Anda di halaman 1dari 8

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH BAHAGIAN A : ISI TEMPAT KOSONG TAJUK : REAKSI MASYARAKAT ARAB

TERHADAP ISLAM Apakah strategi Nabi Muhammad s.a.w menghadapi 1 2 3 4 5 6 tekanan orang Arab Quraisy Makkah Membenarkan umat islam berhijrah ke . untuk mendapat perlindungan Nabi Muhammad s.a.w tidak berhijrah ke Habsyah kerana menumpukan dakwah .. Merancang berhijrah ke bersama Zaid bin Harithah Menyebarkan Islam ke . Tidak mudah dengan cabaran .. untuk mengatasi tentangan Arab 7 8 Quraisy Berhijrah ke setelah menerima perintah Allah Menerima jemputan suku dan .. Untuk berhijrah

BAHAGIAN B TAJUK ISLAM Soala n (a)

SOALAN STRUKTUR : REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP

Penyebaran Islam di Makkah berlaku secara berperingkatperingkat , iaitu secara rahsia dan terbuka Berikan dua sebab nabi Muhammad s,a.w memilih strategi dakwah Islam secara sulit pada peringkat awal. I ii.
1

[2 markah] (b) i.
Senaraikan orang terawal menerima Islam secara rahsia

ii.

. ..

(c) i. ii.

[2 markah] Mengapakah orang Arab Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad s.a.w?

...... .. ( 2 markah) Nyatakan dua bentuk penentangan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy Makkah terhadap baginda dan keluarga baginda.

(d)

i. ii. .. ( 2 markah) Pada pandangan anda, apakah faktor yang menyebabkan dakwah islamiah pada peringkat awal mendapat sambutan ? i.
2

(e)

ii. ( 2 markah )

BAHAGIAN C : SOALAN ESEI TAJUK : REAKSI MASYARAKAT ARAB TERHADAP ISLAM Penyebaran Islam di Makkah berlaku secara berperingkatperingkat, iaitu secara rahsia dan terbuka. (a) Terangkan perkembangan penyebaran Islam secara rahsia oleh Nabi Muhammad s.a.w di Makkah (5 markah) (b) Ceritakan perkembangan penyebaran dakwah Islam yang dilakukan secara terbuka di Makkah. (5 markah) (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah nabi Muhammad s.a.w mengatasi tekanan orang Arab Quraisy Makkah. (6 markah) (d)
Apakah ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa penentangan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam?

(4 markah)
3

BAHAGIAN D : SOALAN OBJEKTIF 1 Senarai berikut merupakan golongan awal yang menganut agama Islam
Bilal bin Rabah Amir bin Fuhairah Keluarga Yasir

Mengapakah mereka berbuat demikian? A B C D Jaminan kuasa Tawaran jawatan Sokongan pembesar Layanan yang sama

Jadual berikut menunjukkan peristiwa perang Perang Peperangan al Basus Tempoh 40 tahun

Apakah yang dapat dibuktikan tetang punca berlakunya peperangan tersebut? A B C D kegigihan memperjuangkan hak keberanian dalam perjuangan kemunculan semangat assabiah Kesungguhan mempertahankan negara

Pembentukan tamadun Islam tidak bergantung kepada potensi lembah sungai yang subur seperti tamadun tamadun lain di dunia. Apakah asas pembentukan tamadun tersebut? I Ajaran agama
4

II

Kemantapan pemikiran

III Pembinaan kota pertahanan IV kekuatan angkatan perang A B C D I dan II I dan II II dan III III dan IV

4 A B C D

Mengapakah masyarakat Jahiliah memandang rendah kepada kaum wanita? Patuh arahan ketua kabilah Menjadi persembahan korban Menjatuhkan maruah keluarga Penerusan nenek moyang

5 A B C D

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w digelar al-amin oleh orang Arab Quraisy? Bersifat amanah Boleh dipercayai Berwawasan jauh Bijak menyelesaikan masalah

Apakah cirri ajaran Islam yang bertentangan dengan amalan kehidupan masyarakat Arab Jahiliah berikut
Pengamalan sistem sosial yang menitiberatkan darjat seseorang.

A B C D

Keesaan Allah Larangan meminum arak Persamaan taraf manusia Menolak kepimpinan Rasulullah

7 A B C D

Mengapakah masyarakat Arab Jahiliah dikatakan mempunyai nilai moral yang rendah? Menyembah berhala Mementingkan keduniaan Meminum arak, berzina,dan berjudi Memuja alam seperti pokok dan matahari

8 A B C D

Mengapakah bakal syeikh dalam masyarakat Arab jahiliah perlu disukai dan mendapat persetujuan ramai? Menjamin perpaduan Meningkatkan imej pemimpin Mengelak semangat taasub Mengukuhkan fahaman assabiah

9. Apakah syarat syarat untuk menjadi seorang syeikh? Rajah berikut menunjukkan amalan masyarakat Arab jahiliah I Bijak berpidato II Berfikiran matang kabilah III Golongan bangsawan IV Penganut agama Hanif A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV
6 SIstem Diketuai oleh seorang syeikh