Anda di halaman 1dari 10

2

SULIT
1

1249/1

Mengapakah pandangan sarjana Islam tentang konsep tamadun dianggap lebih menyeluruh? A B C D Mengutamakan tatasusila yang tinggi Menekankan tahap pemikiran yang tinggi Mengimbangi kehidupan lahiriah dan rohani Menggalakkan persaingan ilmu dunia dan akhirat

Zigurat dianggap sebagai hasil seni bina yang hebat di tamadun Mesopotamia Apakah fungsi binaan tersebut? I II III IV A B C D Pusat ibadat Pusat latihan ketenteraan Pusat pertemuan intelektual Pusat perdagangan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Maklumat berikut merujuk kepada sumbangan tokoh dalam tamadun Mesir. Imhotep menjadi penasihat penting kepada Firaun Djoser (3150 S.M) Apakah sumbangan tokoh di atas? A B C D Pembinaan piramid Pengawalan banjir Penciptaan kertas Penciptaan kalendar

Maklumat berikut menunjukkan perubahan yang berlaku terhadap masyarakat tamadun India Kedatangan orang Aryan membawa kepada kelahiran zaman Vedik Apakah kepentingan zaman tersebut? A B C D Perluasan kuasa Kehidupan beragama Pembentukan republik Kewujudan bandar terancang

Apakah asas pelantikan pegawai kerajaan dalam sistem perkhidmatan awam tamadun China?

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
A B C D 6 Mendapat sokongan ramai Memiliki peribadi yang baik Lulus peperiksaan awam Berdasarkan keturunan

1249/1

Mengapakah suatu masa dahulu Tanah Melayu mendapat gelaran berikut? Suvarnabhumi Golden Khersonese

A B C D 7

Kawasan yang kaya dengan emas Tumpuan pedagang seluruh dunia Terdapat banyak pelabuhan penting Menerima pengaruh Hindu Buddha

Andaikan anda adalah seorang pemerintah pada zaman kerajaan awal di Srivijaya Bagaimanakah anda memastikan kesetiaan golongan datu? A B C D Menetapkan penghantaran ufti Memberi jaminan keselamatan Mengadakan upacara angkat sumpah Menganugerah gelaran kebesaran

Mengapakah pergaduhan sering berlaku antara kabilah dalam masyarakat Arab jahiliah? A B C D Persaingan menjadi pemimpin Menguasai Kota Makkah Mendapatkan hak pungutan cukai Mengamalkan sikap kesukuan

Dialog di bawah mungkin berlaku antara ketua-ketua Quraisy di Makkah.

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
Ketua I : Kita perlu menolak ajaran Muhammad dengan bersungguh-sungguh. Ketua 2 : Ya, ajarannya telah menggugat perkembangan ekonomi kita.

1249/1

Apakah faktor yang mendorong mereka menganggap ajaran Islam menggugat perkembangan ekonomi mereka? A B C D 10 Mengharamkan amalan perdagangan Menyekat penjualan air di telaga zamzam Melarang amalan penindasan golongan bawahan Menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala

Apakah strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk menyebarkan agama Islam di luar kota Madinah? I II III IV A B C D Melalui peperangan Menghantar warkah Menggunakan diplomasi Menjalankan dasar perluasan kuasa I dan II I dan IV II dan III III dan IV

11

Apakah faktor yang membawa kepada berlakunya peristiwa pembukaan semula kota Makkah pada 630 M? A B C D Perang saudara dalam negeri Perjanjian Hudaibiyah dicabuli Serangan Arab Quraisy ke atas orang Islam Sekatan terhadap rombongan orang Islam ke Makkah

12

Senarai di bawah merupakan antara sumber pendapatan kerajaan Islam.

