Anda di halaman 1dari 10

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH RENDAH (TAHAP 2)

Mata Pelajaran

Pendidikan Jasmani

Tunjang

Kemahiran

Tajuk

Hoki

Sub Topik

Kemahiran Menggelecek

Tarikh

27 September 2012

Masa

07.30-08.00 a.m

Tempoh

30 Minit

Kelas

4 Yakin

Tahap

Bilangan murid

_____/16 orang (7 Lelaki, 9 perempuan)

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :-

a. Psikomotor - Melakukan 2 daripada 3 jenis kemahiran menggelecek dengan cara dan teknik yang betul.

b. Kognitif

- Menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 jenis kemahiran menggelecek.

c. Afektif

- Menunjukkan minat, keyakinan dan semangat serta berusaha ketika melakukan kemahiran
menggelecek.

Kemahiran Berfikir

Menyatakan sekurang-kurangnya 2 kesalahan biasa yang dilakukan semasa melakukan kemahiran menggelecek.

Pengalaman Lepas

Murid-murid pernah bermain Hoki.

Penerapan Nilai

Berusaha, kerajinan, keyakinan diri, mematuhi arahan, keberanian, dan kerjasama.

Bahan sumber P&P

Padang hoki, kayu hoki (18), bola hoki (18), skitel ( 16 )

Strategi P&P

Teori Kecergasan Pelbagai

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

Bahagian /
Masa
Permulaan
(5 minit)

Aktiviti
1.
2.
3.
4.

Kehadiran
Kesihatan
Pakaian
Memanaskan
badanPermainan kecil
(permainan Zigzag)

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

Fokus pembelajaran

Organisasi

Catatan
BSPP
Skitel (4)

Arahan:
1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan
(5 orang 1 kumpulan).
2. Murid berbaris dalam 1 barisan lurus
menghadap belakang kawan masingmasing dan berjarak 1 depa di antara
satu sama lain.
3. Permainan bermula dengan pemain
pertama setiap kumpulan berlari
berselang-seli di antara pemain dalam
pasukannya ke hadapan barisan iaitu
ke hadapan pemain terakhir.
4. Pemain akan mengangkat tangan
tanda sudah tiba di hadapan.
5. Lakukan langkah 3 diikuti oleh pemain
kedua hingga pemain terakhir.
6. Kumpulan yang berjaya menghabiskan
permainan dengan pantas dan betul
dianggap sebagai pemenang.

Nilai
Peka
Patuh kepada
arahan
Berusaha
Kerajinan
Kerjasama
Semangat
berpasukan

Petunjuk
Murid
Skitel
G Guru

Strategi P&P:
Kinestetik

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA


5. Aktiviti regangan

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

Regangkan kepala dengan tolakan tangan ke


atas, kiri, kanan dan bawah.
Berdiri tegak dan kaki dibuka seluas paras
bahu.
Tangan kanan menyilang ke kiri di hadapan
(otot bicep dan tricep).
Tangan kiri memegang siku kanan dan tarik

ke arah bahu kiri (otot deltoid), lakukan juga


pada tangan kanan.
Diteruskan dengan regangan anggota badan
lain iaitu pinggang dan kaki (otot hamstring,
gastrocnemius)

Petunjuk
Murid
Skitel
G Guru

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

Perkembangan
isi
Langkah 1
(5 minit)

Gerak kerja kelas /


individu

Tunjuk cara oleh


guru.
Perlakuan murid.
Kemahiran:
1. Menggelecek
rapat.
2. Menggelecek
longgar.
3. Menggelecek
Indian

Guru
memberitahu
tentang
kesalahankesalan yang
biasa berlaku
semasa
melakukan
kemahiran
menggelecek
rapat.

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

ABM:
Skitel (4)
Kayu hoki (18)
Bola hoki (8)

Guru memperkenalkan cara melakukan


kemahiran menggelecek dengan teknik
dan cara yang betul.
Secara individu, murid menyesuaikan
diri dengan kayu hoki dan bola hoki
dengan melakukan kemahiran
menggelecek yang betul secara statik
dan bergerak.

1. Menggelecek rapat:
Langkah-langkah:
1. Pegangan- tangan kiri di hujung
kayu hoki dengan belakang tangan
menghadap ke luar, siku dan
pergelangan tangan kiri
menghadap ke hadapan. Tangan
kanan memegang tengah kayu hoki
dengan tapak tangan mengahadap
ke luar. Longgarkan sedikit
pegangan tangan kanan.
2. Badan- bongkok sedikit serta lutut
dibengkokkan.
3. Mata- pandang bola semasa
membuat tolakan. Pandang ke
hadapan dengan serta-merta
selepas melakukan tolakan.
4. Bola- harus berada ke kanan dan di
hadapan kaki kanan serta sentiasa
menyentuh kayu hoki.
2. Menggelecek longgar:
Langkah-langkah:
1. Pegangan dan badan sama seperti
menggelecek rapat.
2. Mata- pandang bola pada masa
membuat tolakan. Pandang
hadapan serta-merta selepas

Petunjuk
Murid
Skitel
G Guru

Nilai:
Kerajinan
Yakin diri
Mematuhi arahan
Strategi P&P:
Kinestetik

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL


melakukan tolakan untuk melihat
situasi pemain.
3. Bola- berada di sebelah kanan dan
hadapan kaki kanan.
-tidak harus terlalu jauh hingga
tidak dapat dikawal.

