Anda di halaman 1dari 9

BAB 6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA ISI TEMPAT KOSONG Kerajaan Bani Abbasiyah / Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah

BAHAGIAN A : TAJUK KECIL :

Penentangan terhadap pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah disebabkan oleh orang Islam yang bukan berketurunan Arab /mawali menganggap mereka telah didiskriminasikan.

Golongan Khawarij merupakan golongan orang Islam yang menentang Khalifah Ali bin Abu Talib dari Bani Umaiyah dan muncul selepas peristiwa Perang Siffin

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M, berikutan gerakan atau Revolusi Abbasiyah yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.

Pada mulanya, gerakan penentangan diketuai oleh Ali bin Abdullah.

Gerakan ini bergerak secara sulit

Pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan penentangan dilakukan secara terbuka.

Gerakan penentangan ini telah menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah sebagai pusat operasi

Gerakan penentangan ini diperkukuhkan dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar iaitu Abu Salamah al-Khallal dan Abu Muslim al-Khurasani.

Kerajaan Bani Abbasiyah mengambil nama sempena nama al-Abbas,bapa saudara kepada Nabi saudara Nabi Muhammad SAW

10 Kerajaan Bani Abbasyiah mengamalkan pemerintahan bercorak sistem warisan/monarki

BAHAGIAN B :

SOALAN STRUKTUR

TAJUK KECIL : Faktor Penyebaran Islam ke Eropah/Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di dunia.

Soalan 1

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah menyebabkan berlakunya asimilasi pelbagai budaya serta mencorakkan tamadun baru dunia.

a)

Nyatakan dua faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan ajaran Islam. ( 2 markah) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Akidah yang tinggi Akhlak yang sempurna Mempunyai semangat kepahlawanan/semangat ghazi Ketenteraan yang sistematik Peralatan perang yang moden Kumpulan Janissari Armada laut yang kuat

( 7 X 1m = 2 markah )

b)

Senaraikan dua cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. ( 2 markah)

F1 F2 F3 F4 F5

Menerusi hubungan diplomatiK Menerusi penaklukan/ketenteraan Menerusi perkembangan intelektual Perdagangan dan perniagaan Kebudayaan ( 5 X 1m = 2 markah )

c)

Apakah kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dalam bidang ekonomi ( 2 markah ) F1 F2 F3 Dapat menguasai ekonomi perdagangan Memastikan keselamatan terhadap laluan perdagangan Memastikan keselamatan kapal dagang di kawasan Teluk Parsi/ Laut Merah/ Laut Mediterranean/Laut Hindi F4 Pusat kegiatan ekonomi berkembangke Aden/Basra/Iskandariah/ Istanbul F5 H5a F6 H6a Pedagang Islam sampai ke Timur India/Ceylon/Kepulauan Melayu/China Pedagang Islam sampai ke Barat Sepanyol/Selatan Perancis/Armenia/ selatan gurun Sahara ( 8 X 1m = 2 markah )

d)

Berikan dua sumbangan tamadun Islam dalam aspek kesusasteraan. ( 2 markah) F1 H1a H1b F2 H2a F3 H3a H3b Penulis puisi / novel Omar Khayyam menghasilkan Rubaiyah Al-Jahiz Terkenal dengan kitab al-Bayan Pemuisi wanita Rabiah al-Adawiah bertemakan ketuhanan/hubungan antara manusia dengan tuhan

F4 H4a

Jalal ad-Din Rumi menghasilkan puisi bertemakan ketuhanan ( 10 X 1m = 2 marah )

e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faedah yang diperolehi Malaysia pada hari ini kesan daripada pertembungan dengan tamadun luar. ( 2 markah ) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Perkembangan seni bina bangunan Pembinaan jambatan Pulau Pinang Perkembangan ilmu pengetahuan/ Universiti Islam Antarabangsa(UIA) Pengaruh dalam bidang kesenian dan kebudayaan Keunikan seni bina masjid perkembangan sains dan teknologi Pengeluaran kereta nasional/proton/perodua Kemajuan peralatan pertahanan/ketenteraan ( Mana-mana jawapan yang munasabah ) ( 8 X 1m = 2 markah )

BAHAGIAN C TAJUK KECIL

: :

SOALAN ESEI Kerajaan Bani Abbasiyah

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 M, berikutan kejayaan Revolusi Abbbasiyah menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah. (a) Jelaskan proses pembentukan kerajaan Bani Abbasyiah ( 6 markah) F1 H1a F2 H2a F3 F4 F5 Diasaskan pada 750M, selepas gerakan revolusi Abbasyiah berjaya menumpaskan kerajaan Bani Umaiyah Gerakan ditaja oleh Ali bin Abdullah Gerakan adalah sulit Zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan dilakukan secara terbuka Kempen atas nama Ahlul Bait/keluarga Nabi Muhammad SAW Khurasan, Kufah dan Humaimah dijadikan sebagai pusat operasi 1 1 1 1 1 1 1

