Anda di halaman 1dari 6

Analisis Soalan Sejarah STPM Kertas 1 Bahagian A dan B Tahun 1999 - 2010 2002 BAHAGIAN A: TAMADUN DUNIA Tema

1: Manusia dan Masyarakat Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Soalan Bincangkan faktor-faktor yang membawa perubahan kebudayaan Paleolitik kepada Neolitik dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Jelaskan kemunculan sistem tulisan dengan merujuk kepada contohcontoh yang terdapat di tamadun Mesopotamia, Mesir dan China. Bincangkan kepentingan zaman Neolitik kepada perkembangan tamadun manusia Jelaskan ciri-ciri utama masyarakat bertamadun dengan merujuk kepada tamadun-tamadun awal seperti Mesopotamia, Mesir Hwang Ho dan Mohenjo Daro-Harappa yang muncul di lembah sungai besar. Huraikan tiga ciri utama peradaban Paleotitik dan tiga ciri utama peradaban Neolitik Huraikan bagaimana ahli kaji purba membezakan corak kehidupan manusia dan masyarakat pada zaman Paleolitik dan Neolitik. Bandingkan ciri-ciri kepercayaan dan agama antara masyarakat Mesir dengan Mesopotamia. Bincangkan kepentingan revolusi pertanian pada zaman Neolitik. Huraikan ciri-ciri utama perbandaran Mesopotamia. Huraikan tujuh faktor yang membawa kepada kemunculan tamadun manusia. Bandingkan corak kehidupan masyarakat Paleolitik dengan masyarakat Neolitik. Bincangkan ciri-ciri tamadun awal India di tapak Mohenjo Daro dan Harappa Huraikan ciri-ciri agama dan kepercayaan tamadun awal Huraikan ciri-ciri utama kebudayaan paleolitik dan Kebudayaan Neolitik Huraikan faktor yang menyebabkan tamadun-tamadun awal muncul di sekitar lembah sungai Tema 2: Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Tahun 1999 Soalan Huraikan perkembangan sistem pemerintahan yang berbentuk republik di Eropah Barat pada zaman pertengahan tinggi (kurun ke-11 hingga ke-12 Masihi) dan kesannya terhadap masyarakat Eropah. Bandingkan peranan agama dalam proses memperkukuh asas kekuatan pemerintahan Islam antara zaman Kesultanan Melayu Melaka dengan Khalifah al-Rasyidin. Dengan merujuk kepada sistem empayar Maurya di India empayar Islam di Tanah Arab, jelaskan bagaimana kedua-dua pemerintahan dapat mempertahankan empayar masing-masing, Bincangkan tiga faktor yang membawa kepada kelahiran sistem politik 2003 2004 2005 2006 2007 2011

2008 2009 2010

negara Yunani dan dua faktor yang membawa kepada kejatuhan sistem politik Negara kota berkenaan. Bandingkan sistem pemerintahan Empayar Rom zaman Octavius Augustus dengan sistem pemerintahan Empayar Abbasiyah sehingga pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Sejauh manakah penubuhan negara bangsa mempengaruhi kedudukan dan kekuasaan pemerintahan beraja di England dan di Perancis. Dengan memberikan contoh yang sesuai daripada tamadun manusia, huraikan ciri-ciri utama sistem pemerintahan empayar Huraikan konsep ketuhanan raja dan peranannya dalam pemerintahan di Mesir. Bincangkan perkembangan sistem pemerintahan China pada zaman Dinasti Han di China. Sejauk manakah ketokohan Asoka membawa kepada pengukuhan empayar Maurya. Huraikan ciri-ciri utama sistem politik dan sistem ekonomi tamadun Mesir. Bincangkan ciri-ciri utama sistem pemerintahan empayar Srivijaya. Bincangkan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Rom untuk mengukuhkan empayarnya pada zaman Pax Romana. Huraikan faktor-faktor kemunculan Srivijaya sebagai sebuah empayar yang kuat di Alam Melayu pada awal ke-7 hingga ke-13 Masihi. Bincangkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah Majapahit dalam mengukuhjan empayarnya. Bandingkan peranan firaun dengan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan di Mesir dan di China Sejauh manakah faktor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 masihi? Bincangkan kesan pembentukan negara bangsa terhadap kedudukan raja di England. Tema 3: Ketahanan dan Pertahanan