Kharaj Cipta 1249/1@2012 Hak Jizyah JPNT Ghanimah

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

1249/1

Kharaj adalah sumber yang diperolehi daripada A B C D 13 cukai tanah cukai pintu cukai kepala cukai pendapatan

Mengapakah berlaku perubahan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Cordova semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah? A B C D Perluasan kuasa Pusat kegiatan ekonomi Penentangan rakyat di Damsyik Pemberontakan Bani Abbasiyah

14

Apakah kesan perkahwinan siasah dalam kalangan kerabat diraja di Asia Tenggara? A B C D Politik stabil Islam tersebar meluas Ekonomi semakin berkembang Jumlah penduduk semakin meningkat

15

Maklumat berikut menerangkan perkembangan pendidikan Islam di Kepulauan Melayu. Pesantren Dayah Pondok

Apakah kepentingan institusi tersebut? A B C D Tempat golongan atasan menuntut ilmu Tempat ibadat menggantikan masjid Tempat mempelajari agama secara formal Tempat persinggahan sementara para pendakwah

16

Apakah kandungan yang terdapat dalam buku undang-undang di bawah? Hukum Kanun Melaka

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
A B C D 17 Undang-undang keluarga Tugas nakhoda Peraturan di laut Penentuan timbangan

1249/1

Apakah sistem sukat dan timbangan yang digunakan dalam urusan jual beli rempah ratus di bawah? A B C D Kati Bahara Dacing Tahil Buah pala Bunga cengkih

18

Mengapakah golongan baron muncul pada Zaman Gelap di Eropah? A B C D Kemusnahan kuasa pusat Keruntuhan sistem feudal Kekuatan pengaruh orang gasar Kongkongan gereja dalam masyarakat

19

Apakah kepentingan perjanjian di bawah? Perjanjian Tordesillas telah ditandatangani oleh Sepanyol dan Portugal pada tahun 1494 A B C D Bermulanya perang antara Portugal dan Sepanyol Sepanyol muncul sebagai kuasa besar Portugis berhak ke atas Amerika Latin Kawasan pengaruh Portugal dan Sepanyol ditetapkan

20

Apakah bukti penguasaan pembesar Melayu dalam sektor perlombongan pada abad ke-19? A B C D Hak mengutip cukai Kemasukan tenaga buruh Penguasaan teknologi moden Kuasa menetapkan harga jualan

21

Mengapakah British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920 di Tanah Melayu? A Mengawasi pentadbiran

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
B Menyekat pengaruh komunis C Mengawal sistem pendidikan D Memajukan sekolah vernakular 22 Apakah peranan Encomiendero dalam sistem Encomienda di Filipina? A B C D 23 Mendaftar tanah Memajukan perdagangan Mengkristiankan penduduk Menggubal undang-undang

1249/1

Apakah kesan daripada berlakunya peristiwa berikut di Thailand? Parti Rakyat melancarkan revolusi pada tahun 1932 A B C D Pentadbiran bercorak birokrasi Kuasa mutlak raja bertambah kukuh Pemerintahan republik diperkenalkan Terbentuknya sistem Raja Berperlembagaan

24

Dato Maharaja Lela telah memimpin penduduk tempatan bagi menentang penguasaan British di Perak. Mengapakah beliau melakukan penentangan tersebut? A B C D Pengenalan sistem cukai Melenyapkan jawatan pembesar Menghapuskan sistem beraja Pengenalan mata wang British

25

Jadual berikut merujuk kepada novel yang dihasilkan di Tanah Melayu pada awal abad ke- 20. Novel Putera Gunung Tahan Anak Mat Lela Gila Pengarang Ishak Haji Muhammad

Apakah persamaan mesej yang ingin disampaikan melalui novel-novel di atas? A B C D 26 Maruah bangsa Kebebasan wanita Kedudukan agama Islam Memartabatkan Bahasa Melayu

Apakah peralatan yang menjadi simbol kedaulatan raja dan kerajaan yang memerintah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka? I I Nobat Bendera

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

SULIT
I I I I I V A B C D 27 Cogan kata Alat regalia I dan II I dan IV II dan III III dan IV

