Anda di halaman 1dari 6

BAB 3

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA : ISI TEMPAT KOSONG

BAHAGIAN A

WARISAN NEGERI-NEGERI MELAYU 1 2 Negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan . Kerajaan , .. dan diasaskan oleh kerabat diraja Melaka. 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Semua pemerintah negeri tersebut menggunakan gelaran pada awal masing-masing. Secara umum, sistem pewarisan takhta di negeri-negeri tersebut mementingkan jurai keturunan sebelah . Menurut sistem ini, sulung sultan dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta kerajaan. Sekiranya sultan tidak dikurniai putera, .. sultan boleh mewarisi takhta tersebut. . diamalkan di Melaka. Perbezaan antara ketiga-tiga negeri tersebut adalah pada gelaran Undang-undang bagi Johor, Perak dan Pahang disalin dan dipinda berdasarkan .. . . telah menyusun Undang-Undang Pahang pada tahun 1596.

BAHAGIAN B Soala n1

: SOALAN STRUKTUR

KESULTANAN KELANTAN Sistem Jemaah Menteri di Kelantan diamalkan sejak PemerintahanSultan Mohamad I (1801 1836) a) i. Apakah tujuan utama negeri Kelantan membentuk Sistem Jemaah Menteri? .. b ) i. (1 markah) Tuliskan dua ciri Sistem Jemaah Menteri pada masa pemerintahan Sultan Muhammad II

ii. .. iii . .. .. (2 markah) c) Nyatakan perubahan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II dalam struktur pentadbiran di Kelantan. i. .. (2 markah) d ) i. Namakan tiga jawatan dalam Sistem Jemaah Menteri Kelantan .. ii. ..

ii. iii .. . ..
2

(3 markah) e) Sekiranya anda seorang pemimpin , apakah yang akan anda lakukan untuk memantapkan sistem pentadbiran negara? i ii .. .. .. (3 markah)

iii

BAHAGIAN C PERSEKUTUAN Soala n1 (a)

SOALAN ESEI

NEGERI SEMBILAN-PRINSIP DEMOKRASI DAN KONSEP

Alam beraja Luak berpenghulu Suku berlembaga Anak buah berbuapak

Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada proses demokrasi (a) (b) dalam Adat Perpatih di Negeri Sembilan. Terangkan prinsip demokrasi dalam Adat Perpatih (9 markah) Jelaskan peranan pembesar dalam sistem pentadbiran mengikut Adat Perpatih. (c) ( 7 markah ) Sekiranya anda seorang pemimpin, nyatakan nilai Adat Perpatih yang boleh dicontohi. (4 markah )

BAHAGIAN D 1 A B C D 2

SOALAN OBJEKTIF

Dalam masyarakat Melayu tradisional, bukti kewujudan kerajaan atau negeri ialah adanya institusi kerajaan adanya sempadan wilayah adanya raja yang memerintah ada penduduk yang mendiami wilayah Antara berikut, yang manakah bukti kedaulatan berada di tangan rakyat dalam sistem pemerintahan berasaskan Adat Pepatih di Negeri

Sembilan? I Rakyat berhak memecat Yang Dipertuan Besar II Penentuan pelantikan Yang Dipertuan Besar oleh lembaga III Perlantikan Yang Dipertuan Besar adalah secara pemilihan IV Keputusan Yang Dipertuan Besar hasil rundingan dengan Undang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 3 A B C D 4 A B Penjajah British mengubah konsep negeri atau kerajaan masyarakat Melayu tradisional melalui pelaksanaan sistem perundangan Barat pengenalan sistem birokrasi Barat pelantikan pembesar berbangsa Eropah penetapan sempadan setiap negeri Apakah isu yang digunakan oleh Otto Eduard Von Bismarck untuk membangkitkan semangat rakyat di medan peperangan? Persamaan agama Bangsa yang mulia
4

C D 5

Membenci kuasa asing Persamaan rumpun bangsa

Undang-undang Pahang Undang-undang 99 Perak Undang- Undang Tubuh Kerajaan Johor

A B C D 6 I II III IV A B C D 7 A B C D

Apakah keistimewaan undang-undang di atas? Diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka Digubal oleh pemerintah negeri dengan bantuan bangsawan Diiktiraf sebagai undang-undang bertulis terawal di Asia Tenggara Diubahsuai daripada kitab Undang-undang Kerajaan Melayu di Jawa Apakah ciri kenegaraan dalam Kesultanan Melayu Melaka? Perlembagaan Pembesar Kedaulatan Wilayah Pengaruh I dan II I dan IV I dan III III dan IV Apakah tanggungjawab Jemaah Menteri Istana di Kelantan? Menjaga keamanan negeri Menguruskan pembangunan negeri Mengendalikan harta benda negeri Menguruskan istiadat diraja dan istiadat rasmi

8 A B C D

Mengikut Perlembagaan Terengganu 1911, siapakah yang mengetuai Majlis Mesyuarat Kerajaan? Sultan Raja Muda Menteri Besar Jemaah Menteri