Tahun 1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2000 2001

Soalan Peperangan Salib telah banyak meninggalkan kesan positif dan negatif terhadap masyarakat Kristian di Eropah dan masyarakat Islam di Asia Barat. Bincangkan kesan-kesan peperangan terhadap kedua-dua masyarakat tersebut Huraikan strategi yang digunakan dalam sejarah peperangan sejak zaman tamadun awal. Huraikan struktur pentadbiran ketenteraan dalam tamadun India sebelum Islam. Jelaskan idea pemikir-pemikir ketenteraan ternama China tentang strategi peperangan. Sejauh manakah pengukuhan empayar Maurya dan Empayar Gupta di India disebabkan oleh kekuatan ketenteraannya? Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai, huraikan sebab- sebab yang membawa kepada berlakunya peperangan dalam tamadun manusia. Huraikan objektif dan strategi peperangan pada zaman Kerajaan Rom. Huraikan strategi peperangan yang dikemukaknn oleh Sun Tzu. Tiada soalan

2008 2009 2010

2011

Jelaskan idea NicolIo Machiavelli dalam Buku The Prince tentang cara pemerintah mengukuhkan kekuasaan. Bincangkan organisasi sosial ketenteraan tamadun China pada zaman klasik. Jelaskan perubahan organisasi ketenteraan pada zaman awal moden di Eropah. Bandingkan kesan penaklukan puak gasar Jerman di Eropah Barat dengan kesan peluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu. Bincangkan organisasi ketenteraan dalam tamadun Mesopotamia Tema 4: Ekonomi Negara

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Tahun 1999 2000 2001 2002

2003 2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soalan Proses penyebaran Islam ke Nusantara ditentukan faktor-faktor perdagangan dan asas-asas budaya zaman pra-Islam. Bincangkan pemyataan ini. Terangkan konsep sara diri, komersil dan kapitalisme. Huraikan perkembangan sistem perdagangan daripada sistem barter kepada sistem kapitalisme yang berlaku di Eropah. Takrifkan konsep ekonomi kapitalisme dan jelaskan empat faktor yang membawa kepada perkembangan sistem kapitalisme di Eropah Barat dari tahun 1400 hingga 1700 Masihi. Huraikan perkembangan ekonomi komersial di Eropah Barat antara tahun 1500 hingga 1800. Bandingkan peranan dan kepentingan pelabuhan Venice di Eropah dengan pelabuhan Melaka di Asia Tenggara. Jelaskan mengapa perdagangan antarabangsa antara Empayar Rom dengan China berkembang pesat menjelang abad pertama Masihi. Jelaskan asas kekuatan ekonomi yang menjadi penyumbang kepada keunggulan Empayar Rom dan zaman Republik hingga kurun ke-2 Masihi. Jelaskan factor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan perdagangan pada zaman Rom dan zaman Abbasiyah. Tiada soalan Huraikan cara pengendalian perdagangan di Pelabuhan Melaka sebelum kedatangan orang Barat, Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada peningkatan kegiatan perdagangan di Eropah Barat pada abad ke-12 Masihi hingga ke abad ke16 Masihi. Jelaskan matlamat perlaksanaan dasar merkantilisme di Eropah, Huraikan faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di alam melayu sebelum abad ke-15 masehi. Bincangkan perkembangan ekonomi komersil di Eropah Barat dari tahun 1500 hingga tahun 1800. Bincangkan faktor yang membawa kepada perkembangan kapitalisme di Eropah. Tema 5: Pendidikan

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tiada soalan. Dengan memberikan contoh daripada tamadun awal manusia, bincangkan tujuan dan sebab pekembangan institusi pendidikan formal Pendidikan secara formal adalah semata-mata untuk kepentingan kerajaan dan negara. Bincangkan penyataan tersebut dengan contohcontoh tententu. Negara Kota Sparta dan Athens pada abad ke-5 SM mempunyai dasar pendidikan yang jelas. Huraikan penyataan ini. Bincangkan kepentingan pendidikan formal bagi memenuhi kehendak negara dalam tamadun Yunani, Rom dan China. Bandingkan matlamat sistem pendidikan antara tamadun China dengan tamadun Islam. Tiada soalan. Tiada soalan. Huraikan fungsi istana dalam mengembangkan pengajian Islam dalam tamadun Melayu. Tiada soalan Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan formal dalam tamadun awal manusia. Tiada soalan Dengan memberikan contoh yang sesuai, bincangkan sejau mana faktor agama mempengaruhi pendidikan formal dalam tamadun awal. Huraikan perkembangan institusi pendidikan formal dalam tamadun Melayu selepas kedatangan Islam. Tema 6: Intelektual

