Anda di halaman 1dari 2

ANALISA SOALAN PEPERIKSAAN SEJARAH STPM (940) TAHUN 2000 2011 Bahagian A: Tamadun Dunia

BIL 1 TEMA / SUB TEMA Manusia dan Masyarakat 1.1 Masyarakat Prasejarah 1.2 Kemunculan Tamadun 1.3 Perkembangan Petempatan 1.4 Pembandaran 1.5 Organisasi Sosial 1.6 Kepercayaan dan Agama Pemerintahan dan Pentadbiran 2.1 Perkembangan Negara 2.2 pembentukan Negara Kota 2.3 Pembentukan Empayar 2.4 Pembentukan Negara Bangsa 2.5 Bentuk Pemerintahan 2.6 Pentadbiran Pusat dan Wilayah Ketahanan dan Pertahanan 3.1 Asal-usul Ketahanan 3.2 Organisasi Ketenteraan 3.3 Pemikir Ketenteraan Ekonomi 4.1 Konsep dan Sistem Ekonomi 4.2 Pembangunan Ekonomi Pendidikan 5.1 Dasar Pendidikan 5.2 Institusi Pendidikan 5.3 Kurikulum Intelektual 6.1 Konsep dan Sumber Ilmu 6.2 Perkembangan dan Sumbangan 6.3 Falsafah 6.4 Astronomi 6.5 Matematik 6.6 Perubatan 6.7 Undang-undang 6.8 Perkembangan Aliran Pemikiran Penjelajahan dan Penerokaan 7.1 Asal-usul dan Matlamat 7.2 Tokoh-tokoh Pelayaran Kebudayaan dan Kesenian 8.1 Konsep Kesenian 8.2 kesusasteraan 8.3 Muzik 8.4 Seni Bina 8.5 Seni Ukir dan Seni Lukis 8.6 Drama dan Puisi 2000 X X 2001 X 2002 X 2003 2004 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X* X X* X X X X X X X X* X* Tumpukan Tumpukan X* X X X X X X X Tumpukan X X* X X* X* X Soalan Popular Tumpukan X+ X+ X X* Tumpukan Tumpukan Soalan Popular X X X* X* X X X X X X X* X X+ X X X X X Tumpukan X X X X X X X+ Tumpukan Tumpukan Soalan Popular Tumpukan Soalan Popular Tumpukan X X X XX X X* X X X 2005 TAHUN 2006 2007 X+ X 2008 2009 2010 X X Tumpukan Tumpukan Tumpukan Tumpukan Soalan Popular Tumpukan 2011 Catatan Soalan Popular

4 5

7 8

Nota:

* Soalan Perbandingan Bahagian A dan B ; + Soalan Perbandingan Bahagian A atau B sahaja

Bahagian B: Tamadun Islam


BIL 1 TEMA / SUB TEMA Manusia dan Masyarakat 1.1 Masyarakat Jahiliah 1.2 Makkah dan Madinah Sebelum Islam 1.3 Masyarakat Islam Makkah 1.4 Masyarakat Islam Madinah 1.5 Pembentukan Masyarakat Zaman Nabi 1.6 Masyarakat Zaman Khulafa al-Rasyidin 1.7 Masyarakat Selepas Khulafa al-Rasyidin Pemerintahan dan Pentadbiran 2.1 Pemerintahan Nabi Muhammad 2.2 Khulafa al-Rasyidin 2.3 Selepas Khulafa al-Rasyidin Ketahanan dan Pertahanan 3.1 Ketahanan Pra Islam 3.2 Perang dalam Islam 3.3 Perang Salib 3.4 Organisasi Tentera Islam 3.5 Tentera Selepas Khulafa al-Rasyidin Ekonomi 4.1 Asas dan Prinsip 4.2 Baitul Mal 4.3 Zakat 4.4 Kharaj 4.5 Jizyah 4.6 Mata Wang Islam 4.7 Ekonomi Nusantara Pendidikan 5.1 Pendidikan Zaman Nabi 5.2 Pendidikan Khulafa al-Rasyidin 5.3 Bani Umaiyah 5.4 Bani Abbasiyah 5.5 Nusantara Intelektual 6.1 Hukum dan Sumber Ilmu 6.2 Perkembangan dan Sumbangan 6.3 Pertembungan Islam dan Barat 6.3 Kelahiran Mazhab 6.4 Gerakan Reformasi 6.5 Pemikiran Nusantara Penjelajahan dan Penerokaan 7.1 Matlamat dan Kepentingan 7.2 Hijrah 7.3 Sumbangan Tokoh Islam Kebudayaan dan Kesenian 8.1 Konsep Kebudayaan 8.2 Konsep Kesenian 8.3 Bentuk Seni dan Sumbangan 2000 XX* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X X X* Tumpukan X Tumpukan Tumpukan Tumpukan Tumpukan X X* X X* X X X X X X* X X Tumpukan Soalan Popular Tumpukan X X Tumpukan X X X X X+ X X* X X X X X* X X X X X X X X X X X X X X* X X X* X X* X Tumpukan Soalan Popular X X, X Tumpukan Soalan Popular Tumpukan Soalan Popular Tumpukan Tumpukan Tumpukan Tumpukan X X X X X 2001 2002 X 2003 2004 X 2005 X TAHUN 2006 2007 2008 X 2009 X 2010 2011 Catatan Soalan Popular Tumpukan Tumpukan Tumpukan