1249/1

Mengapakah Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu? A B C D Mengekalkan pembesar tradisional Menyeragamkan pentadbiran diraja Mengukuhkan pengaruh golongan agama Menyekat peluasan kuasa British

28

Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan pada tahun 1946? A B C D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara kaum Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu Menentang pelaksanaan Malayan Union Mengeratkan perpaduan pelbagai kaum Tahun 1946 Peristiwa Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British

29

Mengapakah penyerahan tersebut ditentang oleh penduduk Sarawak? A B C D 30 Bercanggah dengan Perlembagaan 1941 Tidak dipersetujui oleh Majlis Negeri Penghapusan hak istimewa pribumi Mengugut pembesar untuk mendapat persetujuan

Tunku Abdul Rahman telah diarak di bandar Hilir, Melaka pada 26 Februari 1956. Mengapakah peristiwa tersebut penting kepada masyarakat Tanah Melayu? A B C D Pengistiharan tarikh kemerdekaan Kunjungan pemimpin negara Kempen pilihan raya umum Pembentukan Persekutuan Malaysia

31

Berdasarkan maklumat di bawah, X ialah X

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. 9

SULIT

1249/1

A B C D

Sistem Ahli Pakatan Murni Majlis Perundangan Negara Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum

32

Mengapakah cadangan berikut dikemukakan?

A B C D 33

Menyaingi pengaruh Filipina Menyaingi pengaruh Indonesia Meningkatkan kekuatan tentera Membenteras pengaruh komunis.

Rajah di bawah menerangkan reaksi negara-negara jiran semasa penubuhan Malaysia. Indonesia Penubuhan Malaysia 1963 Filipina

Apakah pertubuhan yang telah dibentuk untuk menyelesaikan bantahan tersebut? A B C D NAM ASA ASEAN MAPHILINDO

34

Berdasarkan maklumat di bawah, apakah nama suruhanjaya tersebut? Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia

A B C D

Suruhanjaya Reid Suruhanjaya Cobbold. Suruhanjaya Diraja Suruhanjaya Selatan

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

10

SULIT
35 Mengapakah Parlimen Malaysia meluluskan Akta Hasutan 1970? A B C D 36 Mengukuhkan kedudukan raja Mengelak ancaman musuh luar Menjamin keharmonian kaum Memastikan rakyat setia kepada Negara

1249/1

Pernyataan di bawah berkaitan dengan sistem pilihan raya di negara kita. Encik Makmor telah diisytiharkan muflis oleh mahkamah dan beberapa kesnya masih belum mendapat pengampunan. Berdasarkan sistem pilihan raya kita, Encik Makmor tidak dibenarkan A B C D mengundi menyertai parti politik bertanding dalam pilihan raya berkempen semasa pilihan raya

37

Apakah matlamat rancangan pembangunan di bawah? Rancangan Malaya Pertama (1956-1960)

A B C D

Menyusun semula sistem pendidikan Membangunkan kawasan luar bandar Memajukan sektor perindustrian berat Memperkukuhkan sistem pertahanan negara

38

Tahun 1977

Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia

Apakah matlamat penubuhan institusi di atas? A B C D Memperkukuhkan perpaduan nasional Melaksanakan dasar pendidikan Melayu Mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu Memupuk jati diri bangsa Malaysia

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT

11

SULIT
39 Mengapakan pakatan berikut diwujudkan di Eropah? Perang Dunia Pertama Pakatan Bertiga A B C D 40 Memupuk perpaduan dunia Menganjurkan rundingan damai Menyekat pengaruh komunis Memulakan persaingan kuasa Perikatan Kuasa Tengah

1249/1

Berdasar pengetahuan anda, mengapakah Perjanjian Versailles 1919 telah menimbulkan rasa tidak puas hati negara Jerman? A B C D Kehilangan tanah jajahannya Kehilangan pasaran Dilarang mempunyai angkatan perang Berpecah kepada Jerman Barat dan Jerman Timur

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/1@2012 Hak Cipta JPNT

[Lihat sebelah SULIT