Anda di halaman 1dari 5

BAB 6 : BAHAGIAN A : TAJUK KECIL :

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA ISI TEMPAT KOSONG Kerajaan Bani Abbasiyah / Pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah

Penentangan terhadap pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah disebabkan oleh orang Islam yang bukan berketurunan ________________ menganggap mereka telah didiskriminasikan.

Golongan _______________ merupakan golongan orang Islam yang menentang Khalifah Ali bin Abu Talib dari Bani Umaiyah dan muncul selepas peristiwa Perang Siffin.

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M, berikutan gerakan atau Revolusi ______________________ yang berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah.

Pada mulanya, gerakan penentangan diketuai oleh _______________________

Gerakan ini bergerak secara ___________________

Pada zaman Khalifah ___________________ gerakan penentangan dilakukan secara terbuka.

Gerakan penentangan ini telah menjadikan sebagai pusat operasi

, _____________ dan ____________

Gerakan penentangan ini diperkukuhkan dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar iaitu ___________________________ dan ___________________________

Kerajaan Bani Abbasiyah mengambil nama sempena nama __________________ ,bapa saudara kepada Nabi saudara Nabi Muhammad SAW

10 Kerajaan Bani Abbasyiah mengamalkan pemerintahan bercorak sistem __________________

BAHAGIAN B : TAJUK KECIL : Soalan 1

SOALAN STRUKTUR Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun lain di Dunia.

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia telah menyebabkan berlakunya asimilasi pelbagai budaya serta mencorakkan tamadun baru dunia.

a)

Nyatakan dua faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan ajaran Islam. i ii ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ( 2 markah)

b) i ii

Senaraikan dua cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ( 2 markah )

c)

Apakah kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia dalam bidang ekonomi i ii ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ( 2 markah )

d) i ii

Berikan dua sumbangan tamadun Islam dalam aspek kesusasteraan. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ( 2 markah)
2

BAHAGIAN C TAJUK KECIL

: :

SOALAN ESEI Kerajaan Bani Abbasiyah

(a)

Jelaskan proses pembentukan kerajaan Bani Abbasyiah ( 6 markah )

(b)

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Abbasyiah terhadap perkembangan Islam. ( 6 markah )

(c)

Apakah peranan Baitulhikmah dalam perkembangan ilmu pengetahuan kerajaan Bani Abbasyiah? ( 4 markah )

(d)

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat ilmu pengetahuan. ( 4 markah )

BAHAGIAN D

SOALAN OBJEKTIF

Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan kerajaan Bani Abbasyiah? i Ii Iii iv A B C D Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufiyan Sistem pemerintahan berbentuk warisan Dijatuhkan oleh kuasa luar iaitu orang Mongol Diasaskan selepas Berjaya menjatuhkan kerajaan Khulafa al-Rasyidin i dan ii ii dan iv ii dan iii iii dan iv

Apakah institusi keilmuan yang berkembang pesat pada zaman pemerintahan khalifah al-Makmum? A B C D Madrasah Baitulmal Masjid Biru Baitulhikmah

Apakah sumbangan ulama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasyiah? A B C D Giat berdakwah Mengajar secara format Terlibat dalam kegiatan penulisan Menterjemah karya tamadun Yunani dan Rom

Apakah faktor kegemilangan kerajaan Bani Abbasyiah yang berlaku pada abad ke 9 M, semasa pemerintahan khalifah Harun Al-Rasyid dan puteranya al-Makmum? A B C D Hubungan luar Perluasan kuasa Ilmu pengetahuan Pemulihan budaya

Apakah sumbangan Iman Malik pada zaman Bani Abbasiyah? A B C D Menyusun kitab Mengumpul hadis Menterjemah karya Barat Menyusun kitab al-Muwatta

Rajah di bawah menunjukkan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia.

Perluasan kawasan kerajaan Islam ke Baghdad Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain Penguasaan tentera Islam ke atas kawasan Iran

Apakah tamadun yang bertembung dengan tamadun Islam dalam peristiwa di atas? A B C D Parsi Barat China Yunani-Rom

Bagaimanakah tamadun Barat bertembung dengan tamadun Islam pada zaman pemerintahan khalifah Umar al-Khattab? A B C D Penawanan Mesir oleh Amr ibn al-As Pertukaran ahli cerdik pandai Barat dan Islam Serangan Islam terhadap bandar Yunani-Rom Hubungan perdagangan yang dijalankan oleh Khalifah Umar

Apakah yang boleh dikaitkan dengan golongan Mozarab dan golongan Mudejar? A B C D Mengamalkan budaya Barat Dipengaruhi kebudayaan Islam Tidak berpuas hati dengan pemerintahan Islam Dikenakan cukai yang lebih tinggi daripada orang Islam