Anda di halaman 1dari 43

PENGENALAN PERKHIDMATAN KAUNSELING ORGANISASI

ISU - ISU DALAM ORGANISASI:

Perhubungan Penyesuaian Diri Tidak Hadir Bertugas Percanggahan Nilai Pengurusan diri Komunikasi Penggunaan Masa Lapang Kewangan / Keberhutangan Perubahan tugas / T/Jawab

Kurang Tumpuan Kerja Bosan Penguasaan teknologi IT Masalah Moral Kurang Sopan / Gangguan seksual / Perilaku Cuai / Tidak Bertanggungjawab / Rasuah / Tidak Amanah / Penyelewengan Kuasa / Engkar arahan Dadah/ubat batuk

Gangguan Kesihatan Fizikal / Mental Masalah keluarga/peribadi Kompitensi / Prestasi Interpersonal/rakan setugas ,bos Tekanan emosi Cinta - isteri /suami orang, tiga segi

Pelajar Komuniti Persekitaran tempat kerja Pegawai atasan PPD / JPN Kemudahan asas dan lain - lain

TRANSACTIONAL ANALYSIS
Thomas Harris 1960

YOURE OK

YOURE NOT OK

YOURE OK

YOURE NOT O.K

MASALAH EMOSI
KAWALAN EMOSI
TAK BOLEH BOLEH

TAK BOLEH BOLEH KAWAL KAWAL TAK BOLEH NYATA TAK BOLEH NYATA

3
TAK BOLEH KAWAL BOLEH NYATA

4
BOLEH KAWAL BOLEH NYATA

PERHUBUNGAN DENGAN MANUSIA


TAK BOLEH BOLEH

2
TAK BOLEH MAAF TAK BOLEH LUPA

1
BOLEH MAAF TAK BOLEH LUPA

3
TAK BOLEH MAAF BOLEH LUPA

4
BOLEH MAAF BOLEH LUPA

KONSEP MEMBERI PERTOLONGAN DALAM ORGANISASI


V KAUNSELING IV MEMANIPULASI @ MEMPERGUNA III MENYURUH @ MENGARAH

MEMBERI PERTOLONGAN
I MEMBERI NASIHAT II

MEMBIMBING

KONSEP MEMBERI PERTOLONGAN DALAM ORGANISASI

DEFINISI Memberi pertolongan ialah satu fungsi yang melibatkan manusia dan tidak terhad kepada orang profesional sahaja.
Brammer 1985

Menolong merupakan sifat semula jadi manusia. Aspek penting dalam membina perhubungan, menunjukkan rasa ambil berat, kasih mesra, berperikemanusiaan

KONSEP MEMBERI PERTOLONGAN DALAM ORGANISASI


Kaunseling ialah perbincangan mengenai masalah, biasanya berbentuk emosional, dengan pekerja supaya dapat membantu pekerja berkenaan menyelesaikan masalahnya dengan baik.
Davis 1981

Cuba membentuk kesihatan mental supaya manusia berasa selesa terhadap dirinya dan orang lain, berfikiran positif dan berkeupayaan memenuhi tuntutan hidup

BIMBINGAN

PROSES MEMBANTU KLIEN : MEMAHAMI DIRI DAN DUNIANYA MENYEDARI KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI MENENTUKAN ARAS ASPIRASI YANG LEBIH REALISTIK MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI KE TAHAP YAG MAKSIMUM DAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN HIDUP
SHERTZER & STONE 1974

KAUNSELING PEKERJA

Satu bentuk komunikasi antara individu yang erat perhubungannya. Dalam proses kaunseling pertukaran pendapat di antara kaunselor dengan klien berpusat kepada masalah atau keperluan lain yang memerlukan perhatian yang mendalam. Kaunseling boleh memberi faedah kepada pengendalian masalah rumit yang memerlukan penyelesaian segera
HARRIS JR 1976

KAUNSELING PEKERJA

Proses perbincangan di antara pengurus dengan pekerja berkaitan masalah berbentuk emosional Memahami dan menghadapi masalah dengan lebih berkesan Meningkatkan kesihatan mental (selesa dengan diri sendiri dan dapat menyesuaikan diri dengan orang lain)
DAVIS 1981

DEFINISI KAUNSELING
Proses khidmat bantu antara kaunselor dengan klien yang cuba menangani permasalahan individu atau kumpulan yang berkaitan dengan kerja mereka secara umum, sama ada masalah mencari, memilih dan juga menyesuaikan diri dengan pekerjaan itu sendiri mahu pun hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja atau tempat kerja.

