Anda di halaman 1dari 15

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6

MINGGU TARIKH 1

TEMA

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

5. EKONOMI NEGARA

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya a) Jenis sumber i. Sumber mineral -Petroleum -Gas asli - Arang batu - Emas - Bijih timah

-Menyenaraikan jenis-jenis sumber yang terdapat di negara kita. -Menyenaraikan sumber mineral

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita.

2 .

5. KONOMI NEGARA

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya a) Jenis sumber ii. Sumber hutan - balak - herba -rotan -buluh -kayu bakau

Menyenaraikan sumber hutan

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita

5. EKONOMI NEGARA

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya a) Jenis sumber

Menyenaraiyenaraikan sumber laut.

Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK
iii.Sumber laut -ikan - udang - sotong - ketam - siput - mutiara - tumbuhan laut 5. EKONOMI NEGARA 5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya b. Hasil dan kegunaan sumber i. Sumber mineral - bahan api - sumber tenaga - perhiasan 1.Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber. 2.Menyatakan kegunaan sesuatu sumber.

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME
Menghargai sumber semula jadi negara kita Menghargai sumber semula jadi negara kita

CATATAN

-Berbangga dan bersyukur dengan wujudnya pelbagai sumber yang terdapat di negara kita -Menghargai sumber semula jadi negara kita -

5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya b. Hasil dan kegunaan sumber ii. Hasil hutan - bahan binaan - perabot - ubat-ubatan - kraf tangan

1.Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum. 2. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber. Menyedari perlunya berjimat-cermat dalam penggunaan sumber.

5. EKONOMI NEGARA

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH 6 TEMA TOPIK
5.1Sumber semulajadi dan kegunaanya b. Hasil dan kegunaan sumber iii. Hasil laut - Sumber protein - Perhiasan Ubat-ubatan 5.2 Kegiatan ekonomi dan Lokasi a. Perindustrian i. Jenis industri - industri pemprosesan - industri berat -industri ringan -industri desa 5.2 Kegiatan ekonomi dan Lokasi a.Perindustrian ii.Kawasan perindustrian - Shah Alam - Perai - Pasir Gudang - Peramu Tanjung Malim - Nilai - Likas - Miri

HASIL PEMBELAJARAN
1.Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum. 2. Meramalkan sumber alternatif jika kehabisan sumber.

PATRIOTISME
Menyedari perlunya menggunakan sumber dengan berhemah.

CATATAN

5. EKONOMI NEGARA

7 .

5. EKONOMI NEGARA

- Menyatakan jenis industri di negara kita -Menyenaraikan jenis industri di negara kita i. Jenis industri

Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara. Berbangga dengan barangan buatan Malaysia.

5. EKONOMI NEGARA

Menamakan kawasan Perindustrian dan jenis industri yang terdapat di negara kita

-Menamakan kawasan perindustrian. - Menyatakan jenis industri di negara kita

- Menyedari bahawa pelbagai industri telah meningkatkan ekonomi negara -Berbangga dengan barangan buatan Mala ysia mi negara. -Menyedari bahawa kepelbagaian industri telah meningkatkan ekonomi negara.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

5. EKONOMI NEGARA

5.2 Kegiatan ekonomi dan Lokasi b.pertanian i. Penanaman - padi di dataran Kedah, delta Kelantan dan Tanjung Karang. -kelapa sawit di Jengka, Labis ,Trolak dan Sibu. -getah di Muar dan Tenom. - sayur-sayuran di Cameron Highlands dan Kundasang. -nanas di Pontian.

Menyatakan jenis kegiatan pertanian di negara kita. -Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya

- Menghargai hasil keluaran pertanian negara. - Berbangga kerana negara kita mempunyai kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian. --

- Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian - Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian -

10

5 EKONOMI NEGARA

5.2 Kegiaatan ekonomi dan lokasi ii. Penternakan - lembu di Kluang -ayam di Manjung. iii. Perikanan - akuakultur di Bukit Merah dan Kukup -pusat perikanan seperti Kuantan, kuala Perlis, Chendering, Besut, Tok Bali

