Anda di halaman 1dari 4

NAMA:___________________________ _____

BAB 1 - NOMBOR BULAT


B1D1E1

KELAS:______________

TARIKH:___________

Membilang, menyebut dan menulis nombor bulat sehingga juta

1. Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk perkataan. Angka (a) 7 436 (b) 29 805 (c) 51 314 (d) 832 947 (c) 3 102 692 (f) 4 011 580 Perkataan

2. Tulis setiap nombor berikut dalam bentuk angka. Nombor dalam perkataan (a) Empat ribu dua ratus lima (b) Tiga belas ribu tujuh ratus enam belas (c) Enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua (d) Lapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan (c) Dua juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam Angka

B2D1E1

Kenal pasti nilai tempat dan nilai digit nombor bulat sehingga juta.

1. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit yang bergaris. Soalan (a) 21 135 (b) 59 412 (c) 2 316 178 (d) 4 112 037 Nilai tempat Nilai digit

BAB 1 - NOMBOR BULAT / PBS MATH 1 SMK TAMBULION

NAMA:___________________________ _____
B3D1E1 Membundarkan nombor bulat.

KELAS:______________

TARIKH:___________

1. Bundarkan setiap nombor berikut kepada (i) ratus yang hampir, (ii) ribu yang hampir,(iii) puluh ribu yang hampir. Nombor (a) 238 915 (b) 493 102 (c) 3 782 148 (d) 7 652 356 ratus yang hampir, ribu yang hampir puluh ribu yang hampir.

2. Jumlah penduduk di negeri Sarawak pada tahun 2010 ialah 2471140 orang. Bundarkan nombor ini kepada ratus yang hampir, ribu yang hampir puluh ribu yang hampir.

B3D1E2

Melakukan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi ke atas nombor bulat.

a. Penambahan. 1. Cari hasil tambah bagi nombor-nombor berikut. (a) (b) (c)

b. Penolakan 2. Hitungkan yang berikut:(a) (b) (c)

57 56

5 859 2 537

52 23

(d)

333 255

(e)

8 362 7 285

c.

Pendaraban

3. Cari hasil darab bagi setiap berikut: (a) 22 7 (b) 35 18 =

BAB 1 - NOMBOR BULAT / PBS MATH 1 SMK TAMBULION

NAMA:___________________________ _____
(c) 371 33 =

KELAS:______________
(d) 407 45 =

TARIKH:___________

d. Pembahagian 4. Selesaikan (a) 68 2 = (b) 256 4 =

(c)

866 32 =

(d)

3 476 28 =

B4D1E1

Melakukan pengiraan yang melibatkan operasi gabungan termasuk penggunaan kurungan ke atas nombor bulat.

Selesaikan (a) 27 + 18 36 (b) 53 29 + 18 (c) 136 12 x 8

(d) 42 + 6 x 9

(e)

64 42

(f) (19 7)

(22 16 )

(g) 17 14

7 + 19

(h) 26 + 8 x 6 15

(i) 19 + 7(56 12)

BAB 1 - NOMBOR BULAT / PBS MATH 1 SMK TAMBULION

NAMA:___________________________ _____

KELAS:______________

TARIKH:___________

BAB 1 - NOMBOR BULAT / PBS MATH 1 SMK TAMBULION