Anda di halaman 1dari 2

BAB 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

DI MAKKAH
Analisis Kendiri Pelajar
Tandakan () pada ruangan di bawah
Subtajuk
4.1 Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di
Makkah
4.2 Rasional Nabi Muhammad s.a.w menggunakan
dakwah secara rahsia
4.3 Tokoh awal yang memeluk Islam
4.4 Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah
Nabi Muhammad s.a.w
4.5 Langkah Nabi Muhammad s.a.w menghadapi
Cabaran

Cemerlang

4.1

Cara Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam di Makkah

a)

Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w berdakwah di Makkah?

Baik

Sederhana

(m/s 108-109)

ii

iii

4.2

Rasional Nabi Muhammad s.a.w menggunakan dakwah secara rahsia

a)

Apakah rasional Nabi Muhammad s.a.w memilih strategi dakwah Islam secara rahsia
pada peringkat awal penyebaran Islam?
(m/s 109)
i

ii

........

4.3

Tokoh awal yang memeluk Islam

a)

Senaraikan tokoh yang terawal memeluk Islam

(m/s 109)

ii

iii
4.4

Usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w

a)

Apakah usaha orang Arab Quraisy menghalang dakwah Nabi Muhammad s.a.w
(m/s 112)
i

ii

iii

4.5

Langkah Nabi Muhammad s.a.w menghadapi cabaran

a)

Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w menghadapi tekanan orang Arab Quraisy
Makkah?
(m/s 112-113)
i

ii

iii