pelajar Mencatat kehadiran pelajar setiap hari persekolahan Membentuk J/Kuasa Kelas Menetapkan peraturan peraturan kelas Mengagih buku teks kepada pelajar yang layak Menjaga kebersihan dan keceriaan kelas Melaporkan kerosakan peralatan bilik darjah jika ada Menjaga kebajikan pelajar Mengawal disiplin pelajar Mengambil tindakan dan membantu pelajar yang bermasalah Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang ponteng Memberi komen terhadap keputusan peperiksaan pelajar Menyerahkan slip keputusan untuk ditandatangani. oleh Pengetua Menyerahkan slip keputusan pelajar kepada ibubapa Memberikan komen pada testimonial dan sijil berhenti sekolah Mengutip semula buku teks pada hujung tahun. Membuat laporan tentang pelajar yang menghilangkan buku teks.

Tamat

3.6 SENARAI SEMAK TUGAS GURU KELAS


BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. TINDAKAN Mendaftar pelajar dan mengutip yuran pendaftaran. Melengkapkan maklumat pelajar pada Jadual Kedatangan Pelajar Mencatat kehadiran pelajar setiap hari persekolahan Mengemaskini Kad 001M Mengemaskini data EMIS dan SMM Membentuk J/Kuasa Kelas Menetapkan peraturanperaturan kelas Menjaga kebersihan dan keceriaan kelas Melaporkan kerosakan peralatan bilik darjah jika ada Mengambil tindakan dan membantu pelajar yang bermasalah Mengeluarkan surat amaran kepada pelajar yang ponteng Mengagih buku teks kepada pelajar yang layak Mengutip semula buku teks pada hujung tahun. Membuat analisis dan laporan kepada guru buku teks Memberi komen terhadap keputusan peperiksaan pelajar Menyerahkan slip keputusan pelajar kepada Pengetua untuk disemak dan ditandatangani. Menyerahkan slip keputusan pelajar kepada kepada ibubapa pelajar dan berbincang berhubung dengan apaapa perkara mengenai pelajar. Memberikan komen pada testimonial dan sijil berhenti sekolah pelajar Mengawal disiplin pelajar TANDAKAN ( ) CATATAN

18. 19.

3.7 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PEKELILING


Perintah-perintah AM Bab A hingga G Arahan Pekeliling Perkhidmatan dan Perbendaharaan. Pekeliling-Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Perlembagaan Malaysia. Arahan Keselamatan

3.8 SENARAI KEAHLIAN JAWATANKUASA


Jawatankuasa keceriaan dan dan kebersihan sekolah. Jawatankuasa Statistik. Jawatankuasa PIBG. Jawatankuasa Kelab Staf Sekolah. Jawatankuasa Panitia Mata Pelajaran. Jawatankuasa SPBT. Jawatankuasa Kokurikulum. Majlis Sukan Sekolah. Guru Permainan. Guru Penasihat Kelab Olahraga dan Rekreasi. Guru Penasihat Kadet Polis.

3.9 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN


Borang Pendaftaran Borang maklumat pelajar Jadual kedatangan pelajar (JKP) Borang kelayakan buku teks Borang SPBT Surat Amaran (1,2,3) Slip keputusan peperiksaan Kad 001M Slip Berhenti Sekolah Testimonial Borang Aku Janji Senarai nama pelajar

3.10 NORMA KERJA BAGI TUGAS YANG DIJALANKAN OLEH GURU KELAS
BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. TINDAKAN Mendaftar pelajar pada sistem maklumat pelajar. Mengutip yuran pendaftaran Melengkapkan maklumat pelajar pada Jadual Kedatangan Pelajar Mencatat kehadiran pelajar setiap hari persekolahan Mengisi kad 001 M Mengutip yuran sekolah Mengisi borang SPBT Mengagihkan buku teks Mengeluarkan surat amaran Memberi ulasan pada slip keputusan pelajar Menyerahkan slip keputusan pelajar Mengutip semula buku teks MASA YANG DIAMBIL 80 min 2 hari 80 min 3 min 120 min 360 min 100 min 120 min 15 min 120 min 120 min 120 min JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN (seminggu) 32 32 5 36 1 1 1 5 3 1 32 32

3.11 SENARAI TUGAS HARIAN


Mencatat kehadiran pelajar setiap hari persekolahan. Memastikan kebersihan kelas. Mengawal disiplin pelajar.