Anda di halaman 1dari 80

OLEH: MUNAWIR BIN MOHD RUKUN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

MHR/JANM

Definisi Belanjawan
Satu pernyataan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber ekonomi negara untuk memenuhi keperluan rakyat
MHR/JANM

KONSEP ASAS BELANJAWAN


Belanjawan awam merupakan satu perancangan ekonomi tahunan yg bertujuan melaksanakan dasar sosioekonomi negara.

Berperanan dalam menentukan kedudukan ekonomi sesebuah negara dan memberi kesan kepada aktiviti sektor swasta
MHR/JANM

Alat Dasar Pengurusan Sosioekonomi Negara Terbahagi kpd dua (2) : 1.Belanjawan Fiskal 2.Belanjawan Pengurusan sebagai Alat Dasar Alat

PERANAN BELANJAWAN

sebagai
MHR/JANM

BELANJAWAN SEBAGAI ALAT DASAR FISKAL


- Dasar kewangan kerajaan bertujuan mencapai matlamat membangun dan menstabilkan ekonomi negara melalui pengurusan perbelanjaan serta dasar percukaian yang cekap dan berkesan Digunakan untuk memenuhi fungsi seperti peruntukan, agihan dan penstabilan ekonomi.

MHR/JANM

FUNGSI PERUNTUKAN peranan berubah kepada menyedia prasarana FUNGSI AGIHAN

mengagih hasil dan perbelanjaan secara adil mengikut keperluan.

FUNGSI PENSTABILAN
Menstabilkan ekonomi negara spt memastikan pertumbuhan ekonomi mapan,pengurangan pengangguran dan inflasi serta mencatat lebihan dlm MHR/JANM imbangan bayaran.

BELANJAWAN SEBAGAI ALAT PENGURUSAN AGENSI - Alat mengurus sumber kewangan, dokumen kawalan belanjawan serta alat mengukur prestasi

MHR/JANM

ALAT MENGURUS SUMBER KEWANGAN

melalui proses perancangan belanjawan yang sistematik. Membantu pengurus melaksanakan program dan aktiviti secara cekap dan berkesan.

MHR/JANM

perjanjian program digunakan sebagai kawalan belanjawan dan kewangan yang berkesan.

DOKUMEN KAWALAN BELANJAWAN & KEWANGAN

ALAT MENGUKUR PRESTASI


Ukuran dibuat melalui laporan berskala yang disediakan berasaskan perancangan belanjawan dan pencapaian prestasi perbelanjaan.
MHR/JANM

ASAS PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perkara 99

Yang diPertuan Agong hendaklah, bagi tiap-tiap tahun kewangan, mengarah dibentangkan dalam Dewan Rakyat suatu anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi Persekutuan untuk tahun itu, penyata itu hendaklah dibentangkan sedemikian sebelum permulaan tahun itu
MHR/JANM

KOMPONEN BELANJAWAN
HASIL

KUMPULAN WANG DISATUKAN

BELANJAWAN
PERBELANJAAN
MHR/JANM

Belanjawan berimbang
Nisbah perbelanjaan konsistan dengan terimaan

terimaa n

perbelanjaan

Belanjawan lebihan
Nisbah terimaan melebihi agregat perbelanjaan

Belanjawan kurangan (defisit)


Nisbah perbelanjaan melebihi agregat terimaan

KOMPONEN HASIL
Hasil
Cukai Hasil Bukan Cukai

HASIL

Pelbagai Terimaan
MHR/JANM

Hasil drp wilayahwilayah Persekutuan

TAKRIF HASIL
Semua jenis pendapatan yang diterima Kerajaan dalam bentuk cukai,yuran,lesen dan terimaan dll. Kecuali zakat dan hasil keagamaan Terdiri daripada: Hasil Kerajaan Persekutuan Hasil Kerajaan Negeri Hasil Kerajaan Tempatan
MHR/JANM

HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN 1.HASIL CUKAI


HASIL YANG DIKUTIP BERASASKAN UNDANGUNDANG PARLIMEN. WAJIB DIBAYAR ATAS URUSNIAGA, PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN KEKAYAAN
CUKAI LANGSUNG
CUKAI PENDAPATAN (INDIVIDU & SYARIKAT) CUKAI PENDAPATAN PETROLEUM CUKAI KEUNTUNGAN HARTANAH DUTI STEM

CUKAI TIDAK LANGSUNG


CUKAI EKSPORT DUTI IMPORT DUTI EKSAIS CUKAI JUALAN

MHR/JANM

2. HASIL BUKAN CUKAI


CONTOHNYA:
HASIL YANG DIKUTIP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BAGI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN UNTUK ORANG RAMAI. LESEN, BAYARAN PENDAFTARAN DAN PERMIT PERKHIDMATAN DAN BAYARAN PKHIDMATAN SEWAAN HARTA BENDA KERAJAAN FAEDAH DAN PEROLEHAN PELABURAN DENDA DAN HUKUMAN DLL.
MHR/JANM

3.

PELBAGAI TERIMAAN

HASIL YANG DIKUTIP BUKAN BERDASARKAN SEBARANG AKTA & UNDANG-UNDANG. KUTIPAN DRP PUNCA

CONTOHNYA :
PULANG BALIK PERBELANJAAN, JUALAN BARANGAN DLL

MHR/JANM

4.

HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN

HASIL YANG DIKUTIP DI WILAYAH PERSEKUTUAN KL, LABUAN DAN PUTRAJAYA. KATEGORI SAMA SPT DIATAS

CONTOHNYA :
CUKAI LANGSUNG - PREMIUM & CUKAI TANAH, CUKAI TAK LANGSUNG DUTI HIBURAN
MHR/JANM

HASIL KERAJAAN NEGERI


DINYATAKAN DALAM JADUAL 10 BHG III P.P
1. HASIL DRP TANAH, LOMBONG DAN HUTAN 2. LESEN 3. DUTI HIBURAN 4. BAYARAN MAHKAMAH SELAIN FED. COURT 5. BYR DRP PERKHIDMATAN OLEH NEGERI 6. HASIL PBT 7. HARTA KARUN MHR/JANM

TAMBAHAN BAGI SABAH & SARAWAK


DINYATAKAN DALAM JADUAL 10 BHG V P.P 1. DUTI IMPORT DAN DUTI EKSAIS ATAS HASIL PETROLEUM 2. DUTI EKSPORT ATAS KAYU DAN KELUARAN HUTAN YG LAIN 3. ROYALTI ATAS GALIAN YANG DIKENAKAN DUTI EKSPORT 4. BAGI SABAH JIKA BELANJA UBAT DAN KESIHATAN DITANGGUNG KERAJAAN MAKA 30% DRP HASIL KASTAM 5. BAYARAN LESEN PENGANGKUTAN SBM 1974 6. CUKAI JUALAN NEGERI 7. BAYARAN DAN YURAN DRP PELABUHAN SELAIN MHR/JANM FED.

HASIL KERAJAAN TEMPATAN


DIBAWAH KERAJAAN TEMPATAN 1976
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CUKAI TAKSIRAN DENDA & RAMPASAN SEWAAN ASET PBT JUALAN ASET PBT PENDPATAN DRP PELABURAN LESEN DAN PERMIT YURAN
MHR/JANM

KOMPONEN PERBELANJAAN

PERBELANJAAN KERAJAAN

PERBELANJAAN MENGURUS

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

PERBELANJAAN TANGGUNGAN

PERBELANJAAN BEKALAN

LANGSUNG

PINJAMAN

MHR/JANM

PERBELANJAAN MENGURUS
Semua Jenis Perbelanjaan operasi/ aktiviti berulang dan berterusan/ perbelanjaan pengguna (Perkara 100 Perlembagaan/ Rang Undang-undang Perbekalan)
Terbahagi kepada dua (2): Perbelanjaan Bekalan Perbelanjaan Tanggungan