KAUNSELING PROSES MEMBANTU KLIEN : MEMPELAJARI CARA CARA BARU UNTUK MENGENDALI DAN MENYESUAIKAN DIRI DENGAN SITUASI KEHIDUPAN MEMBANTU MEMBENTUK PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN MEMBOLEHKANNYA MENGEMBANGKAN POTENSI SECARA OPTIMUM

HANSEN J. 1972

KAUNSELING - Satu Proses ( mula - akhir sesi ) - Pertemuan Bersemuka - Kaunselor Terlatih - Berkelayakan /
Berdaftar dengan lembaga Kaunselor

- Tempat Yang Sesuai / Bilik Khas - Kerahsiaan - Individu / Kelompok ( 6 -10 ) - Klien Buat Pilihan - Klien Menyelesaikan Masalahnya

CARA UNTUK MENDAPATKAN PERKHIDMATAN : -Datang Sendiri ( walk in ) sukarela


- Buat temu janji - Dirujuk oleh rakan / Pengetua / Nazir / PPD / JPN - Dipanggil oleh kaunselor - Secara individu - Melalui intervensi - Krisis - Berkumpulan ( 6 10 orang )

BAGAIMANA KAUNSELING BOLEH MEMBANTU PEKERJA


KESEJAHTERAAN
V I MEMBINA KESIHATAN MENTAL II

MOTIVASI & KEPUASAN


IV

MEMENUHI KEPERLUAN DIRI


III

MENINGKAT KEYAKINAN DIRI

PRODUKTIF & BERKESAN

TEORI KEPERLUAN MANUSIA


MASLOW 1962

KESEMPURNAAN KENDIRI

HARGA DIRI
SOSIAL KESELAMATAN FISIOLOGI

BAGAIMANA KAUNSELING BOLEH MEMBANTU PEKERJA


V

OBJEKTIF AM KAUNSELING
I

MOTIVASI & KEPUASAN


IV KRISIS III PEMULIHAN

PENCEGAHAN
II PENGEMBANGAN

PENCEGAHAN
MENGHINDARKAN INDIVIDU DARIPADA TERLIBAT DALAM PERBUATAN SALAHLAKU SEPERTI : - TINGKAH LAKU TIDAK BERDISIPLIN - PENGGUNAAN DADAH - RASUAH - LAKU MUSNAH - PONTENG KERJA - PENYELEWENGAN KUASA - LAIN LAIN TINGKAH LAKU ANTI SOSIAL

PENGEMBANGAN

MENINGKATKAN LAGI POTENSI DIRI - KERJAYA KENAIKAN PANGKAT / KREATIVITI - SAHSIAH DAN PERSONALITI DIRI - MOTIVASI - KEMAHIRAN

PEMULIHAN

MENGORIENTASIKAN SEMULA INDIVIDU YANG MENGHADAPI MASALAH PERIBADI, KELUARGA, KERJAYA ,SOSIAL DAN SEBAGAINYA SUPAYA INDIVIDU ITU MAMPU MENGHADAPI DAN MENGATASI MASALAH MEREKA

KRISIS

MEMBERIKAN PERKHIDMATAN SERTAMERTA KEPADA INDIVIDU YANG MEMERLUKAN

OBJEKTIF AM PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING ( pelajar )

PENYUBURAN DAN PENGAYAAN MELIPUTI SEMUA ASPEK PERKEMBANGAN DIRI KLIEN ( JERI ) DENGAN : - MENYEDIAKAN PELUANG - KEMUDAHAN DAN PENGALAMAN YANG SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN POTENSI KLIEN - AGAMA / MORAL / PSIKOSOSIAL / KOGNITIF / AFEKTIF / FIZIKAL / SEKSUAL / KERJAYA

