Anda di halaman 1dari 3

Nama: __________________________________________

Kelas:______________________

Tarikh:__________________________
B2 DS6 E2
Warnakan komponen yang terdapat dalam set binaan berikut.

Tandatangan Pentaksir:___________________________

Nama: __________________________________________

Kelas:______________________

Tarikh:__________________________
B4 DS6 E1
Tuliskan nombor untuk menunjukkan urutan langkah pemasangan yang betul.

Tandatangan Pentaksir:___________________________

Nama: __________________________________________

Kelas:______________________

Tarikh:__________________________
B5DS6 E1
Ceritakan mengenai hasil binaan daripada rajah berikut.
(Tulis lima ayat sahaja)

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tandatangan Pentaksir:___________________________