Tahun 1999

2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

Tahun

Soalan

Soalan Tahun-tahun 1450 hingga 1550 merupakan zaman pembaharuan yang melahirkan fahaman humanisme. Apakah yang dimaksudkan dengan fahaman humanisme dan tunjukkan bagaimana aliran pemikiran itu berkembang di Eropah. Tiada soalan Jelaskan suasana yang mencetuskan perkembangan dan peningkatan kegiatan intelektual dalam sejarah tamadun manusia pada zaman GraecoRom. Bincangkan sistem perudangan dalam tamadun China pada zaman Dinasti Shang hingga zaman Dinasti Ching. Bincangkan asas-asas ilmu falsafah pada zaman Dinasti Chou dan sumbangannya kepada politik China tradisional. Jelaskan perbezaan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu dalam tamadun eropah Barat pada abad ke-11 hingga ke-17 dengan tamadun Islam pada zaman Abbasiyah. Bincangkan perkembangan falsafah dan pemikiran dalam peradaban melayu sebelum dan selepas Islam. Huraikan kepentingan Kitab Veda kepada perkembangan falsafah India. Bincangkan pencapaian tamadun Mesir dan tamadun China dalam bidag perubatan. Huraikan pencapaian tamadun Islam dan tamadun India dalam bidang astronomi.

2007 2008 2009 2010 2011

Tiada soalan Bincangkan faktor-faktor yang nienyumbang kepada peningkatan dunia Barat pada zaman Renaisans dan di dunia Islam pada Abbasiyah Pemikiran Humanisme di Eropah Bandingkan sumbangan legalisme dengan Confucianisme di China Tiada soalan Nilaikan sumbangan tamadun India dan tamadun China dalam astronomi. Bincangkan peranan tokoh-tokoh ilmu matematik dalam tamadun dan Tamadun Islam Tema 7: Penjelajahan dan Penerokaan

ilmu di zaman

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

bidang Yunani

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soalan Tiada soalan Nilaikan kepentingan penjelajahan dan penemuan oleh Christopher Columbus, Ferdinand Magellan dan Vasco dan Gama kepada perkembangan politik dan ekonomi dunia. Bincangkan objektif pelayaran dan penerokaan antara tamadun China dengan tamadun Islam. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong orang Mesir terlibat dalam penjelajahan dan penerokaan pada zaman tamadun awal. Huraikan perubahan-perubahan dalam sejarah dunia yang berpunca daripada pencapaian peneroka-peneroka Sepanyol dan Portugis pada abad ke-15 dan abad ke-16 Masihi. Bincangkan lima faktor penjelajahan dan penerokaan orang-orang Eropah pada abad ke-15 masihi. Bincangkan empat faktor yang menyebabkan orang China melakukan penerokaan dan penjelajahan pada abad pertama Masihi hingga abad ke15 Masihi. Bincangkan sumbangan Marco Polo dan I-Ching dalam bidang penjelajahan dan penerokaan. Bandingkan matlamat penjelajahan dan penerokaan Islam dengan tamadun Mesir. Huraikan tujuan penerokaan dan penjelajahan dalam tamadun Mesir pada zaman klasik. Sejauhmanakah perluasan kuasa mendorong utama kegiatan penjelajahan dan penerokaan Islam di Asia Barat. Bandingkan kesan penaklukan puak gasar Jerman di Eropah Barat dengan kesan peluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu. Sejauh manakah Renaisans menjadi faktor kepada penjelajahan dan penerokaan kuasa-kuasa Barat pada abad ke-15 dan ke-16 Masihi. Tema 8: Kebudayaan dan Kesenian

ke Asia Tenggara dan dapat memberikan sumbangan kepada kelahiran negeri-negeri tua di rantau tersebut. Jelaskan perbezaan antara kesenian China tradisional kesenian IsIam, Bandingkan lima ciri antara seni bina Rom pada zaman empayar dengan seni bina Islam dalam dunia Arab. Tiada soalan. Tiada soalan. Tiada soalan. Bincangkan prinsip dan amalan kesenian dari perspektif Barat dan Islam. JeIaskan bentuk interaksi antara tamadun Islam pada zaman Kerajaan Bni Umaiyah di Sepanyol. Tiada soalan Tiada soalan Tiada soalan Dengan merujuk kepada tamadun awal, bincangkan kepentingan muzik dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Tiada soalan BAHAGIAN B: TAMADUN ISLAM Tema 1: Manusia dan Masyarakat

Tahun 1999 2000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tahun 1999

Soalan Bincangkan bagaimana unsur-unsur kebudayaan Hindu-Buddha tersebar

Soalan Bincangkan konsep manusia dan kehidupan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah. Tamadun Islam dapat mengubah cara hidup masyarakat Jahiliah dalam berbagai-bagai aspek. Huraikan perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat Jahillah seiepas kelahiran Islam. Bandingkan konsep ketuhanan dan keagamaan antara pandangan Islam dengan pandangan tamadun-tamadun awal Manusia. Huraikan latabelakang masyarakat Kota Makkah dan Kota Madinah sebelum kedatangan Islam Perihalkan penentangan yang dihadapi oleh nabi Muhammad SAW sewaktu berada di Kota Makkah dan nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh baginda bagi mengatasinya. Jelaskan strutur dan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah Masyarakat yang terdapat pada zaman Khulafa al-Rasyidin terdiri daripada pelbagai golongan. Huraikan Bandingkan ciri-ciri mgsyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW di Madinah. Bincangkan konsep manusia menurut pandangan Islam dan Arab Jahiliah Bagaimanakah Nabi Muhammad SAW menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kaum-kaum di Madinah. Bincangkan langkah-Iangkah yang diambil oleh Nabi Muhammad ke arah pembentukan negara Islam Madinah Bincangkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyatupadukan masyarakat Madinah Huraikan peranan pelbagai kelompok masyarakat Quraisy dalam bidang ekonomi dan politik pada zaman Jahillah

2009

2010 2011

Huraikan perkembangan masyarakat Islam di China hingga abad ke-15 Masihi. Bandingkan sistem politik dan kemasyrakatan zaman Jahiliah dengan Nabi Muhammad saw. Sejauh manakah pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin memiliki ciri pemerintahan dan pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah? Jelaskan peranan golongan Ansar dalam perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tema 2: Pemerintahan dan Pentadbiran Negara

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tahun 1999 2000

2001 2002 2003

2004 2005

2006 2007 2008

2009 2010 2011

Soalan Nabi Muhammad saw bukan sahaja seorang Nabi dan Rasul tetapi juga seorang negarawan. Bincangkan penyataan mi. Huraikan institusi wait dirt zarnan rasulullah saw hingga zaman kerajaan Abbasiyah Huraikan sistem pemerintahan negara Islam Madinah pada zaman Nabi Muhammad saw Terangkan tindakan Kerajaan Bani Umaiyah terhadap golongan Syiah dan Khawarij Shahifah Madinah dianggap perlembagaan bertulis yang pertama pada zaman Islam. Huraikan perkara-perkara yang terdapat dalam shahifah tersebut Huraikan konsep khalifah dan kaitannya dengan proses perlantikan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah yang pertama Bandingkan dasar pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan pemerintahan Bani Umaiyah. Bandingkan ciri-ciri masyarakat Arab pada zaman Jahiliah dengan masyarakat Islam pada zaman Nabi Mulammad SAW di Madinah. Bincangkan peranan keluarga Barmaki dalam pemerintahan Kerajaan Bani Abbasiyah. Bandingkan sistem pemerintahan Kerajaan Madinah pada zaman Nabi Muhammad dengan pemerintahan Rom zaman Augustus Bandingkan ciri-ciri sistem pentadbiran Kerajaan Abbasiyah pada Zaman Abu Abbas Al-Saffah sehingga zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Huraikan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khulafa al Rasyidin. Bincangkan prinsip syura, keadilan dan persamaan hak dalam pemerintahan Islam Madinah. Bandingkan peranan antara ketua kerajaan dalam pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dengan empayar Kesultanan Melayu Melaka. Sejauh manakah unsur Islam mempengaruhi Hukum Kanun Melaka Bandingkan dasar pemerintahan Akbar dengan dasar pemerintahan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India. Huraikan kepentingan Piagham Madinah kepada keutuhan politik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tema 3: Ketahanan dan Pertahanan

2008 2009

2010

2011

Soalan Perang Salib Tiada soalan Huraikan etika peperangan dalam Islam melalui empat ekspedisi penting yang disertai oleh Nabi Muhammad SAW. Jelaskan sebab-sebab kota Madinah diserang oleh tentera Ahzab dan huraikan peranan kumpulan-kumpulan utama yang terlibat dalam peperangan tersebut. Terangkan langkah-langkah yang diambil oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufian bagi meningkatkan kekuatan ketenteraan Islam pada zamannya. Nilaikan kepentingan perang Badar kepada umat Islam Bandingkan konsep ketahanan dan pertahanan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah Huraikan organisasi dan pentadbiran ketenteraan Islam di Filipina dan Pattani pada abad ke- 17 Masihi. Bincangkan etika dan strategi peperangan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW Huraikan kesan Perang Salib terhadap Eropah Barat dan dunia Islam Bincangkan kepentingan konsep jihad dalam mempertahankan Negara dalam zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman Khulafa al-Rasyidin Bincangkan struktur dan pentadbiran ketenteraan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman Bani Umaiyah. Huraikan tujuan pembentukan angkatan tentera dalam tamadun Islam Perkembangan organisasi tentera Islam zaman nabi hingga Bani Umaiyah. Bincangkan pengaruh Islam terhadap masyarakat Eropah selepas Perang Salib. Bincangkan implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. Bandingkan sistem ketenteraan Islam pada zaman Nabi Muhammad dengan sistem ketenteraan Barat pada zaman Rom. Jelaskan konsep dan jenis-jenis jihad menurut pandangan Islam. Bandingkan konsep ketahanan dan konsep pertahanan antara tamadun Islam dengan zaman Jahiliah. Tema 4: Ekonomi

Tahun 1999 2000 2001 2002

2003

Soalan Bincangkan sejarah dan peranan Baitulmal dalam perkembangan ekonomi umat Islam Institusi zakat merupakan institusi yang penting dalam sistem ekonomi Islam. Jelaskan fungsi dan perlaksanaan zakat pada zaman khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dan Umar al-Khattab Huraikan sumber dan sistem pentadbiran Baitulmal pada zaman Khalifah Umar al-Khattab Bandingkan perlaksanaan jizyah pada zaman Khulafa al-Rasyidin dengan zaman pemerintahan Bani Umaiyah Jelaskan perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis yang diamalkan di Barat Huraikan perlaksanaan kharaj pada zaman Khulafa al-Rasyidin

2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011

Bandingkan sumber-sumber pendapatan Negara dan kepentingannya kepada masyarakat pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW dengan tamadun Eropah Bincangkan kegiatan ekonomi penduduk Melaka pada zaman kerajaan Melaka Bincangkan perlaksanaan jizyah pada zaman Bani Umaiyah Bincangkan mengapakah perkembangan ekonomi pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid lebih baik daripada zaman Charlemagne di Eropah Barat? Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan Acheh sebagai pusat perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke- 16? Huraikan prinsip asas ekonomi dalam tamadun Islam. Langkah yang diambil oleh Khalifah Umar untuk membangunkan ekonomi Islam Huraikan perkembangan sistem mata wang Islam dari zaman khulafa alRasyidin hingga zaman Bani Umaiyah dan peranan sistem mata wang itu dalam aktiviti ekonomi umat Islam. Sejauh manakah peranan dasar pemerintahan Kesultanan Kerajaan Islam Melaka dalam memajukan kegiatan perdagangan pada abad ke-15. Tema 5: Pendidikan

