Anda di halaman 1dari 6

BAB 3: KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA

Analisis Kendiri Pelajar


Tandakan () pada ruangan di bawah
Subtajuk
3.1 Ciri Kerajaan Agraria
3.2 Faktor kejayaan Kerajaan Angkor dan Funan dalam
bidang pertanian
3.3 Ciri Kerajaan Maritim
3.4 Faktor kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya
dan Kedah Tua
3.5 Hubungan kerajaan Agraria dan maritim yang
saling bergantung
3.6 Cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha di
Asia Tenggara
3.7 Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap sistem
Pemerintahan
3.8 Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap seni bina
candi di Asia Tenggara
3.9 Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan
kesusasteraan di Asia Tenggara

Cemerlang

Baik

Sederhana

Kemunculan Kerajaan-kerajaan Awal Asia Tenggara


3.1

Ciri-ciri Kerajaan Agraria

a)

Apakah yang dimaksudkan dengan Kerajaan Agraria.

(m/s 75)

i ...........................................................................................................................................
ii ...........................................................................................................................................

b)

Terangkan ciri-ciri Kerajaan Agraria

(m/s 75)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................

3.2

Faktor kejayaan Kerajaan Angkor dan Funan dalam bidang pertanian

a)

Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemajuan pertanian dalam kerajaan


Angkor.
(m/s 76-77)
i

........................................................................................................................................

ii

........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
b)

Jelaskan kepentingan Tonle Sap kepada kerajaan agraria.

(m/s 77)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
c)

Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada kemajuan yang dicapai oleh kerajaan
agraria demi memajukan sektor pertanian negara kita?
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
3.3

Ciri-ciri Kerajaan Maritim

a)

Apakah yang dimaksudkan dengan Kerajaan Maritim?

b)

(m/s 75)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

Namakan kerajaan-kerajaan Maritim di Asia Tenggara.

( m/s 75)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

c)

Terangkan ciri-ciri Kerajaan Maritim

( m/s 75)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................

3.4

Faktor kemajuan perdagangan kerajaan Srivijaya dan Kedah Tua

a)

Nyatakan faktor perkembangan kerajaan Srivijaya.

(m/s 80-81)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
b)

Jelaskan faktor perkembangan kerajaan Kedah Tua sebagai pusat perdagangan.


(m/s 81-82)
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
c)

Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda dalam memajukan


ekonomi negara?
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
d)

Sebagai seorang pelajar, apakah nilai-nilai positif yang boleh diambil daripada
kemajuan yang dicapai oleh kerajaan maritim?
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

3.5

Hubungan kerajaan agraria dan maritim yang saling bergantung

a)

Kenapakah kerajaan agraria dan kerajaan maritim saling bergantung dalam kerajaan
awal di Asia Tenggara?
(m/s 83)
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
3.6

Pengaruh Hindu dan Buddha di Asia Tenggara

a)

Nyatakan cara penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara

(m/s 84)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
3.7

Pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara

a)

Nyatakan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara. (m/s 85-88)


i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................
3.8

Pengaruh Hindu-Buddha dalam seni bina candi di Asia Tenggara.

a)

Mengapakah pemerintah kerajaan awal di Asia Tenggara membina candi?

(m/s 88)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................

b)

c)

Namakan monumen yang ada pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara. (m/s 88)
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

Nyatakan ciri-ciri seni bina Angkor Wat yang ditemui pada zaman awal di Asia Tenggara
(m/s 89)
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
d)

Jelaskan ciri-ciri seni bina candi Borobudur.

(m/s 90)

.........................................................................................................................................

ii

........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................

e)

Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu menjaga dan memelihara senibina berunsur
sejarah?
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

3.8

Pengaruh Hindu dan Buddha terhadap bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara

a)

Apakah kepentingan bahasa Sanskrit?

(m/s 93 )

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

iii .........................................................................................................................................
iv .........................................................................................................................................

b)

c)

Huraikan pengaruh Hindu dan Buddha dalam bidang kesusasteraan pada zaman
kerajaan awal di Asia Tenggara
(m/s 89)
i

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

Apakah maklumat yang tercatat pada batu bersurat?

(m/s 92)

.........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................