MHR/JANM

BELANJA PERBEKALAN
SEMUA JENIS PERBELANJAAN KEGIATAN HARIAN KEMENTERIAN/JABATAN DALAM MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN UNTUK RAKYAT. DILULUSKAN DI BAWAH AKTA BEKALAN ATAU ENAKMEN BEKALAN. MENGGUNAKAN KOD HURUF B, CONTOH:
B B B B B 01 08 19 52 23 - PARLIMEN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM - KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN KERJA RAYA - KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
MHR/JANM

PERBELANJAAN BEKALAN
Perbelanjaan menguruskan aktiviti Kerajaan samada yang berterusan atau one- off dan diperuntukan mengikut Maksud Bekalan tertentu dan perlu dibentangkan untuk kelulusan Parlimen sebagai satu Akta Bekalan bagi setiap tahun Belanjawan.
Contoh: Emolumen, Perkhidmatan & Bekalan, Aset, Pemberian & Kenaan Tetap dan Bayaran-bayaran lain.

MHR/JANM

PERBELANJAAN TANGGUNGAN
Perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan Tanpa perlu mendapat kelulusan Parlimen selaras dengan Perkara 98 Perlembagaan Persekutuan

Contoh: Gaji YDP Agong, Khidmat Hutang Kerajaan, Pencen, Gaji Hakim, dan Pemberian Kepada Negeri- Negeri. Menggunakan Kod Huruf T, Contohnya: T. 1 - PERUNTUKAN DIRAJA BAGI S.P.B YDA MENGGUNAKAN KOD HUR MHR/JANM

PENGKODAN
Hasil dan Perbelanjaan melalui satu sistem pengekodan mengikut PP Bil 5/2004. Hanya boleh ditentukan oleh Perbendaharaan Malaysia mengikut AP 41. Setiap kod hasil atau belanja mengandungi lima (5) angka dan dibahagikan kpd empat (4) kategori.

MHR/JANM

OBJEK AM
OA 10000 20000 30000 40000 50000 Jenis Perbelanjaan
Emolumen Perkhidmatan & Bekalan

Aset
Pemberian & Kenaan Tetap Perbelanjaan Lain

MHR/JANM

PENJENISAN KOD PERBELANJAAN


P/P 8/96 P/P 5/2004

Kategori
Objek Am Objek Sebagai Objek Kumpulan Lanjut Objek Lanjut

Penjelasan
Suatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan dibawah suatu objek kumpulan lanjut Suatu kumpulan objek-objek lanjut Suatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan dibawah suatu objek am Suatu kumpulan objek sebagai Perbelanjaan atau hasil

MHR/JANM

PENJENISAN KOD PERBELANJAAN


P/P 8/96 P/P 5/2004

Kategori
Objek Am Objek Sebagai

KOD 10000 11000

Jenis rekod
Bayaran gaji, elaun & faedah kewangan lain kepada kakitangan berjawatan tetap Bayaran kasar gaji, upahan & tunggakan

Objek Kumpulan Lanjut


Objek Lanjut

11100 11101

Gaji kakitangan awam

Gaji biasa kakitangan awam

MHR/JANM

KATEGORI HASIL NEGARA


KOD

KATEGORI

60000 70000 80000 90000

CUKAI BUKAN CUKAI PELBAGAI TERIMAAN HASIL WILAYAH PERSEKUTUAN


MHR/JANM

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
Perbelanjaan modal dalam tempoh jangka pendek atau sederhana dan mendatangkan pulangan dalam jangka panjang. Perancangan perbelanjaan Pembangunan berasaskan Rancangan 5 tahun. Perlu dibentangkan untuk kelulusan Dewan Rakyat sebagai satu Akta Perbekalan bagi setiap tahun perbelanjaan Fizikal pembinaan bangunan, jalan raya dll. Bukan Fizikal penyertaan dalam ekuiti syarikat
MHR/JANM

CIRI-CIRI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

MEMERLUKAN JUMLAH MODAL YANG BESAR ALIRAN WANG BERJANGKA PANJANG DIBIAYAI DENGAN DANA DALAMAN MELiBATKAN KOS PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKIAN DI MASA HADAPAN MEMBERI KESAN TERHADAP MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA

MHR/JANM

PERBELANJAAN PEMBANGUNAN
Perbelanjaan modal (Capital Outlay). Ia tidak berulang dan bukan perbelanjaan penggunaan sebaliknya lebih bersifat pelaburan.

