Anda di halaman 1dari 15

1

SULIT
011 Bahasa Melayu Mac 2005 1 jam

011

SK. SRI LANGAT 42700 BANTING,SELANGOR UJIAN BULAN APRIL

BAHASA MELAYU TAHUN 4 Ujian Pemahaman Satu jam

Tiap-tiap soaan diikuti tiga pilihanjawapan A,B dan C atau empat pilihan jawapan A,B,C dan D. Antaranya,ada satu jawapan sahaja yang betul. Pilih jawapan itu kemudian,tandakan jawapan kamu dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Soalan 1 hingga soalan 19 Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisikan di tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. 1. Pada waktu_________ ayah gemar membaca surat khabar. A sesak B sibuk C aman D lapang 2. Kita mestilah bertutur dengan sopan supaya tidak________ perasaan orang lain. A mengganggu B menekan C menyentuh D memendam 3. Kehidupan penoreh getah itu tidak lagi ________ apabila harga getah melambung. A terkandas B terbantut C terhimpit D tersekat

_______ berharap rakyat negara ini satu dengan yang lain, titah Sultan Muzaffar Shah. A Baginda B Tuanku C Beta D Beliau

2 hidup bersatu padu dan bekerjasama antara

Puan Rosnani_________ beg tangannya sambil______ segugus rambutan. A menjunjungmenggendong B menggalas.membimbit C mengandarmenyeret D mengusung memikul

Soalan 6 berdasarkan gambar 1

Gambar 1 6. Burung pipit sedang hinggap________dahan. A B C 7 ke pada kepada

Dua orang _________ terkenal akan akan bertarung dalam perlawanan tinju itu. A penumbuk B peninju C petinju Dalam peristiwa itu, segerombolan pengganas telah membunuh seorang pengawal keselamatan. _________ juga telah menahan seorang wanita sebagai tebusan. A Dia B Kami C Mereka D Kalian Orang ramai berteduh di perhentian bas______ hujan turun dengan lebatnya. A manakala B tatkala C jika D bila

10 Hang Tuah menghunus _______ lalu menikam Hang Jebat. A keris B pedang C tombak D lembing

3 Soalan 11 berdasarkan gambar 2

11.

Gambar 2 Zain terpaksa__________ kaki seluarnya ketika melintas jalan yang dinaiki air. A menyelak B meretas C menyingsing

Soalan 12 berdasarkan gambar 3

Gambar 3 12 Adik hanya sempat menjamah dua_________durian sebelum keluar bermain. A pangsa B biji C ulas D buah Soalan 13 berdasarkan gambar 4

Gambar 4 13 Muka adik Fikri________selepas makan ais krim A kusut masai B compang -camping C comot-momot 14 Murid-murid perlu cukup tidur.__________, badan mereka akan menjadi sihat dan cergas A Dengan demikian B Tambahan pula C Namun demikian D Oleh sebab

4 Soalan 15 berdasarkan gambar 5 Pilih perkataan seerti dengan perkataan bergaris

Gambar 5 15. Encik Amin seorang mekanik yang cekap membaiki kereta A fasih B lancar C mahir D handal Soalan 16 Pilih perkataan berlawan bagi perkataan yang bergaris. 15 Tsunami yang melanda Wilayah Aceh merupakan kejadian yang amat memilukan. A mendebarkan B meriangkan C mengharukan D menggembirakan Soalan 17 hingga 18 Pilih penjodoh bilangan yang paling sesuai untuk diisikan di tempat kosong dalam ayatayat di bawah. 14 Siti Khadijah menggubah se______ bunga melur untutk dijadikan hiasan rumahnya. A kuntum B bekas C untai D jambak 15 Siti Suriani membeli tiga______ petai di Kampung Kelanang. A biji B papan C buah D helai Soalan 19 Pilih peribahasa yang sesuai bagi ayat yang diberikan 19 Pak Muda sanggup_____________________, asalkan anaknya mahu belajar ke peringkat universiti. A bergolok bergadai. B berpeluk tubuh C berdiam diri

5 Soalan 20 Pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisikan ke tempat kosong dalam ayat di bawah 20 Budak itu nampak sahaja________, tetapi dia tidak mudah ditipu. A ada akal B akal kancil C bodoh sepat D bodoh sombong

Soalan 21 Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. 21 Mengapakah Hadi dan Hamdan tidak dibenarkan bermain badminton? A Mereka enggan bermain badminton. B Mereka akan bermain apabila dibenarkan. C Mereka berdua tidak dibenarkan bermain badminton kerana belum pulih daripada kecederaan. D Mereka dilarang bermain bola sepak oleh Cikgu Halim.