F6 H6a H6b F7 F8 F9

Gerakan diperkukuhkan dengan dua pahlawan Abu Samah al-Khallal di Kufah Abu Muslim al Khurasani di Khurasan mengambil sempena al-Abbas, bapa saudara Nabi Muhammad SAW mengamalkan pemerintahan sistem warisan/monarki ketika Abu Jaafar al-Mansur memerintah, pusat pemerintahan berpindah ke Baghdad ( 13 X 1m = 6 markah )

1 1 1 1 1 1

(b)

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasyiah terhadap perkembangan Islam ( 6 markah) F1 H1a H1b F2 F3 H3a F4 F5 H5a F6 H6a H6b H6c Kota Baghdad memainkan peranan penting sebagai pusat intelektual sebagai pusat penyebaran ilmu Perkembangan ilmu berlaku melalui penulisan Penterjemahan karya asing dalam bahasa Arab Di Baghdad telah dibina baitulhikmah. Institusi keilmuan di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid Institusi hanya berkembang pada zaman Khalifah al- Makmun Kegiatan penulisan dilakukan pada tiga tahap mencatat segala percakapan atau idea mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah buku H6d F7 H7a mengarang Pada bahagian akhir telah dibuat dengan teliti segala yang dicatat diatur ke dalam bahagian dan bab tertentu serta berbeza dengan bab yang lain. F8 Ulama juga terlibat dalam bidang penulisan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F9 H9a

Bidang penterjemahan. mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

1 1

F10

Orang Islam berbakti kepada kebudayaan dunia.

( 21 X 1m = 6 markah )

(c)

Apakah peranan Baitulhikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan kerajaan Bani Abbasyiah? ( 4 markah) F1 F2 F3 H3a H3b H3c H3d Pusat keilmuan pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid Pada zaman Khalifah al-Mamum mencapai kegemilangan Aktiviti utama ialah penterjemahan Karya falsafah dan seni dari Yunani bertujuan menambah maklumat bagi kekuatan tamadun banyak hasil-hasil pengetahuan diterjemah pada zaman Khalifah al-Mamun , aktiviti penterjemahan lebih gemilang H3e C3a C3b kerja-kerja penterjemahan lebih sistematik secara berkumpulan dan mempunyai seorang pengasas ( 10 X 1m = 4 markah ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(d)

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat ilmu pengetahuan. F1 F2 F3 F4 F5 F6 Mendapat kualiti pendidikan setanding negara maju. Mengadakan banyak seminar /bengkel/persidangan Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia Menggalakkan kehadiran pelajar asing/luar negara Melahirkan ramai tokoh intelektual Memajukan bidang penyelidikan ( mana-mana yang munasabah ) ( 6 X 1m = 4 markah ) 1 1 1 1 1 1

BAHAGIAN D

SOALAN OBJEKTIF

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kerajaan Bani Abbasyiah? i ii iii iv A B C D Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufiyan Sistem pemerintahan berbentuk warisan Dijatuhkan oleh kuasa luar iaitu orang Mongol Diasaskan selepas berjaya menjatuhkan kerajaan Khulafa al-Rasyidin i dan ii ii dan iv ii dan iii iii dan iv Jawapan : C

Apakah institusi keilmuan yang berkembang pesat pada zaman pemerintahan khalifah al-Makmum? A B C D Madrasah Baitulmal Masjid Biru Baitulhikmah Jawapan : D

Apakah sumbangan ulama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasyiah? A B C D Giat berdakwah Mengajar secara format Terlibat dalam kegiatan penulisan Menterjemah karya tamadun Yunani dan Rom Jawapan : C

Apakah faktor kegemilangan kerajaan Bani Abbasyiah yang berlaku pada abad ke 9 M, semasa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid dan puteranya al-Makmum. A B C D Hubungan luar Perluasan kuasa Ilmu pengetahuan Pemulihan budaya Jawapan : C

Apakah sumbangan Iman Malik pada zaman Bani Abbasiyah? A B C D Menyusun kitab Mengumpul hadis Menterjemah karya Barat Menyusun kitab al-Muwatta Jawapan : D

Rajah di bawah menunjukkan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Perluasan kawasan kerajaan Islam ke Baghdad Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain Penguasaan tentera Islam ke atas kawasan Iran Apakah tamadun yang bertembung dengan tamadun Islam dalam peristiwa di atas? A B C D Parsi Barat China Yunani-Rom Jawapan : A

Bagaimanakah tamadun Barat bertembung dengan tamadun Islam pada zaman pemerintahan khalifah Umar al-Khattab? A B C D Penawanan Mesir oleh Amr ibn al-As Pertukaran ahli cerdik pandai Barat dan Islam Serangan Islam terhadap bandar Yunani-Rom Hubungan perdagangan yang dijalankan oleh Khalifah Umar Jawapan : A

Apakah yang boleh dikaitkan dengan golongan Mozarab dan golongan Mudejar? A B C D Mengamalkan budaya Barat Dipengaruhi kebudayaan Islam Tidak berpuas hati dengan pemerintahan Islam Dikenakan cukai yang lebih tinggi daripada orang Islam Jawapan : B