Anda di halaman 1dari 62

PERINTAH AM BAB C Berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974

membawa tajuk

Takrif cuti:

Sebarang tempoh seseorang pegawai

dibenar

meninggalkan tugas tanpa dianggap terputus perkhidmatan atau berhenti kerja

Cuti adalah
satu kemudahan

BUKAN HAK

KATEGORI-KATEGORI CUTI
1. CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN CUTI ATAS SEBAB-SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN CUTI MENUNAIKAN HAJI CUTI SAMBILAN/CUTI REHAT KHAS CUTI TANPA REKOD Lain-lain jenis cuti

2.
3. 4.

5. 6.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

CUTI REHAT CUTI SEPARUH GAJI CUTI TANPA GAJI

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan:

CUTI REHAT:
Boleh diambil bila-bila masa oleh anggota yang berkelayakan

Walau bagaimana pun seseorang anggota itu tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya untuk bercuti rehat sebelum permohonannya diluluskan.
Jika ini berlaku, maka ketidakhadiran itu dianggap sebagai MENINGGALKAN TUGAS atau tidak hadir bertugas tanpa kebenaran

Atas kepentingan perkhidmatan, Ketua Jabatan boleh:

Tidak meluluskan permohonan cuti rehat yang dipohon; Memanggil balik untuk bertugas anggota yang telah diluluskan cuti rehatnya.

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan:

CUTI REHAT:
Kadar mengikut Pek. Perkh. Bil. 2 Tahun 2005

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan:

CUTI REHAT:

Cuti mingguan tidak diambil kira Boleh dibawa ke hadapan bagi cuti yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005

CUTI REHAT KHAS


DAN PENGUMPULANNYA BAGI TUJUAN PEMBERIAN WANG TUNAI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN

TUJUAN
Memberi Cuti Rehat Khas (CRK) dan pengumpulannya bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan.

LATAR BELAKANG
Kerajaan telah bersetuju bahawa : a. Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberikan kepada PPP di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1977 DIGANTI dengan CRK sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun kalendar; dan

LATAR BELAKANG
b. CRK yang tidak dapat dihabiskan TIDAK BOLEH dibawa ke tahun berikutnya tetapi DIBENARKAN untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti rehat bagi pegawai yang layak.

PEGAWAI YANG LAYAK

i. Semua pegawai yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal atau cuti semester di Sekolah atau Institusi Pelajaran dan Pengajian Tinggi;

PEGAWAI YANG LAYAK

ii.

Guru Sandaran Terlatih dan

iii.

Guru Kontrak

PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK


Pegawai yang telah diberikan kemudahan Cuti Rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab C (sebagai contoh Pengarah dan Timbalan Pengarah Politeknik dan Maktab Perguruan serta pegawai yang berkhidmat di jabatanjabatan dan bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran, Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Bahagian/Daerah dan lain-lain);

PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK

ii.

Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah yang menikmati kemudahan Cuti Rehat; dan Guru Sandaran Tidak Terlatih;

iii.

Kemudahan CRK ini adalah untuk kegunaan dalam tahun semasa sahaja. Baki CRK yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya.

CUTI TAHUN PERTAMA AKAN LUPUT JIKA TIDAK DIHABISKAN DALAM TAHUN KETIGA

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan:

CUTI REHAT: Gantian Cuti Rehat (golden hand-shake)

Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan.

award wang tunai award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan.

TEMPOH PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT


MAKSIMA 120 HARI PENGUMPULAN 15 HARI SETAHUN SEPARUH DARI TEMPOH CUTI REHAT YANG LAYAK BAGI TAHUN SEMASA;

(rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003) Formula Perkiraan: 1/30 x Gaji Akhir (termasuk Imbuhan Tetap) x Jumlah cuti terkumpul.

DILULUSKAN OLEH KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN ATAS SEBAB-SEBAB:

kesihatan sanak saudara yang rapat

30 hari setiap genap tahun perkhidmatan;

Tidak boleh atas sebab bersalin;


Ketua Jabatan boleh meluluskannya tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan sanak saudara yang rapat. Maksima 180 hari.