Soalan 22 Pilih ayat tanya yang betul bagi jawapan yang diberikan. 22 Perkhemahan pengakap itu telah diadakan di Hutan Lipur Ulu Bendul. A Bilakah perkhemahan pengakap itu akan diadakan? B Di manakah perkhemahan pengakap itu akan diadakan? C Di manakah perkhemahan pengakap itu telah diadakan? D Siapakah yang mengadakan perkhemahan pengakap itu?

Soalan 23 dan soalan 24 Pilih ayat yang menggunakan tanda baca yang betul 23 A B C D A B C D Sambutan hari kemerdekaan kali ke-46 diadakan di dataran putra. Sambutan Hari Kemerdekaan kali ke 46 diadakan di Dataran Putra. Sambutan Hari Kemerdekaan kali ke-46 diadakan di Dataran Putra. Sambutan Hari kemerdekaan kali ke 46 diadakan di Dataran Putra. Wah! Cantiknya kamu hari ini, Lela kata Azizah. Wah, cantiknya kamu hari ini, Lela! kata Azizah. Wah,cantiknya kamu hari ini Lela? kata Azizah. Wah! Cantiknya,kamu hari ini,Lela, kata Azizah.

24

6 Soalan 25 dan Soalan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 25 Puding jagung ini sedap dan tidak terlalu manis, kata Ridani kepada Julia. A Ridani dan Julia memberitahu bahawa puding jagung itu sedap dan tidak begitu manis. B Ridani dan Julia diberitahu bahawa puding jagung itu sedap dan tidak berapa manis. C Julia memberitahu Ridani bahawa puding jagung itu sedap dan tidak terlalu manis. D Ridani memberitahu Julia bahawa puding jagung itu sedap dan tidak terlalu manis. 26 Ibu memasak kesemua ramuan akar kayu itu di dalam sebuah belanga. A Kesemua ramuan akar kayu ibu dimasak di dalam sebuah belanga. B Ramuan akar kayu itu dimasak oleh ibu di dalam kesemua belanga. C Kesemua ibu memasak ramuan akar kayu itu di dalam sebuah belanga. D Kesemua ramuan akar kayu itu dimasak oleh ibu di dalam sebuah belanga.

Soalan 27 hingga Soalan 28 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 27 I II III IV A B C D 28 I II III IV Segala ikan yang dijualnya di pasar telah habis dibeli orang. Hei, habis bajuku dibasahi air hujan! Habis sahaja minum susu, adik terus menonton televisyen. Dua jam habis begitu sahaja namun batang hidungnya pun tidak kelihatan II dan III sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV Suasana di dalam kelas 4 Melati tiba-tiba menjadi sunyi apabila Cikgu Yusni masuk. Sebagai manusia, kita tidak sunyi daripada melakukan kesalahan. Lim kelihatan sunyi apabila dinasihati guru. Kuala Lumpur menjadi sunyi apabila penduduknya balik ke kampung.

A I, II dan III sahaja B I, II dan IV sahaja C I, III dan IV sahaja D II, III dan IV sahaja Soalan 29 dan Soalan 30 Pilih ayat-ayat yang betul 29 I Kakak membeli goreng pisang di gerai itu. II Kami akan sampai ke rumah awak tengah hari nanti. III Pesalah itu akan menjalani hukuman penjara selama lima tahun. IV Kedua murid itu dimarahi guru disiplin. A B C D I dan II sahaja II dan III sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

7 30 I II III IV A B C D Kakak memberikan sisa makanan ke Si Comel. Bas yang penuh dengan penumpang itu telah rosak. Cikgu Susan sudah masak benar dengan perangai murid-murid 4 Ros. Pada setiap Isnin, pengawas yang bertugas akan menaiki bendera di depan astaka. I dan II sahaja II dan III sahaja I, 11 dan III sahaja I, II dan III sahaja

