Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK ULANGKAJI

BIL. 1 2 3 PERKARA Pastikan CD rujukan dalam keadaan baik Cetak bahan-bahan / nota-nota daripada CD Membaca semua sukatan dalam CD: Sukatan Modul Umum Kursus Induksi SSM 1 Perintah Am Bab A - Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan Anggota Perkhidmatan Awam Bab B - Elaun-Elaun Dalam Perkhidmatan Bab C - Cuti Bab D - Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 & (Pindaan) 2002 Bab E - Rumah Dan Bangunan Pejabat Kerajaan Bab F - Perubatan Bab G - Waktu Bekerja & Lebih Masa 2 3 4 5 6 Arahan Keselamatan Panduan Pengurusan Pejabat Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Dasar-Dasar Kerajaan Pengurusan Kewangan i. ii. iii. iv. 7 8 9 10 Pengenalan Kepada Pengurusan Kewangan Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan Belanjawan Negara Pembelian Dan Perolehan Harta Awam SEMAKAN

Pengurusan Am Sistem Perakaunan Kerajaan Nilai Murni Dan Etika Dalam Perkhidmatan Awam Pengurusan Integriti

Perhatian : Tajuk-tajuk sukatan di dalam CD yang dibekalkan adalah secara umum. Calon perlu membuat rujukan.