Contoh:

Pembinaan Jalan, Sekolah, Pejabat, Hospital, Klinik, persenjataan moden, rumah & Balai-Balai Polis.

MHR/JANM

KATEGORI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN


PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PERUSAHAAN AWAM BUKAN KEWANGAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI
MHR/JANM

PERBELANJAAN SECARA LANGSUNG


Peruntukan disalurkan terus sebagai perbelanjaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan

MHR/JANM

PERBELANJAAN PINJAMAN
Peruntukan yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan dan diberikan secara pinjaman yang perlu dibayar balik dalam tempoh tertentu.

MHR/JANM

LATARBELAKANG SISTEM BELANJAWAN


BELANJAWAN TRADISIONAL Anggaran keperluan Agensi perlu dibuat secara terperinci dan hendaklah disokong dengan justifikasi yang jelas Pemeriksaan Bajet adalah secara terperinci dan berasaskan line-item Contoh : Keperluan mengikut Pecahan Kepala atau Butiran - 11000 Gaji - 21000 t & t - 29000 Hospitaliti

Pemeriksaan tidak mengambilkira keperluan berasaskan program

Proses pemeriksaan panjang


MHR/JANM

SISTEM BELANJAWAN PROGRAM DAN PRESTASI (SBPP)


Mula diperkenal tahun 1968 kerana kelemahan belanjawan tradisional yang tidak dapat memberi maklumat yang cukup untuk membuat keputusan dan tidak dapat mengukur prestasi dan kekesanan peruntukan yang telah dibelanjakan.

menitikberatkan perhubungan antara penentuan objektif, struktur dan program, kos program dan penilaian prestasi program.

fokus kepada line item kepala vot, sumber diagih mengikut program yang dirancang
perancangan secara bottom-up tetapi pengagihan secara to-down

Konsep program satu set aktiviti yang perlu dilaksana untuk mencapai objektif penubuhan/kewujudan. Ia boleh dikos dan dinilai menafaatnya.

Konsep objektif program halatuju jadi pedoman pelaksanaan aktiviti, menyumbang kepada pencapaian objektif jab/kem, jadi dasar kepada permohonan dan pengagihan sumber, alat mengawal dan
mengurus operasi.
MHR/JANM

Samb Kelemahan Pelaksanaan

pelaksanaan di peringkat pengukuran prestasi dan penilaian tidak sepenuhnya terutama kem/jab bercorak sosial dan keselamatan fokus penyediaan/pemeriksaan/pelaksanaan masih ditahap perbelanjaan terperinci

indikator output dan impak tidak jelas


digunakan sebagai alat pengagihan peruntukan dan tidak sbg alat pengurusan pencapaian prestasi tidak dipentingkan
MHR/JANM

SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS)

Menekankan konsep let managers manage pegawai pelaksana dan bawahan terlibat dalam proses membuat keputusan. Ia masih berasaskan SBPP. Diperkenalkan dalam tahun 1989 dan 3 kem perintis kesihatan, kebajikan dan kerjaraya.

Perubahan dibuat ke atas proses penyediaan belanja mengurus.


Tujuan teguhkan ekonomi negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur, mencapai perbelanjaan seimbang, meningkatkan prestasi program, memudah dan meningkat akauntabiliti pengurus. Agensi pusat tidak perlu mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi pelaksana tumpu kepada perancangan dan pengukuran prestasi agensi pelaksana. Agensi pelaksana ada kuasa lebih luas mengurus program dan aktiviti dan kelewatan pelaksanaan dapat dielakkan.
MHR/JANM

