Anda di halaman 1dari 4

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

1 Perjanjian Aqabah pertama dan kedua berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan orang
Arab Madinah.
a) Nyatakan perkara yang terkandung dalam Perjanjian Aqabah Pertama
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
b) Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w selepas Perjanjian Aqabah Pertama?
i ......................................................................................................................................
c)

Nyatakan perkara yang terkandung dalam Perjanjian Aqabah Kedua?


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................

d) Pada pengetahuan anda, apakah kepentingan perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua?
i

..........................................................................................................................................

ii

.........................................................................................................................................

2 a) Apakah maksud hijrah


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
b) Nyatakan hujah yang menangkis hijrah sebagai satu pelarian
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................

c) Jelaskan proses hijrah Nabi Muhammad s.a.w


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
d) Apakah kepentingan hijrah?
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................

3 a) Apakah yang anda faham tentang Piagam Madinah?


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................

b) Huraikan kandungan Piagam Madinah


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
iv .............................................................................................................................................
v .............................................................................................................................................
vi .............................................................................................................................................
c) Nyatakan kepentingan Piagam Madinah
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
iv .............................................................................................................................................
2

v .............................................................................................................................................
vi .............................................................................................................................................

PENYEBARAN ISLAM
a) Jelaskan strategi dakwah nabi muhammad s.a.w
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
b) Nyatakan prinsip peperangan dalam Islam
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
iv .............................................................................................................................................
v .............................................................................................................................................
vi .............................................................................................................................................
c) Apakah peristiwa yang menyebabakan termeterainya Perjanjian Hudaibiyah
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
iv .............................................................................................................................................
d) Senaraikan isi Perjanjian Hudaibiyah
i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
3

e) Nyatakan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
v .............................................................................................................................................
vi .............................................................................................................................................

5 a) Jelaskan faktor yang membawa kepada pembukaan semula Kota Makkah


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................
v .............................................................................................................................................
vi .............................................................................................................................................

b) Apakah kepentingan pembukaan semula Kota Makkah


i .............................................................................................................................................
ii .............................................................................................................................................
iii .............................................................................................................................................