Anda di halaman 1dari 3

LAMPIRAN 2

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI BML 3053 MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEMESTER 1, SESI 2012/2013 SENARAI TUGASAN BIL TUGASAN ARAHAN 1. Kerja kursus perlu bersifat ilmiah dari segi persembahan isi, rujukan, kupasan isi atau hujah, pemaparan idea, dan format penulisan. 2. Kerja kursus tidak melebihi 20 halaman, dan sekurang-kurangnya 17 halaman (tidak termasuk kulit). 3. Anda perlu mengambil sebanyak sumber/rujukan yang berbeza. Rujukan daripada pelbagai sumber dalam pelbagai bahasa akan diberikan markah yang lebih. 4. Anda perlu memberikan pendapat/pemahaman anda sendiri tentang tajuk tugasan anda. 5. Anda TIDAK DIBENARKAN menyalin bulatbulat artikel/tulisan daripada sumber yang anda rujuk tanpa menyatakan sumbernya. Plagiatrisme adalah dilarang sama sekali. Jika didapati, anda perlu membuat tugasan semula atau digagalkan kerja kursus tersebut. 6. Kandungan kerja kursus: 1. Konsep 2. Ciri (jika berkaitan, jika ada) 3. Jenis/Bentuk/Golongan (jika berkaitan) PERATUS MARKAH 1

LAMPIRAN 2

4. Perbandingan/Dapatan/Perbincangan 5. Kesimpulan 6. Rujukan 7. Lampiran (jika ada) 7. Kerja kursus hendaklah ditaip langkau 1.5. 8. Tarikh menghantar kerja kursus pada atau sebelum: 30 NOVEMBER 2012 9. Kerja kursus perlu dihantar dengan dua cara, iaitu melalui (i) MyGuru 3 (ii) Secara pos laju, berdaftar, atau kurier kepada pensyarah/tutor masing-masing. 10. Penghantaran kerja kursus melalui e-mel peribadi juga tidak dibenarkan. 11. Kulit kerja kursus adalah seperti format yang diberikan. Untuk makluman anda, kerja kursus tidak perlu dihantar dalam bentuk CD. TAJUK: Pilih mana-mana satu tajuk daripada yang berikut: 1. Perbandingan kata majmuk dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 2. Perbandingan jenis-jenis kata adjektif dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 3. Perbandingan kata adverba dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 4. Perbandingan kata ganti nama dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 5. Perbandingan golongan kata dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 6. Perbandingan imbuhan kata nama dalam Tatabahasa Dewan dengan buku tatabahasa lain. 7. Perbandingan imbuhan kata kerja dalam Tatabahasa Dewan dengan 2

LAMPIRAN 2

buku tatabahasa lain.