Anda di halaman 1dari 4

BAB 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

ANALISIS KENDIRI PELAJAR


Tandakan [] pada ruangan di bawah.
CEMERLANG

BAIK

SEDERHANA

SUB TAJUK
9.1 Perang Dunia Pertama 1914-1918
9.2 ASA & MAPHILINDO

9.1 Perang Dunia Pertama 1914-1918


(a) Apakah faktor politik yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 1914 -1918?
(m/s 229 231)
i ....
ii ....
iii ....
iv .......
v .
vi ....
vii ....
viii...
ix ....
x ....

(b)

Nyatakan negara anggota Perikatan Kuasa Tengah.


i .
ii ....
iii ....

(c)

Senaraikan negara yang bergabung dalam Pakatan Bertiga.

i .
ii ....
iii ....
..

(d)

Senaraikan kesan Perang Dunia Pertama terhadap ekonomi dunia.


i ...
ii ....
iii ....
iv .......
v .
vi ....
vii ....

(e)

Terangkan implikasi perang tersebut terhadap sistem politik.


i ...
ii ....
iii ....
iv .......
v .
vi ....
vii ....

(e)

Pada pendapat anda, mengapakah peperangan menyebabkan kesengsaraan terhadap


rakyat?
i ....
ii ....

iii ....
iv ........
v .....
[Mana-mana jawapan yang munasabah]

9.2 ASA & MAPHILINDO


1

Rajah berikut menunjukkan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan serantau (m/s 253
260).
Pertubuhan Serantau

(a)

ASA, MAPHILINDO dan ASEAN

Jelaskan penubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA).


i ....
ii ....
iii ....
iv ........
v .....
vi ........................................................................................................................................

(b)

Apakah matlamat penubuhan ASA?


i ....
ii ....
iii ....
iv ........

(c)

Apakah tujuan utama penubuhan MALAYSIA, FILIPINA dan INDONESIA


(MAPHILINDO)?
i ....
ii ....

(d) Kesan penubuhan MAPHILINDO.


i ........
ii ....
iii ....
iv ........

(e)

Pada pandangan anda, apakah manfaat Malaysia menyertai pertubuhan serantau seperti
ASA dan MAPHILINDO?
i ....
ii ....
iii ....