Ciri-ciri SBPP yang masih kekal:


perancangan bottom up, pengagihan top down perancangan berasaskan program

Ciri-ciri baru MBS:


perjanjian program sebagai kontrak pengurusan pusat tanggung jawab sebagai unit mengakaun pemberian peruntukan secara one lump sum dan penurunan

kuasa kepada pegawai pengakaun yang bertanggungjawab untuk membuat agihan


ketua PTJ bertanggungjawab mengagih sumber yang diberikan akauntabiliti yang lebih jelas melalui perjanjian program dan

sistem pemantauan yang lebih sistematik


MHR/JANM

Kos pelaksanaan operasi dibahagikan kepada:

Dasar sedia ada aktiviti yang telah diluluskan untuk dilak sanakan dalam tahun semasa aktiviti berulang.
Dasar Baru aktiviti baru yang belum diluluskan dan dipertimbangkan peruntukan, termasuk program baru, tambahan, sambungan, perluasan skop aktiviti sediada. One-off perbelanjaan yang tidak dapat dielakkan atau luarbiasa dan bukan perbelanjaan tahunan bagi tahun sebelumnya dan ia tidak berulang. MHR/JANM

BATAS PERBELANJAAN
Satu jumlah wang yang ditetapkan oleh Perbendaharaan di awal proses belanjawan tahunan sesebuah agensi. Jumlah ini tidak boleh dilampaui semasa mengemuka cadangan perbelanjaan bagi dasar-dasar sediada. Dimaklumkan kepada agensi pada akhir tahun sebelum tahun kewangan semasa. Anggaran bajet untuk aktiviti sediada tidak boleh melebihi siling ini tetapi boleh minta peruntukan tambahan jika dasar baru atau one offs. Pemeriksaan terperinci tidak lagi diperlukan untuk anggaran di bawah Batas Perbelanjaan.

Faedah: - agensi boleh merancang dengan lebih baik. memperteguh disiplin kewangan pendekatan bajet top-down
MHR/JANM

Contoh Formula Pengiraan Batas Perbelanjaan:

Formula: Dasar Sedia Ada tahun 2010 = (Dasar Baru Tahun 2009 Peruntukan Aset Tahun 2009) Dasar Baru Tahun 2008 Yang Tidak Dilaksanakan + 2% Kenaikan Emolumen Tahun 2009

MHR/JANM

PERJANJIAN PROGRAM

Satu perjanjian yang menetapkan tahap prestasi yang akan dicapai antara Agensi dengan Perbendaharaan mengenai input yang akan digunakan untuk menghasilkan output dan impaknya bagi setiap program/aktiviti. Ia juga merupakan cadangan belanja mengurus kem. Dijadikan asas untuk mengukur prestasi dan keberkesanan agensi. Jika tahap prestasi program tidak selaras dengan yang ditetapkan dalam perjanjian, laporan pengecualian hendaklah disediakan. Sebagai alat pengesanan dan pemantauan, menjadikan agensi lebih bertanggungjawab terhadap prestasi masing-masing, mengenalpasti lebih awal masalah-masalah pelaksanaan yang mungkin timbul.
MHR/JANM

PENILAIAN PROGRAM

Penilaian secara mendalam atas sesuatu program/ aktiviti hendaklah dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun. Bertujuan menilai keberkesanan sesuatu program dan aktiviti dari segi ; kewangan/peruntukan sumber kesesuaian/relevan impak Membantu pihak pengurusan mendapat maklumat untuk buat keputusan terhadap perubahan sesuatu dasar dan penggubalan dasar baru, jadi asas mempertingkatkan perancangan strategik dan akauntabiliti.

MHR/JANM

LAPORAN PENGECUALIAN
Laporan untuk menjelaskan petunjuk (kewangan/bukan kewangan) yang mana pencapaian input/ouputnya terkeluar dari tahap varian yang dipersetujui dalam Perjanjian Program

MHR/JANM

Kesimpulan

Kerajaan menyedari perbelanjaan kerajaan mesti dirancang dan dikawal dengan teliti kerana memberi kesan terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. untuk mencapai objektif negara dengan cepat, maka kuasa buat keputusan wajar diberi kepada pengurus-pengurus di peringkat bawahan supaya kelewatan pelaksanaan projek dapat dielakkan.

