Anda di halaman 1dari 3

BAB 10 DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI

1. a) Ekonomi Tradisional Jelaskan maksud ekonomi tradisional. (ms 244-246) Sistem ekonomi di Tanah melayu sebelum kedatangan British menjalankan aktiviti ekonomi seperti melombong, bercucuk tanam, memungut hasil hutan, menternak binatang dan menangkap ikan secara kecil-kecilan

b)

Nyatakan ciri-ciri ekonomi tradisional (ms 244-246) pengeluaran dilakukan dalam skala yang kecil menggunakan teknologi yang mudah modal yang kecil jumlah buruh yang terhad pasaran kecil lebihan biasanya digunakan untuk pertukaran barang, kenduri-kendara, pembayaran zakat, sedekah atau hadiah lebihan penegluaran juga disimpan untuk satu tempoh tertentu bertujuan untuk memastikan kelangsungan bekalan makanan, terutamanya daaalam ekonomi yang bermusim contohnya padi. turut mengusahakan mengusahakan tanaman lain seperti ubi, pisang dan kelapa juga menternak binatang seperti ayam, itik, lembu dan kerbau ekonomi aktiviti untuk memenuhi keperluan sendiri menggunakan peralatan asas yang diperbuat daripada bahan yang ada di sekitar mereka

2. a)

Dasar-dasar British terhadap pertanian Nyatakan kesan-kesan dasar British kepada masyarakat Melayu. (ms 258)) tanaman baru yang mendapat pasaran yang baik di peringkat antarabangsa seperti kopi, tembakau dan getah diperkenalkan tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam cuba dikomersialkan oleh pihak British tanaman komersial diuasahakan secara ladang dan buruh dibawa masuk dari India dan China undang-undang berhubung pemilikan tanah diperkenalkan

undang-undang ini bertujuan melindungi orang melayu dan mengekalkan tanah milik orang Melayu daripada diceroboh oleh orang asing Namun begiti dar beberapa aspek undang-undang ini menindas orang Melayu

b)

Jelaskan undang-undang berhubung tanah di Tanah Melayu. (ms 258-260) Sebelum kedatangan British hal pemilikan tanah tidak menjadi persoalan utama segala hal berkaitan tanah seperti cukai dan aktiviti ekonomi mesti mendapat kebenaran pembesar Melayu tiada rekod bertulis tentang pemilikan tanah tanah merupakan sumber ekonomi dan tunggak kuasa politik serta mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu Menurut undang-undang adat , sesebuah kawasan tanah itu akan menjadi milik seseorang yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut dan tanah itu boleh diwarisi oleh generasi yang terkemudian

Selepas kedatangan British tatacara hak pemilikan tanah telah diubah bagi pihak British rekod bertulis adalah penting bagi menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah rekod ini juga dapat memudahkan urusan pentadbiranseperti urusan cukai dan urus niaga terhadap tanah seperti pajakan, sewa beli, penjualan dan pembelian. mengikut konsep barat tanah boleh dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal undang-undang tanah berkonsepkan barat dieprkenalkan cth: Peraturan Tanah Perak 1879, Kanun Tanah Selangor 1891 dan Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 British membahagikan tanah mengikut nilai komersial seperti tanah ladang, tanah lombong dan tanah peribumi kadar cukai dikenakan terhadap tanah bergantung pada jenis tanah yang dimiliki atau diusahakan undang-undang tanah menetapkan untuk mengusahakan tanah tidak perlu lagi mendapat kebenaran pembesar tetapi perlu membuat permohonan di pejabat tanah masyarakat tempatan juga perlu mendapat kebenaran daripada pejabat tanah untuk mengutip sumber hutan seperti damar, rotan dan nipah.

Undang-undang tanah British memberi kuasa yang besar kepada Residen negeri untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah yang akan diberikan kepada pemodal perkembangan ekonomi wang dalami kalangan masyarakat akta tanah simpanan Melayu diperkenalkan 1931 Land order di isytiharkan 1933 Land Settlement dikuatkuasakan untuk memberi perlindungan kepada tanah milik peribumi land Order 1948 telah diperkenalkan Di Sabah Proklamasi III perlindungan Hak Peribumi

Dasar terhadap pekebun kecil mengekalkan orang Melayu sebagai petani Enakmen Tanah Padi 1917, bertujuan mengurangkan jumlah penyertaan pekebun kecil getah terutamanya daripada kalangan orang Melayu premium untuk permohonan tanah baru untuk tujuan penanaman getah keuntungan getah lebih baik daripada padi menyebabkan rakyat tempatan kurang berminat untuk mengerjakan sawah, ini menyebabkan beras terpaksa diimport dari Thailand, Indo-China dan Myammar jabatan parit dan tali air ditubuhkan pada 1930 nasib rakyat bukanlah keutamaan penjajah. Yang diutamakan ialah ekonomi mereka sendiri dan ekonomi peladang besar (kelas komprador) polisi British yang menggalakkan pelaburan Eropah melalui skim perladangan telah meminggirkan pekebun kecil Tanah Melayu Insentif kewangan dan bantuan teknikal tidak pernah ditawarkan kepada golongan pekebun kecil, menyebabkan mereka terpinggir polisi kerajaan British tidak pernah mengambil kira kepentingan pekebun kecil contohnya Rancangan Sekatan Stevenson