Anda di halaman 1dari 16

BAB

: : :

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA ISI TEMPAT KOSONG

BAHAGIAN A TAJUK 1

KEPENTINGAN TASIK TONLE SAP

Kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan agraria yang kuat kerana kedudukannya yang berhampiran dengan __________________

2 3

Air Tasik Tonle Sap datang dari _____________ _ Tanah di sekitarnya amat ______________ dan mempunyai iklim _________________ sepanjang tahun.

Keadaan iklim sedemikian amat sesuai untuk ______________ khususnya penanaman _________________

Tasik Tonle Sap juga membekalkan sumber __________________ dan menjadi punca air untuk mengairi __________________ selain menjadi punca__________________.

Pada musim __________________limpahan air dari Sungai Mekong akan mengalir ke Tasik Tonle Sap. Pada musim __________________ keluasan tasik menjadi __________________ kilometer persegi.

Pada musim __________________ kawasan sekitar Tasik Tonle Sap akan menjadi __________________ disebabkan mendapan __________________ yang subur.

Tasik ini juga membekalkan sumber ________________ seperti __________________ kepada penduduk.

Air dari Tasik Tonle Sap dapat dialirkan ke kawasan penanaman padi dengan menggunakan __________________ dan sistem __________________

10

Sumber air dari tasik ini dapat menampung keperluan penanaman padi bagi menyediakan bekalan __________________ yang mencukupi untuk penduduk Angkor dan seterusnya mengembangkan peranan __________________

TAJUK 1

CANDI: MAKSUD DAN FUNGSI keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha . dan

Candi merupakan serta berperanan sebagai

Candi juga berfungsi sebagai tempat menyimpan keluarganya.

Candi juga tempat menyimpan kerajaan awal.

utama bagi sesebuah

Candi juga menjadi lambang kepada berdasarkan kehebatan .

seseorang pemerintah

Angkor Wat melambangkan

, begitu juga

. tetapi

Di Thailand, Kemboja, dan Vietnam, rumah ibadat dikenali sebagai di Burma, disebut

. Penggunaan nama candi untuk rumah ibadat

agama Hindu dan Buddha telah mula diperkenalkan di Indonesia.

BAHAGIAN B : TAJUK :

SOALAN STRUKTUR KERAJAAN MARITIM : KERAJAAN KEDAH TUA

(a)

Kerangka masa Kerajaan Abad ke-5 hingga abad ke 13 Masihi Kedah Tua Berikan nama lokasi pembentukan kerajaan tersebut. (i) ....................................................................................................................... (ii) ....................................................................................................................... [2 markah]

(b)

Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi perkembangan pelabuhan Kedah Tua. (i) ....................................................................................................................... (ii) ...................................................................................................................... [2 markah]

(c)

Nyatakan agama yang dianuti oleh penduduk Kedah Tua. (i) ........................................................................................................................
2

[1 markah] (d) Senaraikan tiga barang dagangan yang ditemui yang membuktikan Kedah Tua pernah menjadi pelabuhan entrepot. (i) ........................................................................................................................ (ii) ....................................................................................................................... (ii) ....................................................................................................................... [3 markah] (e) Sekiranya anda seorang pengurus pelabuhan, apakah tindakan anda untuk menarik minat pedagang asing? (i) ........................................................................................................................ (ii) ....................................................................................................................... [2 markah] BAHAGIAN C : SOALAN ESEI

TAJUK : PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DALAM ..............................................KERAJAAN AWAL 8 Agama Hindu dan Buddha telah meninggalkan kesan yang ketara ke atas pelbagai aspek kehidupan masyarakat awal di Asia Tenggara (a) Jelaskan proses kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara [6 markah] (b) Apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara? [8 markah ] (c) Berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kita boleh melahirkan ......masyarakat yang berpegang kepada agama di negara Malaysia [6 markah]

BAHAGIAN D: SOALAN OBJEKTIF 1. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor maju dalam bidang pertanian? A B C D Sistem pengairan yang baik Pelabuhan entreport Tentera yang kuat Kedudukan yang strategik

2.