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D.Pilih satu sahaja jawapan yang betul. Soalan 31 hingga Soalan 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan berikutnya. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Sarjan Hanafi bin Mohamad wakil Ketua Balai, Balai Polis Banting, Yang Berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sri Langat, penolong-penolong kanan, guru-guru, pengawas-pengawas dan rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu saya sebagai wakil pengawas Sekolah Kebangsaan Sri Langat ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang berucap dalam majlis pelantikan ini. Kami bersyukur ke hadrat Ilahi kerana menjadikan hari ini, hari yang paling indah dan bersejarah buat kami. Jutaan terima kasih diucapkan kerana memilih kami sebagai pengawas sekolah Hadirin sekalian, Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang dilantik sebagai pengawas. Kita bukan sahaja murid yang terpilih, malahan ini bermakna kita mempunyai pelbagai keistimewaan yang lain. Setiap pengawas haruslah mempunyai personaliti yang baik kerana mereka adalah pemimpin kecil di sekolah. Ciri-ciri kepimpinan perlu ada pada setiap pengawas. Dengan ini, kita dapat melatih diri kita menjadi pemimpin yang baik pada masa akan datang. Hadirin sekalian, Kami berjanji akan berusaha menjalankan tugas yang diamanatkan dengan sebaik mungkin. Kami akan menjadi Role Model kepada murid-murid lain. Kami tidak akan mensia-siakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Kami juga akan memastikan bahawa prestasi akademik akan berada pada tahap yang cemerlang. Kami akan memastikan bahawa segala rancangan yang diatur akan berjalan dengan lancar. Untuk tujuan tersebut, kami amat berharap kawan-kawan akan memberi kerjasama dan sokongan semasa menjalankan tugas. Kami percaya dengan semangat kerjasama sesuatu kerja akan mendatangkan hasil yang baik. Seperti kata peribahasa bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh muafakat.

8 Akhir sekali, kami mengharapkan teguran dan nasihat daripada guru-guru serta rakanrakan, demi kebaikan kami semua. Maklumlah kita hanya manusia biasa, yang tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada pengawas sekalian. Sekian, terima kasih. 31 Siapakah yang menyampaikan teks ucapan di atas? A Guru Besar B Ketua Pengawas C Tuan Pengerusi Majlis D Ketua Balai Polis Tumpat 32 Bilakah ucapan di atas disampaikan? A Perhimpunan mingguan. B Hari Pelantikan Pengawas. C Majlis perpisahan akhir tahun. D Hari Anugerah Pelajar Cemerlang. 33 Berikut adalah bukan sifat pengawas yang baik. A pembuli B penyabar C berdisiplin D bertanggungjawab 34 Apakah janji pengawas? A Cuba menjalankan rancangan yang diatur. B Akan menjadi pemimpin yang baik pada masa akan datang. C Mensia-siakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak sekolah. D Menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan menjadi contoh terbaik kepada murid-murid lain. 35 Apakah maksud bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh muafakat dalam ucapan di atas? A Kita hendaklah bertolak-ansur. B Kata sepakat tercapai oleh pembuluh. C Kata sepakat tercapai dengan muafakat. D Air akan menjadi bulat dengan muafakat

9 Soalan 36 hingga soalan 40 Baca puisi di bawah kemudian jawab soalan-soalan berikut. Kebersihan diri paling utama, Badan sihat riang gembira, Otak cerdas amat berguna, Fikiran tenang setiap masa. Kebersihan pakaian patut dijaga, Supaya dilihat kemas sentiasa, Walaupun buruk tidak mengapa, Asalkan rapi dipandang mata. Satu lagi kebersihan hati, Niat ikhlas perangai suci, Setiap masa cuba berbudi, Kepada semua menabur bakti. Bangunlah pagi di waktu subuh, Apabila kedengaran paluan tabuh Bergerak bersenam menyegarkan tubuh, Penyakit tidak datang berlabuh. Ke bilik mandi hendaklah pergi, Mandi-manda menggosok gigi, Pakai sabun harum setanggi, Daki dan kotor tidak melekat lagi. Setelah kering air di badan, Rambut disikat atau didandan, Pakailah pakaian mana yang padan, Kemas bersih tidak bertindan 36 Apakah jenis puisi di atas? A Sajak B Syair C Pantun D Gurindam 37 Tema puisi ialah A ilmu B sukan C kesihatan D kebersihan 38. Bagaimanakah kita dapat menghindari daripada penyakit? A Gosok daki. B Mandi memakai sabun. C Bangun pagi dan bersenam. D Berpakaian bersih dan kemas. 39. Mengapakah kita perlu menggunakan sabun semasa mandi?