3.

Menggelecek Indian:
Langkah-langkah:
1. Pegangan- tukar pegangan dengan
membiarkan kayu hoki berpusing di
dalam tangan kiri ke posisi yang lebih
selesa. Tangan kiri akan memutarkan
kayu. Pegang kayu hoki dengan
longgar oleh tangan kanan. Kedua-dua
tangan akan bergerak pada masa
menggelecek.
2. Bola- berada di hadapan pemain dan
bergerak dalam arah sisi. Gerakkan
secara menyilang kiri ke kanan.
3. Kaki- pada masa kaki kiri menyentuh
tanah, ketukan bola dari kiri ke kanan
dan dari kanan ke kiri pada masa kaki
kanan menyentuh tanah.

Kesalahan-kesalahan:
1. Tangan kanan terlalu ke bawah
semasa memegang kayu hoki.
2. Tangan kanan terlalu memegang
ke atas semasa memegang kayu
hoki.
3. Bola hoki terlalu jauh daripada
kayu hoki (tidak dapat mengawal
bola).
4. Bola hoki terlalu dekat kepada
pemain (menghalang pergerakan).

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

Langkah 2
(10 minit)

Gerak kerja berkumpulan

Secara berkumpulan, murid melakukan


kemahiran menggelecek rapat, longgar

Tunjuk cara oleh


guru.
Perlakuan murid.

1. Menggelecek
rapat.
2. Menggelecek
longgar.
3. Menggelecek
Indian.

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

dan Indian dengan teknik dan cara

yang betul.

4 meter

Langkah-langkah:
1. Menggelecek rapat antara pemain
dalam sepasukan (6 orang sepasukan).
2. Setiap pasukan akan membahagikan
pemain kepada 2 dan bergilir-gilir
menggelecek rapat bola dari A ke B

Petunjuk

dan B ke A.

Murid

3. Ulang langkah 1 dan 2 tapi dengan

Skitel

menggunakan kemahiran menggelecek


longgar dan Indian.

G Guru

B
A

BSPP:
Skitel (10)
Kayu hoki (18)
Bola hoki (8)
Nilai:
Yakin diri
Kerajinan
Kerjasama
Mematuhi arahan
Strategi P&P:
Kinestetik

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

Kemuncak
(7 minit)

Permainan kecil
Gerak kerja berkumpulan

Permainan
Sasaran

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

BSPP
Skitel (16)
Kayu hoki (18)
Bola hoki (3)

Secara berkumpulan seramai 6 orang,


murid-murid akan menggelecek
menggunakan kemahiran yang mereka
pilih sendiri mengelilingi skitel secara
zig zag.
Jarak di antara skitel ialah 2 meter.
Murid-murid akan menggelecek secara
bergilir-gilir.
Pasukan yang terawal menamatkan
giliran dikira sebagai pemenang.

Nilai
Yakin diri
Kerjasama
Strategi P&P:
Kinestetik

Petunjuk
Murid
Skitel
G Guru

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

Penutup
(3 minit)

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

Gerak kendur

BSPP
Skitel (4)

1. Cooling down
Gerak kendur

2. Soal jawab

Tarik nafas melalui hidung dan tahan


selama 5 saat kemudian hembus
melalui hidung dan mulut.
(Ulang aktiviti sebanyak 3 kali)
Guru bertanya soalan dan murid
menjawab.

Soalan:
1. Apakah yang murid-murid telah pelajari
pada hari ini?
Jawapan: Kemahiran menggelecek
longgar, rapat dan cara Indian.
2. Apakah kesalahan yang biasa
dilakukan dalam melakukan kemahiran
menggelecek?
Seorang murid akan disuruh
menunjukkan kesalahan yang biasa
dilakukan.
3. Rumusan

Nilai
Keyakinan diri
Kerjasama

Murid berasa seronok dengan


kemahiran yang baru dipelajari
Murid menunjukkan sikap kerjasama
yang tinggi.

Petunjuk
Murid
Skitel
G Guru

Strategi P&P:
Kinestetik

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

Refleksi pelajar:
Kekuatan:___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Kelemahan:_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Penambahbaikan:____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

ELFI SYAHRUL BIN MATERANG & AZMEER BIN MUSA

PISMP 1111 PENGAJIAN SOSIAL

Ulasan pensyarah / guru pembimbing:


____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________