Apakah kepentingan pembinaan baray kepada kerajaan Angkor? A B C D Mewujudkan penempatan baru Mengurangkan pergantungan kepada hasil laut Mengembangkan sistem pertanian moden Menampung keperluan beras negara

3.

Pada Zaman Gupta, perdagangan maritim antara India dengan alam Melayu telah berkembang dan meningkat. Hasil yang diperoleh daripada alam Melayu ialah I II III IV A B C D emas sutera rempah ratus bedak wangi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Maharaja di Pulau Raja

Ketua Tentera Pemutus Segala Hal

4.

Rajah di atas merujuk kepada kerajaan A Angkor B Srivijaya C Majapahit D Funan


4

5.

Champa Langkasuka

Apakah persamaan kedua-dua kerajaan tersebut? A B C D Sistem pengairan yang baik Pelabuhan entreport Tentera yang kuat Kedudukan yang strategik

Kerajaan Maritim

Saling bergantung antara satu sama lain

Kerajaan Agraria

6.

Apakah yang diperlukan oleh kerajaan Maritim daripada kerajaan Agraria? I II III IV A B C D Binatang kenderaan Bahan mentah dan makanan Barangan mewah Hasil laut I dan II I dan IV II dan III III dan IV

7.

Apakah langkah yang diambil oleh pemerintah di Asia Tenggara untuk menjadi raja seluruh alam yang berdaulat ? I II III IV A B C D Melaksanakan kuasa mutlak Menggunakan bahasa Sanskrit Mendapatkan bantuan Brahmin Mengamalkan konsep Dewa-Raja I dan II I dan IV II dan III III dan IV

8.

Suvarnadvipa Suvarnabhumi

Mengapakah Semananjung Tanah Melayu digelar sedemikian? (hlm 79) A B C D Kekayaan emas Pelabuhan maju Kerajaan yang kuat Bekalan barangan yang banyak

9.

Candi agama Hindu terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu vimana dan mandapa. Vimana merupakan tempat A B C D penganut membayar nazar istiadat pertabalan raja letak arca keagamaan pertapaan golongan Brahmin

Gambar di atas menunjukkan tinggalan warisan tradisi pelayaran masyarakat Asia Tenggara iaitu perahu layar yang telah dibina semula yang dipamerkan di Muzium Negeri , Pekan Pahang

10. Merujuk pernyataan di atas, apakah unsur yang ingin diserapkan kepada generasi sekarang? A B C D Berbangga diri Bersikap berani Semangat meneroka Semangat gigih

Soalan esei:

Bahasa Sanskrit:

Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara ?

F1 F2 F3

Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat

F4 Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha F5 H1 Pemerintahan raja batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang
7

F6

memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat contohnya inskripsi di Palembang

F7 menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat batu bersurat di Lembah Bujang F8 bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama / bacaan mentera / upacara keagamaan F9 perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka / manusia / pahala / rupa / sengsara F10 F11 F11 H1 F12 F13 F14 F15 bahasa ilmu komunikasi kerajaan awal pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha, Kunjarkarma Penceritaan lisan dan wayang kulit Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Seri Rama Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

F16

f) Ciri cirri kerajaan Kedah Tua/Chieh-cha/Kataha. 1. ). 2. Buktinya ialah jumpaan candi berunsur Hindu/Buddha dan arca Hindu/Buddha. 3. Merupakan pelabuhan enterpot yang banyak dipengaruhi Srivijaya, buktinya jumpaan tembikar China zaman Dinasti Tang, Song dan Yuan, pelita tembaga dan tembikar dari Timur Tengah, manik dari India, Sri Lanka dan Myanmar. 4. Gunung Jerai menjadi panduan kapal dagang ke sini.

5. Kedudukan strategik di laluan Selat Melaka dan terlindung dari angin monsun memajukan pelabuhannya. 6. Pelabuhannya mempunyai tempat menyimpan barang dagang seperti damar, rotan, timah. 7. Barang dagang juga dibawa dari luar seperti sutera, teh, kaca, manik, tembikar.