10 A B C D Menyegarkan. Berbau harum. Daki tidak melekat. Dapat menjauhi penyakit.

40. Perkataan tabuh dalam syair di atas bermaksud. A B C D gong geduk gambus gendang KERTAS SOALAN TAMAT
Disediakan oleh: Pn. Akmariah bt Jalaludin Disemak oleh: Puan Rosmawati Bt Abd Hamid

11

SULIT
011 Bahasa Melayu Mac 2005 1 jam

011

SK. SRI LANGAT 42700 BANTING,SELANGOR UJIAN BULAN MAC

BAHASA MELAYU TAHUN 5 Ujian Pemahaman Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2. 3. 4.

Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak 011 Lihat sebelah SULIT

12

Soalan I hingga Soalan 5 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan berikutnya. Musim cuti sekolah merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh para pelajar dan ibu bapa. Aku dan ibu tidak melepaskan peluang untuk bercuti. Beberapa aktiviti telah dirancang. Antaranya ialah ke Teluk Batik untuk berkelah sambil membeli-belah sempena pesta pantai musim cuti sekolah. Sebagaimana yang dirancang pada hari Sabtu awal cuti persekolahan, aku dan ibu ke pantai peranginan yang terkenal itu. Kami bertolak awal tetapi sewaktu kami sampai, orang ramai sudah mula memenuhi kawasan pantai tersebut. Kami terus menuju ke tapak pesta. Suasana di pesta itu sungguh meriah. Selain menyaksikan pertunjukan hiburan,orang ramai mengunjungi gerai jualan barangan cenderamata, pakaian, permainan dan gerai makan. Aku tidak melepaskan peluang membeli beberapa helai pakaian, permainan dan beberapa helai lukisan cat minyak yang menggambarkan panorama perkampungan nelayan. Aku dan ibu menjadi model seorang pelukis untuk mengabadikan potret kami yang sememangnya sudah sekian lama aku ingini. Setelah penat berjalan, aku mengajak ibu ke gerai makanan. Kami memasuki sebuah gerai makanan kampung. Aku berasa seronok dengan keramahan pelayan -pelayan di gerai itu. Makanan di situ sungguh lazat, terutamanya ikan patin masak tempoyak. Aku meninggalkan tapak pesta tersebut setelah tidak cukup tangan untuk membawa barang -barang yang dibeli oleh ibu. Walaupun penat, aku berasa sangat gembira. 1 Apakah tujuan penulis dan ibunya pergi ke Teluk Batik? A Bermandi-manda. B Berkelah sambil membeli-belah. C Menikmati musim cuti persekolahan. D Menyertai pesta pantai musim cuti sekolah. Mengapakah ramai orang berkunjung ke Teluk Batik semasa musim cuti sekolah? A Terdapat pertunjukan kebudayaan. B Keramahan pelayan-pelayan gerai jualan makanan. C Mengunjungi pesta pantai sempena musim cuti sekolah. D Teluk Batik merupakan pantai peranginan yang bersih dan cantik.

41. Pernyataan yang berikut benar tentang petikan, kecuali A penulis membawa buah tangan yang dibeli oleh ibunya. B semua gerai jualan menjadi tumpuan pengunjung. C pesta pantai diadakan musim cuti sekolah. D pelukis mengabadikan gambar ibu sahaja sebagai kenang-kenangan.