PENCEGAHAN MENGHINDARKAN PELAJAR DARIPADA TERLIBAT DALAM PERBUATAN SALAHLAKU SEPERTI : - TINGKAH LAKU TIDAK BERDISIPLIN - PENGGUNAAN DADAH - MEROKOK - LAKU MUSNAH - PERAS UGUT - MENYERTAI KUMPULAN HARAM - LAIN LAIN TINGKAH LAKU ANTI SOSIAL

PEMULIHAN
MENGORIENTASIKAN SEMULA PELAJAR YANG MENGHADAPI MASALAH PERIBADI, PELAJARAN, KERJAYA ,SOSIAL SUPAYA DAN SEBAGAINYA SUPAYA PELAJAR MAMPU MENGHADAPI DAN MENGATASI MASALAH MEREKA

KRISIS
MEMBERIKAN PERKHIDMATAN SERTAMERTA KEPADA PELAJAR YANG MEMERLUKAN

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN


Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Kaunseling Kerjaya Kaunseling Traumatik Kaunseling Keluarga Kaunseling Perkahwinan Kaunseling Kewangan

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN


Kaunseling Krisis Kaunseling Organisasi Kaunseling Komuniti Kaunseling Keibubapaan Kaunseling Remaja Kaunseling Pendidikan

PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN


Program Motivasi pegawai dan staf Training For Trainers Pengurusan Stress/Emosi/Konflik Persediaan Persaraan Pengendalian Pegawai/Staf Bermasalah Mental, Perkhidmatan, Sakit Berpanjangan. Program Individu Prestasi Rendah

PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN


Menjalankan ujian psikologi / Psikometrik Konsultasi Bimbingan / Team Building PERASA / AKRAM Mediator Komunikasi Program Penyelidikan Program Kepimpinan

PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN


Keganasan rumahtangga Penderaan kanak - kanak Sakit kronik Pengurusan kemarahan

CUT APPLE A

C U T A P P L E A

- Caring ( Penyayang ) - Understanding ( Memahami orang lain ) - Trusting ( Mempercayai ) - Accepting ( Menghargai ) - Patience ( Sabar menghadapi dugaan ) - Positive Thinking ( Berfikiran Positif ) - Listening ( Mendengar ) - Empathy ( Empati merasa perasaan orang lain) - Assertive (Asertif berterus terang & bersopan)

Menamatkan sesi

Menyediakan pra sesi

Mengambil tindakan

Membina hubungan

Bina matlamat sesi

Membincang alternatif Mengenalpasti masalah Define Problem

Meneroka/analisis masalah

A.

Tanggung jawab Kaunselor Terhadap Klien

1. Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien, sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi) 2. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang di persekitarannya. 3. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien.
.

4. Kaunselor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi, ikhlas, jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya.

5. Kaunselor tidak boleh mengamalkan, mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras, jantina, agama, status, ideologi, kecacatan fizikal, mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekalipun.

6. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan, proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. 7. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya di peringkat awal sesi kaunseling ketika menstruktur mengenai peranan, batasan, kerahsiaan.

8. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh disemak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. 9. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien, mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas, diri klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya, kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat.

10. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien, mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas, diri klien atau orang lain berada dalam keadaan bahaya, kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat.

Sabda Rasulullah s.a.w

Sesiapa yang menyejukkan mata seorang mukmin (menghilangkan kesusahannya) nescaya Allah akan menyejukkan matanya pada Hari Kiamat.

Sesiapa yang melapangkan diri seorang mukmin yang sedang dalam kesusahan, atau menolong seorang mukmin yang teraniaya, nescaya ia akan diampunkan dosanya.

TALIAN HAYAT :

09-5715700 SAMBUNGAN 5721

UNIT KAUNSELING DAN KEUTUHAN


Handset : Cari Sendiri