BAB 3 : BAHAGIAN A

TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA : ISI TEMPAT KOSONG

Kerajaan Maritim : Kedah Tua 1 2 3. 4 Sebuah lagi kerjaan maritim ialah Kedah Tuan yang terletak di Lembah Bujang Srivijaya dan Kedah Tua pernah disebut secara bersamaan dengan nama Shih-li-fo-shi atau Kataha pada zaman kebangkitan Kedah Tua. Kerajaan ini telah menjadi pelabuhan entrepot sejak abad kelima Masihi lagi. Kerajaan Kedah Tua terletak di Sungai Mas dari abad kelima hingga abad ke -11 Masihi sebelum beralih ke lembah Sungai Bujang dari abad ke 11 Masihi hingga abad ke -13 Masihi. Pada abad kelima hingga abad ke-10 Masihi, penduduk Kedah Tua menganut agama Buddha dan selepas abad ke-11 Masihi, mereka menganut agama Hindu pula. Kedah Tua juga merupakan pelabuhan dan kerajaan yang tertua di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Bukti peranannya sebagai pelabuhan entrepot sebelum Melaka adalah berdasarkan jumpaan tembikar China yang dihasilkan pada Zaman Dinasti Tang, iaitu pada abad ketujuh Masihi, Zaman Dinasti Song pada abad ke-10 Masihi dan Zama Dinasti Yuan pada abad ke-10 hingga abad ke-13 Masihi. Di samping itu, pelita tembaga dan tembikar dari Timur Tengah bertarikh sekitar abad kesembilan dan abad ke-10 Masihi telah turut dijumpai. Pelbagai jenis manik merupakan barang dagangan dari beberapa tempat seperti India, Sri Langka dan Burma telah turut ditemui. Jumpaan bahan dagangan itu jelas menunjukkan bahawa Kedah Tua merupakan sebuah pelabuhan entrepot.
9

5. 6. 7.

8. 9. 10.

11.

12.

13.

Perkembangan pelabuhan Keda Tua turut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti terdapatnya Gunung Jerai yang menjadi panduan kapal pedagang yang keluar masuk terutama pada waktu malam melalui nyalaan api. Selain itu, perkembangannya juga dipengaruhi oleh kedudukannya yang strategik di laluan Selat Melaka yang terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut, serta adanya kemudahan menyimpan barang dagangan dan kekayaan hasil hutan seperti damar, rotan, dan sumber bumi seperti timah. Semetara barang dagangan yang diperoleh dari luar ialah kain, kapas, sutera, teh, tembikar, kaca dan manik.

Soalan esei:

Bahasa Sanskrit:

Pada pendapat anda, apakah peranan bahasa Sanskrit kepada masyarakat awal di Asia Tenggara ?

F1 F2 F3

Digunakan dalam merekodkan ilmu pengetahuan Meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat Batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat

F4 Tentang agama / Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha F5 Pemerintahan raja
10

H1 F6

batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja dan undang-undang memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu bersurat contohnya inskripsi di Palembang

F7 menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat batu bersurat di Lembah Bujang F8 bahasa keagamaan dalam penulisan kitab dan buku agama / bacaan mentera / upacara keagamaan F9 perkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu seperti dosa / duka / derhaka / manusia / pahala / rupa / sengsara F10 F11 F11 H1 F12 F13 F14 F15 bahasa ilmu komunikasi kerajaan awal pengaruh dalam kesusasteraan seperti epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa contohnya Negarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha, Kunjarkarma Penceritaan lisan dan wayang kulit Mahabharata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Seri Rama Untuk menulis di batu-batu bersurat / candi / monumen

F16

BAHAGIAN C: SOALAN ESEI Soalan 1

Jadual di bawah menunjukkan wujudnya pengaruh Hindu-Buddha di Asia Tenggara

Bahasa Sanskrit

Bahasa Melayu

11

Dosa Dukka Rupa

Dosa Duka Rupa

a. c.

