Anda di halaman 1dari 4

PERINCIAN SUKATAN MODUL UMUM KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM) Subjek dan Tajuk Yang Perlu

Disampaikan Semasa Kuliah dan Jumlah Jam Kuliah

Bil.

Subjek

Tajuk Yang Disampaikan Semasa Kuliah

Jumlah Jam 6

1.

Perintah-Perintah Am

i.

Bab A

ii. Bab B Rujukan: Buku Perintah Am Terkini iii. Bab C iv. Bab D v. Bab E, F dan G 2. Arahan Keselamatan i. Surat Menyurat 2

ii. Sistem Fail (2003) Rujukan: Malaysia Kita Buku Q iii. Pengurusan Rekod iv. Kawalan Rahsia Kerajaan (Dokumen Terperingkat Tahun 1998) v. Sistem Baru Penilaian Prestasi (Kaedah di bawah SSM mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/92) 3. Panduan Pengurusan Pejabat i. Pengurusan Am Pejabat 4

ii. Pentadbiran Sumber Manusia iii. Keperibadian Dan Keterampilan iv. Pengurusan Perhubungan Pelanggan v. Sistem Penyampaian Perkhidmatan vi. Urusan Surat Kerajaan vii. Pengurusan Fail viii. Penyelenggaraan, Pemeliharaan Dan Pelupusan Rekod Awam ix. Pengurusan Komunikasi Dan Teknologi Maklumat x. Inventori Dan Bekalan Pejabat

Bil.

Subjek

Tajuk Yang Disampaikan Semasa Kuliah

Jumlah Jam 4

4.

Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA)

i. ii.

Panduan Pengurusan Mesyuarat, PKPA Bil. 2/91 Strategi Peningkatan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam, PKPA Bil. 4/91

Rujukan: Buku PKPA

iii. Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan awam, PKPA Bil. 6/91 iv. Kumpulan Meningkat Mutu Kerja, PKPA Bil. 7/91 v. Panduan Mengenai manual Prosedur Kerja dan Faul Meja, PKPA Bil. 8/91

vi. Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) PKPA bil. 1/90 vii. Panduan Mengenai Piagam Pelanggan, PKPA Bil. 3/93 viii. Pemulihan Perkhidmatan, PKPA Bil.1/94 ix. Perkhidmatan, PKPA Bil.1/94 x. 5. Dasar-Dasar Kerajaan ISO 9000, PKPA Bil. 2/96 6

Dasar-Dasar Utama i. Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru (RRJP 1) (1971-1990) ii.

Rujukan: Buku Q Malaysia Kita Buku-buku Berkaitan dengan Dasar-Dasar Kerajaan

iii. Dasar Pembangunan Nasional (RRJP 2) (1991-2000) iv. Dasar Wawasan Negara v. Dasar Perindustrian Negara Pelan Induk Perindustrian (PIP)

vi. Dasar Pertanian Negara vii. Dasar Penswastaan Negara viii. Dasar Persyarikatan Malaysia ix. Dasar Sains dan Teknologi x. Dasar Pendidikan Kebangsaan xi. Dasar Kebudayaan Kebangsaan xii. Dasar Pandang Ke Timur xiii. Dasar / Program Pembaharuan & Peningkatan Produktiviti dan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam

Bil.

Subjek

Tajuk Yang Disampaikan Semasa Kuliah

Jumlah Jam

Dasar-Dasar Lain i. ii. Dasar Wanita Negara Dasar Pengeluaran Negara

iii. Dasar Buruh Negara iv. Dasar Kependudukan Negara v. Dasar Penerapan Islam Dalam Pentadbiran vi. Dasar Luar Negara 6. Pengurusan Kewangan i. Pengurusan Kewangan Konsep Akauntabiliti Pekeliling Perbendaharaan 10

Rujukan: Buku Q Malaysia Kita Buku Belanjawan Negara

ii. Belanjawan Negara Hasil Negara Perbelanjaan Pembangunan Perbelanjaan Mengurus - Sistem Belanjawan - Proses Belanjawan - Kawalan Peruntukan iii. Pengurusan Harta Awam - Tatacara Pembelian - Dasar Pembelian - Pengurusan Harta iv. Sistem Perakaunan - Terima - Bayaran - Panjar i. Pengenalan Kepada Pengurusan - Perancangan - Pelaksanaan - Penyelarasan - Pengawalan - Penilaian

7.

Pengurusan Am

Rujukan: Buku Malaysia Kita Buku-buku Pengurusan Am

ii. Motivasi iii. Komunikasi iv. Kepimpinan

Bil.

Subjek

Tajuk Yang Disampaikan Semasa Kuliah

Jumlah Jam 2

8.

Sistem Perakaunan Kerajaan

Perakaunan Kerajaan Persekutuan Sistem Perakaunan Sektor Awam Tonggak Dua Belas Panduan Etika Perkhidmatan Awam Gerakan Pemantapan Keutuhan Pengurusan Kerajaan: Akta Pencegah Rasuah 1997 Punca, Kesan dan Simptom Rasuah

9.

Nilai Murni dan Etika dalam Perkhidmatan Awam Pengurusan Integriti

10.