Anda di halaman 1dari 5

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS BORANG SOAL SELIDIK

Soal selidik ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap pelajar bagi mengkaji tahap pengetahuan pelajar tentang isu semasa sama ada isu-isu tempatan mahupun global. ( * Sila isikan petak di bawah )

NAMA SEKOLAH TINGKATAN JANTINA

: ______________________________________________________ : ______________________________________________________ : LELAKI PEREMPUAN ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) )

BANGSA

: MELAYU INDIA CINA LAIN-LAIN

A. Jawab soalan berikut berdasarkan tahap penilaian yang telah diberi.

1 Sangat tidak kerap

2 Tidak kerap

3 sederhana

4 kerap

5 Amat kerap

1. Apakah jenis bahan bacaan yang kerap dibaca oleh anda? 1 i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Surat khabar Buku teks Majalah hiburan Majalah akademik Komik Internet Iklan 2 3 4 5

2. Apakah klasifikasi bahan yang kerap dibaca oleh anda? 1 i. Bahan yang berkaitan dengan pekerjaan ii. Bahan yang berkaitan dengan maklumat iii. Bahan yang berkaitan dengan negara iv. Bahan yang berkaitan dengan hiburan v. Bahan yang berkaitan dengan perkembangan diri 2 3 4 5

3. Bagaimanakah anda mendapatkan maklumat? 1 i. ii. iii. iv. v. vi. Internet Buku Guru Keluarga Rakan Televisyen 2 3 4 5

4. Apakah media elektronik yang terdapat di rumah anda? 1 i. ii. iii. Komputer Televisyen Telefon selular 2 3 4 5

5. Dari manakah anda mendapatkan sumber bacaan? 1 i. ii. iii. iv. v. vi. Perpustakaan Beli Pinjam Sewa Internet Hadiah 2 3 4 5

B. Jawab soalan berikut dan sila tanda ( ) di ruang yang disediakan.

6. Adakah anda mengikuti isu-isu semasa tempatan mahupun global? ( ) Ya ( ) Tidak

7. Adakah anda tidak berminat dengan isu-isu semasa yang dibangkitkan? ( ) Ya ( ) Tidak

8. Kerajaan Malaysia kini sedang mengatur kembali sistem pendidikan bagi menggantikan sistem yang terdahulu? ( ) Ya ( ) Tidak

9. Adakah sukar untuk anda mendapat pendedahan tentang isu samasa? ( ) Ya ( ) Tidak

10. Bagi pendapat anda, wajarkah bagi seorang pelajar untuk mengenepikan pengetahuan isu-isu semasa kerana memberi sepenuh tumpuan terhadap pelajaran di sekolah? ( ) Ya ( ) Tidak

11. Adakah anda tahu tentang isu masalah pembuangan bayi dalam kalangan remaja? ( ( ) ) Setuju Tidak pasti ( ) Tidak setuju

12. Sejauhmanakah anda memahami Dasar Memartabatkan Bahasa Melayu Menguasai Bahasa Inggeris. ( ( ) ) Setuju Tidak pasti ( ) Tidak setuju

13. Apakah tindak balas anda terhadap pembantahan filen Innoncence of Muslim? ( ( ) ) Setuju Tidak pasti ( ) Tidak setuju

14. Apakah anda bersetuju dengan Konsep 1 Malaysia? ( ( ) ) Setuju Tidak pasti ( ) Tidak setuju

15. Sejauhmanakah anda tahu tentang isu Lesbian,Gay,Bisexual and Transgender (LGBT)? ( ( ) ) Setuju Tidak pasti ( ) Tidak setuju