( 4 markah ) ( 8 markah )

Soalan 1a

Huraian Nyatakan cara kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Asia Tenggara

Markah

1 F1 : Pengaruh Hindu dibawa oleh Ksyatria/tentera yang menakluk A. Tengggara F2 : Dibawa oleh pedagang/vaisya F3 : Dibawa oleh golongan Brahmin/pendeta F4 : Pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan untuk diamalkan F5 : Jumpaan seni arca mempunyai ciri langgam India di Srivijaya, iaitu arca dengan ikatan tali kulit harimau 1 F6 : Pengambilan aspek-aspek budaya dari India berbeza mengikut Pemerintah F7 : Kedah Tua menerima pengaruh Buddha tetapi di Dieng
12

1 1 1

(Indonesia) menerima pengaruh Hindu F8 : Kerajaan di Takuapa dan di Pulau Bangka menganut agama Hindu mazhab V ishnu sementara Sumatera dan Jawa mengamalkan agama Buddha Mahayana 1b Jelaskan peranan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara. F1 : Meningkatkan pencapaian intelektual masyarakat F2 : Batu Bersurat Kutei menjelaskan tentang keturunan raja F3 : Batu Bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha F4 : Inskripsi di Palembang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat dan pembesar agar tidak menderhaka kepada raja F5 : Batu Bersurat di Lembah Bujang menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat F6 : Peranan bahasa Sanskrit dalam kesusasteraan F7 : Menjadi bahasa ilmu F8 : Alat komunikasi kerajaan di A. Tenggara F9 : Contoh bahasa Sanskrit Melayu seperti dosa, rupa d an sebagainya 1 1 1 1 ( 4 x 1m)

1 1 1 1 ( 8 x 1m)

1c

Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan.

13

F1 : Sistem beraja H1a: Raja berada di puncak pemerintahan H1b: Di bawahnya terdapat kerabat diraja H1c: Diikuti pembesar dan ahli agama, iaitu Brahmin H1d: Diikuti rakyat daripada pelbagai golongan H1e: Hamba paling bawah F2 : Peranan raja H2a: Raja berkuasa mutlak dalam pentadbiran, hubungan luar, ketenteraan dan khazanah negara H2b: Perintah raja menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan H2c: Melanggar perintah raja bermakna mereka menderhaka dan tidak akan diampunkan H2d: Raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah F3 : Raja merupakan bayangan Tuhan H3a: Lahir konsep dewa raja dalam sistem pemerintahan H3b: Raja tuhan dipercayai memiliki kesaktian H3c: Lahir unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja H3d: Untuk memperkuat kedudukan dan status raja sebagai pemerintah F4 : Kedaulatan raja H4a: Diwujudkan pelbagai adat istiadat seperti pertabalan raja H4b: Upacara pertabalan dipimpin oleh golongan Brahmin tanpa mengira sama ada beragama Hindu atau Buddha

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 H4c: Bertujuan untuk membezakan kedudukan raja daripada

14

golongan yang diperintah F5 : Pusat alam H5a: Mendirikan kompleks kota yang melambangkan konsep alam semesta H5b: Dikenali dengan nama orde kosmos H5c: raja dan ibu kotanya ialah pusat alam dan pusat pemerintahan H5d: Raja bertanggungjawab untuk mengatur kesejaahteraan negara dan rakyat selaras dengan Dharma

1 1 1

( 8 x 1m)

Jelaskan proses penyebaran pengaruh Hindu dan Buddha ke Asia Tenggara.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Dibawa oleh Ksyatria / disebar melalui golongan penakluk dari India membentuk jajahan takluk di Asia Dibawa oleh pedagang/vaisya Disebarkan oleh golongan Brahmin / pendeta Penyesuaian aspek kebudayaan India dengan budaya tempatan Dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah lain Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 S.M. telah memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara Tenggara

15

Mana-mana 6 x 1

16