Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2 (Kemahiran Mendengar dan Bertutur) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tahun Tarikh/Masa Bilangan Murid Mata Pelajaran Tema Tajuk Fokus Utama 2 Wira 5 Ogos 2011 / 8.00 pagi 9.00 pagi 31 Orang Bahasa Melayu Cintailah Alam Sekitar Menjaga Alam Sekitar HPK 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Aras 1 i) Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. 8. Fokus Sampingan HPK 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu / perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i) menyenaraikan isi berdasarkan perkara yang didengar atau diperdengarkan. 9. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: i. melahirkan perasaan serta mengemukakan pendapat dan pandangan berdasarkan slaid bertajuk Sayangi Alam Sekitar Kita. ii. menyenaraikan isi-isi penting berkenaan penjagaan alam sekitar melalui rakaman perbualan yang telah diperdengarkan. iii. mengenal pasti dan dapat mengelaskan 3 daripada 4 penjodoh bilangan. 10. Kemahiran Bahasa Mendengar & Bertutur : Melahirkan perasaan dan mengemukakan pendapat,

menyenaraikan isi-isi penting melalui rakaman perbualan bertajuk Membaca : Menulis : Jagalah Alam Sekitar Kita 11. Sistem Bahasa Tatabahasa : Penjodoh Bilangan : Sebatang, sebuah, sehelai, sebiji. Kosa Kata : Sebutan/Intonasi : Melahirkan perasaan dan mengemukakan pendapat. 12. Pengisian Kurikulum Ilmu : Nilai : Pendidikan Moral. Bekerjasama, kerajinan, semangat bermasyarakat. Kewarganegaraan : Per. Sosiobudaya : KBT: i. Kemahiran Berfikir : Menjana idea, meramal, menyelesaikan masalah. ii. iii. iv. v. Kemahiran TMK : Kemahiran BCB : Kajian Masa Depan : Kecerdasan Pelbagai : Kemahiran mengingat. Muzik, Kinestetik, Interpersonal. vi. Pemb. Konstruktivisme : Mengaitkan isi pelajaran Mencintai alam sekitar. -

vii.

Pemb. Kontekstual :

dengan pengalaman sedia ada murid. -

13. Media

Video lagu bertajuk Tanya Sama Pokok, slaid Sayangi Alam Sekitar Kita, rakaman perbualan bertajuk Jagalah Alam Sekitar Kita.

14. Pengetahuan Sedia Ada

Murid pernah melakukan aktiviti-aktiviti penjagaan alam sekitar di rumah seperti membuang sampah ke dalam tong sampah, mengutip sampah dan sebagainya.

15. Rujukan

i)

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (2003).

ii) iii)

Rancangan Pengajaran Tahunan Tahun 2. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 2.

Refleksi : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

Langkah & Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Tajuk lagu : Tanya Sama Pokok.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran a. Guru mengarahkan pelajar berdiri di tempat masingmasing. b. Guru menayangkan video lagu bertajuk Tanya Sama Pokok dan meminta pelajar menyanyikannya.

Catatan

Video lagu bertajuk Tanya Sama Pokok.

Nilai : KBT : KP : Muzik, kinestetik.

(Klip lagu Tanya Sama Pokok)

c. Pelajar menyanyikan lagu dan menggayakannya.

Teknik nyanyian Langkah 1 Rakaman perbualan bertajuk Jagalah Alam Sekitar Kita. a. Guru meminta pelajar untuk memberikan perhatian semasa rakaman perbualan yang bertajuk Jagalah Alam Sekitar Kita. b. Pelajar diberikan masa untuk mendengar rakaman perbualan dan mengambil isi-isi berkaiatan dengan KBT: i)Kemahiran BCB : Nilai : kerjasama, kerajinan. Rakaman perbualan bertajuk Jagalah Alam Sekitar Kita.

cara menjaga alam sekitar. Kemahiran c. Pelajar diberikan masa selama 3 minit untuk mengingat kembali isi-isi penting yang didengar daripada rakaman tersebut. d. Guru meminta beberapa orang pelajar untuk mengingat. ii)Pemb. Kontekstual : Mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman sedia ada pelajar.

menyatakan kembali caracara menjaga alam sekitar yang telah didengar menerusi rakaman perbualan. Langkah 2 Slaid bertajuk Sayangilah Alam Sekitar Kita. a. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan kecil. b. Pelajar ditayangkan dengan slaid bertajuk Sayangilah Alam Sekitar Kita. c. Pelajar diberikan masa selama 5 minit untuk melakukan perbincangan dalam ahli kumpulan berkenaan dengan pendapat dan perasaan mereka setelah melihat tayangan slaid tersebut. d. Seorang wakil daripada setiap kumpulan diminta untuk memberikan pendapat dan melahirkan perasaan berkenaan slaid yang ditayangkan. e. Guru memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelajar ketika mereka memberikan pendapat.

(Objektif 2)

Teknik soal jawab

Slaid bertajuk Sayangilah Alam Sekitar Kita.

Nilai : kerjasama, kerajinan.