MHR/JANM

PROSES PENYEDIAAN BELANJAWAN

MHR/JANM

BELANJAWAN DWI TAHUNAN Kekerapan Penyediaan Belanjawan

Dahulunya Proses Penyediaan dan pemeriksaan belanjawan dibuat setahun sekali tetapi mulai

BELANJAWAN TAHUN 2010 (PENYEDIAAN BERMULA 2009)


Belanjawan perlu disiapkan setiap dua tahun sekali

MHR/JANM

PROSES PENYEDIAAN
Proses penyediaan sekarang bermula dari bulan November tahun sebelumnya hingga Januari tahun berikutnya
Proses tersebut berulang setiap

tahun dan melibatkan masa serta pegawai terikat sepenuh masa untuk menyempurnakannya

ASAS PERTIMBANGAN
Tahap perbelanjaan bagi suku tahun pertama dan kedua jauh lebih rendah dari sepatutnya, berpunca dari proses pengagihan dan pemberian peruntukan yang mengambil masa sehingga suku kedua tahun semasa
MHR/JANM

IMPLIKASI
penyediaan dan pemeriksaan dibuat sekali untuk dua tahun
batas untuk tahun kedua ditetapkan dalam

pemeriksaan tahun pertama


satu perjanjian program sahaja untuk tempoh dua tahun laporan pengecualian untuk setiap tahun perubahan ditampung melalui tambahan, pindahan

atau sekatan peruntukan


perjawatan dipertimbangkan sepanjang tahun

mengikut keperluan

MHR/JANM

Persetujuan

Telah dipersetujui dalam ;

Mesyuarat Ketua Setiausaha dan Ketua Perkhidmatan Mesyuarat Khas Ketua Setiausaha Perbendaharaan dengan Pegawai-pegawai Pengawal Mesyuarat Jemaah Menteri

MHR/JANM

Ciri-ciri

Tidak melibatkan pindaan kepada perlembagaan atau Akta Acara Kewangan


Keperluan peruntukan dan perbelanjaan agensi masih berdasarkan keperluan satu-satu tahun

MHR/JANM

BELANJAWAN DWI TAHUNAN Proses Penyediaan

Proses penyediaan belanjawan sekarang bermula dari November tahun sebelumnya hingga Januari tahun berikutnya Proses tersebut berulang setiap tahun dan melibatkan masa dan pegawai terikat sepenuh masa untuk menyempurnakannya

MHR/JANM

PROSES BELANJAWAN
PENYEDIAAN ANGGARAN BAJET Perkara-perkara yang diberi perhatian

Dasar dan polisi Kerajaan yang berkaitan Strategi perlaksanaan Kemampuan/prestasi perlaksanaan agensi Laporan Audit Kedudukan Kewangan Negara

Dokumen Berkaitan

Pemberitahu Batas Perbelanjaan


Pekeliling Bajet
MHR/JANM

PROSES BELANJAWAN
PEMERIKSAAN BAJET

Perbendaharaan menyemak ;

Prestasi perbelanjaan

Pencapaian target dalam Perjanjian Program


Menyemak keperluan dan menyelaraskan dengan dasar/strategi bajet serta unjuran hasil memberi justifikasi dan penjelasan lanjut menyokong anggaran

Agensi

MHR/JANM

PROSES BELANJAWAN
PENYELARASAN DAN PENYATUAN BAJET

PB membuat rumusan dan perakuan berasaskan kepada pemeriksaan bajet


Bentang Staff Paper dan perakuan kepada : J/K peringkat Bahagian Belanjawan J/K peringkat Kementerian Kewangan Pengubahsuaian untuk mengambilkira keputusan yang dibuat oleh Kabinet/MTEN dsb

MHR/JANM

PROSES BELANJAWAN
PENYEDIAAN DAN PEMBENTANGAN KERTAS KABINET Memo Kabinet ;

Mengemukakan perakuan keperluan kewangan untuk tahun berkenaan

Justifikasi/penjelasan kenaikan/pengurangan
Agihan mengikut sektor Highlights perkara-perkara ; dasar baru yang diberi penekanan penting yang terkeluar MHR/JANM Isu semasa

