Anda di halaman 1dari 6

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1 Perjanjian Aqabah pertama dan kedua berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan orang Arab Madinah. a) Nyatakan perkara yang terkandung dalam Perjanjian Aqabah Pertama (ms 118)

Suku Aus dan Kharaj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul Berjanji akan membantu perjuangan Nabi Tidak akan melakukan perbuatan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan

b) Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w selepas Perjanjian Aqabah Pertama?

(ms 118)

Menghantar Musab bin Umair ke Madinah sebagai pendakwah untuk menyebarkan Islam.

c)

Nyatakan perkara yang terkandung dalam Perjanjian Aqabah Kedua?

(ms 119)

Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah Secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal / menjanjikan keselamatan untuk Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah / menyatakan kesediaan mempertahankan Islam.

d) Pada pengetahuan anda, apakah kepentingan perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua? (ms 119) Jaminan keselamatan dan kesanggupan orang Madinah mempertahankan Islam Menjadi pendorong utama berlakunya hijrah Sokongan dan bantuan orang Arab Madinah merupakan faktor penting kejayaan hijrah

2 HIJRAH 2 a) Apakah maksud hijrah (ms 119)

Bermakna berpindah Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah Untuk memperkukuhkan kedudukan Islam

Strategi baru untuk menyuburkan Islam Perjuangan untuk menegakkan kebenaran Meninggalkan keburukan dan kejahatan

b) Nyatakan hujah yang menangkis hijrah sebagai satu pelarian

(ms 120)

Jemputan orang Arab Madinah seperti tercatat dalam Perjanjian Aqabah Kedua Ketibaan disambut dengan rela dan meriah Diberi tempat tinggal yang sewajarnya Keselamatan mereka dijamin Nabi Muhammad s.a.w. dilantik sebagai pemimpin Madinah Diterima oleh kesemua golongan masyarakat, Islam dan bukan Islam

c) Jelaskan proses hijrah Nabi Muhammad s.a.w

(ms 120)

Berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Aqabah Kedua Penentangan orang Quraisy Pakatan membunuh baginda Wahyu Allah surah al-Anfal Bersembunyi di Gua Thur Singgah di Quba, mendirikan Masjid Quba Perjalanan dipandu oleh Abdullah bin Arqat Tiba di Madinah mendirikan Masjid al-Nabawi Mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar Membentuk Piagam Madinah.

d) Apakah kepentingan hijrah?

(ms 122-124)

Dakwah dapat dilakukan secara aman dan terbuka Dapat mendamaikan suku Aus dan Khazraj Mempersaudarakan orang Islam Madinah dengan orang Islam Makkah Orang Islam Makkah digelar Muhajirin Orang Islam Madinah digelar Ansar Menyatukan golongan yang sebelum ini mempunyai perbezaan kedudukan ekonomi dan sosial Menyatupadukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama Mendirikan Masjid al-Nabawi, tempat beribadat,belajar, dan bertemu membincangkan masalah

Kawasan sekitarnya dijalankan aktiviti harian seperti jual beli Kiraan Tahun Hijrah dalam takwim Islam mula digunakan pada zaman Khalifah Umar alKhattab Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawarah (Kota Bercahaya) Islam menjadi corak hidup merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial Sikap toleransi kaum dan tolong menolong dapat melahirkan masyarakat cemerlang Hijrah mendapat sokongan para sahabat seperti Abu Bakar, Ali bin Abu Talib dan Abdul Rahman bin Auf Wanita juga memainkan peranan seperti Asma puteri Abu Bakar Nabi sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi perjuangan Islam Kebijaksanaan Nabi Muhammad s.a.w. mengatur strategi perjuangan Menubuhkan Negara Islam Madinah Merangka sebuah Perlembagaan untuk mentadbir Madinah yang dinamakan Piagam Madinah

3 a) Apakah yang anda faham tentang Piagam Madinah?

(ms 124)

Sebuah perlembagaan bertulis Dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w berpandukan wahyu Allah Mengandungi peraturan, tanggungjawab ketua negara dan rakyatnya, berasaskan persetujuan orang Islam dan bukan Islam Perlembagaan bertulis pertama di dunia

b) Huraikan kandungan Piagam Madinah

(ms 125-127)

Mengandungi 47 fasal 23 fasal menerangkan hubungan dan tanggungjawab dalam kalangan orang Islam 24 fasal menyentuh tanggungjawab orang bukan Islam termasuk orang Yahudi terhadap negara Islam

Politik - Nabi Muhammad s.a.w pemimpin Madinah Nabi adalah hakim yang menyelesaikan masalah yang timbul antara Islam dengan bukan Islam Agama - Masyarakat madinah bebas mengamalkan agama masing-masing Bebas mengamalkan adat selagi tidak bertentangan dengan Islam Sosial - Masyarakat madinah dianggap sebagai satu ummah Mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap negara Madinah Masyarakat Madinah tidak bermusuhan sesama sendiri Perudangan - Undang-undang Islam digunapakai secara menyeluruh Peraturan kekeluargaan di dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam Ekonomi - Kerjasama di antara masyarakat Madinah dituntut demi memajukan ekonomi negara

Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan Pertahanan - Semua anggota masyarakat dikehendakai mempertahankan Madinah daripada ancaman luar Kedudukan Yahudi - Keselamatan terjamin selagi mematuhi peraturan Perlembagaan Madinah.

c) Nyatakan kepentingan Piagam Madinah

(ms 128)

Kerajaan Islam Madinah merupakan model kerajaan Islam yang unggul Unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan di dalam sesebuah negara yang terdiri daipada pelbagai bangsa dan agama Mengandungi peraturan yang berkaitan dunia dan akhirat Ekonomi mementingkan keadilan dan ketelusan dalam perniagaan Membentuk masyarakat baru berasaskan ummah, melalui semangat persaudaraan Islam Konsep keadilan sosial dan persamaan hak serta amalan dan sifat positif dipraktikkan Undang-undang Islam diperkenalkan Meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi Berjaya menyusun masyarakat yang bersistematik Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang digariskan Masyarakat bertanggungjawab mempertahankan Madinah daripada serangan luar

PENYEBARAN ISLAM a) Jelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad s.a.w (ms 130)

Nabi Muhammad s.a.w. menghantar perutusan Ke Rom, Rom Timur, Parsi, Mesir dan Habsyah Ke wilayah di sekitar Semenanjung Tanah Arab Tidak memaksa mereka memeluk Islam Menggunakan diplomasi Menunjukkan nilai-nilai yang baik Menerusi warkah Mewujudkan rasa persefahaman dengan wilayah-wilayah

b) Nyatakan prinsip peperangan dalam Islam

(ms 130)

Allah membenarkan orang Islam berperang apabila diserang musuh Peperangan adalah untuk mencari keamanan Supaya tempat ibadat terpelihara Islam menegah memusnahkan harta benda seperti merobohkan tempat ibadat, tanam-tanaman, membunuh binatang ternakan serta orang yang tidak berdosa Islam melarang membunuh orang yang lemah

seperti orang tua, kanak-kanak, wanita, orang yang sakit dan orang yang menyerah diri pertempuran untuk menentang kezaliman mempertahankan maruah diri, agama dan negara Jika musuh mahu berdamai, maka orang Islam harus berdamai Peperangan berlaku, tetapi Islam berkembang bukan paksaan Dalam Perang Badar, Islam beroleh kemenanagan Nabi Muhammad s.a.w. telah mengampunkan tawanan Arab Quraisy Membebaskan tawanan wanita dan kanak-kanak Memberi syarat untuk tawanan lelaki membebaskan diri setelah berjaya mengajar 10 orang kanak-kanak Islam sehingga pandai membaca dan menulis Siri peperangan dalam Islam adalah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak, Perang Tabuk

c) Apakah peristiwa yang menyebabakan termeterainya Perjanjian Hudaibiyah 132)

(ms 131-

Rombongan Islam ingin menunaikan umrah Disekat di Hudaibiyah Nabi menghantar Uthman bin Affan menerangkan tujuan kedatangan Khabar angin kematian Uthman Orang Islam bersumpah setia dengan Baiah al-Ridwan Orang Quraisy bimbang lalu menemui Nabi Muhammad s.a.w. Temeterai Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad s.a.w. (orang Islam) dan Suhail bin Amru(orang Quraisy)

d) Senaraikan isi Perjanjian Hudaibiyah

(ms 132)

Gencatan senjata selama 10 tahun Kabilah Arab lain bebas memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaga perlu dipulangkan semula Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya

e) Nyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah

(ms 133)

Orang Islam boleh mengerjakan haji dengan aman pada tahun 7H Memberi peluang menyebarkan Islam ke seluruh Tanah Arab Isi perjanjian ketiga dan keempat memberi keuntungan kepada Islam dalam jangka panjang Ramai pahlawan Quraisy memeluk Islam Seperti Khalid bin al-Walid, Amru bin al-As dan Uthman bin Talhah Negara Islam Madinah diiktiraf Nabi Muhammad s.a.w. diiktiraf sebagai pemimpin Menjadi perintis pembukaan semula Kota Makkah

5 a) Jelaskan faktor yang membawa kepada pembukaan semula Kota Makkah

(ms 134-135)

Perjanjian Hudaibiyah hanya bertahan selama 2 tahun sahaja Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiyah, membunuh beberapa orang Bani Quzaah yang berpihak kepada Islam Nabi menyediakan 4 pasukan tentera, terdiri 10 000 orang Diketuai oleh Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Saad bin Ubaidah dan Zubair bin al-Awwam Masuk ke Kota Makkah melalui Utara, Selatan, Barat dan Barat Daya dengan mudah Kota Makkah mudah dikuasai kerana 2 tokoh Quraisy memeluk Islam Iaitu al-Abbas (bapa saudara nabi) dan Abu Sufian (ketua Arab Quraisy) Nabi memberi jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung

b) Apakah kepentingan pembukaan semula Kota Makkah

(ms 135-137)

Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur Jahiliah Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam Pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab Pusat pemerintahan Islam menjadi kuat Makkah menjalankan pemerintahan Islam