Atas sebab-sebab persendirian yang mustahak


30 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan 360 hari tempoh maksima

Syarat yang melayakkan ialah telah berkhidmat tidak kurang 6 bulan

Perlu dicatatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan (Kenyataan Perkhidmatan dan cuti); Tempoh bercuti tidak diambil kira bagi tujuan faedah persaraan; Baki cuti yang tidak diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had umur wajib bersara.

Telah menghabiskan kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan.

Jenis-jenis cuti atas sebab perubatan


CUTI SAKIT CUTI SAKIT LANJUTAN CUTI KERANTINA CUTI BERSALIN CUTI KECEDERAAN CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH

Boleh dipertimbangkan dan diluluskan cuti atas sebab perubatan oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu apabila disahkan oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat dengan mengemukakan Sijil sakit

SIJIL SAKIT bukan merupakan HAK untuk meninggalkan tugas tetapi hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu untuk bercuti sakit

Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN

Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa di luluskan oleh Ketua Jabatan dan 90 hari seterusnya oleh Kuasa Tertentu. Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah

Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN

Jika masih sakit selepas 180 hari, cuti rehat hendaklah digunakan (jika berkelayakan)

Sakit semasa dalam cuti rehat, layak mendapat faedah cuti sakit (dalam negeri)
Cuti sakit 45 hari dalam 3 tahun berturut-turut akan dihadapkan kepada Lembaga Perubatan

Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN

Sakit semasa bercuti rehat di Malaysia:Layak mendapat faedah cuti sakit selagi ia diakui tidak sihat oleh Pegawai Perubatan.

Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN

Sakit semasa berada di luar negara:-

Tak layak dapat cuti sakit kecuali -sakit pada tarikh ia patut balik; -sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik.

Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN

Sakit semasa berada di luar negara:-

Layak mendapat faedah cuti sakit sekiranya:Dimasukkan ke hospital; Disokong oleh sijil sakit dari Pegawai Perubatan negara berkenaan; Balik sebaik sahaja ia sembuh.

Cuti sakit bagi staf Bukan guru -

a) 90 hari pertama diluluskan oleh

Ketua Jabatan; b) 90 hari kedua diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian; c) Selebihnya hendaklah menggunakan cuti rehat yang masih ada.

Cuti sakit bagi Guru a) 90 hari pertama diluluskan oleh

Ketua Jabatan; b) 90 hari kedua diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian; c) Selebihnya diluluskan oleh Ketua Jabatan selama 25 hari sebagai tambahan.

Diluluskan untuk bercuti sakit mengikut Perintah Am Bab C 15

Diluluskan untuk bercuti sakit mengikut Perintah Am Bab C 15

tempoh menunggu laporan Lembaga Perubatan dibayar separuh gaji jika ada sijil sakit, jika tiada cuti tanpa gaji; selepas itu cuti tanpa gaji tidak lebih 90 hari dan dibayar elaun bersamaan separuh gaji; jika masih tidak sihat selepas itu, akan dihadapkan kepada Lembaga Perubatan.

diperakukan oleh sebuah Lembaga Perubatan; tempoh tidak melebihi 3 bulan; boleh diberi cuti sakit atau cuti rehat yang masih ada; jika cuti sakit/rehat telah habis digunakan maka cuti separuh gaji akan diluluskan bagi tempoh 90 hari;

CUTI KERANTINA
DIBERI KEPADA ANGGOTA YANG TERLIBAT DENGAN KES-KES PENYAKIT BERJANGKIT / WABAK.

60 hari bergaji penuh mulai dari hari anak dilahirkan termasuk hari cuti mingguan dan cuti umum. 5 kali sepanjang perkhidmatan. Sakit bagi melebihi 60 hari boleh diberi cuti sakit biasa atau lain-lain cuti atas sebab-sebab kesihatan/perubatan.