- Menyenaraikan hasil yang diperoleh daripada kegiatan pertanian - Menjelaskan faktor yang mempengaruhi kegiatan pertanian -Menamakan aktiviti pertanian dan lokasinya

-Menghargai hasil keluaran pertanian negara.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK
5.2Kegiatan ekonomi dan lokasi C. Perhutanan i Pembalakan -cengal -merbau -nyatuh -keruing -seraya -meranti 5.2 Kegiatan ekonomi dan lokasinya C. Perhutanan ii. Kawasan pembalakan - Bukit Tinggi, Janda Baik - Kemaman - Segaamat -Ranau, Sri Aman, Kapit. 5.2Kegiatan ekonomi dan lokasi d. Perlombongan i Sumber mineral dan lokasi -petroleum dan gas asli di perairan Terengganu,perairan Pantai Barat Sabah, dan perairaan Sarawak.

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

5. KEGIATAN EKONOMI

11

- Menamakan pokok balak yang terdapat di Bersyukur kerana negara kita kaya negara kita dengan hasil hutan - Menyenaraikan kawasan pembalakan di - Menghargai kepelbagaian hasil hutan negara kita yang terdapat di negara kita -Menyenaraikan hasil pembalakan di negara -Berbangga kerana hutan negara kita kita. kaya dengan pelbagai jenis hutan.

12

5 KEGIATAN EKONOMI

Menyenaraikann kawasan pembalakan di negara kita.

- Berbangga kerana hutan negara kita kaya dengan peibagai jenis pokok.

13

5. KEGIATAN EKONOMI

Menamakan lokasi perlombongan mineral di kawasan kita - Menyenaraikan mineral yang dilombong di darat dan di dasar laut

- - Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita - Menghargai sumber alam sebagai anugerah tuhan. - Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil Negara

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK
- arang batu di mukah Balingian, Silantek, Merit Pila, Maliau Basin. -emas d Raub, Rusila, Tebedu dan Mamut. -bijih timah di Lembah kinta.

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME

CATATAN

14

5. KEGIATAN EKONOMI

Kegiatan ekonomi dan lokasi d. Perlombongan ii. Lokasi pusat pemprosesan petroleum dan gas asli -Kerteh -Bintulu -Miri

- -Menyenaraikan pusat peprosesan petroleum dan gas as

- Bersyukur dengan adanya sumber mineral di negara kita - Menghargai sumber alam sebagai anugerah tuhan. - Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada hasil Negara

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

15

5. KEGIATAN EKONOMI

5.3 Sumbangan kegiatan ekonomi a. Kepentingan kegiatan ekonomi. i. Menyediakan peluang pekerjaan -sektor awam - sektor swasta ii Menambahkan pendapatan negara iii. kemajuan pembangunan negara . 5.4.Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar a. Kesan i.perubahan landskap akibat -perlombongan -pembalakan -pembinaan -pertanian. ii. Pencemaran - udara - -darat - Air - bunyi

-Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi -Menyatakan bagaimana kegiatan ekonomi dapat menambahkan hasil pendapatan negara. -Menjelaskan kegiatan ekonomi yang memberikan sumbangan kepada pembangunan negara.

- Bersyukur dengan wujudnya pelbagai peluang pekerjaan - Bersyukur kerana pelbagai kegiatan ekonomi dapat menyumbang kepada pendapatan negara. -Berbaangga kerana terdapat pelbagai kegiatan ekonomi di negara kita.

5. KEGIATAN EKONOMI

- Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia - Menyatakan punca berlakunya pencemaran akibat daripada kegiatan ekonomi. - Menghuraikan aktiviti yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. - Meramalkan akibat daripada kepupusan sumber terhadap kegiatan ekonomi

-Menghargai khazanah alam sekitar -Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar -Menyedari pentingnya menjaga alam sekitar - Menghargai khazanah alam sekitar - Menjaga alam sekitar tanggung jawab bersama. - Menghargai kewujudan pelbagai flora dan fauna

16

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK iii.kepupusan -flora -fauna 17 5. KEGIATAN EKONOMI 5.1.Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar. b. Cara mengatasi i.pemeliharaan ii. pemuliharaan 6.1 Kemerdekaan Malaysia a.Kearah kemerdekaan i .Kerjsama antara kaum - bahasa -kebebasan beragama dan kepercayaan. - budaya - Menyatakan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dalam setiap kegiatan - Menyedari bahawa penjagaan alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

18

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

-Menyatakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi -Menyatakan peranan Bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum -Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia - Menjelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia. Menjelaskan kepentingan pilihanraya 1955

Menghormati agama, kepercayaan dan budaya setiap kaum di Malaysia.

