Anda di halaman 1dari 4

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU


Nama Sekolah: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG 1. 2. 4. 6. Nama Guru Judul Tarikh Pembacaan Pengarang PN NORAIN BT MOHD MARZUKI MENGURUS KERJA BERPASUKAN 19 Oktober 2011 Ahmad Fadzli Yusof 3. Bidang: Kemahiran Profesional 5. Bilangan muka surat (185) Kod Sekolah: AEA6051

7. Sinopsis Pengarang mengemukakan beberapa tentang kemahiran bekerja secara berpasukan dalam organisasi.Antaranya: i. Kemahiran berkomunikasi dalam pasukan ii. Kemahiran membuat keputusan beramai- ramai iii. Mengendalikan konflik iv. Membina kreativiti secara berpasukan v. Memotivasikan rakan-rakan vi. Perbincangan dan mesyuarat

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran i. Kemahiran berkomunikasi yang berkesan sama penting dengan tugasan ii. Guru perlu berfikiran terbuka dalam menjana kreativiti dalam panitia dan juga di kalangan pelajar di dalam kelas. iii. Pengagihan tugas dalam menjayakan program sekolah iv. Sikap positif, ilmu pengetahuan yang luas, kemahiran berfikir,berkomunikasi, interpersonal dan kemahiran personaliti adalah utama untuk menjadi pemimpin yang baik. 9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P i. Memastikan kemahiran komunikasi berkesan diamalkan dalam pasukan . ii. Mengamalkan sikap positif seperti berfikiran terbuka dan kesanggupan untuk memotivasikan rakan-rakan sepasukan adalah satu kewajipan dalam melaksananakan tugas dengan cemerlang. iii. Sentiasa menjana kreativiti dalam pasukan dengan dorongan seperti ganjaran dari pelbagai bentuk.

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

........................................................ (PN NORAIN BT MOHD MARZUKI )

........................................................ (

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU REKOD PENGESAHAN DAN PEMBACAAN BUKU LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH NAMA GURU : SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG : AEA 6051 : EN. KHAIRUDIN BIN PUAAT TANDA TANGAN PENTADBIR

Lampiran A

BIDANG

JUDUL (BIL. MUKA SURAT) Curriculum, Foundations, Principles and Issues

PENGARANG Allan C. Ornstein

TARIKH PEMBACAAN 15 19 march 2011

TARIKH PEMBENTANGAN

Pengetahuan Profesionalisme

Teks lengkap PTK Kopetensi Generik KE ARAH GURU EFEKTIF

Mok Song Sang


RUSLI RASHID & CHUAH SIEW YOO

10-17 julai 2011 1- 2 Julai 2010

Kemahiran Profesionalisme

Educational Research, Competencies for analysis and Applications. Bagaimana menikmati hidup dan Kerjaya

L.R. Gay. Peter Airasian

11 30 Jan 2010

Dale Carnegie

8 12 Feb 2010

Amalan Dan Nilai Profesionalisme