Kali yang ke

Bagi bukan guru: hendaklah menggunakan cuti rehat yang berkelayakan atau terkumpul, Selebihnya cuti tanpa gaji.

Kali yang ke

Bagi guru:

bergaji penuh dalam cuti semester; 14 hari pertama sebagai cuti separuh gaji; selebihnya sebagai cuti tanpa gaji.

HOSPITAL SERI MANJUNG


32040 SERI MANJUNG PERAK DARUL RIDZUAN. Name: Siti Rohana bt Abd Rahman Age: 40 yrs. I/C: 620418-10-5940 To whom so ever concern.

14/2/2003

The above mentioned patient delivered a baby girl on 12/2/03 at 2:54 pm .


Post natal was uneventful and she was discharged well on the 13/2/03. Thank You.
DR. GEETHA KITTU Pegawai Perubatan (O&G) Hospital Seri Manjung 32040 Seri Manjung. PERAK.

Cuti Menjaga Anak

Anggota wanita yang bersalin, boleh diluluskan menjaga anak (cuti tanpa gaji) sehingga 90 hari mulai hari yang ke 61 dari tarikh bersalin. Kemudahan ini dihadkan kepada 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatan.

cuti tibi, kusta dan barah

12 bulan bagi sakit tibi

24 bulan bagi sakit barah atau kusta Selebihnya cuti rehat yang berkelayakan atau cuti separuh gaji tidak melebihi 12 bulan.

Cuti Haji
- BERGAJI PENUH;
- berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan; - telah berkhidmat tidak kurang dari -4 tahun - 40 hari termasuk cuti mingguan dan cuti umum; - melebihi 40 hari boleh guna Cuti Rehat;

sekali sahaja sepanjang perkhidmatan

Cuti Haji
Tanpa gaji:
- anggota yang belum disahkan;
- Tempoh dihadkan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabong Haji; - dianggap sebagai telah menggunakan kemudahan Cuti Haji bergaji penuh.

Menyertai latihan pasukan Sukarela tidak melebihi 30 hari ditambah dengan 2 hari perjalanan. Jika lebih dari itu, gunakan cuti rehat, jika tiada, perlu mendapat kelulusan Kuasa Tertentu.

Mengambil bahagian dalam acara sukan


peserta, pegawai atau jurulatih.

- tidak melebihi 30 hari; - peringkat kebangsaan/negeri atau antarabangsa; - menghadiri mesyuarat juga dibenarkan.

Menghadiri latihan/khemah tahunan/ Mesyuarat Agong/seminar/ aktiviti sukan/pertubuhan/persatuan.

bagi pertubuhan yang diiktiraf oleh JPA.


Tempoh tidak melebihi 14 hari dengan 2 hari perjalanan.

Menghadiri latihan syarikat Kerjasama kepada ahli yang memegang jawatan.

jumlah tidak melebihi 2 bulan dengan kelulusan Ketua Jabatan.

Menghadiri Peperiksaan diluluskan oleh Ketua Jabatan kepada anggota yang menduduki peperiksaan yang dianggap boleh memperbaiki/tingkat taraf hidup anggota. Pada hari peperiksaan sahaja.

Cuti kerana isteri bersalin Pada/sehari selepas isteri melahirkan anaknya, selama 7 hari;

5 kali sepanjang perkhidmatan;


Diberi juga kepada guru-guru yang diarah bertugas semasa cuti semester persekolahan.

Bagi guru-guru sahaja. (termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Kontrak) 7 hari dalam satu-satu tahun.
Keluarga rapat sakit tenat Keluarga menunai haji Perkahwinan anak/sendiri

Perayaan

Kovokesyen / Mendaftar anak Ke IPT

sebagai cuti tanpa rekod

3 hari

Menziarahi atau membantu urusan berkaitan kematian ahli keluarga.

Takrif ahli keluarga


-

suami atau isteri anak-anak ibu atau bapa kandung

Bermula dari tarikh kematian atau hari berikutnya jika meninggal selepas waktu pejabat.