Anda di halaman 1dari 5

Mari Belajar Bahasa Kadazandusun Perbezaan imbuhan awalan dan akhiran dalam Bahasa Kadazandusun (BKD) dan bahasa

melayu (BM) Bagi kata dasar Tidur - modop

Imbuhan BM tidur Tidur tertidur ditidurkan menidurkan tidurkan Akan ditidurkan Tempat tidur Minta ditidurkan Sedang tidur Sudah tidur Akan tidur Mahu tidur/teringin tidur Beri tempat tidur

Imbuhan BKD modop Odop koodop poodopon popiodop Poodopo pinoodop toodopon mokiodop poingodop nokoodop modop siodop paadapan

Contoh ayat BM Saya tidur di dalam bilik Tidur, esok nak ke sekolah kata emak kepada Jamil. Saya tertidur di dalam kelas Saya ditidurkan oleh ibu saya Ibu saya menidurkan saya Tidurkan dia kata ibu kepada saya. Anak kucing itu akan ditidurkan di atas meja. Inilah tempat tidur saya Adik itu minta ditidurkan oleh emaknya Abang saya sedang tidur di ruang tamu Kakak saya sudah tidur bapa akan tidur sebentar lagi Saya teringin sangat hendak tidur di atas katil itu Siapakah yang anda beri untuk tidur

Contoh ayat BKD Modop oku id suang do limput odop, mooi no sikul do suab ka di ama kumaa di Jamil. Koodop oku id suang do lilimput Poodopon oku di ina ku Popiodop i tina ku dogo poodopo yau ka di ina kumaa dogo. Pinoodop i tanak do tungau id sawat do midja. Iti no toodopon ku. Mokiodop i tadik ku di ama. Poingodop i tabang ku id kagayaan Nokoodop no i taka ku Modop nogi no i tapa ku tiino Siodop oku daa id sawat do katil dilo. Isai paadapan nu hiti?

Ditiduri dengan tidak sengaja Masing-masing tidur

adapan

di sini? Kenapa awak tidur sayur ini?, lain kali berhati-hati. Mereka masing-masing tidur di jalan raya.

Sopiodop-odop

Nokuro tu adaapan nu nopo o kinotuan diti?, intang-intangan do somoonu. Sopiodop-odop yolo id wawayaan

Perbezaan imbuhan awalan dan akhiran dalam Bahasa Kadazandusun (BKD) dan bahasa melayu (BM) Bagi kata dasar mandi - podsu

Imbuhan BM mandi termandi Dimandikan oleh Baharu lepas mandi Sudah mandi Sedang mandi Hampir siap mandi Ingin mandi

Imbuhan BKD podsu nopodsu pinodsu kopopodsu nokopodsu mimpodsu motipodsu sipodsu

Sebab ingin mandi kopodsuan

Contoh ayat BM Mari pergi mandi. Dia bermandi lumpur. Anak itu dimandikan oleh emaknya. Saya baharu sahaja lepas mandi tadi. Saya sudah mandi. Kami sedang mandi di Sungai Rajang. Kami hampir siap mandi di sungai itu lalu banjir datang. sungguh panas hari ini, teringin hendak mandi, kata emak kepada saya. Apakah sebabnya anda ingin mandi

Contoh ayat BKD Kaino mongoi podsu. Nopodsu isio do burutak. Pinodsu i tanak di tina dau. Kopopodsu ku di tiinoo. Nokopodsu oku no. Mimpodsu koi id Bawang do Rajang. Motipodsu koi id bawang om liyud no. alasu kopio tadau baino, sipodsu oku daa, ka di ina kumaa doho. Nunu kopodsuan nu doungosuab?.

Sebabnya (sudah) mandi Tempat mandi Bilik mandi mandikan

kinopodsuan podsuon popodsuon Podsuon

Kebiasaan (tempat pimpodsuan mandi) Minta mandi memandikan Bermandi-manda Akan mandi mokipondsu popodsu minimpodsu modsu

pada waktu pagi?. badan saya agak panas, sebab itu saya mandi. Kata adik. Di manakah tempat untuk kita mandi?. Ambilkan kain itu di bilik mandi, cepat sikit. Mandikan anak saya setelah awak kembali dari kedai. Disinilah tempat kami bermandimanda sewaktu zaman kanakkanak. Adik meminta mandi dengan kakaknya. Makcik Timah memandikan Amran dalam bilik mandi. Mereka bermandi-manda dengan gembira. Saya akan mandi

ohungos o tinan ku, iri no kinopodsuan ku, boros di tadi. Hinonggo podsuan tokou diti?. oonuo i basaan id popodsuon, sikapan no. Podsuon no i tanak ku koguli ko mantad id kakadayan. Hiti no pimpodsuan dahai di maso pod tangaanak. Mokipodsu i tadi kumaa di taka dau. Popodsu i inai Timah di Amran hilo id popodsuon. Minimpodsu yolo kumaa di ounsikou ginawo. Modsu oku nogi no

Pembentukan ayat dalam bahasa Melayu berdasarkan fomula (Subjek+predikat) di mana subjek mendahului diikuti dengan predikat manakala Bahasa Kadazandusun berdasarkan fomula (predikat+subjek) iaitu kata kerja akan berada dalam kedudukan predikat dan subjek berada selepasnya. Inilah hukum pembentukan kata di dalam Bahasa kadazandusun. Di dalam Bahasa Kadazandusun satu kata dasar boleh menjadi pelbagai maksud setelah penambahan imbuhan awalan, tengah dan akhiran. Ianya boleh sahaja menjadi kata nama, kata kerja, kata sifat, kata tanya, kata perintah, kata penyata dan sebagainya. Contohnya: perkataan modop bersifat kata kerja, tetapi jika perkataan ini ditambah imbuhan seperti popodsuon ianya telah bertukar menjadi kata nama iaitu bilik mandi atau bilik air. Begitu juga dengan hal yang telah berlaku (past tense), sedang berlaku Present tense) dan berlaku masa akan datang (future tense) yang mana hanya menambah imbuhan pada sesuatu perkataan itu. Contohnya:

Bahasa Melayu: Saya sudah mandi (past) Saya sedang mandi (present) Saya akan mandi (future)

Manakala Bahasa Kadazandusun pula: Nokopodsu oku no (past) Mimpodsu oku (present)

Modsu oku nogi no (future)

Terima kasih di kerana sudi membaca semoga kalian semua memperolehi manfaat.

Anda mungkin juga menyukai