KBT : i)Kemahiran Berfikir : menjana idea, meramal. ii) KP : Interpersonal.

(Objektif 1)

Langkah 3

Telefon Karat (rujuk lampiran 2)

a. Setiap ketua kumpulan diberi teks yang bertemakan Alam Sekitar oleh guru. b. Setiap daripada mereka

Kad Petikan Alam Sekitar.

KP : kinestetik, verbal-linguistik,

dikehendaki membaca dan interpersonal menghafal teks tersebut. c. Guru memberikan had masa untuk ketua-ketua kumpulan ini menghafal teks Alam Sekitar. d. Ketua kumpulan dikehendaki mengingat kembali teks yang dibaca. e. Kemudian, ketua kumpulan dikehendaki membacakan teks tersebut kepada ahli kumpulan yang pertama. f. Masa diberikan untuk ketua kumpulan menyampaikan maklumat tersebut. g. Maklumat juga hendaklah disampaikan secara perlahan tanpa membenarkan ahli kumpulan yang lain mendengar maklumat yang ingin disampaikan. h. Ahli kumpulan pertama Nilai : bekerjasama, cinta akan tanah air BCB : Kem. Mngingat

dikehendaki mendengar secara aktif dan mengingat maklumat yang disampaikan dengan khusyuk. i. Aktiviti berterusan sehingga ke ahli kumpulan terakhir. j. Ahli kumpulan yang terakhir dikehendaki membacakan maklumat yang didengar kepada kelas dengan kuat. k. Guru membandingan maklumat disampaikan oleh ahli kumpulan yang terakhir dengan teks Alam Sekitar. l. 1 markah akan diberi untuk setiap perkataan yang betul. m. Kumpulan yang dapat mengumpul mata tertinggi dikira pemenang. Langkah 4 a. Guru meminta murid-murid ABM : petikan teks untuk duduk semula dalam kumpulan masing-masing. b. Guru memberikan komen terhadap aktiviti yang telah dijalankan sebentar tadi. c. Murid diberikan teks Nilai : kerjasama dalam kumpulan. yang mengandungi penjodohpenjodoh bilangan.

petikan yang mengandungi KBT : pemb. penjodoh bilangan. d. Secara berkumpulan, murid diminta untuk mengenalpasti dan mengelaskan penjodoh bilangan yang terdapat dalam petikan teks yang lengkap. e. Murid diberikan masa untuk mengenal pasti dan mengelaskan penjodoh bilangan secara berkumpulan f. Guru bertanya atau melakukan sesi soal jawab bersama murid berkaitan penjodoh bilangan. g. Murid-murid membrikan respons dan menjawab soalan soalan yang dikemukakan oleh guru berkaitan penjodoh bilangan yang terdapat dalam teks. Pemulihan a. Guru memberikan lembaran kerja kepada pelajar. b. Dalam lembaran kerja tersebut terdapat beberapa soalan latihan Nilai : berdikari KBT : kemahiran ABM : lembaran kerja latihan suai padan Konstruktivisme (mengaitkan isi pembelajaran)

suai padan yang perlu dilakukan oleh murid. c. Murid-murid perlu menyesuaikan ayat- ayat dengan jawapan yang betul. d. Murid ditegah meniru dalam menyiapkan kerja ini. e. Guru akan menyemak hasil kerja pelajar dan memberikan komen berdasarkan latihan yang mereka lakukan. Pengayaan a. Guru menyediakan beberapa keping kad yang mempunyai beberapa contoh penjodoh bilangan berdasarkan petikan teks yang diberikan. b. Murid murid diminta untuk membacakan penjodoh bilangan yang dilekatkan pada hadapan kelas. c. Murid-murid diminta untuk membina ayat bagi setiap satu penjodoh bilangan yang dibaca sebentar tadi. d. Murid diminta untuk membacakan ayat-ayat

berfikir ( menghubung kait )

ABM :kepingan kad yang mengandungi penjodoh bilangan

Nilai : KBT :kemahiran berfikir ( menjana idea)

yang dibina menggunakan penjodoh bilangan di hadapan kelas. e. Guru memberikan komen serta penghargaan terhadap murid-murid. Pentaksiran a. Guru memberikan latihan dalm bentuk lembaran kerja kepada pelajar untuk disiapkan di rumah. Nilai : ABM : lembaran kerja

b. Guru menerangkan arahan bertanggungjawab secara terperinci kepada pelajar mengenai arahan soalan yang tertulis pada bahagian atas lembaran soalan tersebut. c. Pelajar diminta menghantar kerja rumah tersebut keesokkan hari untuk dibincangkan. KBT : kemahiran berfikir ( menyelesaikan masalah)

Penutup (5 minit)

Klip video lagu bertajuk Tanya Sama Pokok.

a. Pelajar diminta untuk berdiri dan menyanyikan lagu bertajuk Tanya Sama Pokok beramai-ramai sambil menggayakannya. b. Guru menasihati pelajar supaya bersama-sama menjaga alam sekitar.

Video lagu bertajuk Tanya Sama Pokok.

Nilai : -

KBT : i)KP : Muzik, Kinestetik.