Anda di halaman 1dari 4

Subjek: Matematik Tahun : 4 Berlian Tarikh : / September / 2012

Masa : 30 minit Bil murid: Tajuk: Jisim Bidang pembelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran : Operasi asas melibatkan unit jisim : 1) Penambahan melibatkan unit jisim : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1) Menambah unit jisim yang melibatkan: i.

/39

Kilogram Gram Kilogram dan gram

ii. iii.

Pengetahuan sedia ada

: 1) Murid sudah tahu kaitan antara kilogram dan gram 2) Murid sudah boleh menganggar berat objek tanpa perlu menimbang objek terlebih dahulu

Sumber

: Papan putih, 2 objek yang berlainan jisim

Kemahiran Berfikir

: Menyatakan sebab

Nilai murni Kecerdasan pelbagai LANGKAH/ MASA Set induksi (5 minit)

: Bekerjasama : Interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik KANDUNGAN LANGKAH-LANGKAH CATATAN

Ulangkaji pelajaran lepas.

1. Murid ditanyakan tentang hubungan di antara unit jisim kilogram dan gram. 2. Murid ditanyakan beberapa soalan mengenai pelajaran lepas. i. ii. 4 kg 700g = ............. g 8.9 kg = ................ g

Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik

Pengenalan (10 minit)

Penambahan unit jisim

1.

Murid ditunjukkan dengan dua objek yang mempunyai jisim yang berbeza.

BBM: 2 objek yang berlainan jisim. Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik

2. Murid kemudiannya ditanyakan soalan: i. ii. Bagaimanakah kita dapat mencari jumlah berat bagi kedua-dua objek ini? Apakah operasi yang kita gunakan? 3. Murid ditunjukkan dengan penambahan

melibatkan unit: i. Kilogram 2.5 kg + 1.6 kg = ........... kg KBKK: Menyatakan sebab

ii.

Gram 460 g + 380 g = ........... kg

iii.

Kilogram dan gram 3 kg 560 g + 2 kg 800 g = ........ kg ......... g

Perkembangan konsep

Aktiviti kumpulan (kuiz)

1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan papan putih

BBM: Papan putih

( 10 minit )

mini. 3. Guru membacakan peraturan bagi aktiviti kuiz ini: i. Murid akan ditunjukkan dengan soalan.

ii. iii.

Murid dikehendaki menuliskan jawapan di atas papan putih mini. Kumpulan pertama yang mengangkat jawapan dan memberikan jawapan yang betul dikira sebagai pemenang.

Kecerdasan pelbagai: Interpersonal, intrapersonal Nilai: bekerjasama

iv. v.

Kumpulan akan diberikan 2 markah bagi setiap jawapan yang betul. Ahli kumpulan yang menang akan diberikan token.

Penutup ( 5 minit)

Membuat rumusan

1. Murid diminta merumuskan apa yang telah mereka pelajari. 2. Murid diberikan latihan pengukuhan.

Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik