Anda di halaman 1dari 8

3.

PROGRAM PENGURUSAN TINGKAH LAKU YANG DIRANCANG ~ PROGRAM EKONOMI TOKEN Seorang guru, seringkali merasa kebingungan bagaimana harus mengawal tingkahlaku muridnya dan kadang kala guru merasa kecewa dengan tingkah laku tersebut. Mereka agak kebingungan bagaimana cara menghentikan perilaku negatif muridnya. Reaksi guru yang sering kita jumpa adalah membentak, meninggikan suara, berteriak, bahkan melakukan kekerasan fizikal terhadap murid-murid seperti mencubit dan sebagainya. Tindakan kekerasan ini baik dari segi fizikal atau mental kini dikenali sebagai buli (bullying). Murid-murid ini juga perlu dihargai, seperti kita merasa perlu dihargai atas pekerjaan atau perilaku baik yang kita lakukan (golden rules), kita sering berfikir kita ingin diperlakukan orang seperti kita memperlakukan orang dengan baik, begitu pula murid-murid juga ingin dihargai dengan diberikan penghargaan. Ekonomi Token adalah satu program yang amat baik dalam mendidik murid-murid berkelakuan yang sewajarnya.

3.1

Apa Itu Ekonomi Token? Ekonomi token ialah ganjaran yan diberi kepada individu selepas ia melakukan sesuatu tingkah laku yang dikehendaki. Ekonomi Token adalah program modifikasi tingkahlaku yang dirancang untuk

meningkatkan tinglahlaku yang diingini dan mengurangkan tingkahlaku yang tidak diingini melalui penggunaan Token (tanda-tanda). Ia merupakan satu program dimana murid akan diberi mata atau token bagi setiap tingkah laku yang dipamerkan, kemudian boleh

menukarkannya dengan peneguh (back up reinforcer) seperti aktiviti, objek atau keistimewaan yang ditawarkan. Program Ekonomi Token merupakan satu sistem pengukuhan secara simbolik. Program ini dipanggil sebagai sistem ekonomi kerana berasaskan sistem kewangan, iaitu token yang diterima mempunyai nilai ekonomi dan boleh ditukar dengan benda atau aktiviti yang dikenalpasti sebagai pengukuhan kepada murid.

3.2

Apa Tujuan? Tujuan utama Ekonomi Token adalah untuk meningkatkan tingkahlaku yang diinginkan dan mengurangkan tingkahlaku yang tidak diinginkan. Ekonomi Token sering digunakan di rumah sakit jiwa atau pusat pemulihan akhlak untuk mengawal tingkahlaku individu yang tidak dapat diramalkan atau agresif. Bagaimanapun, tujuan yang lebih utama adalah untuk mengajar tingkahlaku yang sesuai dan

ketrampilan-ketrampilan sosial yang positif dan wajar.

3.3

Bagaimana Ingin Memulakan Ekonomi Token? 1. Mengenali dengan jelas tingkahlaku yang ingin diubah.

Definisikan perilaku tersebut secara spesifik, dapat diamati (observable) berterusan. 2. Pilih jenis token yang akan digunakan. Token adalah satu keadaan atau benda yang mempunyai nilai (value) yang boleh dikumpul dan ditukar yang menjadi sokongan kepada sesuatu peneguhan tingkahlaku. Banyak benda yang dapat di pakai sebagai token. Anda dapat menggunakan wang mainan, kelereng, kacang, kancing, sticker. Pilih token yang mudah untuk dihitung, dapat dilihat, disukai, sukar untuk dipalsukan dan selamat digunakan. 3. Pilih peneguh (back-up reinforcer) atau hadiah yang boleh ditukar dengan token. Pilih hadiah yang dapat ditukar dengan token yang telah dkumpulkan. Hadiah ini tidak perlu mahal, contohnya seperti wang saku tambahan atau waktu santai atau istimewa (privilage), memberikan makanan kesukaan atau boleh menonton rancangan TV kesukaan. Kejayaan strategi Ekonomi Token bergantung kepada tawaran yang menarik atau kenikmatan daripada mendapat motif peneguhan. dan dapat diukur supaya implementasinya

4.

Hitung berapa nilai token untuk suatu perilaku. Anda perlu tetapkan berapa nilai token untuk suatu tingkahlaku yang diinginkan. Contohnya datang awal ke kelas bernilai 1 token, mengangkat tangan sebelum bertanya bernilai 1 token,

menyelesaikan semua soalan dengan betul 5 token. 5. Berapa harga untuk hadiah yang akan ditukar dengan token. Anda juga perlu mengatur berapa harga hadiah yang dapat ditukar dengan jumlah token. Misalnya 100 token dapat ditukar dengan wang saku tambahan sejumlah RM 2, menonton TV kesukaan bernilai 10 token, main game di komputer 10 token. Anda perlu mengatur dan menjaga ketetapannya. 6. Buatlah Bank Token. Anda perlu mengorganisasikan token untuk anak murid atau anak-anak anda. Anda perlu mencatat atau mengorganisasikannya secara teratur, oleh itu anda memerlukan Bank Token. Bank Token boleh berbentuk Toples untuk token yang berupa kancing, kelereng, atau benda lain yang tidak dapat ditempal. Ia juga boleh berupa papan atau kertas yang dapat ditampal atau ditulis. Token perlu ditempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh semua supaya penyelewengan dapat dielakkan. 7. Tentukan bila waktu penukaran token. Menentukan waktu untuk menukar token yang sudah dikumpulkan anak-anak. Anda perlu membuat kesepakatan dengan anak-anak bilakah mereka dapat menukarkan token secara berkala.