13 SULIT 42. Apakah maksud frasatidak cukup tangan dalam petikan A Tidak dapat memegang barang yang banyak. B Tidak larat membawa banyak barang. C Barang yang dibawa sangat membebankan. D Perlu bantuan orang lain untuk membawa barang. 011

43. Pada pendapat kamu, apakah perkara yang dilakukan penulis semasa berada di sana? A Melukis potret untuk diabadikan. B Berbual-bual dengan pelayan-pelayan gerai. C Mengambil gambar perkampungan nelayan. D Memesan makanan di sebuah gerai makanan kampung SULIT Soalan 11 hingga soalan 15 Baca laporan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikutnya. LAPORAN LAWATAN KE SYARIKAT BINA MAJU Pada hari Sabtu 25 September 2003, Persatuan Bahasa Melayu sekolah kami telah mengadakan lawatan ke Syarikat Bina Maju. Seramai 42 orang ahli persatuan telah turut serta. Cikgu Sukarman bin Bakar mengetuai rombongan ini. Cikgu Zuraini binti Muhammad, Cikgu Yusni bin Yunus dan Cikgu Zurina binti Abidin menjadi pembantupembantunya. Lawatan ini diadakan untuk menambahkan pengetahuan tentang cara-cara benih-benih pokok disediakan sebelum dijual. Kami bertolak dengan menaiki bas sekolah milik Encik Hanafi bin Harun pada pukul 9.00 pagi. Kedatangan kami disambut oleh Puan Aida Kartini. Kemudian kami dibawa ke bilik tayangan video untuk menonton filem mengenai kegiatan syarikat. Selepas menonton kami dibawa oleh Encik Kassim ke kawasan tapak semaian. Di sana kami ditunjukkan beraneka jenis anak pokok. Ada anak-anak pokok-pokok bunga, durian, mangga, rambutan,limau, ciku dan manggis. Benih pokok seperti pokok kelapa sawit, kelapa kering, getah dan koko tiada disediakan kerana benih-benih itu tidak banyak permintaannya. Encik Kassim menunjukkan cara-cara menyiram pokok-pokok dan menanam anak-anak pokok. Selesai semuanya kami dibawa melawat ke ladang kecil milik syarikat. Di sana ada tanaman betik panjang, mangga dan ciku. Kami ditunjukkan akan buah-buahan tanaman yang subur dan bermutu. Tidak ketinggalan kami dihidangkan dengan minuman air limau, sajian buah-buahan seperti ciku, mangga dan betik. Hidangan itu disediakan secara jamuan berselerak di bawah khemah sementara. Jamuan ringan itu selesai pada pukul 12.00 tengah hari. 011

14 Sebelum pulang Cikgu Sukarman mengucapkan terima kasih kepada Encik Rajman bin Badrul, pengurus syarikat itu. Semua ahli rombongan berasa senang hati akan lawatan itu. Pada pukul 12.30 tengah hari kami pun bertolak pulang. Disediakan oleh, (MUHAMMAD ALIFF BIN ALI) Setiausaha , Persatuan Bahasa Melayu, Sekolah Kebangsaan Sri Langat. 10 FEBRUARI 2005

SULIT 011 11 Siapakah yang mengetuai lawatan tersebut? A Encik Sukarman B Encik Rajman C Encik Kassim D Encik Hanafi 12 Antara berikut manakah urutan yang betul mengikut cerita di atas? A Tiba di syarikat, jamuan ringan, melawat kebun dan menonton video. B Tiba di syarikat, melawat kebun, menonton video dan jamuan ringan. C Tiba di syarikat, melihat pertunjukan mencantum tunas anak pokok, jamuan ringan dan melawat kebun. D Tiba di syarikat, menonton video, melihat anak-anak benih, melawat ladang dan jamuan ringan. 13 Mengapakah pengurus syarikat itu dikatakan telah berbudi? A Beliau menjual anak pokok benih kepada orang ramai. B Tidak menjual anak pokok kelapa sawit dan getah. C Melayan tetamu dengan baik. D Menubuh syarikat semaian anak-anak pokok.

38 Apakah bidang asas yang diterokai oleh pengusaha syarikat ini? A Perkilangan B Perdagangan C Perindustrian D Pertanian 39 Siapakah yang telah menulis laporan lawatan ke Syarikat Bina Maju? A Muhammad Aliff B Cikgu Sukarman C Encik Rajman D Encik Hanafi

15