19

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

6.1 kemerdekaan Malaysia A Kearah Kemerdekaan ii Pilihan Raaya 1955Malaysia

Bersyukur dengan amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH 20 TEMA
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

TOPIK

HASIL PEMBELAJARAN

PATRIOTISME - Menghargai jasa tokoh-tokoh kemerdekaan

CATATAN

6.1 kemerdekaan - Menyenaraikan tokoh yang menyertai Malaysia rombongan kemerdekaan Kearah kemerdekaan iii. Tokoh-tokoh dalam rombongan kemerdekaan 1956 -wakil raja-raja Melayu -Wakil Parti Perikatan. 6.1 kemerdekaan Malaysia b Pengistiharan kemerdekaan i Pengistiharan tarikh kemerdekaan ii Penurunan bendera Union Jack di Padang Kelab Selangor. iii Pengistiharan kemerdekaan di Stadium Merdeka 6.1 kemerdekaan Malaysia b Pengistiharan kemerdekaan iv Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan - Menyatakan tarikh dan tempat pengistiharan kemerdekaan - Menghuraikan peristiwa pengistiharan kemerdekaan

21

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

. Bersyukur dan berbangga dengan kemerdekaan negara - Menyemai semangat cintakan negara.

22

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyenaraikan tokoh yang terlibat yang terlibat dengan perjuangan kemerdekaan -Biodata Tunku Abd Rahman sebagai Bapa kemerdekaan.

- Menghargai jasa tokoh-tokoh yang memperjuangkan keemerdekaan.

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK -Dato Onn bin Jaafar -Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj -Tun Abd Razak Bin Dato Hussein -Tun Tan Cheng Lock -Tun Sambanthan HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

23

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

6.2 Pembentukan Malaysia a Latar belakang i. Idea pembentukan Malaysia - tujuan ii. Gagasan awal -Persekutuan Tanah Melayu -Singapura -Brunei -Saabah - Sarawak 6.3 Pembentukan Malaysia a Latar belakang iii. Tokoh yang terlibat

- Menyatakan tokoh pencetus idea pembentukan Malaysia - Menyatakan negeri dalam gagasan awal pembentukan Malaysia - Menjelaskan tujuan gagasan awal Malaysia. -

Menyemai semangat cintakan negara Menyemaikan semangat intergrasi nasional.

24

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyenaraikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia

- Berbangga dengan kegigihan tokoh dalam memperjuangkan penubuhan Malaysia. 1 10

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA TOPIK -Tunku Abd Rahman -Tun Fuad Stephen -Temenggong Jugah Anak Barieng -Tun Datu Mustapha bin Datu Harun -Lee Kuan Yew 6.2 Pembentukan Malaysia b. Perjanjian Malaysia. i. Perjanjian Malaysia pada 16 september 1963 -PersekutuanTanah Melayu - Sabah - Sarawak - Singapura. 6.2 Pembentukan Malaysia b. Perjanjian Malaysia. ii. Keanggotaan Malaysia selepas 9 Ogos 1965 -Persekutuan Tanah Melayu -Sarawak HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

25

KEJAYAAN DAN KEBNANGAAN NEGARA

- Menyatakan tarikh pembentukan Malaysia - Menyenaraikan anggota yang menyertai pembentukan Malaysia pada 16 september 1963.

- Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

26

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyenaraikan anggota yang menyertai malaysia selepas 9 Ogos 1965.

