Anda di halaman 1dari 3

BAB 8 - PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA

SEBELUM KEDATANGAN BARAT


Analisis Kendiri Pelajar
Tandakan () pada ruangan di bawah
SUB TAJUK

CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

8.3
KESAN KEDATANGAN
ISLAM TERHADAP EKONOMI

(a)

Namakan dua pusat perdagangan di Tanah Melayu pada kurun ke-17 dan ke-18.
(m/s 209-211)
i ................................................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................................
iii ................................................................................................................................................
iv .................................................................................................................................................

(b)

Apakah ciri-ciri Islam dalam mata wang?


i .................................................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................................

(c)

Mengapakah Melaka berkembang sebagai pusat perdagangan dunia?


i .................................................................................................................................................
ii ...............................................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................................
iv ..............................................................................................................................................
v .................................................................................................................................................
vi ...............................................................................................................................................
vii ..............................................................................................................................................
viii ..........................................................................................................................................
ix ..........................................................................................................................................
x ...........................................................................................................................................

(d)

Nyatakan jenis yang diperkenalkan oleh Melaka kepada pedagang.

i ...............................................................................................................................................
ii ..............................................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................................
iv ...............................................................................................................................................
v ................................................................................................................................................
vi ...............................................................................................................................................
vii ................................................................................................................................................
viii ...............................................................................................................................................
ix ................................................................................................................................................
x .................................................................................................................................................

(e)

Bagaimanakah anda boleh menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan?

i .................................................................................................................................................
ii ................................................................................................................................................
iii .................................................................................................................................................
iv ...............................................................................................................................................
v ................................................................................................................................................
vi ...............................................................................................................................................
vii ...............................................................................................................................................
viii ..............................................................................................................................................

(a)

Terangkan perkembangan mata wang selepas menerima pengaruh Islam.

...............................................................................................................................................

ii ..............................................................................................................................................
iii ...............................................................................................................................................
iv ................................................................................................................................................
v ................................................................................................................................................
vi ...............................................................................................................................................
vii ................................................................................................................................................
viii ...............................................................................................................................................
ix ................................................................................................................................................
x .................................................................................................................................................

(b)

Jelaskan faktor kepesatan kegiatan perdagangan di Melaka pada kurun ke-15.

i ...............................................................................................................................................
ii ..............................................................................................................................................
iii ..............................................................................................................................................
iv ...............................................................................................................................................
v ................................................................................................................................................
vi ...............................................................................................................................................
vii ................................................................................................................................................
viii ...............................................................................................................................................
ix ................................................................................................................................................
x .................................................................................................................................................