Anda di halaman 1dari 6

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

Analisis Kendiri Pelajar


Tandakan () pada ruangan di bawah

SUB TAJUK
KONSEP/MAKSUD KHALIFAH
SYARAT MENJADI KHALIFAH
CARA PEMILIHAN KHALIFAH
TUGAS KHALIFAH
KHALIFAH ABU BAKAR AL-SIDDIQ
KHALIFAH UMAR AL-KHATTAB
KHALIFAH UTHMAN BIN AFFAN
KHALIFAH ALI BIN ABU TALIB
KERAJAAN BANI ABBASIYAH
PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM
DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA

CEMERLANG BAIK SEDERHANA

KERAJAAN KHULAFA AL-RASYIDIN


1

Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah

(m/s 143)

................................................................

ii

............

2 Senaraikan syarat yang perlu dimiliki untuk menjadi khalifah?

(m/s 143)

i ..................................................................
ii...........
iii .................................................................................................................................................

3 Bagaimanakah cara pemilihan khalifah?

(m/s 143)

i ..................................................................
ii...........
iii .................................................................................................................................................
1

4 Apakah tugas-tugas khalifah?

(m/s 144)

i ...............................................................
ii...........
iii .................................................................................................................................................

5 Khalifah Abu Bakar al-Siddiq menjadi Khalifah pertama dalam Khulafa al-Rasyidin. Masa
pemerintahannya antara tahun 632 -634 M
a) Nyatakan latar belakang Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq

(m/s 144)

i .................................................................................................................................................
ii ..................................................................................................................................................
iii

................................................................................................................................................

b) Bagaimanakah cara pemilihannya

c)

(m/s 144)

.................................................................................................................................................

ii

................................................................................................................................................

Senaraikan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

(m/s144-145)

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

6 Khalifah Umar bin al-Khattab berketurunan Bani Adi, merupakan kalifah kedua dalam
kerajaan Khulafa al-Rasyidin. Pemerintahannya antara tahun 634 -644 M
(m/s 146)
a) Nyatakan latar belakang Khalifah Umar bin Al-Khattab
i ...................................................................................................................................................
ii ..................................................................................................................................................
iii ................................................................................................................................................

b) Bagaimanakah cara pemilihannya

(m/s 146)

.................................................................................................................................................

ii

................................................................................................................................................

c) Senaraikan sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab

( m/s146-147)

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

7 Khalifah Uthman bin Affan berketurunan Bani Umaiyah, memerintah dalam Khulafa alRasyidin dari tahun 644 656 M.
a) Nyatakan latar belakang Khalifah Uthman bin Affan

....................................................................................................................................................

i i ....................................................................................................................................................
iii ...................................................................................................................................................

b) Bagaimanakah cara pemilihannya

(m/s 147)

.................................................................................................................................................

ii

................................................................................................................................................

c) Senaraikan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan

(m/s 146-147)

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

8 Khalifah Ali bin Abu Talib merupakan khalifah dalam Khulafa al-Rasyidin yang terakhir.
Memegang tampuk pemerintahan dari tahun 656-661 M
a) Nyatakan latar belakang Khalifah Ali bin Abu Talib

(m/s 148)

i ...................................................................................................................................................
ii ...................................................................................................................................................
iii ..................................................................................................................................................

b) Bagaimanakah cara pemilihannya


i

(m/s 148)

.................................................................................................................................................

ii .................................................................................................................................................

c) Senaraikan sumbangan Khalifah Ali bin Abu Talib

(m/s 148-149)

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

9 Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 M, selepas gerakan atau Revolusi
Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah pada tahun yang sama
a) Nyatakan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah
i

(m/s 156)

...........................................................................................................................................

ii ...........................................................................................................................................
iii

.........................................................................................................................................

iv ..........................................................................................................................................

b) Senaraikan sumbangan Kerajaan Bani Abbasiyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan


(m/s156-158)
i

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

vi ...........................................................................................................................................
vii ............................................................................................................................................

10 Islam mula tersebar ke Eropah semasa zaman kerajaan Bani Umaiyah. Nyatakan faktor
penyebaran Islam ke Eropah
(m/s 162)
i

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................
5

iv

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

vi ............................................................................................................................................
vii ............................................................................................................................................

11 Tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, India, China dan Rom telah muncul lebih awal
daripada tamadun Islam
(m/s 164)
a) Bagaimanakah cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia?
i

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

............................................................................................................................................

v .............................................................................................................................................
vi .............................................................................................................................................
vii .............................................................................................................................................

b)

Berikan kesan-kesan pertembungan tamadun Islam dengan dengan tamadun lain di dunia
(m/s 165)
i

.............................................................................................................................................

ii

............................................................................................................................................

iii

...........................................................................................................................................

iv

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

vi ...........................................................................................................................................
vii ...........................................................................................................................................