3.4

Bagaimana Program Ekonomi Token Dapat Mengatasi Masalah Tingkah Laku Murid. Terdapat sesetengah guru sering memberi arahan atau memarahi murid mereka untuk mengubah tingkah laku yang bermasalah, namun guru tersebut tidak mengambil tindakan susulan seperti memberi pujian, hadiah dan senyuman kepada kanak-kanak yang berkelakuan baik. Ini menyebabkan tingkahlaku negatif kanak-kanak tersebut berulang dan tidak berubah kerana tiada peneguhan positif yang diberikan. Noran Fauziah (1993) dalam Hamdan et.al (2006)

menegaskan bahawa peranan guru akan lebih berkesan di sekolah dan di bilik darjah apabila guru menguasai beberapa aspek dalam pengajaran mereka. Antaranya ialah guru mestilah mempunyai pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar, kaedah mengajar, pengurusan bilik darjah dan pengetahuan psikologi dan sosiologi pendidikan serta mempunyai pengetahuan terkini yang berkaitan dengan pendidikan. Ini menunjukkan guru yang kurang berkemahiran dalam mengurus bilik darjah akan memberi kesan kepada sikap dan tingkah laku murid mereka.

Bagi murid-murid pemulihan yang mempunyai masalah dari sikap dan tingkah laku seperti suka membuat bising semasa guru mengajar, suka membuang sampah, mengganggu rakan dan bermain semasa guru mengajar akan menyebabkan objektif yang cuba disampaikan tidak tercapai. Oleh itu, guru merupakan individu yang paling dekat dengan murid-murid bertanggungjawab untuk memastikan setiap masalah yang timbul dapat diatasi. Di dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang boleh merosakkan kelancaran dan keberkesanan proses P&P khususnya di dalam bilik darjah. Teknik modifikasi tingkahlaku merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk mengatasi masalah tingkah laku kanak-kanak. Antara kaedah-kaedah yang terdapat di dalam teknik modifikasi tingkah laku ialah peneguhan positif, penghapusan, tindakan tanpa lisan, hentian sejenak, time-out, penggunaan token, pengiktirafan serta merta dan kontrak.

Oleh itu, kami telah mengenalpasti tingkahlaku murid (Nor Atiqah binti Azman) yang ingin diubah iaitu suka memukul kawan, suka menyanyi dengan kuat, suka menangis tanpa sebab dan suka menjelir lidah melalui teknik modifikasi tingkah laku mengggunakan program ekonomi token.

Program

ekonomi token dilaksanakan bertujuan memberi

peningkatan sosial dan akademik murid-murid pemulihan di sekolah .

Ia bertujuan untuk menilai kesan ekonomi token individu dengan murid-murid yang menpunyai masalah tingkah laku.

Program Ekonomi Token iaitu merupakan satu modifikasi tingkahlaku yang dirancang untuk meningkatkan tingkahlaku yang diinginkan serta mengurangkan tingkahlaku yang tidak diinginkan dengan menggunakan token. Murid diberi token setelah menunjukkan tingkahlaku yang diinginkan dan mengumpul token tersebut serta menukarkannya dengan sesuatu objek atau penghargaan. Sistem ekonomi token ini merupakan sistem reinforcement untuk tingkahlaku yang dirancang. Murid tersebut tersebut mesti diberi ganjaran untuk meningkatkan perilaku yang dikehendaki. Murid akan terangsang

serta bermotivasi untuk melakukan perubahan tingkahlaku untuk mendapatkan token yang mempunyai nilai. Suatu token ekonomi yang dirancang dengan baik akan menghasilkan perubahan tingkahlaku yang dikehendaki terutamanya jika murid itu memilih motif motivasinya sendiri.

Semua tingkah laku yang dapat dihitung dan nampak dapat digunakan sebagai token. Sekiranya murid menunjukan

pengubahsuaian tingkahlaku yang dikehendaki, dia dengan segera diberi token kerana perubahan tingkahlakunya. Token diutamakan yang disukai, menarik, mudah untuk dibawa atau diberikan serta tidak mudah untuk diselewengkan. Biasanya token menggunakan material seperti chip poker, stiker-stiker, jumlah objek atau wang permainan. Token tidak memiliki harga. Namun token yang telah dikumpul kemudiannya ditukar dengan sesuatu yang bernilai, penghargaan atau aktiviti yang disukai. Murid yang menunjukkan tingkahlaku yang tidak dikehendaki akan juga kehilangan token.