PROSES BELANJAWAN
DERAF UCAPAN BAJET Ucapan Bajet ;

Satu penyataan cadangan strategi kutipan hasil dan perbelanjaan negara


Keputusan dalam Memo Kabinet dijadikan asas teks Ucapan Bajet Input dari Dialog Bajet juga diambil kira Dasar ekonomi mikro dan dasar fiskal diselaraskan
MHR/JANM

PROSES BELANJAWAN
PEMBENTANGAN DI PARLIMEN

Dibentangkan oleh YBMK

Dibahaskan di Dewan Rakyat


Dibahaskan di Dewan Negara

Pengesahan dan persetujuan YDP Agong bagi Rang Undang-Undang Bekalan


Pengeluaran Waran Am

MHR/JANM

PROSES BELANJAWAN
PROSES PENYEDIAAN BAJET
Penyediaan Anggaran Oleh Agensi DISEMBER SEBELUM Notis Batas Perbelanjaan JANUARI PP Panduan Penyediaan Bajet MAC Kemuka cadangan bajet APRIL JUN Pemeriksaan Bajet JULAI OGOS Penyatuan bajet/kelulusan Kabinet

AKHIR SEPTEMBER Dokumen Bajet/ Pembentangan di Parlimen Agensi Pelaksana dimaklumkan


AKHIR DISEMBER YBMK keluar Waran Am
MHR/JANM

SEPT/OKT/NOV Perbahasan di Parlimen

PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 74 DAN PERKARA 96 - 112 Perkara 74

Memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang berkaitan dengan kewangan tertakluk kepada perkara 108 ; Kerajaan Persekutuan perlu berbincang dengan Majlis Kewangan Negara sebelum Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai kewangan yang menyentuh mana-mana Kerajaan Negeri

MHR/JANM

PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 74 DAN PERKARA 96 - 112 Perkara 97 : Semua hasil dan wang yang diterima oleh Kerajaan hendaklah dimasukkan dalam Kumpulanwang Disatukan: - Persekutuan Kumpulan Wang Disatukan Persekutuan - Negeri Kumpulan Wang Disatukan bagi Negeri
semua pemberian, tanggungan dan perbelanjaan

hendaklah dipertanggungkan kepada Kumpulanwang ini. perbelanjaan selain dari perbelanjaan tertanggung hendaklah dibentangkan di Parlimen untuk kelulusan dalam Rang Undang-undang Perbekalan/Rang Undang-undang perbekalan tambahan. MHR/JANM

PERUNDANGAN
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERKARA 74 DAN PERKARA 96 - 112 Perkara 103 : Dana Luar Jangka
-Dana Khas yang mana boleh digunakan oleh Menteri

yang Dipertanggungjawabkan untuk membuat Pendahuluan - dalam keadaan dharurat - keperluan luar jangka yang segera Hendaklah dikemukakan seberapa segera ke Parlimen untuk menggantikan jumlah yang didahulukan.
MHR/JANM

PERUNDANGAN
AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 ( DISEMAK 1972 )

Akta ini bersama-sama Akta Audit 1957 menyediakan peruntukan perundangan bagi prosedur kewangan, perakaunan harian dan pengauditan.
Seksyen 6(1) - mempertanggungjawabkan Menteri Kewangan secara keseluruhan ke atas pengurusan Kewangan Persekutuan

MHR/JANM

PERUNDANGAN
ARAHAN PERBENDAHARAAN (AP)
AP memberi penjelasan/panduan mengenai tatacara/prosedur kewangan. Ia diperjelaskan lagi melalui Pekeliling/Surat Perbendaharaan: AP yang dirujuk adalah ; AP 10 mempertanggungjawabkan Pegawai Pengawal
mengawal peruntukan dan segala wang awam yang dipungut, diterima, disingkir atau dilupus.

AP 11 kuasa Pegawai Pengawal ini boleh diturunkan


kepada pegawai bahawan secara bertulis.