2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soalan Huraikan sistem halaqah, madrasah dan pondok dalam sejarah pendidikan Islam Huraikan peagaruh sistcm pendidikan Islam di Timur Tengah terhadap pendidikan Islam di Alam Melayu. Huraikan institusi dan kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah Tiada soalan Bincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemunculan Acheh sebagai pusat kegiatan intelektual Islam di Asia Tenggara pada abad ke16 hingga ke-17 Masihi Tiada Soalan Bincangkan sistem pendidikan di Andalusia pada abad ke-lO Masihi Tiada soalan Bincangkan objektif pendidikan formal tamadun Rom dengan Islam. Bincangkan peranan pelbagai institusi pendidikan yang terdapat dalam tamadun Islam dan tamadun India Tiada soalan Huraikan peranan Institusi pendidikan pada zaman kerajaan bani Umaiyah dan kerajaan bani Abbasiyah. Bincangkan aspek akidah, akhlak dan syariah yang menjadi tumpuan ajaran Nabi Muhammad SAW Tema 6: Intelektual

utama di Nusantara pada abad ke- 16 hingga ke- 18. Bincangkan penyataan ini. Dengan merujuk kepada contoh yang sesuai, bandingkan perkembangan dan kemajuan ilmu sains antara tamadun Islam dengan Barat. Jelaskan sebab kegiatan intelektual dan perkembangan ilmu pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid adalah jauh lebih maju daripada zaman Charlemagne di Eropah Barat Bincangkan pandangan golongan ahli sunnah wal-jamaah dan golongan muktazilah tentang akal sebagai sumber ilmu Pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun Eropah memberikan sumbangan yang besar dalam pencapaian tamadun dunia, Jelaskan bagaimanakah pertemuan antara tamadun tersebut berlaku? Bincangkan sumbangan tamadun Islam dan tamadun China dalam bidang ekonomi Jelaskan sejauh manakah Tamadun Islam mempengaruhi budaya dan intelektual tamadun Eropah. Bincangkan kemajuan ilmu sains dalam Tamadun Islam dan Tamadun Barat dengan mengemukakan tiga tokoh bagi kedua-dua tamadun berkenaan. Huraikan lima faktor yapg membawa kepada kegemilangan Baghdad sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah. Huraikan kemajuan dalam bidang sains dan matematik pada zaman Kerajaan Bani Abbasiyah. Huraikan peranan Acheh sebagai pusat perkembangan pendidikan dan intelektual pada zaman Sultan Iskandar Mahkota Alam, Jenis ilmu dalam tamadun Islam Pencapaian seni bina Islam zaman Bani Abbasiyah Bincangkan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. Tiada Soalan Tema 7: Penjelajahan dan Penerokaan

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tahun 1999

Soalan Acheh pernah digelar Serambi Mekah atas kepesatan dan kejayaannya dalam kegiatan keilmuan dan menjadi pusat penyebaran Islam yang

Soalan Bincangkan faktor-faktor yang menggalakkan pengembaraan dan penerokaan pengembara-pengembara Islam abad ke-10 hingga ke-14 Masihi dan ahli-ahli pelayaran Barat pada abad ke-15 hingga 16 Masihi Penjelajahan dan penerokaan merupakan aspek penting dalam tamadun Islam. Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam Islam. Tiada soalan Huraikan sumbangan al-Masudi kepada perkembangan tamadun manusia. Tiada soalan Bincangkan sumbangan Ibn Hawkal dalam bidang pelayaran dan geografi Tiada soalan Huraikan sumbangan Al-Masudi dalam sejarah dan geografi Bincangkan sumbangan Ibn Majid dalam bidang pelayaran dan geografi Tiada soalan Tiada soalan Tiada soalan

2011

Nilaikan sumbangan Ibnu Battutah dalam bidang penerokaan dan penjelajahan. Tema 8: Kebudayaan dan Kesenian

Tahun 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soalan Huraikan konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat serta nyatakan perbezaan antara kedua-duanya. Tiada soalan Tiada soalan Tiada soalan Nilai pencapaian dalam bidang seni bina pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah Tiada soalan Tiada soalan Tiada soalan Tiada soalan Bincangkan motif penghasilan seni dalam tamadun Islam Tiada soalan Huraikan perkembangan seni ukir Islam pada zaman Kerajaan Bani Umaiyah dan Kerajaan bani Abbasiyah. Bandingkan ciri-ciri kesenian menurut tamadun Islam dan tamadun Barat.

Disediakan Oleh: En. Mohammadia Wahab Guru Akademik Sejarah STPM SMK Sandakan