Sasaran tingkahlaku mesti jelas dan nyata. Murid yang mengambil bahagian dalam program token ini perlu mengetahui apa yang mereka harus lakukan supaya mendapat token. Tingkahlaku yang tidak diinginkan dan yang diinginkan dijelaskan sebelum waktu

ditetapkan secara spesifik. Banyaknya token diberikan atau yang diambil untuk masing-masing perilaku juga ditetapkan dan dijelaskan sebelumnya sebelum program dijalankan.

Perlaksanaan program ini boleh dimulakan dengan penetapan masa untuk melakukan atau mengurangkan tingkahlaku yang tidak diingini. Pelaksanaan teknik menggunakan sistem token ini ialah dengan merekodkan tiga perlakuan individu yang disasarkan. Iaitu masa untuk menyelesaikan dan melengkapkannya, jumlah kerja yang berjaya diselesaikan dan kekerapan perbuatan atau perlakuan yang kurang sesuai. Guru hendaklah menyatakan tugasan dan arahan inappropriate behavior tidak gangguan semasa program

dengan jelas supaya murid menyiapkan tugasan dengan sempurna. Jenis perlakuan yang tidak sesuai dicatatkan untuk meminimumkan

dilaksanakan. Apabila kerja berjaya dilengkapkan dan diperiksa, murid boleh meletakkan 1 velcro chip di atas sebuah velcro board. Sekiranya murid berjaya mengumpulkan chip yang banyak, dia boleh memilih aktiviti yang digemari.

Guru hendaklah menjaga moralitasi dan minat murid serta menyesuaikan dengan ganjaran yang akan ditukar dengan token. Juga menyesuaikan dengan tahap keupayaan serta tingkahlaku murid pemulihan tersebut. Perkara ini adalah bertujuan untuk menggalakkan murid tersebut berminat untuk meneruskan penglibatan dalam program ekonomi token ini. Sekiranya tugasan terlalu mudah atau berat maka murid tidak termotivasi untuk terlibat aktif dalam program ekonomi token. Guru harus membuat keseimbangan di dalam program

ekonomi token sesuai dengan kemampuan, minat dan motivasi murimurid pemulihan yang terlibat.

Kekuatan teknik pengubahsuaian tingkahlaku menggunakan sistem token adalah dapat meningkatkan lagi modifikasi tingkahlaku murid kepada tingkahlaku yang diingini kerana ia menawarkan ganjaran yang dapat menarik minat murid untuk mendapatkannya.

Tingkahlaku murid dapat dibentuk dengan membantu mereka membezakan nilai yang baik dan buruk. Tingkahlaku yang baik akan diberi mata ganjaran dan tingkahlaku yang tidak dikehendaki akan kehilangan mata ganjaran . Oleh itu teknik ini memainkan peranan yang penting dalam pengubahsuaian tingkahlaku yang dikehendaki.

Teknik ini juga memerlukan ketekunan dan kesabaran serta menggunakan ruang waktu yang lama untuk mendapatkan pulangan yang diinginkan. Program ini juga merapatkan lagi hubungan guru dan murid serta ibu bapa dari segi komunikasi dan interaksi . Situasi ini mengalakkan lagi perubahan tingkahlaku seperti yang diharapkan.

Namun demikian, perlaksanaan program ekonomi token ini turut mempunyai kelemahannyan. Kelemahan program sistem ekonomi token ini di antaranya ialah kos perbelanjaan. Oleh kerana sistem ekonomi token memberikan mata ganjaran, maka ia mungkin memerlukan kos dari segi kewangan. Ganjaran yang diberikan boleh berbentuk material untuk menarik minat murid. Contohnya hadiah, aktiviti kegemaran, wang saku dan sebagainya. Semakin tinggi nilai ganjaran token, maka semakin tinggi dan berat tugasan yang dilaksanakan. Keadaan ini akan menimbulkan rasa ragu-ragu kepada peserta dan mungkin juga peserta merasakan bahawa tugasan yang diberikan adalah diluar batas kemampuannya.

Walaupun

pelbagai

program

dilaksanakan

untuk

pengubahsuaian tingkahlaku tetapi pengaruh persekitaran dan ibu bapa turut memainkan peranan penting terhadap tingkah laku kanakkanak berkeperluan khas. Ibu bapa berperanan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk kanak-kanak berkembang seperti kasih-sayang, keselamatan, keperluan hidup yang cukup, pendidikan dan sebagainya.

Guru juga berperanan utama bagi membantu perkembangan tingkah laku kanak-kanak. Guru perlu mengambil pendekatan yang

menyeluruh dan bersepadu dalam menangani tingkahlaku kanakkanak berkeperluan khas. Selain mengamalkan strategi pengajaran dan pembelajaran positif serta proaktif, guru juga harus menyediakan struktur pembelajaran yang kondusif dan mudah dijangka oleh kanakkanak. Ganjaran juga perlu selalu diberikan untuk tingkah laku yang betul. Guru juga perlu sentiasa memberi inspirasi dan motivasi kepada kanak-kanak disamping memberi contoh teladan yang baik untuk membantu meningkatkan kemahiran tingkah laku positif.