AP 12 Pegawai Pengawal masih bertanggungjawab dan


boleh dipanggil ke hadapan JK Akaun Awam (PAC) untuk memberi penjelasan teguran.
MHR/JANM AP 13 Pegawai Pengawal dipertanggungjawabkan ke atas

pelaksanaan/pentadbiran dan program/projek.

KAWALAN PERBELANJAAN
WARAN Waran Am

Ditandatangani oleh YB Menteri Kewangan


Memberi kuasa kepada Agensi-agensi kerajaan membuat perbelanjaan dalam tahun berkenaan sejumlah wang yang telah diluluskan oleh Parlimen Memaklumkan bajet Kerajaan bagi tahun berkenaan dan juga bajet bagi setiap Maksud Bekalan

Dikeluarkan pada akhir bulan Disember/ minggu pertama Januari MHR/JANM

KAWALAN PERBELANJAAN
Waran Kecil

Pegawai Pengawal perlu memberitahu Pegawai yang menjaga Pusat Tanggungjawab akan peruntukan yang boleh digunakan dalam tahun semasa. Pemberitahuan ini dibuat dalam Waran Kecil dan ditandatangani oleh Pegawai Pengawal

Waran Pindah Peruntukan

Pindah Peruntukan adalah dibenarkan di mana penjimatan yang dikenalpasti dalam satu program/aktiviti boleh dipindahkan ke program/aktiviti lain yang mengalami kekurangan dengan syarat perancangan asal tidak terjejas.
MHR/JANM

KAWALAN PERBELANJAAN
Waran Tambahan

Peruntukan tambahan untuk satu-satu tahun boleh ditimbangkan sekiranya aktiviti telah diluluskan oleh Kerajaan dan peruntukan tidak sempat disediakan dalam bajet. * keperluan tambahan adalah di luar kawalan spt keperluan dharurat * tambahan peruntukan hendaklah dengan perakuan Perbendaharaan dan diluluskan oleh Parlimen

Waran Sekatan

Kerajaan atas sebab-sebab tertentu boleh memberhentikan penggunaan sesuatu peruntukan yangMHR/JANM telah diluluskan

KAWALAN PERBELANJAAN
AP58(a) Pembayaran bil yang tidak dapat dibuat dalam tahun semasa (AKB) Syarat-syarat ;

mesti ada baki peruntukan yang mencukupi dalam tahun perbelanjaan dibuat

sebab-sebab bayaran tak dibuat munasabah dan bukan kerana kecuaian ada peruntukan yang mencukupi dalam tahun semasa yang boleh digunakan
MHR/JANM mendapat kelulusan dari JANM/Perbendaharaan

KAWALAN PERBELANJAAN
AP59(a) Pembayaran bil melalui Pendahuluan Diri Asas ;

pembayaran bil tidak boleh ditahan

tidak memenuhi syarat-syarat AP58(a)


bayaran dibuat dengan menggunakan Pendahuluan Diri atas nama pegawai yang bertanggungjawab laporan siasatan oleh Pegawai Pengawal pelarasan Pendahuluan Diri
MHR/JANM

KAWALAN PERBELANJAAN
SURCAJ Surcaj atau tatatertib lain boleh dikenakan di bawah Seksyen 18(a) hingga (e) Akta Prosedur Kewangan 1957 Kesalahan yang boleh dikenakan surcaj seperti ;

gagal membuat kutipan hasil

pembayaran yang tidak teratur


menyebabkan kekurangan/kerugian kepada Kerajaan gagal menyimpan akaun dengan betul
MHR/JANM gagal/lewat membuat pembayaran

SUMBER PEMBIAYAAN

MHR/JANM

Diperolehi daripada dua (2) punca: Hasil Negara

Pinjaman

MHR/JANM

SUMBER PINJAMAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: PINJAMAN DALAM NEGERI - Bil Perbendaharaan - Terbitan Pelaburan - Sekuriti Kerajaan - Tabung Pinjaman Perumahan

2. PINJAMAN LUAR NEGERI - Pinjaman Pasaran (Bon A/bangsa) - Pinjaman Projek


MHR/JANM

TERIMA KASIH

MHR/JANM