- Bersyukur dengan pembentukan Malaysia

11

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA -Sabah 27 KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 6.3 Warisan negara a Warisan sejarah i. Bangunan-bangunan lama pemeliharaan dan pemuliharaan -Bangunan Sultan Abdu Samad. -Bangunan Stadhuys 6.3 Warisan negara. a Warisan sejarah ii. Sumber sejarah -dokumen -artifak Menyenaraikan bangunan yang menjadi warisan kebangaan negara Menjelaskan usaha-usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bangunan-bangunan bersejarah - Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah. TOPIK HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

- Menyatakan jenis sumber sejaarah - Menyenaraikan penemuan yang menjadi sumber sejarah. - Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah. -Menghuraikan kepentingan sumber sejarah

28

KEJAYAAN DAN NKEBANGAAN NEGARA

29 KEJAYAAN DAN NKEBANGAAN NEGARA 6.3 Warisan negara. a Warisan sejarah i. Sumber sejarah -dokumen -artifak

Bersama bertanggungjawab menjaga warisan sejarah.

. 30 KEJAYAAN DAN KEBANGAAN 6.3 Warisan negara b. Warisan kesenian i. Bidang - Menamakan bidang bidang seni yang menjadi warisan negara. -Menyenarailkan cara mengekalkan - Berbangga dengan kepelbagaian kesenian pelbagai kaum - Menghargai seni warisan silam 1 12

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA NEGARA TOPIK -muzik -drama -seni kraft -seni bina -seni tari - permainan -seni mempertahankan diri 6.4 Maalaysia dan kejayaanya a. Kesejahteraan negara i Amalan demokrasi - kebebasan bersuara -kebebasan beragama. -kebebasan memilih kerajaan 6.4 Maalaysia dan kejayaanya a.Kesejahteraan negara ii. Perkongsian kuasa -Kerajaan pusat -Kerajaan negeri HASIL PEMBELAJARAN warisan seni -Menyenaraikan langkah memperkenalkan warisan seni -Menjelaskan kepentingan warisan seni kepada masyarakat. PATRIOTISME -Berbangga dengan nilai estetika warisan kesenian negara. CATATAN

31

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada kesejahteran negara -Menyatakan maksud demokrasi -Menghuraikan kepentingan mengekalkan amalan demokrasi.

Bersyukur dengan kesejahteraan negara. Berebangga dengan amalan demokrasi

32

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menamakan kerajaan peringkat pusat dabn negeri - Menamakan ketua kerajaan peringkat negeri dan pusat - Menyatakan bidang kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri. - Menjelaskan langkah-langkah mewujudkan dan mengekalkan perpaduan negara

Bersyukur dengan kesejahteraan negara. Berebangga dengan amalan demokrasi

33

KEJAYAAN 6.4 Maalaysia dan DAN kejayaanya KEBANGAAN a.Kesejahteraan negara NEGARA iii. Perpaduan kaum

- Menhgargai sumbangan rakyat dalam mewujudkan perpaduan kaum. 1 13

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


MINGGU TARIKH TEMA 34 KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA TOPIK kerjasama toleransi persefahaman - Menyatakan usaha-usaha yang boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi negara. - Menamakan kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan negara. Bersyukur dan berbangga dengan adanya pelbagai kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan pelbagai peluang pekerjaan Bersyukur dengan hasil industri yang meningkatkan taraf hidup rakyat dan manaikan nama negara. Menghargai kemudahan. perhubungan dan pengangkutan yang disediaakan oleh kerajaan -Menghargai kemajuan teknologi ke arah kemakmuran ekonomi negara. HASIL PEMBELAJARAN PATRIOTISME CATATAN

6.4 Maalaysia dan kejayaanya b. Kemakmuran ekonomi i. Pengeluaran negara -perindustrian -cari gali petroleum - pertanian 6.5 Maalaysia dan kejayaanya b. Kemakmuran ekonomi. ii. Telekomunikasi -Koridor Raya Multimedia iii. Perhubungan dan pengangkutan -KLIA -Lebuh raya, kereta api. -

35

KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA

- Menyatakan kepentingan telekomunikasi dalam kemakmuran negara. - Menyatakan kemudahan yang disediaakan oleh kerajaan untuk meningkatkan perkhidmatan perhubungan dan pengangkutan

Catatan Peperiksaan Semester 1 dan semester 2

14

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 6


Percubaan UPSR setara PPD dan JPN Peperiksaan UPSR Cuti Perayaan Anggaran P&P 35/41 minggu

15